kullanım kılavuzu

advertisement
DONA PLUS SAŞE
KULLANIM KILAVUZU
DONA Plus Saşe
FORMÜLÜ
Her saşe etkin madde olarak (750 mg glukozamin sülfata eşdeğer) 942 mg kristalize
glukozamin sülfat ve 600 mg kondroitin sülfat sodyum; yardımcı madde olarak Sorbitol
(E420), anhidr sitrik asit (E330), portakal aroması, asesülfam K (E950), sunset sarısı (E110)
içerir.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ
DONA Plus’ın etkin maddelerinden biri olan glukozamin sülfat, insan vücudunda fizyolojik
olarak bulunan doğal bir amino-monosakkarit glukozamin tuzudur.
Glukozamin, sinovyal sıvı ve kıkırdak matriksindeki glukozaminoglikanların normal bileşimi
içine girdiği için kıkırdak biyokimyasında önemli bir rol oynamaktadır. Farmakolojik
çalışmalar, dış kaynaklı proteoglikanların kıkırdak hücreleri (kondrosit) tarafından sentezi için
esansiyel substrat olduğunu ve bunların biyosentezini artırdığını göstermektedir.
Kondroitin sülfatın enflamasyon azaltıcı etkisi ve aktivitesi vardır ve kondroitin sülfat
kıkırdak metabolizmasını etkiler. Kondroitin sülfat oral yoldan verildiğinde, kıkırdak
hücrelerinin proteoglikan üretimini artırdığı ve deneysel çalışmalarda proteinleri parçalayan
enzimlerin (örneğin, kollajenaz, elastaz, proteoglikanaz, fosfolipidaz A2, N-asetilik
glukozamidaz vb.) üretimini durdurduğu ve kıkırdak sitokin üretimini de durdurduğu
gösterilmiştir.
ÖNERİLEN KULLANIM YERİ
Sağlıklı eklem fonksiyonuna ve kıkırdak harabiyetinin engellenmesine katkıda bulunmak
amacı ile, özellikle osteoartrit tedavisinde yardımcı olarak kullanılır.
KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR
Glukozamine ve kondroitin sülfata karşı aşırı duyarlılığı olanlarda DONA Plus
kullanılmamalıdır.
DONA Plus, yardımcı madde olarak 1163 mg sorbitol içerir. Bundan dolayı, nadir rastlanan
kalıtsal fruktoz intolerans problemleri olan hastalar, bu ilacı almamalıdırlar.
UYARILAR / ÖNLEMLER
Glukozamin kabuklu deniz ürünlerinden elde edildiğinden dolayı, kabuklu deniz ürünlerine
alerjisi olan hastalar, bu ürünü kullanırken dikkatli olmalıdırlar.
1
DONA PLUS SAŞE
Bu tıbbi ürün, sodyum içerir. Kontrollü sodyum diyeti uygulanan hastalarda, bu durum
dikkate alınmalıdır.
Kalp ve/veya böbrek yetmezliği olan hastalarda, ödem ve su tutulması (retansiyon) çok nadir
olsa da gözlemlenmiştir. Bu etki, kondroitin sülfatın ozmotik etkisine atfedilebilir. Bundan
dolayı, bu hastalara, DONA Plus, ancak ve sadece sıkı tıbbi gözetim ve kontrol altında
verilmelidir.
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir özel çalışma yapılmamıştır. Bundan dolayı,
şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalara, DONA Plus, ancak ve sadece sıkı tıbbi gözetim
ve kontrol altında verilmelidir.
Bozulmuş glukoz toleransı olan hastaların tedavisinde, bu ilacın dikkatle kullanılması tavsiye
edilmektedir. Tedavinin başında, kan şekeri seviyelerinin yakından izlenmesi gerekebilir.
Glukozamin sülfatla birlikte verildiğinde, hem kondroitin sülfatın potansiyel trombosit antiagregan etkinliği hem de kumarinik antikoagülanların artan potansiyel etkisi nedeniyle kanın
pıhtılaşmasını önleyen ilaçlarla beraber ancak ve sadece sıkı tıbbi gözetim ve kontrol altında
verilmelidir.
İnsanlarda üreme fonksiyonu üzerindeki etkilerine ilişkin herhangi bir çalışma yapılmamış
bulunduğundan dolayı, DONA Plus hamilelik ve emzirme döneminde kullanmaktan
kaçınmak gerekir.
" Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzu'nu dikkatlice okuyunuz."
"Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise, muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz."
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
DONA Plus kullanımına bağlı olarak geçici yan etkiler bildirilmiştir. Bunlar arasında, gastrik
rahatsızlık hissi ve mide ağrısı, hazımsızlık, mide bulantısı, gaz, kabızlık, diyare, baş ağrısı ve
uyku hali sayılabilir. Ayrıca, aşırı duyarlılığa bağlı olarak deride kaşıntı ve kızarıklık da
bildirilmiştir.
İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi
(TÜFAM)’ne bildiriniz.
GÜNLÜK KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde,
DONA Plus’ın günde iki saşe alınması önerilmektedir. Tercihen yemeklerle birlikte alınması
uygundur. Ürün, uygulanmadan önce, bir bardak su içinde çözündürülmelidir.
DONA Plus, akut ağrılı semptomların tedavisinde kullanılmaz.
2
DONA PLUS SAŞE
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
20, 30 ve 60 adet tek-doz saşe içeren karton kutu.
İZİN NO
29.05.2009 / 2009-41
İZİN SAHİBİ
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi
Eski Büyükdere cad. No:4
34467 Maslak – İSTANBUL
ÜRETİM YERİ
ROTTAPHARM S.p.A. – Monza - İtalya
firması adına
FINE FOODS & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.– Brembate – İtalya
"30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyeceği,
erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız."
SADECE ECZANELERDE SATILIR.
3
Download