Hasta Başı Monitörü, Hiper Barik Oksijen

advertisement
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI
TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU
HASTABAŞI MONİTÖRÜ-HİPERBARİK OKSİJEN KABİNİ
BMM. Sümeyye NALBAT
Ağustos 2015
HASTABAŞI MONİTÖRÜ
Yetki Grubu: Fizyolojik Sinyal
İzleme
Monitör: Kelime anlamı olarak
“gözlemlemek, denetlemek, takip
etmek” şeklinde tanımlanır.
Çalışma Prensibi
• EKG sinyallerini
• SpO2 (Oksijen Saturasyonu )
• Vücut Isısı
• Alınan Kan Basıncı
• Kalp Atım (Nabız)
EKG
Kalbin aktivitesi elektrotlar vasıtası ile algılanarak
görüntülenir.
Oksijen Satürasyonu
SPO2
• Solunum fonksiyonlarını
değerlendirilmesinde kullanılır.
• Toplam hemoglobin ile oksi hemoglobinin iki
ışık dalga boyundaki soğurmalarının farkını
ölçmektedir
• Işık kaynağı (Kızılötesi) ile fotodedektör ile
kanın rengine göre
MKYS TANIMLARI
• APNE MONİTÖRÜ PEDİATRİK HASTA
• APNE MONİTÖRÜ YENİ DOĞAN HASTA
• APNE MONİTÖRÜ YETİŞKİN HASTA
• Bİ SPEKTRAL INDEX MONİTÖRÜ
• BÜTÜNLEŞİK HASTA BAŞI MONİTÖRÜ (YENİDOĞAN, PEDİATRİK, YETİŞKİN)
• ÇOKLU TIBBİ (MEDİKAL) KONSOL DUVARA GÖMME
• ÇOKLU TIBBİ (MEDİKAL) KONSOL DUVARA MONTE
• ÇOKLU TIBBİ (MEDİKAL) KONSOL TAŞINABİLİR
• ENDO TİDAL KARBONDİOKSİT MONİTÖRÜ - etCO2 (END TIDAL
CARBONDIOXIDE)
• IBP MONİTÖRÜ (INVASIVE BLOOD PRESSURE)
• ICP MONİTÖRÜ (INTRA CRANİAL PRESSURE)
• INTRA OPERATİF SİNİR MONİTÖRÜ
• KAN BASINCI MONİTÖRÜ / AMBULATÖR DUVARA MONTE
• KAN BASINCI MONİTÖRÜ / AMBULATÖR TAŞINABİLİR
• MERKEZİ MONİTÖR SİSTEMİ
• MR UYUMLU, TAŞINABİLİR HASTA BAŞI MONİTÖRÜ
• SİNİR MONİTÖRÜ
• TANISAL AMAÇLI TIBBİ (MEDİKAL) GÖRÜNTÜ KAYDEDİCİ SİSTEM
• TAŞINABİLİR HASTA BAŞI MONİTÖRÜ
• TELEMETRİK HASTA BAŞI MONİTÖRÜ
• TELEMETRİK MERKEZİ MONİTÖR SİSTEMİ
• TELEMETRİK, TAŞINABİLİR HASTA BAŞI MONİTÖRÜ
• TRANSKUTAN / DERİ YÜZEYİNDEN OKSİJEN - KARBONDİOKSİT ÖLÇÜM MONİTÖRÜ
• YENİ DOĞAN HASTA BAŞI MONİTÖRÜ
• YENİ DOĞAN SEREBRAL FONKSİYON İZLEME / BEYİN FONKSİYONU MONİTÖRİZASYON CİHAZI
/ CFM
• YETİŞKİN HASTA BAŞI MONİTÖRÜ
• YETİŞKİN SEREBRAL FONKSİYON İZLEME / BEYİN FONKSİYONU MONİTÖRİZASYON CİHAZI /
CFM
VERİ ANALİZİ
253-03-05-01-07
DEFIBRILATOR CIHAZLARI BIFAZIK MONITORLU DEFIBILATOR CIHAZLARI
10.314,00 DEFİBRİLATÖR CİHAZLARI, BİFAZİK MONİTÖRLÜ
DEFİBİLATÖR CİHAZLARI
TIBBİ
MONİTÖR
BÜTÜNLEŞİK HASTA BAŞI MONİTÖRÜ
(YENİDOĞAN, PEDİATRİK, YETİŞKİN)
253-03-05-01-125
EKG CIHAZI
EKOKARDIYOGRAFI CIHAZININ PROBU
16.740,00 EKG CİHAZI, EKOKARDİYOGRAFİ CIHAZININ PROBU
TIBBİ
MONİTÖR
YETİŞKİN HASTA BAŞI MONİTÖRÜ
253-03-05-10-20
SATURASYON CIHAZI
SATURASYON CIHAZI
TAŞINABİLİR HASTA BAŞI MONİTÖRÜ
253-03-05-14-21
NST CIHAZI
NST CIHAZI FETAL MONITOR
TIBBİ
MONİTÖR
TIBBİ
MONİTÖR
TIBBİ
MONİTÖR
TANISAL GÖRÜNTÜLEME AMAÇLI TIBBİ
(MEDİKAL) MONİTÖR
TIBBİ
MONİTÖR
TANISAL GÖRÜNTÜLEME AMAÇLI TIBBİ
(MEDİKAL) MONİTÖR
253-03-05-241001399 TIBBI MONITOR, TANISAL TIBBI MONITOR, TANISAL GORUNTULEME AMACLI
GORUNTULEME AMACLI
TIBBI (MEDIKAL) MONITOR
TIBBI (MEDIKAL) MONITOR
253-03-05-241001399 TIBBI MONITOR, TANISAL TIBBI MONITOR, TANISAL GORUNTULEME AMACLI
GORUNTULEME AMACLI
TIBBI (MEDIKAL) MONITOR
TIBBI (MEDIKAL) MONITOR
842,40 SATURASYON CİHAZI, SATURASYON CİHAZI
7.560,00 NST CİHAZI, NST CİHAZI FETAL MONİTÖR GOLDWAY
MARKA
8.673,00 TIBBİ MONİTÖR, TANISAL GÖRÜNTÜLEME AMAÇLI TIBBİ
(MEDİKAL) MONİTÖR, TIBBİ MONİTÖR, TANISAL
GÖRÜNTÜLEME AMAÇLI TIBBİ (MEDİKAL) MONİTÖR
DOME MARKA
9.735,00 TIBBİ MONİTÖR, TANISAL GÖRÜNTÜLEME AMAÇLI TIBBİ
(MEDİKAL) MONİTÖR, TIBBİ MONİTÖR, TANISAL
GÖRÜNTÜLEME AMAÇLI TIBBİ (MEDİKAL) MONİTÖR
TANISAL GÖRÜNTÜLEME AMAÇLI TIBBİ
(MEDİKAL) MONİTÖR
HİPERBARİK OKSİJEN
• 1 ATA (760mmHg) den daha yüksek basınçta %100 oksijen
• Maska, başlık, kabin
• İki atmosfer basınçta oksijen normal seviyedekinin birkaç katı daha
fazla oranda eriyebilmekte
TEMEL PİRENSİP
Henry kanunu
Eriyen gazın yoğunluğu=(Basınç)X(Erime katsayısı)
Basınç artınca plazmada oksijenin çözünürlüğü artar
• Plazmada eriyen oksijen yüksek bir potansiyel ile
kapillerlerden etrafını çeviren dokuya diffüze
olabilmektedir.
• Doku oksijenasyonunu belirgin şekilde arttırmaktadır.
TEMEL PİRENSİP
• En etkili hücresel oksijenlenme çok yüksek arteriel PO2 de ve çok
düşük kan akımı hızında olur.
• HBO tedavisi ile yüksek arteriyel PO2 oluşturulup etkili hücresel
oksijenlenme sağlanır.
Tek Kişilik
Klostrofobik
Full O2 içerir
Yangın riski
Düşük maliyet
Portabl
ÇEŞİTLERİ
Çok kişilik
Hasta ile temas olası
Girişim olanağı
O2 maske ile verilir
Daha az yangın riski
Kros infeksiyon riski
ETKİ ALANLARI
• Yara iyileşmesine etkisi
• Vazokonstrüksiyon etkisi (anti ödem etki)
• Enfeksiyonlara olan etkisi
• Yanıklara,
• Periferik travmalara,
• Embolilere etkilidir.
EKSİKLİKLERİ
• HBO pahalı, evrenselleşmemiş, risklerde taşıyan bir tedavi modalitesi
• Vurgun ve Emboli dışında kullanımları yeterli kanıta dayanmamakta
• Etkinliği ve güvenirliğini değerlendirmek için ileri araştırmalara
gereksinim vardır
VERİ ANALİZİ
253-03-05-01-150
253-03-05-01-150
253-03-05-01-32
253-03-05-06-02282
253-03-05-06-02282
253-03-05-06-02282
253-03-05-06-02282
253-03-05-06-02282
253-03-05-19-46
253-03-05241000695
253-03-05241000695
KARBONDIOKSIT TUPLERI
10 L. KARBONDIOKSIT SILINDIRI
177,00KARBONDİOKSİT TÜPLERİ, 10 L.
