“Devlet politikası haline gelmeli” “Coğrafi işaretli ürünler pazarda

advertisement
COG
1/10/14
5:25 PM
Page 37
Salih ÇALI / Uludağ Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı
cir
Siyah İn
Bursa
zmesi
Ceviz E
Burdur
eyniri
Ezine P
Coğrafi işaretler
konusunda Fransa dünyanın örnek ülkelerinden biri. Halen bu ülkede
560’ı şarap, 207’si tarım ve gıda ürünü
olmak üzere toplam 767 ürün koruma
altında. Fransız mucizesinin mimarı
olarak gösterilen “Köken ve Kalite Ulusal Enstitüsü” (INAO) sadece coğrafi
işaretler alanında çalışıyor ve tüm Fransa’ya yayılmış sekiz bölgesel ünitesi, 24
şubesi ve tam 260 çalışanı ile hizmet veriyor.
Avrupa Birliği (AB) genelinde de rakamlar ciddi boyutlarda. AB’de halen
bin 928’i şarap, bin 154’ü de tarım ve gıda ürünü olmak üzere toplam 3 bin 82
ürün korunuyor. 43 tane de geleneksel
ürün adı koruması var. Korumada ilk
beş sırayı Akdeniz ülkeleri alıyor. Sırasıyla İtalya
(259),
Fransa
(207), İspanya
(169), Portekiz
(123) ve Yunanistan (101)
toplam 877
tescile sahip.
Bu, AB’deki
toplam tescillerin yüzde 76’sını
oluşturuyor.
Bu durum bir yandan Akdeniz ülkelerinin sahip
olduğu zengin yöresel ürün potansiyelini, diğer yandan da ülkelerin bu ürünlere sahip çıkma konusundaki duyarlılıklarını gösteriyor. AB verilerine göre,
coğrafi işaretli ürünler Birlik ekonomisinde önemli bir yere sahip. Yıllık ciro-
“Coğrafi işaretli ürünler
pazarda avantaj sağlıyor ”
Bursa Siyah İnciri konusunda çalışıyoruz. Beş yıl önce ilk
müracaatımızı Alara olarak yapmıştık. Süreçler uzun
zaman alıyor. Bu müracaat kadük kaldı. Şimdi Uludağ
Yaş Sebze Meyve Ürünleri İhracatçıları Birliği olarak
müracaat edeceğiz. İçeride coğrafi işaret aldıktan
sonra asıl mücadele yurtdışında devam edecek.
Çünkü her ülkede ayrı ayrı işlem yapmamız
gerekiyor. Coğrafi işaret uluslararası ticarette çok
öne çıkmaya başladı. Coğrafi işaretli ürünler
tüketiciler tarafından aranır oldu. Uluslararası
pazarlarda coğrafi işaretli ürünler büyük avantaj
sağlıyor. Bu konuyu çok önemsemek lazım.
Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU
“Devlet
politikası haline
gelmeli”
Öz varlığımızı oluşturan yöresel
ürünlerimize sahip çıkmak, onları
coğrafi işaretlerle ulusal ve
uluslararası platformlarda korumak ve
geliştirmek konusunda öncelikle ulusal
bir politika oluşturulmalı, bu bağlamda
ivedi bir yeniden yapılanma
gerçekleştirilmeli. Yeniden
yapılanmanın ise yasal ve kurumsal
boyutları bulunuyor. Coğrafi İşaretlerin
ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının
Korunması Hakkında Kanun Tasarısı
mutlaka yasalaşmalı. Konunun Türkiye
açısından arz ettiği önem ve Türkiye’nin
coğrafi işaretler alanındaki yüksek
potansiyeli nedeniyle, sadece Cİ
konusunda çalışacak, Fransa
örneğinde olduğu gibi ulusal bir
enstitü kurulmalı. “Türkiye Coğrafi
İşaretler Enstitüsü” adı
verilebilecek bu enstitü, Avrupa
Birliği ülkelerinde olduğu gibi Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na
bağlanmalı. Coğrafi
işaretlerimizin AB’de koruma
altına alınabilmeleri için ise,
kurumlarımızın Brüksel nezdindeki
pahalı, bürokratik ve uzun zaman alan
girişimlerinin yerine devletin bu misyonu
yüklenmesi gerekir. Bunun somut
örnekleri de var. Nitekim, Gürcistan ve
AB, coğrafi işaretlerini karşılıklı olarak
tanımayı öngördüler. Bunu daha sonra
AB-Moldavya sözleşmesi izledi. Türkiye
de coğrafi işaretlerinin karşılıklı olarak
korunması için ivedilikle Avrupa
Birliği’nin kapısını çalmalı.
ları 54.3 milyar euro’ya, ihracat gelirleri
ise 11.5 milyar euro’ya ulaşıyor. Birlik
gıda ve içecek sektörü üretim değerinin
yüzde 5.7’sini ihracat gelirlerinin de
yüzde 15’ini oluşturuyorlar. Coğrafi işaretin önemini ve ortaya çıkardığı ekonomik fırsatı en iyi bu rakamlar gösteriyor. Özetle, Türkiye’nin elinde bu anlamda paha biçilmez bir fırsat bulunuyor.
PAZAR AVANTAJLARI
Coğrafi işaret denince ilk akla gelen
isim hiç kuşkusuz Akdeniz Üniversitesi’nin emekli profesörlerinden Yavuz
Tekelioğlu. Yöresel ürünler ve coğrafi
işaret konusundaki özverili çalışmaları
nedeniyle kendisine “Bay Coğrafi İşaret” diyenler de var. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapan Yavuz Tekelioğlu, son 15 yıldır bütün mesaisini
coğrafi işaretler konusuna ayırmış durumda. Kurucusu olduğu “Akdeniz
Üniversitesi, Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi” bünyesinde,
Aydın inciri, Ege sultani üzümü, Divle
obruk peyniri, Mersin cezeryesi, Buldan
bezi, Ezine peyniri ve Eskişehir lüle taşı ile Fransa’da Rokfor, İtalya’da da
Parmesan peynirleri üzerinde ciddi
araştırmaların yapılmasını sağlamış.
Türkiye’de ideal bir coğrafi işaretler sisteminin kurulabilmesi, yöresel ürünlere
değer kazandırılarak sürdürülebilir kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla kurulan, “Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı”nın (YÜHAFTALIK EKONOMİ DERGİSİ 12 - 18 OCAK 2014 PARA 37
Download