2015 MART DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Nisan 2015

advertisement
2015 MART
DIŞ TİCARET BÜLTENİ
30 Nisan 2015
Mart 2015 Dış ticaret istatistiklerine ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30
Nisan 2015 tarihinde yayımlandı.
TÜİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliği ile hazırladığı dış ticaret verilerini aylık olarak
yayınlamaktadır.
Mart ayında Türkiye’nin ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 değer kaybederek 12,6
milyar dolar olmuştur. Mart ayı ihracatı bir önceki aya göre ise yüzde 2,6 değer kazanmıştır. Mart ayı
dış ticaret açığı ise yüzde 17,2 artarak 5 milyar 251 milyon dolardan 6 milyar 154 milyon dolara
yükselmiştir.
Şekil 1: Aylara göre ihracat, milyon $ (2014-2015 Ocak-Mart)
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
12 312
12 246 12 570
2014
2015
Kaynak: TÜİK
İthalat ise 2015’e düşüşle başlamasına rağmen mart ayı ile hızla artışa geçmiştir. 2015 Şubat ayında
16,9 milyar dolar olan ithalat yüzde 10,6 artarak mart ayında 18,7 milyar dolara yükselmiştir. Bir
önceki yılın aynı ayına göre ise ithalat düşüşü devam etmektedir.2014 Mart ayında 19,9 milyar dolar
olan ithalat rakamı yüzde 6 azalarak 18,7 milyar dolara gerilemiştir.
Şekil 1:Ülkelere göre dış ticaret, 000 $ (2015 Mart)
Sıra
1 Almanya
İhracat
2 042 563
2 İngiltere
2 180 912
3 Irak
1 983 669
4 BAE
1 063 355
5 İtalya
1 129 730
6 ABD
950 299
7 İsviçre
724 433
8 Fransa
567 612
9 İspanya
10 SuudiArabistan
TOPLAM
556 924
449 418
12 569 747
Sıra
1 Çin
2 Rusya Federasyonu
3 Almanya
4 İtalya
İthalat
2 347 300
2 190 691
1 814 218
960 241
5 ABD
6 İran
912 793
7 Fransa
8 Güney Kore
606 709
9 Hindistan
10 İspanya
TOPLAM
628 354
575 674
536 517
508 802
16 927 185
Kaynak: TÜİK
1
2015 Mart ayında Türkiye en fazla ihracatı Almanya’ya yapmıştır. 2 milyar dolarlık ihracat ile Almanya
birinci sırada yer alırken Almanya’yı sırası ile 2,1 milyar dolar ile İngiltere, yine 1,9 milyar dolar ile Irak
ve 1 milyar dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etmektedir. İthalatta ise sıralama değişmeyerek
Çin’in liderliği devam etmiştir. Türkiye’nin 2015 Mart ayında Çin’den yaptığı ithalat 2,3 milyar dolar
olup Çin’i sırası ile 1,2 milyar dolar ile Rusya, 1,8 milyar dolar ile Almanya ve 960 milyon dolar ile
İtalya takip etmektedir.
Sektörel ihracatta ise, 2015 Mart ayında Türkiye 1,4 milyar dolarlık motorlu kara taşıtları ihracatı
yapmıştır. Sektörü 1,3 milyar dolar ile kıymetli taşlar ve 1,1 milyar dolar ile kazanlar ve makineler
ihracatı takip etmektedir. İthalatta ise 3,7 milyar dolarlık ithalatı ile mineral yakıtlar ve yağ lider
sektör olurken, onu 2,2 milyar dolarlık ithalatı ile kazanlar, makineler ve mekanik cihazlar ve 1,6
milyar dolarlık ithalatı ile motorlu kara taşıtları takip etmektedir.
Şekil 1:Fasıllara göre dış ticaret, 000 $ (2015 Mart)
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
İhracat
87 Motorlu kara taşıtları
1 470 521
71 Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar
1 315 974
84 Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler
1 109 979
61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı
676 477
85 Elektrikli makina ve cihazlar
671 853
72 Demir ve çelik
653 702
73 Demir veya çelikten eşya
504 667
62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı
491 201
39 Plastikler ve mamulleri
435 028
27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar
404 436
TOPLAM
12 569 747
Kaynak: TÜİK
İthalat
27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar
3 690 564
84 Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler
2 221 124
87 Motorlu kara taşıtları
1 594 635
85 Elektrikli makina ve cihazlar
1 508 357
72 Demir ve çelik
1 392 671
39 Plastikler ve mamulleri
1 048 280
29 Organik kimyasal ürünler
425 951
90 Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar 371 561
30 Eczacılık ürünleri
367 684
76 Alüminyum ve alüminyumdan eşya
314 069
16 927 185
TOPLAM
Türkiye İstatistik Kurumu imalat sanayi ürünleri için teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verilerini
de açıklamaktadır. ISIC Rev.3 sınıflamasına göre mart ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam
ihracattaki payı yüzde 94 olup, ileri teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,7,
orta ileri teknoloji ürünlerin payı ise yüzde 30,6’dır. İthalatta ise imalat sanayi ürünlerinin payı yüzde
78,8 olup, ileri teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatındaki payı yüzde 13,5 olmuştur.
Orta ileri teknoloji ürünlerin payı ise yüzde 44,6’dır.
2
Download