Yard. Doç. Dr. A. Taner GÜVEN

advertisement
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
Adı Soyadı: Aykut Taner Güven
Doğum Tarihi: 22 Ocak 1971
Öğrenim Durumu:
Derece
Tıp Doktoru
Tıpta Uzmanlık
Y. Lisans
Bölüm/Program
Tıp Fakültesi
Adli Tıp
Sağlık Yöneticiliği
Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı
Üniversite
Uludağ Üniversitesi
Adli Tıp Kurumu
Okan Üniversitesi
Yıl
1998
2003
2009
ve Danışmanı :
Tüplü Dalış Ölümlerinde Tanı Kriterleri ; Prof. Dr. Gürsel Çetin (İstanbul Ün. Cerrahpaşa
Tıp Fak. Adli Tıp Anabilim Dalı)
1
Görevler:
Görev
Unvanı
Pratisyen
Hekim
Pratisyen
Hekim
Tıpta Uzm.
Öğr.
Uzm. Dr.
Uzm. Dr.
Yrd. Doç. Dr
Müdür
Başhekim
Yard.
Görev Yeri
Yıl
Özel Mudanya Sağlık Polikliniği
1998-1999
Sakarya Belediye Hastanesi Dahiliye Polikliniği
1999-2001
Adli Tıp Kurumu
2001-2003
Adli Tıp Kurumu VI. İhtisas Kurulu.
Allianz Hayat Emeklilik A.Ş.
İstanbul Bilim Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi
Florence Nightingale Hastaneleri Anlaşmalı Kurumlar Depart.
İst. Bilim Üniv. Araş. Ve Uyg. Merk. Avrupa Florence
Nightingale Hastanesi
2003- 2004
2004-2010
20102010-2011
2011-
Projelerde Yaptığı Görevler :
1- Trafik sigortaları bedeni hasar tazminat süreci iyileştirme ve standartizasyonun
gerçekleştirilip sayısal ortamda otomatizasyonu projesi. Proje lideri. 2005
2- Sağlık sigortaları risk değerlendirme süreci iyileştirme ve standartizasyonun
gerçekleştirilip sayısal ortamda otomatizasyonu projesi. Ekip üyesi. 2006
3- Hayat sigortaları risk değerlendirme süreci iyileştirme ve standartizasyonun
gerçekleştirilip sayısal ortamda otomatizasyonu projesi. Proje lideri. 2009
İdari Görevler :
1234-
Kadıköy Şifa Hastanesi Koçallianz Ofis Yöneticiliği.
Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Koçallianz Ofis Yöneticiliği.
İstanbul Bilim Ün. Tıp Fak. Adli Tıp A.D. Başkanı
Florence Nightingale Hastaleri Anlaşmalı Kurumlar Müdürlüğü
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
Adli Tıp Uzmanları Derneği.
ESERLER
2
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Subvalvular Aortic Stenosis as a Cause of Sudden Death: Two Case Reports. Turan
A. A., Guven T., Karayel F., Pakis I., Gurpinar K., Ozaslan A., American Journal of
Forensic Medicine & Pathology. 27(1):90-92, March 2006.
A2. Self-harm, suicidal ideation and suicide attempts among college students; Toprak S,
Cetin I, Guven T, Can G, Demircan C, Psychiatry Research; Accepted 26 September
2010 PSY-06651
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
B1. Sudden death due to discrete subvalvular aortic stenosis: A case report, Guven T.,
Turan A. A., Ozaslan A. third european academy of forensic science meeting, poster
representation, September 22-27 2003 İstanbul, Turkey.
B2. , Autopsy in scuba diving fatalities, Guven T., Sam B., Koc S., Sirin G. third
european academy of forensic science meeting, poster representation, September 22-27
2003, İstanbul, Turkey.
