MECLİS BÜLTENİ Haziran 2016 Nebahat Güçlü Hamburg Eyalet

advertisement
MECLİS BÜLTENİ
Haziran 2016
Nebahat Güçlü
Hamburg Eyalet
Parlamentosu Milletvekili
Parlamento ve Komisyonlarda ele alınan önemli konular…
•
Bir yıllık dil eğitimi ve staj için Hamburg’da bulunan Türk kaymakam adayları
Nebahat Güçlü’yü Hamburg Belediye Sarayı’nda ziyaret etti.
Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili Nebahat Güçlü, Türkiye’nin çeşitli illerinden dil
eğitimi ve staj için Almanya’ya gelen kaymakam adaylarını Hamburg Belediye Sarayı’nda
ağırladı. Ziyarette kaymakam adaylarının dil eğitimi aldığı Goethe Enstitüsü yetkilisi ve
kaymakam adayları hazır bulundu. Nebahat Güçlü konuklarına eyalet sistemi, federal sistem
ve Almanya’daki göçmenlerin durumları hakkında bilgi verip soruları cevapladı. Almanya’da
farklı kuşaklardan göçmenlerin farklı avantajların yanı sıra farklı sorunlar yaşadığını söyleyen
Güçlü, konuşmasında şu cümlelere yer verdi:
“Almanya’da göçmenlere karşı ekonomiye dayalı bir bakış açısı mevcut. Örneğin Almanya’da
işsizlik arttığı zaman göçmenlere bakış açısı daha negatif oluyor ve işsizliğin artmasından
göçmenler sorumlu tutulabiliyor. İş gücüne ihtiyaç duyulduğunda ise özellikle genç kuşaklar
Almanya’nın geleceği olarak görülüp iş dünyasına kazandırma yönünde farklı projeler
üretiliyor. Öte yandan Almanya’da giderek artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık
burada yaşayan göçmenlerin topluma katılımını negatif yönden etkilemeye, korku
oluşturmaya devam ediyor. Almanya’nın bir çok eyaletlerinde aşırı sağ partilerin meclislerde
güçleri de giderek artıyor. Irkçılık ve yabancı düşmanlığının özellikle göçmenlerin daha az
olduğu yerlerle daha fazla olması ise göçmenler hakkında yaratılmaya çalışılan önyargıların
bu korkularda önemli rol oynadığını gösteriyor. Özellikle yabancıların az olduğu bölgelerde
aşırı sağcılar bu korkuları kullanarak güçlerini artırıyorlar. Tabii ki bu korku ve önyargılar tüm
toplumu olumsuz yönden etkiliyor. Yapılan ankette Almanya toplumunun yüzde 62’sinin
Müslümanlardan korkuyor olduğu sonucunun çıkması ise bunun en bariz ve üzücü kanıtıdır”
Hamburg’da Goethe Enstitüsü bünyesinde eğitim alan kaymakam adayları, 8 aylık dil eğitimi
ve 4 aylık stajın ardından Eylül 2016 tarihinde Türkiye’ye dönecek.
•
Hamburg ilçe belediyelerindeki bekleme süreleri bıktırıyor
Hamburg ilçe belediyelerinde hizmet almak isteyen vatandaşların randevu alabilmek için
haftalarca, hatta aylarca beklemek zorunda bırakılmaları meclis gündemine taşındı. Her ne
kadar koalisyon hükümeti belediyeleri maruz göstermeye çalışsa da bu yöndeki rahatsız edici
durum ve eksiklikler tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Bu yönde bir tek Hamburg Maliye
Senatörü Dr. Peter Tschentscher dürüst davranarak durumun memnun edici olmadığını
belirtti ve en kısa zamanda durumun düzelmesi yönünde harekete geçileceğinin sözünü
verdi. Ben de bu yönde seçmenlerimden çok şikayetler alıyorum ve güncel olarak bu
mağduriyeti ortadan kaldıracak herhangi bir düzelme olmadığını söyleyebilirim.
•
“Tunus, Fas, Cezayir gibi ülkeler ‘güvenli ülke’ ilan edilsin” talebi
Almanya Federal Meclisi’nin gündeminde olan Tunus, Fas ve Cezayir gibi ülkelerin ‘güvenli
ülke’ kategorisine alınarak bu ülkelerden gelen mültecilerin ilticalarının kabul edilmemesi
teklifi meclis gündemine taşındı. Hükümet partilerinin bu bu teklifinin yürürlüğe girebilmesi
için Eyaletler Konseyi tarafından da onaylanması gerekiyor. Sol Parti ve Yeşiller gibi partilerin
haklı itirazları sonucu konu Eyaletler Konseyi’nin gündeminden alınarak ertelendi. Federal
Meclis, kararın Eyalet Konseyinde engelleneceği riskine karşı konuyu başka bir zamana
ertelemeyi tercih etti. Hamburg Meclisinde ise yine AfD Meclis Grubu söz konusu ülkelerin
bir an önce ‘güvenli ülke’ ilan edilerek iltica taleplerinin reddedilmesi yönünde önerisini dile
getirdi. Benim de dahil olduğum büyük çoğunluk tarafından öneri reddedildi.
•
FDP, okulda şiddet uygulayan öğrenciler için sicil kaydı talep etti
FDP Meclis Grubu, sunduğu önergeyle Hamburg okullarında şiddet uygulayan öğrenciler için
okul tarafından sicil defteri tutulmasını ve bu dosyaların da Eğitim Senatörlüğü ile
paylaşılmasını talep etti. FDP bu önergesine, bazı okullarda Selefi gençlerin şiddet
uyguladığını, kızlara, özellikle başörtülü olmayanlara kötü davranıldığını da gerekçelerden biri
olarak gösterdi. Hamburg’da bu uygulama eskiden vardı ama sonradan bu uygulama
değiştirilerek şiddet uygulayan öğrenciye sicil kaydı tutulup tutulmayacağı kararı okulun
inisiyatifine bırakıldı. Yani güncel uygulamaya göre okul, ihtiyaç görmesi durumunda şiddet
uygulayan öğrencilerin sicil kaydını tutabiliyor, Eğitim Senatörlüğüne bildirebiliyor. FDP’nin
önergesi benim de dahil olduğum çoğunlukla reddedildi.
•
StoP Projesi ile ilçelerde aile içi şiddete son
Hamburg’un Steilshoop ve Billstedt-Horner Rennbahn semtleri arasında bulunan Horner
Geest bölgesinde yürütülen “StoP-Stadtteile ohne Partnergewalt” projesinin diğer ilçelerde
de başlatılması konusu meclis gündeminde tartışıldı. Proje, vatandaşları aile içi şiddet
olaylarına duyarlı kılmak amacıyla pilot proje olarak Steilshoop semti ve Horner Geest
bölgesinde başlatılmıştı. Koalisyon hükümeti, projenin başarılı olmasından ötürü, edilen
tecrübelerden yararlanılarak projenin diğer semtlerde yürütülebilmesi için ilçe belediyelerde
bu yönde bütçe ayrılması önerisini getirdi. Bu projenin Hamburg’da diğer semtlerde de
uygulanmasını yararlı görüyor, önergeyi destekliyorum.
•
AFD’’den imamlara görev kriteri talebi
AfD Meclis Grubu sunduğu önergeyle Hamburg’da imam olarak görev yapmak isteyenlere
yönelik belirli şartlar ve kriterlerin koyulmasını, sadece bu şartları yerine getirenlerin imam
olarak görev yapabilmesinin karara bağlanmasını talep etti. AfD aynı önerge içinde Selefilere
ait camilerin daha fazla kontrol altında tutulmasını da talep etti. Bu yönde zaten yoğun
çalışmalar yapıldığı için AfD’nin önergesi reddedildi.
Nebahat Güçlü
Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili
Basın için iletişim:
Nebehat Uzun
Tel.: 040 – 23953350
Mobil: 0162 – 2327038
E-Mail: [email protected]
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards