Cumhuriyet Halk Partisi

advertisement
1
Cumhuriyet Halk Partisi
Alevilere uygulanan eşitsizlik yine raporda…
Tarih : 17.10.2012
İlerleme raporunda Alevilere uygulanan
ayrımcılık madde madde sıralandı.
Alevilerin yaşadığı eşitsizlik, Avrupa Komisyonu’nun 2012 Türkiye İlerleme Raporu’nda
“Düşünce, Din ve Vicdan Özgürlüğü” başlığı altında satır satır yer aldı. Raporda,
2009’da başlatılan açılım sürecinin sürdürülemediği vurgulanırken cem evlerinin hâlâ
tanınmadığı, bazı yurttaşların evlerinin işaretlendiği ifade edildi. Raporda, azınlıklara
karşı da bir “hoşgörüsüzlük kültürü” olduğunun altı çizildi.
Rapordan yansıyan bazı çarpıcı bölümler şöyle:
• 2009’da Alevilere yönelik olarak yapılan açılım somut bir şekilde devam
ettirilmemiştir. Cemevleri resmen tanınmamıştır ve Aleviler, yeni ibadet yerleri
açılmasında zorluklarla karşılaşmaktadır. Bazı illerde Alevi vatandaşlara ait birçok evin
işaretlenmesi ve kendilerine karşı gerçekleşen olaylar Alevileri endişelendirmiştir.
Şikâyetler, Alevi dernekleri tarafından savcılıklara iletilmiştir; adli ve idari soruşturmalar
devam etmektedir. Meclis’te cemevi açılması talebi, Alevi milletvekillerinin camiye
gidebilecekleri gerekçesiyle reddedilmiştir.
• Madımak davasının kapanmasına karşı yapılan gösteride olduğu gibi, Alevilerin
tarafından düzenlenen bazı anma törenleri kimi zaman güç kullanması suretiyle polis
tarafından engellenmiştir.
• Bazı Aleviler, kamu görevinde ayrımcılığa maruz kalmaktadır.
• Camilerin bu tür masrafları devlet tarafından karşılandığı halde, Aleviler ve
gayrimüslim cemaatler, elektrik ve su faturalarını ödemek zorundadır.
• Gayrimüslim cemaatler bazı nefret suçu vakaları bildirmişlerdir. Televizyon dizileri ve
filmlerde dahil, medyada yer alan antisemitizm ve nefret söylemi cezalandırılmamıştır.
Azınlıklara karşı bir hoşgörüsüzlük kültürü mevcuttur.
• Gayrimüslim Türk vatandaşların sorunlarına gereken titizliğin gösterilmesi yönünde
ilgili tüm makamlara talimat veren Mayıs 2010 tarihli Başbakanlık genelgesi her zaman
tutarlı bir şekilde uygulanmamıştır.
Cumhuriyet Halk Partisi
-1/2-
17.10.2012
2
• Tüm gayrimüslim cemaatlerin ve Alevilerin, yersiz kısıtlamalar olmaksızın faaliyet
gösterebilmelerine yönelik olarak AİHS ile uyumlu bir hukuki çerçeve henüz
oluşturulmamıştır.
• Tüm çağrıları rağmen Heybeliada ruhban okulu hâlâ kapalıdır. Ermeni Patrikhanesi’nin,
üniversitede Ermeni diline ve din adamlarına yönelik bir bölüm açılması önerisi beş
yıldır sonuçlanmamıştır.
• Nüfus cüzdanı gibi şahsi belgelerde, bazı ayrımcı uygulamalara ya da İslam dininden
başka bir dine geçerek nüfus cüzdanlarını değiştirmek isteyen kişilere yerel görevlilerin
baskıda bulunmasına yol açan, dinle ilgili bilgiler yer almaktadır. Kimlik kartlarında din
hanesinin bulunmasının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlal ettiğine dair AİHM’nin
2010 tarihli kararı hâlâ uygulanmamıştır.
Cumhuriyet Halk Partisi
-2/2-
17.10.2012
Download