B3. Occupational Accidents which Cause Death: Mortality Risk Factors, Atilmis U. U.,
Saka N. E., Musellim N. T., Suner C., Can M., Guven T., Ersoy G., "17th Meeting of the
International Association of Forensic Sciences, 21-26
August 2005, Hong Kong, China, poster representation. P16:A0369
C. Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C1., Sağlık çalışanı mesleki mali sorumluluk sigortası, Yeni yasalar çerçevesinde
hekimlerin hukuki ve cezai sorumluluğu, tıbbi malpraktis ve adli raporların düzenlenmesi
kitabı, Guven T. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum
Dizisi No: 48, s:82-89, İstanbul 2006
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Bilirkişilikte “sadece sorulana cevap mı?” Gürpınar S., Guven T., Ersoy Ö, Turan
N.,9. Ulusal Adli Tıp Günleri kitabı, s: 107-109 Adli Tıp Kurumu yayınları, İstanbul 2001
D2. 2001 Yılı ilk yarısında Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulunun anal yolla ırza geçilme
iddiası olan dosyalara ilişkin raporlarının değerlendirilmesi, Gürpınar S., Ersoy Ö., Guven
T. Turan N., 9. Ulusal Adli Tıp Günleri Kitabı, S:114-120, Adli Tıp Kurumu Yayınları,
İstanbul 2001.
3
D3. Sualtı Ölümlerinde Olay yeri İncelemesi, Guven T., Sam B., Sirin G. Adli Tıp Dergisi,
cilt/vol.16, sayı1 s:23-31, Adli Tıp Kurumu Yayınları, İstanbul, 2002.
D4. Dalışa bağlı ölümlerde otopsi bulguları, Guven T., Sam B., Koc S., Sirin G. yıllık adli
tıp toplantıları-2002 kitabı, s: 107-109, Adli Tıp Kurumu yayınları, İstanbul 2002.
D5. İstanbul'da Tüplü Dalış Ölümleri; Guven T., Sam B., Sirin G. Adli Tıp Bülteni; 2004;
9 (2): 47-50.
D6. Gemi kazasına bağlı toplu ölümlerde kimliklendirme ve ölüm nedenlerinin tespiti;
Ketenci H.Ç., Özdeş T., Kır Z., Guven T., Özdemir H., Yorulmaz C., Adli Tıp Bülteni;
2007; 12(2); 68-72.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Tüplü dalış ölümlerinde kurumlar arası işbirliğinin önemi, Guven T., Çetin G.,
Yorulmaz C. Arıcan N., VI. Adli Bilimler Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul,
2004
E2. Sigortanın kötüye kullanımı ve adli tıp, Guven T., Koyluoglu C., VII. Adli Bilimler
Kongresi, Konya, 11-14 Mayıs 2006, poster bildiri.
E3. Dalıcı ölümlerinde multidisipliner yaklaşım, Guven T VII. Adli Bilimler Kongresi,
Konya,11-14 Mayıs 2006, poster bildiri.
E4. Umuda yolculuk, Ketenci H.Ç., Özdeş T., Kır Z., Guven T., Özdemir H., Yorulmaz C.,
VII. Adli Bilimler Kongresi, Konya, 11-14 Mayıs 2006, Poster Bildiri
E5. Özel sigorta şirketleri ve bilirkişilik, Guven T., VII. Adli Bilimler Kongresi, Konya, 1114 Mayıs 2006, Sözel Bildiri.
E6. Hekim Sorumluluk Sigortası, Rejyonel Anestezide Yenilikler, Anestezi Uzmanının
Mediko-Legal Sorumlulukları, Meslek Sigortası, Guven T V. Sempozyum, Türk
Anestezioloji ve Reanimasyon Derneği, Anemon Otel Bornova İzmir 02/06/2007. Sözel
Bildiri.
E7. Özürlülük Raporlarının Önemi, Özürlüler 2007 Kongresi, Guven T Harbiye Askeri
Müze ve Kültür Sitesi, 6-9 Aralık 2007. Sözel Bildiri.
E8. Genetik Testler; Bir Vaka Nedeni İle Ayrımcılık ve Aydınlatılmış Onam İrdelenmesi;
Guven T., Guven E., 8. Adli Bilimler Kongresi “Çocuk ve Adli Tıp” Kartepe, Kocaeli, 16-18
Mayıs 2008. Sözel Bildiri.
F. Diğer yayınlar :
F1. Gözler; Guven T., İmhotep; Sayı 7 ; 2004
F2. Evde, bir anlık dalgınlığa gelmeyin; Guven T., Buluşma; Koçallianz yayınları; 2006-1.
4
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards