CİNSİYET AYRIMCILIĞI VE KADIN: İSTİHDAM

advertisement
CİNSİYET AYRIMCILIĞI VE KADIN: İSTİHDAM, ŞİDDET VE SİYASET
Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu: Panelin konusu
“Cinsiyet Ayrımcılığı ve Kadın.” Bu cinsiyet ayrımcılığı konusunu üç ana başlık altında
toplamışlar: “İstihdam, Şiddet ve Siyaset.
Prof. Dr. Oya Batum Menteşe: Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezimiz
aşağı yukarı 12-13 senedir vardı. Üniversitenin kuruluşundan beri vardı. Sevgili
Lerzan’ın kucağına verdik biz bu bebeği. O da çok güzel çalışarak bugüne ulaştırdı.
Doç. Dr. A. Lerzan Gültekin: Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve
Uygulama Merkezimizin birinci ve en önemli hedefi, kadın sorunlarına karşı toplumsal
duyarlılığın geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla toplumsal cinsiyet eşitliği
ilkesinin, özellikle üniversitemizdeki gençler arasında yayılarak farkındalığın
arttırılmasını sağlamaktır.
Prof. Dr. Yıldız Ecevit: Ben bugün istihdam alanına gireceğim ve bunun kadın
özgürlüğüyle ilişkisini kuracağım. Ama aklınızda kalsın diye iki temel kavramdan
bahsederek bir giriş yapmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi toplumsal cinsiyet
eşitsizliği, ikincisi ise hak ihlalidir.
Av. Ferruha Canbolat: Benim bugünkü konum “Kadına Şiddet” konusu. Kadın
nedir? Büyük Atatürk’ün söylediği gibi “Kadının yoksulu olmaz, kadın bizatihi bir
varlıktır.” Biz başlı başına bir varlığız, erkekler de başlı başına bir varlık.
Müjde Avcıoğlu: Aslında konum “Kadın ve Siyaset” ama bundan önceki çok değerli
konuşmacılarımızın da belirttiği gibi tek tek değil bunlar, siyaset olsun, istihdam
olsun, şiddet olsun bunların hepsi iç içe, biri varsa zaten diğerleri de var. Yani birini
kurtardığınız zaman diğerlerini de kurtarmış olacaksınız. Birbirine bağlantılı iç içe
şeyler.
Av. Bedrettin Canbolat: Ben cinsiyet ayrımcılığı ve kadına yönelik şiddet konusunda
hukuk mahkemelerindeki uygulamalardan bahsetmeye çalışacağım.
Download