Programlama Ödev Kuralları 1. Öncelikle bu dersteki ödevlerin

advertisement
Programlama Ödev Kuralları
1. Öncelikle bu dersteki ödevlerin verilme amacı size eziyet çektirmek değildir. Sizin bu
konuları daha iyi öğrenmenizi sağlamaktır. Sonuçta bu dersi alan herkesin bu dersten bir
şeyler öğrenmeyi amaçladığına inandığımız için, herkesten buna yönelik davranışlar
sergilemesini bekliyoruz.
2. Arkadaşlarınızla fikirlerinizi tartışabilirsiniz, ortak çözümler üretebilirsiniz ama herkesin
kendi kodunu yazması gereklidir. Kopyala yapıştır yapılmaması önemlidir.
3. Eclipse ortamı kullanılacağı için kodların mutlaka Eclipse içerisinde tanımlı olan
biçimlendirmeye uyması gereklidir. Bu biçimlendirmeyi koda uygulamak ise oldukça
kolaydır. Ctrl+Shift+F tuşlarına birlikte bastığınızda etkin olan editör içerisinde kod java
standartlarına uygun olarak biçimlendirilecektir. Bu tuşları bir alışkanlık haline getirmek
önemlidir (Diğer dilleri veya ortamları kullananlar ilgili dile yönelik biçimlendirmeyi
uygulamalıdır).
4. Kodlar net bir şekilde yazılmalıdır. Başarım kazanmak için anlaşılırlığı feda etmemek
gereklidir. Okunabilirliği arttıran dil yetenekleri mümkün olduğunca kullanılmalıdır. Özetle
kodu başka birinin anlayabileceği şekilde yazmalısınız.
5. Yorumlar yeterince olmalıdır. Yorum yazmamak kadar, gereksiz yere yorum yazmaktan da
kaçınılmalıdır. Yazılan yorumlar kodun ne yaptığını anlatmalıdır. Ancak bu anlatma zaten
kodtan anlaşılan bir şey olmamalıdır. Örneğin bir for döngüsü üzerine onun for döngüsü
olduğunu yazmanız işe yaramayacaktır, bunun yerine bu for döngüsünün ne işe yaradığını
anlatmanız gerekir.
6. Değişken ve sınıf isimleri anlaşılır olmalıdır. Kısa isimlerden ziyade değişkeni ve sınıfı
anlatan isimler kullanılmalıdır. Java'nın isimlendirme kurallarına uyulmalıdır.
(http://java.sun.com/docs/codeconv/html/CodeConventions.doc8.html)
7. Yapılan ödevin kontrolü sırasında sorulan sorulara cevap verebilmek önemlidir. Ödevleri
elektronik posta ile gönderirken gönderilecek olan e-posta’nın konusu bölümüne, proje
numarası ve öğrenci bilgileri “Proje2_1222AliYılmaz_2134VeliCetin_1323AyseOncul”
şeklinde olduğu gibi yazılmalıdır. Ayrıca rapor ve kaynak kodlar (projenin dizin yapısı
olduğu
gibi)
sıkıştırılarak
aynı
isim
kullanılarak
(Proje2_1222AliYılmaz_2134VeliCetin_1323AyseOncul.zip gibi) e-postaya eklenmelidir.
8. Ödevlerle birlikte istenen belgelerin tüm bilgisayarlardan rahatlıkla erişilebilecek ve özel bir
yazılım gerektirmeyen “pdf” biçiminde olmalıdır.
Kaynaklar:
http://java.sun.com/docs/codeconv/html/CodeConvTOC.doc.html
http://www.webcom.com/~haahr/essays/java-style/
http://www.cs.berkeley.edu/~jrs/61bf98/lectures/general.html
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/czefa0ke%28VS.71%29.aspx
http://www.csharpfriends.com/articles/getarticle.aspx?articleid=336
Download