İş, Güç ve Enerji Testi – 3

advertisement
İş, Güç ve Enerji Testi – 3 | 1
YGS FİZİK – İş, Güç ve Enerji Testi – 3
Soru – 01
Enerji dönüşümü ile ilgili;
I. Barajlardaki suyun kinetik enerjisi suyun akması ile potansiyel enerjiye dönüşür.
II. Besinlerden aldığımız kimyasal enerji, vücudumuzda kinetik enerjiye dönüşür.
III. Pillerdeki kimyasal enerji, pilin çalışması sonucu elektrik enerjisine dönüşür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) I ve II
C) II ve III
E) I, II ve III
Cevap için tıkla...
Soru – 02
Şekildeki yatay yolun KL kısmı sürtünmesiz, LM kısmı sürtünmelidir. K noktasında durmakta olan m kütleli cisme yola
paralel
kuvveti KLM yolu boyunca etki ediyor.
Cisim M noktasında durduğuna göre;
I. Cismin kinetik enerjisi LM arasında artmıştır.
II. Cismin kazandığı kinetik enerji LM yolunda sürtünme ile ısıya dönüşmüştür.
III. Cismin potansiyel enerjisi tüm hareket boyunca artmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Cevap için tıkla...
Soru – 03
Enerji dönüşümü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Elektrik enerjisi ütüde ısı enerjisine dönüşür.
B) Elektrik enerjisi matkapla kinetik enerjiye dönüşür.
C) Kömürün yanması ile kimyasal enerji ısı enerjisine dönüşür.
D) Saç kurutma makinesinde elektrik enerjisi potansiyel enerjiye dönüşür.
E) Hidroelektrik santralde suyun potansiyel enerjisinden yararlanılarak elektrik enerjisi üretilir.
Cevap için tıkla...
Soru – 04
Daha fazlası için ygstestleri.com
İş, Güç ve Enerji Testi – 3 | 2
Nükleer enerji santrallerinde elektrik üretilmektedir. Bu santrallerde enerji dönüşümü nasıl olur?
A) Nükleer → Isı → Elektrik → Mekanik
B) Isı → Nükleer → Mekanik → Elektrik
C) Nükleer → Isı → Mekanik → Elektrik
D) Nükleer → Elektrik → Mekanik → Isı
E) Mekanik → Isı → Nükleer → Elektrik
Cevap için tıkla...
Soru – 05
Enerji dönüşümü ve korunumu ile ilgili olarak;
I. Sürtünmeli sistemlerde enerji korunumu yoktur.
II. Benzinli araçlarda kimyasal enerji kinetik enerjiye dönüşür.
III. Buzdolabında elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür.
yargılarından hangisi doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Cevap için tıkla...
Soru – 06
Enerji ile ilgili olarak;
I. enerji birimi,
II. gıdalarda depolanan enerji türü,
III. sürtünen yüzeyler arasında oluşan enerji,
IV. bitkisel atıklardan elde edilen enerji
ifadelerinin karşılıkları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A) Biyoenerji – Isı enerjisi – Joule – Kimyasal enerji
B) Joule – Kimyasal enerji – Isı enerjisi – Biyoenerji
C) Joule – Isı enerjisi- Kimyasal enerji – Biyoenerji
D) Kimyasal enerji – Isı enerjisi – Biyoenerji – Joule
E) Isı enerjisi – Biyoenerji – Joule – Kimyasal enerji
Cevap için tıkla...
Soru – 07
Şekildeki m kütleli cisim A noktasından serbest bırakılıyor. ABC yolunun AB arası sürtünmesiz, BC yolu ise sürtünmelidir.
Cisim C noktasında durduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Daha fazlası için ygstestleri.com
İş, Güç ve Enerji Testi – 3 | 3
A) Cisim A noktasında potansiyel enerjiye sahiptir.
B) Cismin sahip olduğu potansiyel enerji AB arasında kinetik enerjiye dönüşmüştür.
C) AB arasında cismin sahip olduğu mekanik enerji korunmuştur.
D) Cismin potansiyel enerjisi B noktasında tamamen kinetik enerjiye dönüşmüştür.
E) Cismin mekanik enerjisi BC arasında kimyasal enerjiye dönüşmüştür.
Cevap için tıkla...
Soru – 08
Aşağıda verilen;
I. cep telefonu,
II. şarjlı süpürge,
III. kumanda
cihazlarından hangilerinde cihaz çalışırken kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüşür?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) I ve II
C) Yalnız II
E) I, II ve III
Cevap için tıkla...
Soru – 09
Hidroelektrik santrallerinde enerji dönüşümü aşağıdakilerden hangisi gibidir?
A) Kinetik enerji → Potansiyel enerji → Elektrik enerjisi
B) Potansiyel enerji → Kinetik enerji → Elektrik enerjisi
C) Elektrik enerjisi → Potansiyel enerji → Kinetik enerji
D) Elektrik enerjisi → Isı enerjisi → Potansiyel enerji
E) Isı enerjisi → Kinetik enerji → Elektrik enerjisi
Cevap için tıkla...
Soru – 10
Akşam yemeğini yedikten sonra yürüyüşe çıkan bir ailenin vücudunda gerçekleşen enerji dönüşümü
aşağıdakilerden hangisi gibidir?
A) Isı enerjisi → Kinetik enerji → Potansiyel enerji
B) Kimyasal enerji → Isı enerjisi → Kinetik enerji
C) Potansiyel enerji → Kinetik enerji → Isı enerjisi
D) Kimyasal enerji → Potansiyel enerji → Isı enerjisi
E) Kimyasal enerji → Potansiyel enerji → Kinetik enerji
Cevap için tıkla...
Soru – 11
Enerji ile ilgili;
I. Enerji korunumlu bir büyüklüktür.
II. Birim zamanda harcanan enerjiye güç denir.
III. Elektrik saatlerinde okunan elektrik enerjisi birimi kilowatt saattir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Daha fazlası için ygstestleri.com
İş, Güç ve Enerji Testi – 3 | 4
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II C) I ve II
E) I, II ve III
Cevap için tıkla...
Soru – 12
Güneş enerjisi santrallerinde elektrik enerjisinin elde edilmesine ait enerji dönüşümü aşağıdakilerden hangisi
gibidir?
A) Mekanik → Isı
B) Kimyasal → Elektrik
C) Mekanik → Elektrik
D) Kimyasal → Isı
E) Jeotermal → Elektrik
Cevap için tıkla...
Cevap Anahtarı: 1. C 2. B 3. D 4. C 5. D 6. B 7. E 8. E 9. B 10. E 11. E 12. B
Testin Video Çözümleri
Daha fazlası için ygstestleri.com
Download