HOLLANDA ÜLKE RAPORU KUTSO Dış Ticaret Birimi 2017

advertisement
KUTSO DIŞ TİCARET BİRİMİ – 2017
HOLLANDA ÜLKE RAPORU
KUTSO Dış Ticaret Birimi
2017
KUTSO DIŞ TİCARET BİRİMİ – 2017
1. ÖZET BİLGİLER
Resmi Adı
Başkenti
Nüfusu
Yüzölçümü
Dil
Din
Para Birimi
Kral
Hükümet Başkanı
T.C. Lahey Büyükelçisi
Hollanda Ankara Büyükelçisi
Hollanda İstanbul Başkonsolosu
:Hollanda Krallığı
:Amsterdam
:17 Milyon
:41,526 km2
:Flemenkçe
:Katolik %28, Protestan %19, Kalvinist %3, Müslüman %5
:Euro
:Willem – Alexander
:Mark RUTTE
:Sadık ARSLAN
:Ekselansları Bay Cornelis van Rij
:Robert SCHUDDEBOOM
Hollanda İzmir Fahri konsolosu :Oğuz ÖZKARDEŞ
GSYH
Kişi Başı Milli Gelir
Enflasyon
İşsizlik
İhracat
İthalat
:676 milyar dolar
:44,322 Dolar (2015)
:% 0,2
:% 6,9
:488,3 milyar dolar
:404,6 milyar dolar
Başlıca İhracat Ortakları: Almanya %26,5, Belçika %13,7, Fransa %8,8, İngiltere %8, İtalya %4,5
Başlıca İhraç Ürünleri: Makine ve parçaları, kimyasallar, yakıt ve gıda ürünleri.
Başlıca İthalat Ortakları: Almanya %13,8, Çin %12, Belçika %8,4, İngiltere %6,7, Rusya %6,4.
Başlıca İthal Ürünleri: Makine ve ulaşım araçları, kimyasallar, yakıt, gıda ve tekstil.
Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Raporu, CIA World factbook, Dünya Bankası
2. HOLLANDA’NIN GENEL EKONOMİK DURUMU
Hollanda ekonomisi, hem özel hem de kamu sektörünün önemli olduğu karma bir
ekonomik sistemdir. Ekonomi dışa açıktır ve küresel pazarda önemli bir yere sahiptir.
Hollanda, ticaret ve yüksek düzeyli finansal ve mesleki hizmetlerinde uzmanlaşmış,
dünyadaki en zengin ve refah seviyesi yüksek ülkelerden biri olarak öne çıkmaktadır.
Hollanda ekonomisinin rekabet gücü özellikle son 10 yılda önemli ölçüde gelişmiştir. Bu durumda
hükümetin 1995 yılında Hollanda ekonomisinin teknolojik temelini geliştirecek şekilde büyük
kuruluşlara vergi avantajları sağlayan dört yıllık bir planı uygulamaya koymasının özel bir etkisi
olmuştur. Hükümet bu dönemde yüksek teknoloji araştırma enstitülerinin kuruluşuna 124 milyon
dolar ayırmıştır. Bu planın uygulanması neticesinde, Hollanda özel sektörü yüksek teknolojili ArGe yatırımlarına önem vermiş; üniversite, devlet ve sanayi işbirliği gelişmiştir.
Ekonominin ana itici sektörleri nakliye/lojistik, kimya sanayi, ticaret ve hizmetlerden
oluşmaktadır. İmalat sanayi Hollanda’da, Almanya, Fransa ve İtalya gibi diğer Avrupa
ülkelerinde olduğundan daha az baskın durumdadır. Endüstriyel aktiviteler esas olarak
gıda işleme, kimyasallar, petrol işleme ve elektrikli makineler üzerine yoğunlaşmıştır.
1
KUTSO DIŞ TİCARET BİRİMİ – 2017
Son derece mekanize tarım sektörü işgücünün yalnızca % 2’sini istihdam etmekle birlikte
gıda işleme sanayisi ve ihracat için önemli miktarda üretim gerçekleştirmektedir.
Bilgi iletişim teknolojileri sektörü ülke ekonomisine ciddi oranda katkıda bulunmaktadır. Tarım ve
gıda ile kimyasallar gibi daha geleneksel sektörlerde biyoteknoloji giderek artan önemde bir rol
oynamaktadır. Oldukça dışa açık olan ekonomi dış ticarete ve finansal hizmetlerde etkindir.
3. HOLLANDA PAZARI’NIN FIRSATLARI VE ZORLUKLARI
Fırsatlar:
Hollanda ekonomisi dışa açık ve gelişmiştir. Bu sebeple ülke ile yatırım ve ticaret
alanında işbirliği yapmak mümkündür. Kişi başına düşen milli gelirin yüksek olması
sayesinde satın alma gücü de fazladır. Buna ek olarak ülke para birimi olarak Euro
kullanmaktadır. Bu durum da dış ticarete olumlu katkı sağlamaktadır. Hollanda
altyapının çok gelişmiş bir ülke olması sebebiyle yatırım yapılması kolay bir ülkedir.
Hollanda yüzölçümü itibarıyla küçük bir ülke olmasına rağmen ülkenin ekonomik bölgelerinde
üretim sektörlerine göre, bölgelerin tarihsel ve coğrafi özelliklerine dayalı bir çeşitlilik vardır. Bu
sebeple ürünlerin hangi bölgelerde/pazarlarda satılacağı konusunda bilgi edinmek kolaydır.
AB üyesi olması sebebiyle ülkemiz ile gümrük birliği anlaşması bulunmaktadır. Bu
kapsamda sanayi ürünlerinin ihracatında gümrük vergisi olmadan satış yapılabilmektedir.
Bu durum ülkemize üçüncü ülkeler nezdinde rekabet avantajı sağlamaktadır.
Ülkenin çok sayıda uluslararası limanı mevcuttur. Bu sebeple deniz üzerinden dış ticareti
gelişmiştir. Yine benzer bir şekilde, ülke üzerinden farklı ülkelere deniz ulaşımı sağlanmaktadır.
Hollanda – Türkiye ilişkilerinin 400 yıllık geçmişi bulunmaktadır ve bu sebeple bir
kültür birikimi oluşmuştur.
Zorluklar:
Hollanda nüfusu ve yüzölçümü bakımından orta büyüklükte bir ülkedir. Bu sebeple
ülkenin özel ve kamu tüketimi de diğer büyük AB ülkelerine göre sınırlıdır.
Konumu dolayısıyla diğer AB ülkelerinden ithalat yapması kolaydır bu sebeple bu
ülkeler karşısında ülkemizin rekabet şansı düşmektedir.
4. TÜRKİYE HOLLANDA İLİŞKİLERİ
Ülkemiz ile Hollanda arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geçmişi Osmanlı
İmparatorluğu dönemine, 400 yıl öncesine dayanmaktadır. Ülkemiz ile Hollanda
arasındaki ilişkiler ağırlıklı olarak ticaret üzerinedir.
Türkiye ile Hollanda arasındaki ticari ilişkiler, Türkiye ekonomisinin 1980’li yılların başında dışa
açılmasından sonra gelişme göstermiştir. Öte yandan, 1996 yılında AB ile Türkiye arasında
imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması ile birlikte diğer Avrupa ülkeleriyle olduğu gibi, Türkiye ile
2
KUTSO DIŞ TİCARET BİRİMİ – 2017
Hollanda arasındaki sanayi ürünleri ticaretinde uygulanan gümrük vergileri kaldırılmış
ve bu durum iki ülke arasındaki ticaretin artmasını sağlamıştır.
Türkiye’de Haziran 2016 tarihi itibariyle 2.620 adet Hollanda sermayeli firma bulunmaktadır.
İzmir’de faaliyet gösteren Hollanda sermayeli firma sayısı 30’dur.
Odamızın
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Hollanda uyruklu 1 öğrenci bulunmaktadır.
Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı
- TÜRKİYE – HOLLANDA DIŞ TİCARETİ
2011
İhracat
3.243.079
2012
3.244.428
2013
3.538.042
2014
3.460.302
2015
3.154.867
Kaynak: TÜIK
İthalat
4.004.954
3.660.634
3.363.585
3.516.607
2.914.359
Başlıca İhracat Ürünleri
Tekstil ürünleri,
Taşıma araçları,
Demir çelik ürünleri
Petrol yağları ve ürünleri,
Balık ve balık ürünleri,
Gıda ve tarım ürünleri (üzüm ağırlıklı),
Plastik ve ürünleri
(1.000 ABD Doları)
Dış Ticaret Hacmi
7.248.033
6.905.062
6.901.627
6.976.909
6.069.226
Dış Ticaret Dengesi
-761.875
-416.206
174.457
-56.305
240.508
Başlıca İthalat Ürünleri
Demir ve çelik,
Plastik ve ürünleri,
Traktör ve taşıma araçları,
Mineral yakıt, petrol, damıtma ürünleri,
Organik kimyasallar,
Elektrik, elektronik ürünleri
Tütün ve tütün yan ürünleri,
Katkılı gıda ürünleri.
3
KUTSO DIŞ TİCARET BİRİMİ – 2017
TÜRKİYE İLE HOLLANDA ARASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ ANLAŞMALAR
Ticaret ve Ödeme Anlaşması: 06.09.1949
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Ortak Komisyonu (KEK) Kurulmasına İlişkin Mektup Teatisi:
24.01.1985
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması: 27.03.1986
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması: 27.03.1986
Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliği Yapılmasına İlişkin Veterinerlik Anlaşması: 24.05.1995
Tarım ve Kırsal Politikalar Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı: 21.09.2000
Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı: 03.10.2000
Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşması: 17.04.2003
Gümrükler Alanında İdari Yardım Anlaşması: 18.08.2005
Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı
4
Download