Doğal Sayılar ve Dört İşlem

advertisement
2
BÖLÜM
DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM
DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM
TEST
1
2. BÖLÜM
1) Güzelyurt’ta oturan bir aile piknik için arabayla Karpaz’a gidip, geri
dönüyor. Bu yolculuk sonunda arabanın km göstergesini kontrol eden
baba, göstergeden son üç basamağın 2’şer arttığını fark ediyor. Bu
seyahatte alınan toplam yol kaç km’dir?
2) Aşağıda okunuşları verilen sayıları rakamlarla ifade ediniz.
a) “On altı milyon, yedi yüz bir”
b) “Yüz kırk bir bin, üç”
c) “On yedi milyar, yüz yirmi bin altı”
d) “Yüz on üç bin, on sekiz”
e) “Yüz yirmi üç milyon, yüz bin on iki”
3) Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız.
a) 1321705
d) 25101039
b) 100004
e) 1301004
c) 103007
f ) 139006
4) Aşağıdaki sayı çiftlerinin arasına < veya > işaretlerinden uygun olanı
yazınız.
a) 3721....2896
b) 26117....26711
c) 10009....10007 d) 700613....701000
5) Üç basamaklı en büyük çift sayı ile üç basamaklı en küçük tek sayının
toplamı kaçtır?
6) 1915 < a ifadesinde “a” yerine yazılabilecek en küçük tek sayının
rakamları toplamı kaçtır?
7) Bir sinema salonunda koltuk numaraları 441’den başlayıp 758’e kadar
gitmektedir. Bu sinema salonu kaç kişiliktir?
8) Aşağıdaki doğal sayıları çözümleyiniz.
a) 1371
b) 14012
c) 154121
d) 4371634
9) Üç basamaklı bir çanta şifresi şu şekilde oluşturulmuştur: Yüzler
basamağı en büyük rakamdır. Birler basamağındaki rakam yüzler
basamağındaki rakamdan üç eksiktir. Onlar basamağındaki rakam ise en
küçük tek asal sayıdır. Şifreyi bulunuz.
10) 7,3,0,1,8 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek en büyük beş
basamaklı doğal sayının binler basamağındaki rakam kaçtır ?
15
2. BÖLÜM
TEST
2
DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM
1) Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız.
14316
a) 4317
b) 3974
c)
5916
4218
18
13214
+ 142
+ 1816
+ 4312
d)
30014
10099
302
+ 1418
2) Aşağıdaki toplama işlemlerinde eksik rakamları bulunuz.
a) _34_
+ 4_26
b)
116_1
3_2_4
+ _8_5_
c)
121010
3_74_
2_14
+ 1_6
_7545
d)
6436
4_73
+ 86__
__184
3) Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız.
a)
32176
- 1218
b)
17416
- 14979
c) 18171 - 14392 =
d) 112618 - 110914 =
4) Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde boş kutulara uygun sayıları yazınız.
a)
- 14312 = 193
b)
387 -
c)
- 1214 = 14317
d)
1973 -
= 28
=0
5) a) Bir çıkarma işleminde çıkan 73, fark 41 olduğuna göre eksilen sayı
kaçtır ?
b) Bir çıkarma işleminde, çıkan iki basamaklı en büyük çift sayı, fark ise
iki basamaklı en küçük tek sayı olduğuna göre eksilen kaçtır ?
c) Bir çıkarma işleminde eksilen farktan 35 fazla ise çıkan kaçtır ?
d) Bir çıkarma işleminde eksilen ile fark birbirine eşit ise çıkan kaçtır ?
16
DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM
TEST
2
6) Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde eksik olan rakamları bulunuz.
1 1 
-  2 9
18
b)
761
- 186
20638
c)
310
- 1249
4 24
2. BÖLÜM
a)
7) Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız.
a)
b)
418
´ 21
e) 12 ´ 5 ´ 40 =
c)
164
´ 10
d)
614
´ 70
f) 20 ´ 5 ´ 70 =
146
´ 131
g) 15 ´ 6 ´ 8 =
8) Bir kilo üzüm 2 YTL olduğuna göre, satmak için 466 kg üzüm alan manav,
üzümler için kaç YTL ödemiştir ?
