Gebe İzleme Fişi

advertisement
GEBE-LOHUSA İZLEME FİŞİ
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Form No: 005
Adı Soyadı:
Doğum Tarihi:
Eşi İle Akrabalık Durumu:
Öğrenim Durumu:
İşi:
Evlenme Yaşı:
İlk Gebelik Yaşı:
Eşinin Adı:
Kurumu:
Sıra No:
Muhtarlığı:
Sokağı:
Ev No:
Tlf.No:
Kaçıncı Gebeliği
TC Kimlik No:
Canlı
Doğum
Sayısı
Gebenin Tespit Edildiği Tarih
..../..../......
Ölü
Doğum
Sayısı
Yaşayan
Çocuk
Sayısı
Düşük
Sayısı
Ölen
Çocuk
Sayısı
Gebelik Öncesi
Annede Mevcut
Sistemik Hastalık
Pelvis
Durumu
Bir Önceki
Kan Grubu - Eşinin Kan Grubu - Gebeliğin
Rh
Rh
Sonlanma
Tarihi

Dar 
Şüpheli
Uygun
DM
HT
KVS
Bir Önceki Gebeliğin
Sonucu
........ gün
Canlı doğum
........ ay
Ölü doğum
........ yıl
Düşük
Astım
Bir Önceki
Doğumun Yeri
Hastanede 

Veya Diğer SağlıkKuruluşunda
Evde Sağlık Personeli Yardımı İle
Evde Kendi Kendine
Diğer
Bir Önceki
Gebelikte
Gebelik Öncesi Kullandığı
Koruyucu Yöntem
Kanama 
RİA
Yüksek tansiyon 
Hap
Şeker Hastalığı 
Plesantanın Erken
Ayrılması 
Kondom




Doğum ve Doğan Çocukla İlgili Bilgiler
Gebelik Sonucu ve Tarihi
Doğum Nasıl Yapıldı ?
Doğumun Yeri ve Biçimi
Doğuştan Şekil Bozukluğu
Doğan Bebek
Yok
Spontan
Hastanede 
Ölü Doğum:
Vakum
Veya Diğer Sağlık Kuruluşunda
Var:……………………….
Canlı Doğum:
Forseps
Evde Sağlık Personeli Yardımı İle
Kilosu ................... gr.
…………………………….
Sezaryen
Evde Kendi Kendine
Boyu .................... cm
Notlar: .............................
Geliş Biçimi:
........................................
........................................
........................................
........................................
...............................................
................................ Doğumun Planlandığı Yer
................................ ……………………………….
...............................................
................................
Çoğul Doğum
Yok
Enfeksiyon 
Diğer:
...............................................
Diğer 
...............................................
................................
...../...../..........
Ebenin Adı Soyadı : ..........................................
Tarih : ....../......./............
İmzası : ..........................................
Cinsiyeti

Düşük:
........................................
Hekimin Adı Soyadı : ..........................................
Tarih : ....../......./............
İmzası : ..........................................
Download