KARBONDİOKSİT SİLİNDİRİ
KARBONDIOKSIT TUPLERI
10 L. KARBONDIOKSIT SILINDIRI
177,00KARBONDİOKSİT TÜPLERİ, 10 L.
KARBONDİOKSİT SİLİNDİRİ
OKSIJEN URETIM SISTEMI CIHAZI
OKSIJEN TUPU MOMOMETRELI
5,55OKSİJEN ÜRETİM SİSTEMİ CİHAZI,
OKSİJEN TÜPÜ MOMOMETRELİ
HIPERBARIK OKSIJEN TEDAVI UNITESI CIHAZLAR VE ALETLER GRUBU
494.640,00 HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ ÜNİTESİ
(BASINC ODASI)
(BASINÇ ODASI), CİHAZLAR VE ALETLER
GRUBU
HIPERBARIK OKSIJEN TEDAVI UNITESI HIPERBARIK OKSIJEN TEDAVI UNITESI
873.200,00 HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ ÜNİTESİ
(BASINC ODASI)
(BASINÇ ODASI), HİPERBARİK OKSİJEN
TEDAVİ ÜNİTESİ
HIPERBARIK OKSIJEN TEDAVI UNITESI HIPERBARIK OKSIJEN TEDAVI UNITESI
755.200,00 HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ ÜNİTESİ
(BASINC ODASI)
(BASINC ODASI)
(BASINÇ ODASI),
HIPERBARIK OKSIJEN TEDAVI UNITESI HIPERBARIK OKSIJEN TEDAVI UNITESI
873.200,00 HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ ÜNİTESİ
(BASINC ODASI)
(BASINC ODASI)
(BASINÇ ODASI), HİPERBARİK OKSİJEN
TEDAVİ ÜNİTESİ (BASINÇ ODASI)
HIPERBARIK OKSIJEN TEDAVI UNITESI HIPERBARIK OKSIJEN TEDAVI UNITESI
123.120,00 HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ ÜNİTESİ
(BASINC ODASI)
(BASINC ODASI) - HIPERBARIK OKSIJEN
(BASINÇ ODASI), HİPERBARİK OKSİJEN
TEDAVI UNITESI (BASINC ODASI) - TEK
TEDAVİ ÜNİTESİ (BASINÇ ODASI) KISILIK
HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ ÜNİTESİ
(BASINÇ ODASI) - TEK KIŞILIK
OKSIJEN KENSANTRATORU
NUVO MARK 5 230V STD.
1.474,20OKSİJEN KENSANTRATÖRÜ, NUVO
MARK 5 230V STD.
HIPERBARIK OKSIJEN, HIPERBARIK
HIPERBARIK OKSIJEN, HIPERBARIK OKSIJEN 673.920,00 HİPERBARİK OKSİJEN, HİPERBARİK
OKSIJEN TEDAVI CIHAZI (BASINC TANKI) TEDAVI CIHAZI (BASINC TANKI)
OKSİJEN TEDAVİ CİHAZI (BASINÇ
TANKI), HİPERBARİK OKSİJEN,
HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ CİHAZI
(BASINÇ TANKI)
HIPERBARIK OKSIJEN, HIPERBARIK
HIPERBARIK OKSIJEN, HIPERBARIK OKSIJEN
171,10HİPERBARİK OKSİJEN, HİPERBARİK
OKSIJEN TEDAVI CIHAZI (BASINC TANKI) TEDAVI CIHAZI (BASINC TANKI)
OKSİJEN TEDAVİ CİHAZI (BASINÇ
HİPERBARİK OKSİJEN HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ
CİHAZI (BASINÇ TANKI)
HİPERBARİK OKSİJEN HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ
CİHAZI (BASINÇ TANKI)
HİPERBARİK OKSİJEN HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ
CİHAZI (BASINÇ TANKI)
HİPERBARİK OKSİJEN HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ
CİHAZI (BASINÇ TANKI)
HİPERBARİK OKSİJEN HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ
CİHAZI (BASINÇ TANKI)
HİPERBARİK OKSİJEN HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ
CİHAZI (BASINÇ TANKI)
HİPERBARİK OKSİJEN HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ
CİHAZI (BASINÇ TANKI)
HİPERBARİK OKSİJEN HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ
CİHAZI (BASINÇ TANKI)
HİPERBARİK OKSİJEN HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ
CİHAZI (BASINÇ TANKI)
HİPERBARİK OKSİJEN HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ
CİHAZI (BASINÇ TANKI)
HİPERBARİK OKSİJEN HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ
CİHAZI (BASINÇ TANKI)
Download