BORSA İSTANBUL BÜLTENİ

advertisement
BORSA İSTANBUL BÜLTENİ
Bülten No: 2017/2
Tarih: 21/09/2017
1. CNH/TL ve RUB/TL vadeli işlem sözleşmeleri 11 Ağustos 2017 itibariyle Vadeli İşlem ve
Opsiyon Piyasası’nda işlem görmeye başlamış olup ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler
A.Ş., CNH/TL vadeli işlem sözleşmelerinde 5 Eylül 2017 itibariyle piyasa yapıcı olarak
yetkilendirilmiştir.
2. Borsamız Yönetim Kurulunun 29/12/2016 tarihli toplantısında; Pay Piyasası işlem verilerinde
taraf bilgisinin gösterilmesine ilişkin uygulamanın, piyasa üzerindeki etkilerinin izlenebilmesi
amacıyla deneme amaçlı olarak 03/04/2017 tarihinden itibaren 6 ay boyunca BIST30 harici
tüm paylarda açık ve BIST 30 dahilindeki paylarda her ay seçilen 5’inin açık 25’inin kapalı
olması şeklinde yürütülmesi, deneme süresi sonunda elde edilecek sonuçların Borsa İstanbul
Yönetim Kurulu tarafından değerlendirerek, uygulamanın devam edip etmemesi yönünde
karar verilmesi kararlaştırılmış ve duyurulmuştu.
Borsamız Yönetim Kurulunun 21/09/2017 tarihli toplantısında, taraf bilgisinin gösterimi
uygulamasının deneme süresinin 31/03/2018 tarihine kadar 6 ay daha uzatılmasına ve bu
süreçte uygulamanın BIST 30 haricindeki tüm paylarda aynen devam ettirilmesine, BIST 30
kapsamındaki paylarda ise 5’inin kapalı 25’inin açık olacak şekilde sürdürülmesine karar
verilmiştir.
3. Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili kararları uyarınca, Borsamız Pay Piyasasında işlem gören
pay senetlerinde, işlemlerin adil ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması ve
yatırımcıların aşırı volatilitenin getirdiği risklerden korunmaları amacıyla bir tedbir sistemi
geliştirilmiştir.
25/09/2017 tarihinden itibaren uygulanacak tedbir sistemi kapsamında; gerekli koşulların
oluşması halinde ilgili pay senedinde 15 gün süreyle birinci tedbir olan “Açığa Satış ve Kredili
İşlem Yasağı” tedbiri, birinci tedbir uygulanan pay senetlerinde volatilitenin devam etmesi
durumunda ise 15 gün süreyle ikinci tedbir olan “Brüt Takas” tedbiri uygulanacaktır.
“Brüt Takas” tedbirinin getirilmesi durumunda, birinci tedbir olan “Açığa Satış ve Kredili
İşlem Yasağı” tedbiri de “Brüt Takas” tedbirinin geçerli olduğu süre zarfında uygulanmaya
devam edilecektir.
Tedbir alınmasını gerektiren koşulların oluşması durumunda; tedbir uygulanacak pay senedi
ve tedbirin başlangıç tarihi ile tedbir süresi, ilgili tarihte piyasa kapandıktan sonra Borsamız
tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulacaktır.
Çekince İhbarı Bildirimi:
Bu bülten, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve yayınlanma zorunluluğu
bulunmamaktadır. Bu bültende yer alan hususlar yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir ve yalnızca kamuyu
aydınlatma amacıyla duyurulmaktadır.
Sayfa 1 / 1
Download