PowerPoint Sunusu

advertisement
Hayvansal Üretim İstatistikleri, 2014
Büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla
göre %2 azalırken küçükbaş hayvan
sayısı ise %7,7 arttı.
Yıl sonu itibariyle sığır sayısı 14 milyon
123 bin baş, koyun sayısı 31 milyon
115 bin baş, keçi sayısı ise 10 milyon
347 bin baş olarak gerçekleşti.
Bir önceki yıla göre yapağı üretimi %6,5, kıl üretimi %11,4 ve tiftik üretimi ise %7,8 arttı.
Toplam kümes hayvanı sayısı bir önceki yıla göre %10,3 arttı
Yıl sonu itibariyle et tavuğu sayısı %12,7 artışla 200 milyon adet ve yumurta tavuğu sayısı ise %5,7 artışla 94
milyon adet olurken hindi sayısı ise %2,2 artışla 3 milyon adet oldu. Ördek ve kaz sayılarında 2013 yılına göre
artış görüldü. Ördekteki artış %8,7 olarak kazdaki artış ise %20,7 olarak gerçekleşti.
Bal üretimi 2014 yılında bir önceki yıla göre %8,2 artarak 102 486 ton, balmumu üretimi ise %5,1 azalarak 4
024 ton oldu.
İpekböcekçiliği faaliyeti yapan köy sayısı 2014 yılında 2013 yılına göre %4 arttı ve 340 oldu. İpekböcekçiliğiyle
uğraşan aile sayısı da %24,9 oranında azalarak 1 760 oldu. Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre
%28,9 azalarak 3 739 adet, yaş ipek kozası bir önceki yıla göre %34,1 azalarak 80 ton olarak gerçekleşti.
Türkiye’de Organik Tarım
Ülkemizde organik tarım, 1984-85
sezonunda
geleneksel
ihraç
ürünlerimizden kuru üzüm ve kuru
incir ihracatı ile başlamış ve daha
sonraki
yıllarda
hızla
gelişme
göstererek 2008 yılı verilerine göre
hammadde bazında 250 ürüne
yaklaşmıştır.
Ürün
sayısı,
bu
hammaddelerden
elde
edilen
işlenmiş ürünlerle birlikte düzenli bir
artış göstermektedir.
Şekil 2. Türkiye’de yıllara bağlı üretici sayıları
Tarım Sektörü’nün GSYİH’daki payı 1968 yılında yüzde 33,5 iken, 2010 yılında yüzde 9,1 oranına gerilemiştir.
Bu durum gelişen ekonomilerin bir özelliğidir. Bu gerileme tarım dışı GSYİH’nın artış hızına bağlı olarak
gerçekleşmektedir.
Türkiye Demir Yatakları
Türkiye Bakır Yatakları
Türkiye Boksit Yatakları
Türkiye Bor Yatakları
Tüketilen Elektrik Enerjisi: 255 milyar kilovatsaat ve yaklaşık 90 milyar liralık ekonomik büyüklük
Türkiye’de Kömür Madenciliğinin Gelişimi
19. yüzyılın ilk yarısında, II. Mahmut devrinde; Donanma, Tophane,
Darphane ve Tersane gibi tesislerin ihtiyacı olan kömürün, büyük
bedellerle ithal edildiği ve bu nedenle Osmanlı Devleti sınırları içinde
de, kömür bulunabileceği olasılığını düşünen Tersane Komutanları
yurt düzeyinde araştırma yapılması için her tarafa haberler
ulaştırmıştır.
Özellikle Bahriye İdaresi, terhis edilen erlere kömür örnekleri vererek,
bulacakları kömür karşılığı padişahtan hediye alacaklarını bildirmiştir.
Ereğli Sancağının, Kestaneci köyü erlerinden Gemici Hacı İsmail, 1822
de bulduğu kara taşlar karşılığı, II. Mahmut tarafından 5 kese altınla
ödüllendirilmiş ise de, bu dönemde kömür üretimine başlanmamıştır.
Bu olaydan 7 yıl sonra yani 8 Kasım 1829 tarihinde, Karadeniz Ereğlisi
Köseağzı Değirmeni Mevkii Viren Deresi boyunca taşkömürünü
bulunmuş ve II. Mahmut tarafından ödüllendirilmiştir. Türk kömür
madenciliğinin bu büyük olayı da her yıl aynı günde Zonguldak’ta
kutlanmaktadır.
Türkiye'de Petrol Üretimi İstatistikleri
Petrol Üretimi (2014)
: 2,4 milyon ton
Ortalama Günlük Üretim
(2014)
: 47.000 varil/gün
Üretimin Tüketimi
Karşılama Oranı (2014)
: %8
Toplam Üretilebilir Rezerv : 188,1 milyon ton
Kümülatif Üretim (1954 –
: 142,6 milyon ton
2014)
Kalan Üretilebilir Rezerv
: 45,5 milyon ton
(2012)
Download