Uluslararası Patent Başvuru Destek Formu(PD-200)

advertisement
Uluslararası Patent Başvuru Destek Formu(PD-200)
1.Başvuru Sahibine ait Bilgiler
1.1 Ad Soyad veya Firma Ünvanı:
1.2 TC Kimlik Numarası(Gerçek Kişiler için):
Vergi Kimlik No (Tüzel Kişiler için):
1.3 Adres:
1.4 Telefon:
1.5 Faks:
1.6 e-posta:
1.7 Diğer Başvuru Sahiplerinin Ad-Soyad- TC Kimlik No:(Birden fazla buluş sahibi varsa doldurulacaktır)
Buluş sahiplerinin TÜBİTAK nezdinde işlem yapmaya yetkili kişiye verilecek noter onaylı yetki belgesi ek
olarak konulmalıdır.
2. Patent Bilgileri
2.1 Patent Başvuru Numarası (EPO, JPO ve USPTO Başvuruları için dolduralacaktır):
2.2 Rüchan No:
2.3 Patent Başvuru Tarihi (EPO, JPO ve USPTO Başvuruları için dolduralacaktır):
2.4 Buluş Başlığı:
Başvuru yapılan kuruluş (Bu desteğin kapsamı sadece bir kuruluş ile sınırlıdır.)
WIPO
EPO
USPTO
JPO
3. Banka Bilgileri (EPO, JPO ve USPTO Başvuruları için dolduralacaktır):
Banka-Şube Adı:
Hesap No:
IBAN No:
Ad Soyad:
İmza:
Ek-1) EPO, USPTO, JPO'ya yapılan başvurular için araştırma raporu ücretine ait fatura ve bu faturanın
ödendiğini gösteren banka dekontu
Ek-2)Başvuru Sahibinin birden fazla kişi veya kuruluş olması halinde başvuru sahipleri kendi aralarından
belirleyecekleri bir kişi ya da kuruluşu noter onaylı TÜBİTAK nezdinde işlem yapma ve ödeme alma
yetki belgesi
Ek-3) Gerçek Kişiler için nufüs cüzdanı fotokopisi tüzel kişileri için imza sirküleri
*Verilen e-posta adresi bilgilendirmelerde kullanılacak olup geçerliliği ve kontrolu başvuru sahibinin
yükümlülüğündedir.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards