küçük bakkalköy sosyal ve kültürel tesis alanı avan proje çalışması

advertisement
KÜÇÜK BAKKALKÖY SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANI AVAN PROJE ÇALIŞMASI
K.Bakkalköy Mahallesi 232 pafta 1930 ada 1 parsel, Arsanın alanı; 8542m² ,Tasarlanan projenin yurt
binası alanı ;10261 m²,kütüphane binası; 1068 m²,kreş binası ;456 m² ,Projenin emsale dahil toplam
inşaat m² si; 11785m²
Tasarlanan proje, sosyal ve kültürel tesisler başlığında yurt,kreş,kütüphane gibi alanlarını
kapsamaktadır .
KÜTÜPHANE
ÖĞRENCİ YURDU
Tasarlanan kütüphane binası, bodrum dahil 2 katlıdır. Bodrum katta depo, sığınak ve teknik odalar
tasarlanmıştır. Zemin katta, kafeterya, kitap ile dışa dönük mekanlar ve birinci katta kütüphane
tasarlanmıştır.
Tasarlanan yurt binası; Bodrum katta teknik odalar, sığınak, çamaşır odaları tasarlanmıştır. Zemin
katta kafeterya, oyun salonu, kuaför,market,çok amaçlı salon bulunmaktadır.Birinci katta ortak
çalışma mekanları, etüt odaları tasarlanmıştır.Üst katlar farklı bloklar olarak ayrılıp 90 kişilik kız yurdu
ve 102 kişilik erkek yurdudur.Her katta yaklaşık 20 oda ,odalar içinde banyo tasarlanmıştır ve her
katta mutfak,bavul odası, depo,tv odası tasarlanmıştır.
Tasarlanan kreş binası tek katlı, korunaklı olmasından, iç avluya dönük tasarlanmıştır. Farklı yaş
gruplarına göre odalara ayrılmıştır. Odalar avluya açılmaktadır. Küçükbakkalköy mahallesi
gecekondulaşmanın yoğun olarak gözlemlendiği bir mahalledir. Bu bölgeye yapılacak yatırımların
dikkatlice, çevre halkına fayda sağlayacak şekilde yapılmaları gerekir. Sosyal Ve Kültürel Tesis Alanı
projesi, bölgede açıdan bir değişime sebep olacaktır. Yaşayan insanların ve çevre bölgelerden gelen
insanların kullanımı ile toplum beraberliği sağlanacaktır. Bu gibi pozitif verilerin yanında mimari
açıdan çağdaş ve estetik aynı zamanda kullanışlı olması sebebiyle çevrenin yapılaşmasında ilerleyen
zamanlarda belirleyici bir model olacaktır. Zaman içerisinde projenin uygulanması ile çevrenin
yaşanabilirlik kriterlerine uygunluğunu arttıracağına inanılmaktadır. Fonksiyon olarak bakıldığı zaman
ise yine çevrede benzer yapı olmaması sebebiyle, kullanışlı ve ihtiyaca cevap veren bir yapı
tasarlanmıştır.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards