SOYER Design (Pusula) - Kırıkkale ve Yöresi Tarih Araştırma Merkezi

advertisement
=KIRIKKALE’NİN YEREL MEDYASI=
PUSULA
Haber
1325 yılında tamamlanan Anadolu’nun ilk demir köprüsü
01 Kasım 2011 Salı
10.
SAYFA
Çeşitli düzenlemeler yapılarak 1991 yılında faaliyete geçen Silah Müzesi
KATAM tarihimize ışık tutuyor
KÜ, Kırıkkale ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi (KATAM) tarafından başlatılan tanıtım gezileri sürüyor. Kırıkkale’yi
Tanıtım Gezileri kapsamında Keskin ve çevresine düzenlenen gezide bölgenin tarihi yerleri öğrencilere tanıtıldı.
Tarih fışkıran Kırıkkale ve çevresine düzenlenen gezilerle KATAM Kırıkkale’nin tarihine ışık tutmaya devam edecek
SON SINIF ÖĞRENCİLERİ
Geçtiğimiz Mayıs ayında Balışeyh-Sulakyurt Çevresine yapılan geziyle Kırıkkale Üniversitesi Tarih Bölümü son sınıf
öğrencilerine Kırıkkale’nin tarihi mekânlarını tanıtan KATAM, geçtiğimiz Cuma
günü de Keskin ve çevresine düzenlediği
geziyle Tarih Bölümü son sınıf öğrencilerine bu yöreyi ve çevresini ta-
Silah Fabrikası'nın büyük salonunda gösterime açılmıştır” diye konuştu.
HORASAN ERLERİNDEN
HASANDEDE
Yahşihan’daki Demirköprü ve Kırıkkale’deki Silah Müzesi’nin ardından Hasandede’ye geçen
grup, burada da
nıttı. Hasandede Camii ve Türbesini ziyaret
etti. Beldenin de ismini aldığı Hasandede
80 öğrenci ve Tarih Bölümü
hakkında öğrencileri bilgilendiren
Öğretim Üyelerinin katılımıyla gerMerkez Müdürü
Horasan e
çekleştirilen gezi, Yahşihan Demirrlerinden
Doç.
köprü’nün tanıtılmasıyla başladı.
Hasadede
Türbesi Dr.
Hamit
800 YILLIK
PehliDEMİRKÖPRÜ
vanlı:
KATAM Müdürü ve Tarih Bö“Hasanlümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.
dede, HoHamit Pehlivanlı, “Osmanlı devrasan
rinde hanlarıyla şöhret kazanan
diyarı Kabu yöre Osmanlılar tarafından
raman ilinteşkilatlandırılarak bir karargâh
den
haline getirmiştir. Bu yerin
Anadolu’ya
ehemmiyeti göz önüne alınarak
gelmiştir.
burada demir köprü yapılması
Babası 31.
icap etmiş, Hicri 1321’de inşaaBabadan Hz.
tına başlanan bu köprü 1325
KATAM Ke
skin Bede
Peygamberin
yılında tamamlanmış ve Anasten'ini ge
evlatlarından
dolu’nun ilk demir köprüsü
zdi
ve Karaman
olmuştur” dedi. Köprü hakUstucalı Derkında bilgi edinen ve fotoğgâhının Piri
raflar çeken öğrenciler ve
Şeyh Yakup Faöğretim üyeleri buradan
kih’tir. Soy olaSilah Fabrikası Silah Müzerak aslı,
sine geçtiler.
Muhammed
Mustafa (A.S.),
SİLAH MÜZESİ
nesli Ali soyunGEZİLDİ
dan 9. İmam MuBurada bilgi veren
hammet Taki’ye
Merkez Müdürü Doç.
dayandırılır. Hasan
Dr. Hamit Pehlivanlı,
Dede sekiz nefer
“Silah Fabrikası bünyeSulu Mağ
derviş ile Anadosinde oluşturulan ve
ara gün y
üzüne çık
lu’ya ulaşır. 1515 yıçeşitli düzenlemeler
ıyor
lının ilkbaharında
yapılarak 1991 yılında
Suluca Karahöyük’e
faaliyete geçen Silah
(Hacı Bektaş’a) gelir.