9) Bir meyve suyu kasasında 25 tane meyve suyu vardır. Her meyve suyu
200 gr olduğuna göre 12 kasada toplam kaç gr meyve suyu vardır ?
10) Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz.
a) 176 : 4
b) 144 : 4
c) 8475 : 5
d) 900 : 18
f) 3157600 : 400
g) 1200 : 12
h) 1440 : 8
ı) 7446 : 6
e) 120000 : 8
11) Aşağıdaki bölme işlemlerinde bölüm ile kalanı bulunuz.
a) 1476
13
e) 140130
b) 2841
12
4
f) 10010010
c) 3076
101
d) 10001
6
16
17
TEST
2
DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM
12) Aşağıdaki bölme işlemlerinde noktalı yerlere yazılması gereken sayıları
bulunuz.
a)
444
b)
19
-
2. BÖLÜM
.....
7
d)
18
6575 313
.....
2
e) 4816 _
481
......
__
6
c) 1001005 50
.....
5
DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM
BÖLÜM TESTİ
2) Her bir bölmesi 26 kitap sığan bir kitaplıkta tüm bölmeler
doldurulduğunda kitaplıkta toplam 650 kitap oluyor. Buna göre bu
kitaplıkta kaç bölme vardır?
3) Bir bölme işleminde bölen 8, bölüm 26 ve kalan 4 ise bölünen sayı kaçtır?
4) İki basamaklı bir doğal sayı 6 ile bölündüğünde elde edilen kalanların
oluşturduğu küme kaç elemanlıdır?
5)
ABC
16
Yandaki bölme işleminde ABC üç basamaklı bir
doğal sayı, “K” ise kalandır. “K” sayısının 4 katı
en çok kaç olabilir ?
K
6) Saatte 85 km hızla giden bir araç, 1360 km’ lik yolu kaç saatte gider ?
7) Bir düzine yumurtanın fiyatı 3 YTL dir. 36 YTL ile kaç tane yumurta
alabiliriz ?
8)
600
120
30
10
?
?
Yukarıdaki sayı dizisi bir kurala göre oluşturulmuştur. Buna göre ? Yerine
hangi sayı gelmelidir?
9) 12 26
19
25 41
33
49 73
61
? 33
27
Yukarıdaki şekillerdeki sayılar belli bir kurala göre oluşturulmuştur. Buna
göre “?” Yerine hangi sayı gelmelidir ?
10)
2
8
32
128
512
? Sayı dizisi belli bir kurala
göre oluşturulmuştur. ? Yerine hangi sayı geleceğini bulunuz.
19
2. BÖLÜM
1) Bir depoda 250 lt su vardır. Bu depodaki suyun tümü 2 lt’ lik şişelere
doldurulacaktır. Kaç tane şişeye ihtiyaç vardır?
BÖLÜM TESTİ
DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM
11) Aşağıdaki eşitliklerin doğru olması için uygun yerlere parantez koyunuz.
a) 12 : 6 + 24 : 6 + 2 = 5
2. BÖLÜM
b) 8 ´ 3 + 5 - 16 : 4 + 4 = 62
c) 27 + 13 - 1 ´ 4 = 156
d) 64 + 13 + 1 ´ 7 = 162
12) Bir portakal bahçesinde 26 sıra portakal ağacı vardır. Her sırada 17 ağaç
bulunduğuna göre, bu bahçede toplam kaç tane portakal ağacı
olduğunu bulunuz.
13) Aşağıdaki eşitliklerde noktalı yerlere yazılması gereken sayıları çarpma
işleminin özelliklerinden yararlanarak bulunuz.
a) 3 ´ 12 = 12 ´ .....
b) 6 ´ ( 7 ´ 4 ) = ( 6 ´ 7 ) ´ ....
c) 12 ´ ( 3 + 5 ) = ( 12 ´ .... ) + ( 12 ´ .... )
d) 121 ´ ..... = 0
e) 171 ´ ..... = 171
f) 14 ´ ( 12 - 3 ) = ( 14 ´ 12 ) - (14 ´ .... )
14) a = 4, b = 7 ve c = 14 ise
a) ( 2 ´ a ) ´ ( 4 + b ) + c
işleminin sonucu kaçtır ?
b) b + c + 4 ´ a = işleminin sonucu kaçtır ?
c) a ´ b + b ´ c
işleminin sonucu kaç olur ?
