ejderha - ASELSAN

advertisement
EJDERHA
EL YAPIMI PATLAYICI DÜZENEKLERİ
TESPİT VE İMHA SİSTEMİ
KONVOYLARIN VE ASKERİ TİMLERİN EL YAPIMI PATLAYICI DÜZENEKLERE KARŞI KORUNMASI
YÜKSEK TESPİT MESAFESİ VE DUYARLILIK
ŞÜPHELİ ELEKTRONİK CİHAZLARIN GÜVENLİ MESAFEDEN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ
www.aselsan.com.tr
REHİS/EJDERHA-HARMONİK Radar/T001/03-2017
EL YAPIMI PATLAYICI
DÜZENEKLERİ TESPİT VE İMHA
SİSTEMİ
ASELSAN’ın yüksek teknoloji ürünleri arasında yer alan
Harmonik Radar Sistemi ve Yüksek Güçlü Mikrodalga Sistemi, konvoy ve askeri timlerin ön sırasında yer alarak El
Yapımı Patlayıcı (EYP) düzeneklerin tespit ve imha operasyonlarını gerçekleştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Sistemin
kullanıcı dostu arayüz yazılımı hızlı operasyonel ihtiyaçları
karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Sistem Land Rover Defender araca monte edilmiştir.
Harmonik Radar Alt-Sistemi
Harmonik Radar Sistemi, kritik görevler (yol temizleme vb.)
sırasında El Yapımı Patlayıcı düzenekler içerisinde yer alan
elektronikdevrelerintespitedilmesiamacıylakullanılmaktadır.
Harmonik Radar Sistemi, yarı iletken tespit teknolojisinin El
Yapımı Patlayıcı düzeneklere özel belirlenmiş tespit senaryoları, frekans kümeleri, algoritmaları ve tehdit veri tabanı
ile birleştirilerek tasarlanmıştır.
Sahip olduğu Yetenekler
•
•
•
•
Ortamda yer alan elektronik cihazların kapalı
konumda, kablolu yapıda veya yayın yapmıyor dahi
olsa tespit edilmesi
Yüksek duyarlılığa sahip alıcı birim sayesinde
elektronik devrelerin yaymış olduğu ikinci ve üçüncü
harmonik sinyallerin tespiti ile yarı iletken devre
elemanlarının tespit edilmesi
Hata oranının azaltılması için gelişmiş algoritmanın
ve geniş veri tabanı kullanılması
Daha hassas analizler için mevcut çalışma
frekanslarının taranması ve en uygun frekansın
seçilmesi için ortam sinyal seviyelerinin ölçülmesi
T: 0 (312) 592 10 00 | F: 0 (312) 354 13 02 | [email protected]
Yüksek Güçlü Mikrodalga Alt-Sistemi
EJDERHA Yüksek Güçlü Mikrodalga Sistemi, belirli frekans aralığında çok
yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar üreterek El Yapımı Patlayıcı düzenekler, gözetleme sistemleri, bilgisayarlar, IT cihazlar, otomotiv elektroniği
(araç motorları) gibi potansiyel tehditler üzerinde bastırma, önden patlatma, kontrol mekanizmasını etkisizleştirme ve çalışmasını durdurma gibi
etkiler oluşturur.
EJDERHA Yüksek Güçlü Mikrodalga Sistemi yüksek güçlü DC şarj cihazı,
Marx Jeneratör, anten ve reflektör birimlerinden oluşur. Sistem enerji darbelerini anlık (nanosaniye mertebesinde) sürelerde serbest bırakarak yüksek
frekansta yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar üretilmesini sağlar.
Teknik Özellikler
•
•
•
•
Frekans Aralığı : Kullanıcı isteğine ve tehdit senaryosuna göre ayarlanabilir
Çıkış Gücü
: Kullanıcı isteğine göre ayarlanabilir
Güç Kontrolü
: Manuel ya da otomatik
MIL-STD-810G askeri standardı ile uyumlu
Genel Özellikler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hızlı operasyonel ihtiyaçlara göre tasarlanmış kolay kullanıma sahip
kullanıcı arayüz yazılımı
Yüksek duyarlılığa sahip alıcı birim ile yüksek tespit mesafesi
Özel olarak tasarlanmış yönlü antenler
Gelişmiş tespit algoritması ve geniş veritabanı ile düşük hata oranı
Otomatik güç kontrolü ile doğru analiz imkanı
Otomatik frekans seçim yeteneği
Frekans atlama yeteneği
CW yayın ile hedef kaçırma riskinin ortadan kaldırılması
Güvenli mesafeden etkisizleştirme
Gelişmiş Cihaz İçi Test (CİT) yeteneği
ASELSAN A.Ş. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir kuruluşudur.
Özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. | Tüm değerlerin toleransı ±%10’dur.
EJDERHA
Download