Müzesi, 15.-20. YüzBir efsaneye göre;
yıllar arasında OsHacı Bektaş’ın bırakmanlı ve Avrupa
mış olduğu Peygamber
Ülkelerine ait silahemanetlerinin Akpılar Tophane'den,
nar’dan kızıl elma aktığı
Anadolu'nun çeşitli
zaman gelecek kişiye veyerlerinden ve asrileceği üzerinedir. O zakeri fabrikalardan
manın Postnişini Balım
toplanarak teknik
Sultan tarafından emanet
ve tarihi özellikolan Peygamberin tahta
leri tespit edildikkılıcı Hasan Dede’ye veriten sonra müze haline getirildi.
lir ve bundan sonra nasibinin Anavarza
(Adana’dan sonra Çukurova’nın doğu tarafından Kadirli’ye dayanan bölge) da olduğu söylenir. Bir süre burada yaşayan
Hasan Dede Padişah Kanuni Sultan Süleyman zamanında Viyana Kuşatması’na katılır. Hasan Dede’nin şu
anki yerleşim bölgesine
gelme tarihi 1579’dur.
Hasan Dede bu bölgeye
isimleri İshak (İki oğluyla gelmiş, bunların
adları Süleyman ve
Mustafa’dır), Ramazan, İsrafil, Emirze,
Mahmut, Havahindi,
İskender ve Işık sekiz
dervişi ile beraber gelmiştir” dedi. Daha
sonra Keskin ilçesine
geçen öğrenci ve öğretim üyelerinden
oluşan grup, ÖNCESİNDE kendisi de
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi olan Belediye Başkanı
Bayram Sakallı’yı
ziyaret ettikten
sonra ilçedeki gezilerine başladı.
KÜLTÜR VE
TURİZM
ŞEHRİ: KESKİN
Keskin Çarşısının en eski dükkânlarının bulunduğu Bedesten’i gezen
heyet, restorasyon çalışmalarını da yerinde gördükten sonra Keskin Merkez Camiini gezdi. Keskin’in tarihi ve kültürel
değerlerinden 1913 yılında Kız Mektebi
olarak yapılmış olup halen halk kütüphanesi olarak kullanılan Taş Mektep; 1920
yılı içerisinde, konumu gereği dış tehlikeden uzak bir yerde ordunun fişek gereksinimini karşılayacak bir fabrika olarak
kurulan ve şu anda İmam Hatip Lisesi
olarak kullanılan Fişekhane; 19. yüzyılın
ikinci yarısında yapılmış olan Karıştıran
Mevkiindeki Keskin Ortodoks Kilisesi kalıntıları ve Ressam Rahmi Pehlivanlı’nın
doğduğu gezildikten sonra Karıştıran
Mevkiindeki Sulu Mağara’ya geçildi. Keskin Belediyesi’nin önemli projelerinden
olana Sulu Mağara şu anda halen yapım
aşamasında olup, galerilere inilen merdivenlerin inşası bitmiş, geçici aydınlatma
sisteminin de tamamlandığı görüldü. Merkez Müdürü Doç. Dr. Hamit Pehlivanlı
başkanlığındaki heyet Keskin’den ayrıldıktan sonra Köprüköy’e geçti. Köprüköy
Beldesinde 13. yy’da inşa edilen Çeşnigir
Köprüsünü gezip inceleyen Tarih Bölümü
öğrenci ve öğretim üyeleri akşam saatlerinde Kırıkkale’ye döndü.
PEHLİVANLI: “GEZİLERİMİZ
SÜRECEK”
Gezi hakkında bir açıklama yapan
KATAM Müdürü Doç. Dr. Hamit Pehlivanlı, “Geçtiğimiz Mayıs ayında başlattığımız faaliyetlerimizin ikincisi de oldukça
verimli geçmiştir. KATAM tarafından geleneksel hale getirdiğimiz Kırıkkale gezileri devam edecektir. Bu gezileri
gerçekleştirme konusunda bizlerden desteğini esirgemeyen Kırıkkale Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Sayın Ekrem Yıldız’a,
Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Sayın
Adnan Karaismailoğlu ve Prof. Dr. Sayın
Osman Çağlayan’a, Sağlık Kültür Spor
Dairesi Başkanı Mehmet Yılmaz’a, Şef
Bayram Kayır’a ve emeği geçen düğer
personele teşekkürü bir borç bilirim” dedi.
Download