Endonezya Buğday Unu Korunma Önlemi

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Endonezya Buğday Unu Korunma Önlemi
T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda,
Endonezya Ticaret Bakanlığı tarafından ‘'Buğday Unu'' (1101.0011, 1101.00.15 ve 1101.00.90
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu) ithalatına karşı 24 Ağustos 2012 tarihinde başlatılan korunma
önlemi soruşturması kapsamında, Endonezya makamları tarafından 5 Aralık 2012 tarihinde
uygulamaya konulan % 20 oranında tarife şeklinde geçici korunma önlemi Dünya Ticaret Örgütü
(DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşması'nın ilgili hükmü uyarınca 200 günlük sürenin dolmasından
ötürü 22 Haziran 2013 tarihinde yürürlükten kaldırıldığı, halihazırda, ihracatçı firmalarımız tarafından
Endonezya'ya gerçekleştirilen buğday unu ihracatlarında herhangi bir ticaret politikası önlemi tatbik
edilmemekte olup mezkur ihracatçılar mevcut %5 oranındaki gümrük vergisine tabi olduğu,
Söz konusu korunma önlemi soruşturması nihai kararına ilişkin olarak Endonezya makamları
tarafından herhangi bir resmi bildirim yayımlanmamış olup mezkur makamların gümrük vergisi ve
mutfak kota seçeneklerini göz önünde bulundurdukları bilgisi edinildiği,
Bu çerçevede, Endonezya'ya gerçekleştirilecek olan buğday unu sevkiyatlarında bu konunun dikkate
alınmasında fayda mütalaa edildiği ifade edilmektedir.
Bilgilerine sunulur.
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı,Dıs Ticaret,Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı,mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret,Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına,başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler oldukları şekliyle Alıntı yapılar akta ve kaynak gösterilmek suretiyle de sunulmaktadır.
EVRİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK
[email protected] | www.evrim.com
Download