Sezin Naz Erciyas GERÇEK BİR HEKİM OLMAK Bir doktor düşü ü

advertisement
Sezin Naz Erciyas
GERÇEK BİR HEKİM OLMAK
Bir doktor düşü ü , eli de üyükçe ir defter, defteri içi de ise vü udu uz ilgili her türlü
ayrıntı.. Tüm bu yazılar sizin tedavi olmanız, ir aşka değişle "iyi" hisset e iz içi . Peki u yazılar tek
aşına yeterli mi gerçekten? Doktorları görevi ta olarak edir, u u a la akla aşlayalım. Doktorlar
genel olarak insanı, fiziksel gücünün el verdiğince sağlıklı hale getirmek için çalışırlar. Doğrudur ki sağlıklı
olmak ve iyi hissetmek oldukça bağlantılıdır fakat, insanın tedavi olması kendini iyi hissetmesi sadece
vücundaki akyuvar sayısını arttırmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek ya da böbreğindeki ona acı veren
kanser kitlesini almakla mı gerçekleşir? Gele eksel tıpa göre evet. Bana ve Hunter "Patch" Adams'a göre
ise hayır.
Hunter "Patch" Adams, geleneksel tıpın sığlaştırdığı, kısıtladığı doktor odeli e ta a e karşı
çıkmış ger ek ir heki , yazar ve ay ı zamanda palyaçodur. Ona göre insanlara yardım etmek, onları
tedavi etmek mizahla ve anlayışla irleşi e daha etkilidir hatta izah ve a layışsız tedavi söz konusu
olamaz bile. Filmi ilk izlediğimde ve Dr. Patch ile ilk tanıştığımda bir doktor kızı olarak Patch'in tıpa ve
tedaviye bakışından çok etkilendim. Babam ve annem 25 yıldır yaptıkları mesleğe , doktorluğa aşıklardır.
Bu da asla e i ola a fakat işleri de iyi olduklarını da düşü üyoru . Doktor a e a ayla
büyüdüğünüzde, evde vakaların kan sonuçlarının, genetik bozukluklarının ve benzeri birçok tıbbi terimin
tartışıldığını duyarsınız, benim gibi. Ancak ben hiçbir zaman bir hastanın duygusal durumunun, onun nasıl
mutlu edilebileceği i ko uşulduğunu duymadım. Hatta ve hatta hiçbir zaman hastadan adıyla
bahsedildiği e şahit ol adım. Bunun sebebi muhtemelen annemin de ve babamın da hastalarıyla
bireysel irer ilişkileri i ol a ası. Doktor ve hasta arası da ola kişisel ilişki i tedavi i ir parçası
olabileceği fikri tıpı tamamen farklı ir yere taşıyor. Günümüzde bir doktorun bir hastayla bireysel bir
ilişkisi olduğunu göremezsiniz, doktor hastanın odasına girer yatağının önündeki sonuçlarını inceler,
teşhis koyar ve ilaç tedavisi i aşlatır. Hatta bazı durumlarda doktor hastayı tanıyorsa, istemeden de olsa
duygusal bir bağ hissediyorsa hasta o doktorun kontrolünden alınır. Kısacası günümüzde, bir doktorun
hastanın hissettikleriyle ilgilenmesi, hatta onu bir birey olarak umursaması yasaktır. Dr. Patch ilk
hastaneye girdiğinde ve ilk kez bir hastayla dialoga geçtiğinde sadece bir tıp öğrencisiydi. Ufak bir lösemi
hastasına doktor önlüğüyle yaklaştığında, kızın ne kadar ürktüğü aşikârdı. Fakat Patch'in burnuna taktığı
ve palyaço görüntüsü veren kırmızı bir tıbbi gereç, küçük kızın kendini iyi hissetmesini sağladı. Belki de
uzun zamandır bir doktor ilk defa küçük kıza bir çocuk gibi davranıyordu.Öyleyse, bir kanser hastası,
hayatının en zor anlarında doktorunun sadece biyolojik anlamda en iyi tedaviyi sağlamasıyla mı daha "iyi"
olur yoksa yanında biraz mizah ve anlayışla ı? İçi de yaşadıklarıyla ilgilenmeyen, hastayı bir vakadan
çok bir birey olarak göremeyen bir doktor, onu ne kadar iyi hissettirebilir ki. İnanın çok sınırlı.
Elbette ki doktor ölümü engellemeli, elbette hastanın sağlığını her şeyde üstü gör eli fakat
bunu yaparken biraz da duygusal yardım ve anlayış da ol ası gerekli. Dr. "Patch" Adams'ın da tıp
okulundan atılmakla tehdit edildiğinde söylediği gibi, "Neden ölümü bir miktar haysiyet ve insanlıkla,
anlayışla ve hatta ta rı korusun, bir miktar mizahla ele alamıyoruz? Ölü düş a değildir beyler. Bir
hastalığa karşı savaşa aksak, ö e gel iş geç iş e kötü hastalık ola ‘u ursa azlıkla‘ savaşalı .”
KAYNAKÇA
Adams, Hunter. Gerçek Bir Hikaye. 1998. Film.
Download