Bu site üçüncü sahıslar tarafından kontrol edilen İnternet sitelerine

advertisement
Bu site üçüncü sahıslar tarafından kontrol edilen İnternet sitelerine bağlantılar
sağlamaktadır. Bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgiler, ürünler ve hizmetler ile
kurumumuzun hiçbir şekilde herhangi bir menfaat bağlantısı söz konusu değildir. Yine
ilgili üçüncü şahısların web sitelerinde yayınlayabileceği herhangi bir bilgi ve içerikle
de bölümümüzün bir ilgisi ve kontrolü olamaz. Bu site ve üçüncü şahıs sitelerindeki
bilgiler *olduğu gibi* sağlanmaktadır ve açık ya da dolaylı hiç bir garanti
verilmemektedir.
Sitemizde verilen dahili bilgiler bir otomasyon sistemi üzerinden sağlanmakta ve içeriği
sıklıkla güncellenmektedir. Yine de kurumumuz, bu sitedeki ya da üçüncü şahıs
sitelerindeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları konusunda, doğruluk,
kesinlik, zamanında olmaklık, güvenilirlik ya da başka açılardan hiç bir garanti vermez;
her türlü teknik ve insani hataya karşı, burada verilen herhangi bir bilgi ile ilgili olarak
site ziyaretçisinin görebileceği maddi ve manevi herhangi bir zarardan kurumumuz
nezdinde özel veya tüzel bir kişinin sorumluğu bulunamaz. Ziyaretçi, verilen bilgilerin
doğruluğunu sorgulamak ihtiyacı duyduğu takdirde başka kaynaklardan yararlanmak
zorundadır.
Sitemizin ziyaretçisi, bu siteyi kullanmakla yukarıda belirtilen uyarıları anlamış ve
doğabilecek tüm maddi ve manevi zararın tazminini de üstlenmiş kabul edilir.
Download