Gümrük Birliği`nde `Devrim` olacak

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Gümrük Birliği’nde ‘Devrim' olacak
Hülya GÜLER
o
AVRUPA Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının
‘güncellenmesi’ için müzakereler 2016’nın ikinci yarısında başlayacak. İş
dünyasını bekleyen önemli değişiklikleri TÜSİAD için raporlayan EDAM
Kurucu Ortağı Sinan Ülgen “Devrim niteliğinde değişiklikler olacak” dedi.
1995 yılından bu yana Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında uygulanan Gümrük
Birliği anlaşmasının güncellenmesi ve genişletilmesi amacıyla yeni bir müzakere sürecine
girildi. Türk iş dünyası için son derece önemli sonuçlar doğurması beklenen yeni anlaşmanın
müzakerelerine, 2016’nın ikinci yarısında başlanıyor. AB tarafında Avrupa Komisyonu ve
Türkiye’de ilgili bakanlıklar, müzakere sürecinde gündeme getirilecek konular için
hazırlıklarını sürdürürken, iş dünyası temsilcilerinin de gelişmeleri yakından takip edip geri
bildirim vermeleri büyük önem taşıyor.
REFORM İÇİN FIRSAT
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Bu noktadan hareketle Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) geçtiğimiz
günlerde ‘Gümrük Birliği’nde Yeni Dönem ve İş Dünyası’ başlıklı raporun sonuçlarını
kamuoyu ile paylaştı. İstanbul Ekonomi Danışmanlık Merkezi (EDAM) tarafından hazırlanan
raporun bulgularını ve yeni Gümrük Birliği anlaşmasının iş dünyası için doğuracağı sonuçları
ve atılması gereken adımları konuşmak üzere EDAM Kurucu Ortağı Sinan Ülgen ile bir araya
geldik. Ülgen, bazı sektörler açısından fırsat kadar risk de getirmesi öngörülen yeni
anlaşmanın 2001 yılında Kemal Derviş öncülüğünde başlatılan reform sürecinin ardından
Türkiye’nin yeni bir reform sürecine girmesi için önemli bir fırsat olarak
değerlendirilebileceğini söyledi.
Yeni Gümrük Birliği anlaşmasının kapsamının genişletilerek hizmetler ve tarım sektörü dahil
edilerek tüm ekonomiyi kapsayacağını kaydeden Ülgen, Türkiye açısından yaratacağı en
büyük değişikliğin kamu alım ihalelerinde olacağına dikkat çekti. Şu anda Türkiye’de kamu
alımlarında uygulanan yerlilik ön koşulunun yeni anlaşmayla birlikte AB ülkelerine ve
şirketlerine karşı kalkacağını belirten Ülgen, bu yeni durumun doğuracağı sonuçları şöyle
özetledi: “Genelde hem AB hem de Türk şirketleri için kazanç sağlayacak diyebiliriz. Tabi bu
her sektörden her şirketin kazanç sağlayacağı anlamına gelmiyor. Sektörler üzerinde çok
önemli etkileri olacak. Ama bu etkiler eşitsiz dağılacak. Örneğin Türkiye’de rekabetin güçlü
olduğu zeytinyağı ya da meyve sebze üreticileri olumlu etkilenirken, et ve süt üreticileri
AB’ye karşı rekabette olumsuz etkilenebilirler. Aynı şekilde GSM operatörleri de fiyatlar
düşeceğinden olumsuz etkilenebilir.”
Şimdiden hazırlık başlamalı
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
ŞİRKETLERİN yeni rekabet şartlarının nasıl şekilleneceğini yakından takip edip, hazırlık
yapmaları gerektiğini kaydeden Sinan Ülgen “Sektör sektör, şirketler kendilerini neyi
beklediğini öğrenmeli. Ardından da kamuya bu yeni durumdan nasıl etkilenebileceklerini
anlatmalı. Bu işi başından yapıp sonradan şikayet etmemeleri önemli” dedi.
Müzakerede 3 kritik nokta
MÜZAKERE sürecinde Türk tarafının mutlaka dikkatle yürütmesi gereken 3 kritik nokta
olduğunu kaydeden Sinan Ülgen bunları şöyle sıraladı:
Kapsamı genişletilmiş Gümrük Birliği anlaşmasında ekonomik açıdan AB mevzuatına tam
uyum söz konusu olacak. Bazı sektörlerde mevzuata tam uyum sağlarken, bazı sektörlerde
sınırlandırmaya giderek bir denge sağlanmalı.
Türkiye müzakereleri tam üyelik perspektifi ile yürütmeli ama anlaşmanın tam üyeliğin
alternatifi olmadığını vurgulamalı.
Müzakereler, Türkiye’nin AB ile ABD arasında yürütülen Transatlantik Ticaret ve Yatırım
Ortaklığı (TTIP) anlaşmasına dahil olması açısından önemli. Çünkü Gümrük Birliği’nin
derinleştirilmesi TTIP üyeliğinin önşartı olacak.
Yatırım ortamını iyileştirebilir
SİNAN Ülgen devrim niteliğinde sonuçlar doğurabilir dediği yeni anlaşmanın getireceği fırsat
ve riskleri de şöyle özetledi:
Şu anda kamu alım ihalelerinde Türk şirketlerini rekabete karşı koruyan bazı uygulamalar var.
Bunlar ortadan kalkacak. Dolayısıyla yeni anlaşmanın etkileri çok geniş olacak.
Bütün ekonomik mevzuat AB mevzuatına göre yorumlanacak. Bu da iş dünyası açısından çok
önemli bir devrim. Yatırım ortamının iyileştirilmesi açısından büyük avantaj sağlayacak.
Ayrıca AB müzakere sürecinde de önemli avantajlar sağlayacak.
Yeni anlaşma ile sadece hükümetler değil bireyler ve şirketler de anlaşmazlıkları yargıya
taşıyabilecek.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download