15) A, B, C birer doğal sayı ve A ´ B = 7, A ´ C = 13 ise C + A - B kaçtır ?
20
DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM
BÖLÜM TESTİ
16) Çözümlenmiş biçimi 4000 + 200 + 70 + 3 biçiminde olan sayıyı bulunuz.
2. BÖLÜM
17) Çözümlenmiş biçimi ( 6 ´ 10000 ) + ( 5 ´ 100 ) + ( 2 ´ 10 ) + ( 7 ´ 1)
biçiminde olan sayıyı yazınız.
18) 26012 sayısının basamak ve sayı değerlerini yazınız.
19) 458898 sayısında bulunan 8 rakamının basamak değerleri toplamını
bulunuz.
20) 15065 sayısındaki 5 rakamının sayı değerleri toplamını bulunuz.
21) 32223 sayısındaki binler basamağındaki rakamın basamak değeri, onlar
basamağındaki rakamın basamak değerinin kaç katıdır?
22) Binler bölüğü bir birinden farklı rakamlardan oluşan 6 basamaklı en
küçük çift sayıyı yazınız.
23) 1’den 20’ye kadar yazılan doğal sayılarda, kaç kez 1 rakamı
kullanılmıştır?
4
3
2
1
0
24) Çözümlenmiş biçimi ( 2 ´ 10 ) + ( 3 ´ 10 ) + ( 1 ´ 10 ) + ( 7 ´ 10 ) + ( 6 ´ 10 )
şeklinde olan sayıyı yazınız.
5
3
2
0
25) Çözümlenmiş biçimi ( 3 ´ 10 ) + ( 2 ´ 10 ) + ( 1 ´ 10 ) + ( 2 ´ 10 )
şeklinde olan sayıyı yazınız.
21
TARAMA TESTİ - 1
2. BÖLÜM
1) Üç basamaklı bir sayıyı 7 ile çarpmak isteyen bir öğrenci, bu sayının
onlar basamağındaki 3 rakamını yanlışlıkla 8 gibi okuyup çarpıyor.
Yeniden çarpma işlemini yapmak istemeyen bu öğrenci, elde ettiği
sonuçta nasıl bir değişiklik yaparak doğru cevaba ulaşabilir?
2) A kümesinin eleman sayısı, iki basamaklı en büyük doğal sayıdır. B
kümesinin eleman sayısı, en büyük rakamdır. AÈB kümesinin eleman
sayısı en çok kaç olabilir?
3) Çift sayılar kümesini Ç, tek sayılar kümesini T ile gösterecek olursak,
ÇÇT kümesinin kaç tane alt kümesi vardır?
4) A: Asal sayılar kümesi, Ç:çift sayılar kümesi olmak üzere s( A Ç Ç) = ?
5) 63 tane öz alt kümesi olan bir küme, kaç elemanlıdır?
6) 37 sayısı ile bu sayının rakamları yer değiştirilerek elde edilen iki
basamaklı sayı arasında, kaç tane doğal sayı vardır?
7) 6 ile başlayıp 2 ile biten, rakamları tekrarsız, kaç tane 3 basamaklı doğal
sayı vardır?
8) 56 sayısı kaçıncı çift doğal sayıdır?
9) 440440 sayısı, 44 sayısının kaç katıdır?
10) Deniz, “a” sayısını 18 ile çarpmıştır. Yaptığı işlemi kontrol ettiğinde, a
sayısının 9 olan yüzler basamağını yanlışlıkla 6 olarak aldığını fark
ediyor. Buna göre Deniz, çarpımı doğru elde edebilmek için bulduğu
sonuca kaç eklemelidir?
22
TARAMA TESTİ - 1
11) Aşağıdaki toplama işlemine göre AB sayısının en küçük değeri kaçtır?
2. BÖLÜM
AB
BA
AA
+ BB
220
12) Aşağıdaki çarpma işlemine göre çarpımın değerini bulunuz.
® I. Çarpan
´ 36 ® II. Çarpan
+ 396
® Çarpım
13) Bir uçak deniz seviyesinden 7640 m yükseklikten uçarken, deniz
seviyesinden 3246 m yükseklikteki bir dağın üzerinden geçiyor. Dağın
zirvesi ile uçak arasındaki mesafe kaç m dir?
14) Aşağıdaki çarpma işlemlerinde A kaçtır?
A)
b)
3748
A
´
18740
´
A5A
A
5299
c)
AA
´ AA
7744
15) Bir çıkarma işleminde eksilen + çıkan + fark = 180 ise eksilen sayı
kaçtır?
16) Bir otobüs biletçisi seri numaralı biletlerden, 3721 ile 4076 arasındakileri
bir günde satmıştır. Her biri 2 YTL olan biletlerin satışından toplanan
para kaç YTL dir?
17) A ve B kümeleri boş küme olmamak üzere AÇB = Æ ise, aşağıdakilerden
kaç tanesi kesinlikle doğrudur?
A) A º B
b) A = B
d) A Ì B
e) A \ B = A
c) A ve B ayrık kümelerdir.
23
TARAMA TESTİ - 1
2. BÖLÜM
18) A Ç B ¹ Æ, s( A \ B ) = 12, s( B \ A ) = 7 ve s( A È B ) = 33 ise s( B )
kaçtır?
19) A ve B iki kümedir. A da olup da B de olmayan elemanların sayısı 6, B de
olup ta A da olmayan elemanların sayısı 10, A Ç B kümesinin eleman
sayısı 2 ise A È B kümesinin eleman sayısı kaçtır ?
20) Yandaki bölme işleminde A ve B birer rakamdır.
AB
- AB
108
- 108
000
Buna göre A + B kaçtır ?
A6
21) Aşağıdaki çarpma işlemlerinde boş bırakılan yerlere uygun olan
rakamları yazınız.
a)
1 3
´ 7
6
2
+
4
´ 62
294
b)
+
c)
2
5
640
+ 6
´
3 00
22) Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz.
a) ( 24 + 18 : 9 ) : ( 21 - 16 : 2 ) =
b) ( 18 + 4 ´ 5 ) - ( 24 + 4 ´ 3 ) =
c) 21 : 7 + 8 ´ 4 + 3 =
d) 46 + 7 ´ 8 + 15 =
e) 13 - 12 : 4 + 43 - 12 : 6 =
f) ( 14 ´ 7 ) ´ ( 13 - 5 ) : ( 10 - 2 ) =
24
TARAMA TESTİ - 1
24) Ali, dedesine yaşını soruyor. Dedesi’ de Ali’ye : “Yaşım iki basamaklı bir
sayıdır ve 11 ile bölündüğünde en büyük bir basamaklı asal sayı elde
ediliyor.” Diye cevap veriyor. Ali’nin dedesi kaç yaşındadır?
25) 3, 8, 2, 0, 9, 4 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek en küçük altı
basamaklı doğal sayının birler bölüğündeki rakamların toplamı kaçtır?
26) 17 < a < 48 eşitsizliğinde a yerine yazılabilecek kaç doğal sayı vardır?
27) Mehmet’in okul numarası üç basamaklı bir doğal sayıdır. Bu sayı 499’
dan büyük, 600’ den küçüktür. Bu sayının birler basamağındaki rakam,
en küçük asal sayıdır. Onlar basamağı ise, birler ve yüzler
basamağındaki rakamların toplamıdır. Mehmet’in okul numarasını
bulunuz.
28) 3473 2 > 347342 ifadesinin doğru olması için
en küçük rakamın iki katı kaçtır?
yerine gelmesi gereken
29) 9 ile başlayıp 4 ile biten üç basamaklı kaç tane doğal sayı vardır?
30) Çözümlenmiş biçimi ( 2 ´ 10000 ) + ( 3 ´ 1000 ) + ( 5 ´ 100 ) + ( 7 ´ 1 )
şeklinde olan sayıyı yazınız.
25
2. BÖLÜM
23) 45 sayısındaki 4 ve 5 rakamlarının arasına sıfır yazarak elde ettiğimiz üç
basamaklı sayı, 45 sayısının kaç katıdır?
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards