FRANSA ÜLKE BÜLTEN Ekim 2009

advertisement
FRANSA ÜLKE BÜLTENİ
Ekim 2009
GENEL BİLGİ
Resmi Adı
Yönetim Şekli
Fransa Cumhuriyeti
Cumhuriyet
1
Cumhurbaşkanı
Başbakan
Yüzölçümü
Nüfusu
Yıllık Nüfus Artışı
Ortalama Yaşam Süresi
Okuma yazma oranı
İklim
Nicolas Sarkozy
François Fillon
643.427 m²
63,4 milyar
%0..35
80
%99
Ülkenin kuzeyine, kışları soğuk yazları yağmurlu
geçen Kuzey Avrupa iklimi; güneyine ise kışları ılık
yazları sıcak ve kurak geçen Akdeniz iklimi
hakimdir.
Etnik Gruplar
Germen, Slav, Kuzey Afrika, Hindiçini ve Bask
azınlıklarla birlikte Kelt ve Latin
%83-88 Roman Katolik, %2 Protestan, %1 Musevi,
%5-10 Müslüman
Fransızca
Paris (Nüfus: 2,1 milyon)
Paris, Marsilya, Lyon, Lille, Toulouse, Nice
Euro
Türkiye’den 1 saat geri
AB, NATO, OECD, BM, ICC, UNCTAD, G-5,
OSCE
Din
Konuşulan Diller
Başkent
Başlıca Şehirler
Para Birimi
Saat Farkı
Üyesi Olduğu Başlıca
Uluslararası Kuruluşlar
Resmi Tatiller
Doğal Kaynakları
1 Ocak – Yilbasi, Mart sonu ya da Nisan basi Paskalya ( Pazar ), Paskalya ( Pazartesi ), 1 Mayıs Bahar Bayrami - Isçi Bayrami, 8 Mayıs - Zafer Bayrami,
Mayıs ( Paskalyadan sonraki 40. gün ) Miraç Günü,
Paskalyadan sonraki 7. Pazar - Beyaz Pazar,
Paskalyadan sonraki 8. Pazartesi - Beyaz Pazartesi, 14
Temmuz - Bastille Günü, 15 Ağustos - Dini Bayram, 1
Kasım - Kutsallar günü, 11 Kasım - Dini bayram
25 Aralık – Noel
Kömür, demir, boksit, çinko, potas, kereste, balık
GENEL EKONOMİK DURUM
2012 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere kadar Fransa’yı politik açıdan istikrarlı bir
dönem beklemektedir. Haziran 2007’de gerçekleşen Meclis seçimlerinde Nicolas
Sarkozy’nin başkanı olduğu UMP-Halk Hareketi Birliği Partisi Meclis’de toplam 577
sandalyenin 313’ünü olarak çoğunluğu oluşturmuştur. Bu da Sarkozy’ye seçimler
sırasında açıkladığı icraat programı ve reformları hayat geçirmekte önemli destek
sağlamaktadır. Sarkozy, açıkladığı radikal reformları aynı hızla hayata geçiremese de
özellikle işgücü-istihdam, sosyal güvenlik sistemi konularında yeni düzenlemeler
getirilmesi öngörülmektedir.
Ekonomik yavaşlama ve esnek olmayan bütçe maddeleri sebebiyle bütçe açığı 2008
yılında % 3.4 oranında gerçekleşmiştir. Fransa’nın bütçeden sorumlu bakanı Eric
Woerth Fransa’daki bütçe açığının 2009 yıl sonu itibarıyla rekor bir seviyeye ulaşarak
%8.2’ye ulaşacağını dile getirmiştir. 2008 yılında işsizlik oranı 2007 yılına göre %1
oranında düşüş göstererek %8.3 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran OECD ülkeleri işsizlik
2
ortalamasının hala %2.7 üzerindedir. Tüketim, yatırımlar ve dış talepdeki düşüşe bağlı
olarak ekonomik büyümenin 2007 yılında %1,9 iken 2008 yılında %0,4’e gerilemesi,
Fransa ekonomisinin zor bir dönemden geçtiğini işaret etmektedir. OECD tahminlerine
göre 2009 yılında Fransa ekonomisinin %3,3 oranında küçülmesi öngörülmektedir.
Temel Makroekonomik Göstergeler
2008*
GSYIH (milyar Euro)
1,950
Ekonomik Büyüme (%)
0,4
Enflasyon (%)
0,2
İhracat (milyar euro)
515,6
İthalat (milyar euro)
563,8
Kur (yıllık ortalama)
İşsizlik Oranı (%)
1 Euro=1,3
Dolar
8
Dış Borç (milyar dolar)
1314,1
Kaynak: www.insee.fr
Fransız ekonomisi oldukça geniş bir çeşitlilik sergilemektedir. Tarım sektörünün
ekonomide payı yıllar itibariyle önemli ölçüde azalmış. Tarımın içindeki payı %2,2,
istihdam içindeki payı ise %3,5’dir. . Fransa’nın imalat sanayi içindeki en güçlü
sektörleri motorlu taşıtlar, ilaç sanayi, ulaşım araçları ile uzay ve havacılık olmuştur.
İmalat sanayi, toplam mal ve hizmet ihracatının üçte birini, GSYH’nin ise %27’sini
oluşturmaktadır. Hizmetler, Fransa’nın GSYH’nin %77.2’sini oluşturmuştur. İnşaat
sektörü, tek başına GSYH’nin %6.2’sine karşılık gelmektedir.
Özel sektör yatırımlarındaki artışla birlikte 2006 yılında %2, 2007’de %1.9 oranında ve
2008 yılında %0.4 ekonomik büyüme kaydeden Fransa, Avrupa Birliği içerisinde en
yavaş ekonomik büyüme kaydeden ülkeleri arasında yer almaktadır.
Ekonomik Beklentiler
2010
2011
2012
GSYİH Reel Büyüme (%)
2.0
2.1
2.1
Enflasyon (%)
1.8
1.7
1.7
Bütçe Dengesi (GSYİH’ya oranı - %)
-2.4
-2.0
-1.6
Cari İşlemler Dengesi (GSYİH’ya oranı %)
-1.1
-1.0
-0.9
Kısa vadeli faiz oranı (%)
4.1
4.1
4.1
Döviz Kuru ABD $: €
1.41
1.34
1.31
Kaynak: www.economist.com
Sektörler
Tarım
3
Fransa, AB içerisinde tarım sektörü en büyük olan ülkedir. ABD’den sonra
dünyanın ikinci en büyük tarım ihracatçısı olan Fransa tarımı son derece
çeşitlidir. Picardie’de şeker pancarı, Normandiya’da mandıracılık, Brittany’de
domuz besiciliği, Charolais’de sığır yetiştiriciliği, Aquitaine’de mısır, Rhone
deltasında Akdeniz tipi sebze ve meyve, Paris havzasında ise buğday öne
çıkan ürünler arasında yer almaktadır. Fransa’nın tarım sektörü, uzun yıllar
Ortak Tarım Politikası kapsamında fiyat desteğinden yararlanmış olmakla
birlikte bu desteğin seviyesi Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde
azalmıştır. Ancak yine de Fransa için bu desteğin büyük önemi vardır.
Fransa, dünyanın en ünlü şarap üreticisi ülke konumunda olmakla birlikte
Fransa’nın şarap sanayi genel olarak 30 yıldan beri en kötü krizini
yaşamaktadır. Fransız şarap üreticileri, dünya çapında şarap üretmeye
başlayan yeni ülkelerin hızla artan rekabetine ek olarak, dünya pazarındaki aşırı
arzın fiyatları düşürmesinden ötürü karlılıklarının azalmasıyla da karşı karşıya
bulunmaktadır.
İmalat Sanayi
Fransa, sektörel anlamda geniş yelpazeli bir imalat sektörüne sahiptir. Çeşitli
ara, sermaye ve tüketim malları üretimi yapılan Fransa’da öne çıkan sanayi
sektörleri havacılık ve otomotivdir.
İmalat sanayi sektörleri, bölgelere göre de belli alanlarda uzmanlaşmıştır.
Kuzeydoğu Fransa (Nord-Pas-des-Calais) demir çelik, çeşitli metal sanayileri ve
otomotivde öne çıkarken, Lyon bölgesi kimya sektöründe, Toulouse bölgesi
havacılık ve uçak üretiminde, büyük Paris ve Alsace bölgeleri de KOBİ
düzeyinde çok çeşitli hizmet ve üretim dallarında öne çıkmaktadır.
Fransa’nın GSYH’sinin yaklaşık %7’sini oluşturan otomotiv sektörü, 280.000
kişiye istihdam sağlamaktadır. 2006 yılında 3,6 milyon aracın üretildiği Fransa,
Avrupa’nın ikinci, dünyanın ise dördüncü en büyük otomotiv üreticisi olmuştur.
Yerli üretim büyük ölçüde PSA Peugeot-Citroën ve Renault-Nissan tarafından
gerçekleştirilmekte olup bu iki firma 2006 yılındaki yerli otomotiv üretiminin
%90’ından fazlasını karşılamıştır. Geri kalan üretim ise Japon Toyota ve Alman
Daimler-Chrysler tarafından gerçekleştirilmiştir. Fransa’nın otomotiv üretiminin
yaklaşık %70’i ihraç edilmekte olup Fransa’nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler
sırasıyla İspanya, İngiltere ve İtalya’dır.
2006 yılında Fransa ve yurtdışında pazar paylarının azalması sorunuyla karşı
karşıya kalan Renault ve PSA Peugeot Citroen, maliyetleri azaltmak amacıyla
üretimlerinin bir kısmını Fransa dışına kaydırmıştır. Bunun sonucunda iki
firmanın üretimlerinin %55’i artık Fransa dışında gerçekleşmektedir. 2007
yılında Fransa’da 3 milyon motorlu taşıt üretilmiş, bunun 2,6 milyonunu
otomobiller oluşturmuştur. Otomotiv sektörü, yarattığı katma değer ile milli
gelirin %6’sını oluşturmakta ve 272.000 kişiye istihdam sağlamaktadır.
Fransa’nın kimya (eczacılık) sektörü, Avrupa’nın en büyüğü olarak İngiltere ve
Almanya’yı geride bırakmaktadır. 2006 yılında iç üretim 35 milyar Avro’dur. Son
yıllarda, özellikle de ülkenin iki büyük ilaç şirketi, Sanofi-Synthélabo ile
Aventis’in 2004 yılındaki birleşmesiyle yoğunlaşma sergilemekle birlikte 300 ilaç
şirketinin faaliyet gösterdiği Fransa’da ilaç sanayiinde halihazırda oldukça
parçalı bir yapıya sahiptir.
4
Turizm
Ülkeye gelen turist sayısı bakımından dünyanın en büyük turizm destinasyonu
sayılan Fransa’yı, 2007 yılında 81 milyonun üzerinde kişi ziyaret etmiştir. 2007
yılında ülke turizm gelirleri 54 milyar euro’yu bulmuş olup, bu rakam %6.3’lük
pay ile Fransa’yı, ABD (%11.3) ve İspanya’nın (%6.8) ardından dünyanın
turizmden en fazla kazanç sağlayan üçüncü ülkesi konumuna getirmiştir.
Fransa’da turizm sektörü yaklaşık 894 bin kişiyi istihdam etmektedir.
33,3 % Petrol
42,5% Elektrik
14,8 % Gaz
4,9 % Kömür
4,5 % Dönüştürülebilir enerji
İnşaat
Fransa’da devletin altyapı ve
ulaşım
sektörlerinin
gelişimine
verdiği
önem
dolayısıyla inşaat sektörü
hem çok gelişmiş, hem de
devletin kontrolü altında kalmıştır. Fransız inşaat sektörü, Paris’teki iş merkezi
bölgesi olan La Defense’ın geliştirilmesinden otoyol inşaatlarına ve devletin
koruyuculuğu altında uluslararası müteahhitlik ihalelerinin alınmasına kadar çok
çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. En büyük inşaat ve müteahhitlik
firmaları Vinci ve Bouygues’dur
Bankacılık
Son derece yoğunlaşmış bir bankacılık sektörüne sahip olan Fransa’da, 2006
yılında en büyük dört banka, mevduatların %70’ine sahiptir. BNP Paribas,
Société Générale, Crédit Agricole, Credit Industriel et Commercial (CIC) ülkede
faaliyet gösteren dört büyük bankacılık grubunu oluşturmaktadır. AB genelinde
finansal hizmetlerin serbestleştirilmesi ve euro’nun kullanıma girmesine rağmen
bankacılık sektörünün büyük bir kısmı Fransızların elinde bulunmaktadır.
Enerji
1970’lerde yaşanan petrol krizlerinden bu yana, Fransa enerji bağımlılığını
azaltma yönlü politikalar uygulamaktadır. Petrol bağımlılığını başka enerji
kaynakları bularak azaltmak, enerji ithalatını Norveç gibi daha istikrarlı
ülkelerden yapmak ve yerel enerji üretimini artırmak şeklinde özetlenebilecek
uygulamalar sayesinde, günümüz Fransa’sı daha çok elektrik ve gaz
tüketmektedir. Ayrıca nükleer enerji, Fransa’da enerji üretiminde önemli bir rol
oynamaktadır. Fransa’nın tükettiği elektriğin %80’i nükleer teknoloji ile
üretilmektedir.
Fransa, enerji firmalarının özelleştirilmesine şiddetle karşı çıkmakta ve
geçtiğimiz yıllarda görüldüğü üzere Brüksel’deki AB Komisyonu birimleriyle
karşı karşıya gelmektedir. Enerji güvenliği endişesi, enerji firmalarının devlet
elinde tutulması yönünde teşvik etmektedir. Dolayısıyla Fransa, gaz ve elektrik
piyasalarının liberalleştirilmesine direnmektedir. AB ülkeleri içinde özelleştirme
ve pazarın serbestleştirilmesine en fazla direnen ülkelerden biri olan Fransa’da
devlet, enerji sektöründe önemli bir rol oynamaktadır. Devlet, hem Eléctricité de
France (EDF), hem de Gaz de France’da (GDF) çoğunluk hisseleri elinde
tutmaktadır. Fransa, AB’nin elektrik piyasasının serbestleştirilmesini düzenleyen
5
‘Elektrik Direktifi’ni uygulamada oldukça geç davranmış olup elektrik ve gaz
piyasaları ancak 2008 yılında tam rekabete açılabilecektir. Sektördeki önemli
firmalar, Total, EDF ve GDF-Suez’dir.
Savunma, Ulaşım, Havacılık
Savunma sektöründe Thales, ulaştırma sektöründe ise hızlı trenleri (TGV) üreten
Alstom firmaları öne çıkmaktadır. EADS grubunun bir parçası olan AIRBUS firması
da dünyanın en büyük uçak üreticilerinden birisidir. Söz konusu sektörlerin
hepsinin sabit harcamaları ve Ar-Ge giderleri çok yüksektir. Söz konusu yüksek
sabit giderler çoğunlukla devletçe finanse edilmektedir. Son yıllarda artan bütçe ve
devlet açıkları ve yaşanmakta olan ekonomik kriz nedeniyle bu sektörlerin Ar-Ge
harcamalarında azalma yaşanmaktadır.
Fransa’nın dünyada en iyi kara ulaşım altyapısına sahip ülkelerden biridir. 90’lı
yıllarda normal ve hızlı trenlere (TGV) yapılan devasa yatırımlar içinde 1993’te Lille
ve Brüksel’e giden Kuzey-TGV için inşa edilen istasyon ve demiryolu ile 1994
yılında Lille’in de ötesine uzatılan yeni hattın inşası, 1994 yılında Londra’ya
Eurostar hizmetinin başlatılması, Akdeniz-TGV hattının Valence’den Marsilya’ya
uzatılması sayılabilir.
Demiryolu ağında daha fazla etkinlik sağlamak amacıyla Fransız Ulusal
Demiryolları Şirketi (SNCF) 1997 yılında yeniden örgütlenmiş, demiryolu ve ilgili
altyapısı yeni bir kuruluş olan Fransa Demiryolu Ağı’na (RFF) aktarılmıştır.
Marsilya limanı, ülkenin indirilen ve sevkedilen tonaj bakımından en önemli limanı
olup ithalat trafiğinin büyük bir kısmını petrol ürünleri oluşturmaktadır. Le Havre ise
son yıllarda kargo trafiğinde önemli bir artış yaşamaktadır. Dunkirk limanı ise Pasde-Calais’de yerleşik ağır sanayi sayesinde önemli limanlar arasında yer
almaktadır.
Havayolu taşımacılığında yolcu ve kargo hizmetleri, büyük ölçüde Paris’in iki ana
havaalanı olan kuzeydoğudaki Charles de Gaulle ile güneydeki Orly’de
gerçekleşmektedir. Ulusal havayolu şirketi olan Air France, 1999 yılının başlarında
kısmen özelleştirilmiştir. Air France’daki çoğunluk hissesinin tutmakta artık stratejik
bir çıkar olmadığına kanaat getiren Hükümet, 2004 yılının Aralık ayında hissesini
%20’nin altına düşürmüştür. Bunu müteakip, Air France, Hollanda havayolu şirketi
KLM ile birleşmiştir.
Telekomünikasyon
France Télécom, 1997 yılının Ekim ayında kısmen özelleştirilmiş olup devlet, 2004
yılında hissesini %50’nin altına indirmiştir. France Telekom artık tamamen
serbestleştirilmiş bir pazarda faaliyet göstermekle birlikte daha önce tekelinde olan
piyasadaki önemli payını korumaktadır. Ancak Fransa’nın sabit hat piyasası
giderek önemini kaybetmekte, abone sayısı azalmaktadır. Cep telefonu piyasası
ise hızla gelişmektedir. Fransa’nın cep telefonu piyasasında üç büyük oyuncu
rekabet etmektedir: France Télécom’un sahip olduğu Orange ile Vodafone’un
kısmen sahip olduğu SFR ve Bouygues Télécom.
2000 yılından itibaren hızlı büyüme sergileyen internet kullanım piyasası, yine de
pek çok Avrupa ülkesinin gerisinde kalmaktadır. Bununla birlikte Fransa, genişbant
6
kullanım oranları AB içinde en yüksek olan ülkelerden biridir. 2003 yılında 3.6
milyon olan genişbant bağlantıları, 2007 yılının ortalarında 14.8 milyona ulaşmıştır.
Wanadoo/Orange, Fransa’nın lider, Avrupa’nın ise T-Online International’dan sonra
ikinci en büyük internet hizmet sağlayıcısıdır.
Dış Ticaret
FRANSA’NIN DIŞ TİCARETİ (Milyar €)
YILLAR
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
İHRACAT
271,0
281,5
323,6
329,4
326,7
320,1
335,8
351,9
384,5
394,2
404,0
İTHALAT
261,3
276,3
336,9
336,5
330,1
326,9
354,9
387,5
426,4
447,1
472,7
DENGE
9,7
5,2
-13,3
-7,1
-3,4
-6,8
-19,1
-35,6
-41,9
-52,9
-68,7
HACİM
532,3
557,8
660,5
665,9
656,8
647,0
690,7
739,4
810,9
841,3
876,7
Kaynak: Le Kiosque – Fransız Gümrük Verileri
FRANSA’NIN BAŞLICA DIŞ TİCARET ORTAKLARI (2008)
İHRACAT
Ülke
Tutar (milyar €)
İTHALAT
Ülke
Tutar (milyar €)
7
Almanya
İtalya
İspanya
İngiltere
Belçika
ABD
Hollanda
İsviçre
Çin
Rusya
Polonya
Türkiye
59,0
35,6
34,0
31,6
30,7
23,8
17,0
11,9
9,0
7,0
6,7
5,6
Almanya
Belçika
İtalya
Çin
İspanya
ABD
İngiltere
Hollanda
Rusya
İsviçre
Almanya
Belçika
77,3
40,1
38,4
30,8
30,7
25,9
22,8
19,1
13,6
10,4
9,5
8,4
Kaynak: DTM
Fransa’nın İhracatında Başlıca Mallar (1000 €)
Mallar
Otomobil
Uçak ve uzay sanayi ürünleri
Eczacılık ürünleri
Otomobil yan sanayi
Rafine petrol ürünleri
Demir-çelik
Organik kimyasallar
Parfüm ve temizlik ürünleri
Plastik ürünleri
Hububat ve sanayi bitkileri
Elektrik dağıtım ve kumanda
aletleri
Şarap ve şampanya
Elektronik kompozantlar
Kontrol ve ölçüm cihazları
Tıbbi ve ortopedik ürünler
Sanayi kimyasalları
Süt ve Süt ürünleri
Kağıt ve Karton
Bilgisayar ve bilişim ürünleri
Pompa ve hidrolik sistemler
2006
34.638
27.275
18.862
15.253
10.773
11.926
9.288
8.609
8.470
5.333
2007
33.761
27.773
19.758
15.962
10.306
13.086
9.043
9.208
8.967
6.329
6.185
6.281
7.427
5.703
5.286
5.191
4.269
4.551
5.768
3.981
6.706
6.797
6.606
6.317
5.400
5.404
4.841
4.678
4.689
4.110
2007/10
28 543
23 166
16 620
13 383
8 398
11 165
7 525
7 770
7 584
5 350
2008/10
26 314
25 014
17 775
13 357
12 564
11 919
8 260
8 061
7 668
7 279
5 629
5 882
5 471
5 524
5 279
4 424
4 586
3 940
3 931
3 734
3 468
5 628
5 111
4 873
4 810
4 685
4 342
3 887
3 537
3 488
Fransa’nın İthalatında Başlıca Mallar (1000 €)
Mallar
Petrol ve Doğal Gaz
2006
43.644
2007
42.271
2007/10
33 733
2008/10
48
8
Otomobil
Rafine Petrol Ürünleri
Uçak ve Uzay Araçları ve
parçaları
Otomobil Yan Sanayi
Eczacılık Ürünleri
Demir çelik
Bilgisayar ve Enformatik
Organik Kimyasallar
Plastik mamuller
Kayıt ve Görüntü cihazları
Tıbbi ve ortopedik ürünler
Yayın iletim cihazları
Dış Giyim
Kontrol ve ölçüm cihazları
Kağıt ve karton
Elektronik Kompozantlar
Sanayide kullanılan kimyasallar
Bakır
İç Giyim
30.917
16.454
34.498
15.746
13.763
13.303
12.664
11.191
13.409
9.834
7.427
8.146
5.787
8.534
5.524
5.535
4.853
6.161
4.155
4.892
4.169
15.712
14.328
14.243
12.902
11.267
10.586
8.160
7.548
5.777
6.170
5.646
5.501
5.156
5.352
4.664
4.681
4.451
28 900
12 422
29 696
16 928
13 135
12 671
11 899
12 010
11 067
9 170
8 912
6 919
5 964
4 773
4 944
4 856
4 570
4 344
4 493
3 897
4 077
3 791
12 054
12 243
11 920
8 344
8 280
6 827
5 841
5 135
4 859
4 799
4 434
4 239
4 185
4 084
3 890
3 743
Fransa’nın dış ticaret dengesi, 2002 yılından bu yana oldukça ciddi bir bozulma
sergilemiş, 2009 yılında ticaret açığı 68,7 milyar euro’ya ulaşmıştır. 2003 yılından bu
yana yaşanan petrol fiyatlarındaki artışlar ile 2002 yılından beri euro’nun değer
kazanması sonucunda Fransız firmalarının rekabet gücündeki düşüş bu bozulmanın
altında yatan başlıca nedenler olmuştur.
Fransa’nın son yıllarda sergilediği kötü ihracat performansı, kısmen ticaretinin
kompozisyonu ve yönü ile açıklanabilir. Sermaye mallarının Fransa ve Almanya’nın
ihracatındaki payı birbirine yakın olmakla birlikte, Fransa’nın sermaye malı ihracatı
uzay ve havacılık gibi sektörlerde yoğunlaşırken Almanya’nınki daha fazla çeşitlilik
sergilemektedir.
Fransa’nın ihracatının %15’ü en büyük ticaret ortağı Almanya’ya olurken bu ülkeden
yaptığı ithalatın toplam ithalatı içindeki payı %16’dır. Fransa’nın bu ülkeyle olan
ticareti, geri kalan AB ülkeleriyle olan mal ticaretinin 1,5 katından fazladır. Fransa’nın
Almanya’dan sonra en büyük ihracat pazarları İtalya ve İspanya olurken AB dışındaki
en büyük ihracat pazarını ABD oluşturmaktadır ve Fransa’nın en büyük 6. ticaret
ortağı konumunda yer almaktadır.
AB ülkeleri dışında Rusya Fransa’nın toplam ihracında %2,2 oranla 9. sırada ilen Çin
%1,7 oranla 10. sırada yer almaktadır. Fransa’nın toplam ithalatında ise Fransa’nın
Asya’da önemli bir ticaret ortağı olan Çin %6,5 oranla 4. sırada yer alırken Rusya
%2,9 ile 9. sırada yer almaktadır.
Gıda işleme ile Airbus tarafından gerçekleştirilen yolcu uçağı üretimi, Fransa’nın en
önemli ihracat kalemlerini oluşturmaktadır.
TÜRKİYE-FRANSA EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİ
İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2000 -2007 döneminde %166 artış kaydetmiş ve 13.8
milyar dolara ulaşmıştır. 2007 yılında Fransa’ya ihracatımız bir önceki yıla oranla
9
%29.8 artış göstererek yaklaşık 6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 2007 yılında
Fransa’dan ithalatımız ise bir önceki yıla göre %8.2 oranında artarak 7,8 milyar dolar
olmuştur. 2008 yılının Ocak-Nisan döneminde ise Fransa’ya ihracatımız bir önceki
yılın aynı dönemine göre %88.2 oranında artarak 2,5 milyar dolar olarak
gerçekleşirken ithalatımız 2008 yılının aynı dönemine göre %72.3 oranında artarak 3
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
2007 yılı itibariyle Fransa, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 4., en
fazla ithalat yaptığı ülkeler arasında ise 6. sıradadır. Toplam ihracatımızın %5.6’sı,
toplam ithalatımızın ise % 4.6’sı Fransa ile gerçekleşmektedir.
2006 yılında Fransa’dan Türkiye’ye giriş yapan doğrudan yabancı sermaye miktarı
2005 yılına göre %79 oranında azalarak 2,107 milyon dolardan 443 milyon dolara
gerilemiştir. 2007 yılında ise Fransa’dan Türkiye’ye giriş yapan doğrudan yabancı
sermaye miktarı bir önceki yıla göre %28,4 oranında gerileyerek 317 milyon dolar
olarak gerçekleşmiştir.
2007 yılı itibariyle Fransa’dan Trükiye’ye gerçekleştirilen toplam doğrudan yatırım
miktarı 8,7 milyar dolar tutarındadır. Şubat 2008 tarihi itibariyle, Türkiye’de Fransız
yatırımcılar tarafından kurulan veya iştirak edilen şirket sayısı 702’dir. Türkiye’de
kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı bakımından Fransa 7. sırada yer alırken,
Fransız şirketleri yatırımda bulundukları Türk şirketlerinin toplam sermayesinin
ortalama % 62’sine sahiptir.
Anlaşma ve Protokoller
Anlaşma
Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları
KEK Protokolu
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması
KEK III. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı
Türkiye-Fransa 2000 Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması
İmza Tarihi
31.08.1946
18.02.1987
09.05.1986
15.01.1993
20.02.1998
03.08.2009
tarihinde yürürlüğe
girdi
Kaynak:DTM
Türkiye ve Fransa arasında “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması”
imzalanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiştir. Fransa tarafında onaylanmış ancak
Türkiye’de onay süreci devam etmektedir.
Ticari Ilişkiler
Fransa, 2008 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin ihracatında %5.2’lik pay ile 5.
sırada yer alırken, ithalatında %4.5’lik pay ile 8. sırada yer almıştır.
10
Türkiye-Fransa Dış Ticaret İstatistikleri (1000 €)
YILLAR
İHRACATIMIZ %
Değişim
%
Değişim
İTHALATIMIZ
1998
1 437 840
23,8
2 560 126
0,5
1999
1 812 392
26,0
2 857 261
11,6
2000
2001
2002
2003
2004
2 184 385
2 491 929
2 711 772
2 810 073
3 297 169
20,5
14,1
8,8
3,6
17,3
3 645 122
2 234 103
2 893 534
3 269 005
4 235 437
27,6
-38,7
29,5
13,0
29,6
2005
2006
2007
2008
3 538 974
4 238 837
4 796 498
5.313.064
7,4
19,7
13,2
10,8
4 661 429
5 208 626
5 216 860
5.696.228
10,1
11,7
0,2
9,2
DENGE
HACİM
-1 122
3 997 966
286
-1 044
869
4 669 653
-1 460
737
5 829 507
257 826
4 726 032
-181 762
5 605 306
-458 932
6 079 078
-938 268
7 532 606
-1 122
455
8 200 403
-969 789
9 447 463
-420 362 10 013 358
-383.164 11.009.292
Kaynak: DTM
İkili Ticarette başlıca maddeler:
Fransa’nın Türkiye’ye İhracatında Başlıca Mallar (1000 €)
Mallar
Otomobil yan sanayi
Otomobiller
Rafine Petrol Ürünleri
Eczacılık ürünleri
Uçak ve uzay araçları
Demir-çelik
Plastik Hammaddeler
Elektrik dağıtım ve kumanda
aletleri
Ölçüm ve kontrol cihazları
Sanayi Kimyasalları
Parfüm ve temizlik ürünleri
Diğer Makinalar
Toplam
2006
653.344
534.622
94.204
263.925
552.481
216.965
263.522
2007
645.229
521.661
62.407
300.717
358.388
257.970
261.833
2008
698.610
616.810
439.587
401.668
311.904
263.148
226.893
2008 (%)
12,26
10,83
7,72
7,05
5,48
4,62
3,98
94.447
97.861
79.957
87.196
48.579
5.208.776
140.994
140.593
102.914
83.040
52.534
5.224.095
160.776
110.525
102.701
83.707
79.554
5.696.228
2,82
1,94
1,80
1,47
1,40
100,00
2008
1.911.342
2008 (%)
35,97
Fransa’nın Türkiye’den İthalatında Başlıca Mallar (1000 €)
Mallar
Otomobiller
2006
1.209.926
2007
1.569.073
11
İç giyim ürünleri
Dış Giyim ürünleri
Otomobil yan sanayi
Beyaz eşya
Tekstil ürünleri
Ses ve görüntü cihazları
Kazaklar
Meyve suları için meyve ve bitkiler
Elektrik dağıtım ve iletim aletleri
Sebze meyve preparasyonları
Çoraplar
Toplam
358.028
233.436
283.913
196.481
165.080
191.415
100.013
53.270
81.406
94.674
57.726
4.240.415
392.546
255.087
301.085
234.896
168.434
140.365
113.644
46.637
92.055
95.853
69.538
4.827.940
395.251
306.990
284.370
238.016
158.074
139.777
116.828
98.842
98.680
93.769
72.111
5.313.064
7,44
5,78
5,35
4,48
2,98
2,63
2,20
1,86
1,86
1,76
1,36
100,00
Turizm:
Son üç yıllık dönemde Türkiye’yi ziyaret eden Fransız turist sayısı aşağıda
sunulmaktadır:
Yıllar
Turist Sayısı
2007
31,197
2008
33,100
2009
137,574*
Kaynak: T.C. Turizm Bakanlığı
*Ocak – Ağustos Dönemi
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
İşadamlarımız Fransa’ya gitmek üzere Schengen vizesi almakta güçlük
yaşamaktadırlar. İki ülke arasında “Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki
Anlaşması” halen tamamlanmamıştır. Türkiye’de yatırım yapan Fransız firmaları,
Fransız vatandaşı olan çalışanlarına çalışma izni almakta güçlük yaşamaktadırlar.
Ayrica, TSE ve gümrükteki bazı uygulamalara ilişkin bazı ihracatçı Fransız firmalardan
şikayetler ulaşmaktadır. Fransız kamuoyu ve özel sektörü Türkiye’yi yeteri kadar
tanımamaktadır. Devlet, Sivil Toplum Kuruluşları ve özel sektör temsilcileri işbirliği ile
Fransa’da Türkiye’yi tanıtım etkinliklerinin düzenlenmesi önem taşımaktadır.
Yatırım İlişkileri
2007 yılı itibarıyla ülkemizde 700 Fransız sermayeli şirket bulunmaktadır. Bu şirketlerin
129 adedi 2006 yılında kurulmuştur. Toplam yatırımların miktarı 1,8 milyar $’dır.
Fransız sermayesinin ülkemizde sağladığı istihdam 40.000 düzeyindedir. Türkiye’deki
yabancı sermaye stokunda Fransız sermayesinin payı %7 düzeyindedir.
Fransız yatırımları otomobil, elektrik, elektronik, çimento, eczacılık, finans, ticaret
sektöründe yoğunlaşmaktadır. Türkiye’nin en büyük ilk 500 şirketi içinde 6 adedi
Fransız sermayeli şirketlerdir. Bunlar: Renault, Primagaz, Valeo, Alcatel, Lafarge ve
Schneinder Electric’tir. Öte yandan, Renault Otomotiv pazarındaki en önemli
firmalardan birisi olup, TotalFina’nın Türkiye enerji sektöründeki payı %8, Carrefour ise
kendi alanında birinci sıradadır.
12
2007 senesinde doğrudan uluslararası yatırım girişlerine bakıldığında 19.3 milyar
dolarlık toplam girişin 347 milyon doları Fransa tarafından gerçekleşirken, 2008 OcakMart döneminde 391 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.
2000 yılı sonunda Türkiye’den Fransa’ya kümülatif kayıtlı sermaye ihracı 89.9 milyon
dolar, Fransa’da yerleşik Türk firma sayısı 22 iken, 31 Mart 2008 tarihi itibariyle
Fransa’da kayıtlı sermaye ihracı 87.8 milyon dolara düşmüş, Fransa’da yerleşik Türk
firma sayısı ise 49’a yükselmiştir. Sermaye miktarı açısından Türk yatırımlarının %
64.5’i telekomunikasyon, %17.8’i bankacılık ve %8.8’i ticaret sektöründe
gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin toplam yurtdışı yatırımları içinde (kayıtlı sermaye ihracı)
Fransa, firma sayısı açısından 13.; sermaye miktarı açısından ise 15. sırada yer
almaktadır.
Türkiye’deki uluslararası doğrudan yatırımların ilk 11 menşe ülkesi içerisinde yer alan
Fransız yatırımcıların Türkiye’de kurdukları şirketlerin sayısında 2002 yılından itibaren
hızlı bir artış gözlenmektedir. 1985 yılında 15 olan Fransız sermayeli şirket sayısı 2007
yılı itibariyle 706’ya ulaşmıştır. Sadece 2006 yılında 313 Fransız sermayeli şirket
kurulmuştur.
2005 yılında Fransız menşeli sermaye girişinin bir önceki yıla göre büyük bir artış
göstererek 2 milyar dolar civarında gerçekleşmesinin altında yatan en büyük neden
ABD menşeli GE Consumer Finance’in Garanti Bankası’ndan satın aldığı hisseler için
1,8 milyar dolarlık ödemeyi Fransa üzerinden Türkiye’ye transfer etmiş olmasıdır. 2006
yılında Türkiye’de gerçekleştirilen en önemli yatırım ise, özelleştirilen Başak
Sigorta’nın Fransız Groupama tarafından satın alınmasıdır. Türk pazarına yeni giren
Accor Grubu da Akfen ile ortaklık kurarak Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde otel açmaya
başlamıştır.
Türkiye’de yerleşik Fransız firmalarının önemli bölümü büyük ölçekli olup, daha çok
stratejik sektörlerde yatırım yapmaktadırlar. Bunların başında otomotiv, otomotiv yan
sanayii, perakende dağıtım, gıda ve çimento, sigorta, finans-bankacılık gibi alanlar
gelmektedir.
Renault, Peugeot, Schneider, Valeo, Lafarge, Areva, Danone sanayi alanında
Carrefour, Axa, Groupama, BNP Paribas, Sodexo, Accor ise hizmet sektöründe
Türkiye’de yatırımı olan Fransız firmalarıdır. Türkiye’deki Fransız sermayeli firmalarda
yaklaşık 50.000 kişi istihdam edilmektedir.
Türkiye’deki Önde Gelen Fransız Yatırımları
Firma Adı
Sektörü
Firma Adı
Sektörü
Renault
Peugeot
Schneider
Valeo
Otomotiv
Otomotiv
Elektrik
Otomotiv Yan
Sanayi
Çimento
Gıda
Perakende
Axa
Groupama
BNP Paribas
Sodexo
Sigorta
Sigorta
Finans
Yiyecek hizmetleri
Accor
Club Med
Turizm
Turizm
Lafarge
Danone
Carrefour
13
Download