11 aralık 2013

advertisement
11 ARALIK 2013
DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ
Demokratikleşme paketi kapsamında bir takım düzenlemeler içeren yasa tasarısının Meclis Başkanlığı'na
sunulduğu açıklandı. Siyasi partilerin farklı dil ve lehçelerde propaganda yapabilmesi, partilerin beldelerde teşkilat
kurması zorunluluğunun kaldırılması, milletvekili genel seçimlerinde yüzde 3'ten fazla oy alan partilere devlet
yardımı yapılması, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yer ve güzergâhının siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının
görüşleri doğrultusunda genişletilerek belirlenmesi, özel öğretim kurumlarında Kürtçe eğitim ve öğretim yapılması,
eğitim hakkının engellenmesi suçuna ilişkin cezanın artırılması, dini inancın gereğinin yerine getirilmesinin
engellenmesi halinde caydırıcı hapis cezalarının getirilmesi gibi düzenlemeler genel olarak olumlu olmakla birlikte
yetersizdir. Bu yetersizlik, hükümetin iddia ettiği gibi şartların elverişli olmaması nedeniyle mazur görülebilecek
nitelikte değildir. Ülkenin içinde bulunduğu şartlar, hak ve adalet adına daha büyük adımların atılabilmesine imkân
tanımaktadır. Partilerin hazine yardımından faydalanabilmesi için %3 oy alma şartı getirilmesi hakkaniyete uygun
değildir. Bunun yerine seçime girme yeterliğine sahip partilerin tümüne ayrım gözetmeksizin sabit bir yardım
yapılmalı, her bir partinin seçim sonucunda aldığı oy oranına göre adil bir yardım yapılarak temsil kabiliyeti
ölçüsünde desteklenmeleri sağlanmalıdır. Kürtçe anadilde eğitimin koşulsuz olarak devlet okullarında verilmesi bir
takvime bağlanmalı ve gerekli adımlar süratle atılmalıdır.
FİŞLEME VE YASA DIŞI DİNLEMELER
MGK kararları doğrultusunda İslami cemaat ve yapılara yönelik fişleme, takip ve baskılar öteden beri süregelen
uygulamalar olmuştur. Devletin İslam’ı ve dindar insanları kendi varlığı için bir tehdit gibi algılaması yeni olmadığı
gibi değişmemiştir de. Bazı grupların Hükümet ile olan anlaşmazlıkları sebebiyle yeniden gün yüzüne çıkan MGK
kararları ve bu paralelde düzenlenen Başbakanlık ve MİT belgeleri, bu gerçeği sadece bir kez daha hatırlatmış
oldu. İslami sivil toplum kuruluşlarına olduğu gibi, İslam’ı referans alan partimize yönelik de yasadışı dinleme ve
takiplerden biri geçen hafta Diyarbakır teşkilatımız tarafından deşifre edildi. Henüz bir yılını bile doldurmamış
partimizin toplantı ve çalışmalarının gizli dinleme cihazları ile takip edildiği de kamuoyuna bu vesile ile duyurulmuş
oldu. Tamamen yasal çerçevede faaliyetlerini sürdüren Partimizin bu türden çirkin ve gayrimeşru yol ve
yöntemlerle taciz edilip rahatsız edilmesi, devletin İslam’a ve İslami referanslı faaliyetlere şaşı bakışının devam
etmesinden ileri gelmektedir. On yıldan fazla bir süredir iktidarda olan Ak Parti hükümetinin fişleme ve tacizleri
önleyecek acil ve ciddi önlemler alması, ne adına ve hangi konjonktürel maslahat adına olursa olsun koruyup
kollama ve örtbas etme yoluna gitmemesi gerektiği kanaatini taşıyoruz. MADEN
OCAĞI ÖLÜMLERİ VE İŞ KAZALARI
Geçtiğimiz hafta Zonguldak'ta kaçak bir kömür ocağı ile Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında
meydan gelen iş kazalarında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralandı. İş kazalarının büyük oranda madencilik, imalat ve inşaat
sektöründe yaşandığı, özellikle emeğin yoğun ancak ücretin az olduğu bu sektörlerde, iş güvenliği önlemlerinin
yeterince uygulanmaması, kaçak işçi ve kaçak üretim ve imalat tesislerinin denetlenmemesi, ölümlü iş kazası
sayısını her geçen gün daha da artırmaktadır. Konu ile alakalı gerekli önlemler alınmalı ve emeği sermayeye
ezdiren anlayışın bir sonucu olan bu türden trajedilerin bir daha yaşanmaması için azami gayret sarf edilmelidir.
KERKÜK VE KAMIŞLO SALDIRILARI
Irak Kürdistanı'nın Kerkük şehrinde istihbarat binasına düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi
yaralandı. Suriye Kürdistanı’nın Qamışlo kentinde düzenlenen saldırıda ise en az 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi
yaralandı. Çoğunluk itibarı ile sivil insanların hayatına mal olan bu tür saldırıları tasvip etmiyor ve kınıyoruz.
Şüphesiz savaşın da bir hukuku ve ahlakı vardır. Asker-sivil ayırımı gözetmeksizin şehrin merkezinde düzenlenen
bombalı saldırıların Suriye’deki iç savaşın bir uzantısı olduğu açıktır. Meşru hiçbir mücadelenin gayrimeşru
yöntem ve araçlarla yürütülmesinin kabul edilebilir bir yanı bulunmamaktadır. Yüce Rabbimiz ’den başta Suriye
olmak üzere zulüm altındaki tüm İslam beldelerinde İslami bilinç ve vahdetle birlikte barış ve huzuru hâkim
kılmasını diliyoruz.
BANGLADEŞ
Bangladeş'te Cemaat-i İslami Partisi liderlerinden olan ve 1971'deki bağımsızlık savaşı sırasında insanlığa karşı
suç işlediği gerekçesiyle idama mahkûm edilen Abdülkadir Molla’nın idam kararı başta İslam ülkeleri olmak üzere
tüm dünyada tepkiyle karşılandı. Bangladeş Hükümeti’nin rejime muhalif İslami yapıların üyelerini ve liderlerini
vatana ihanet suçlaması ile uzun zamandır sindirmeye ve tasfiye etmeye çalıştığı bilinmektedir. Cemaat-i İslami
lideri Abdulkadir Molla’nın idam teşebbüsüne karşı gelişen halk tepkisinin hükümetler ve uluslararası kuruluşlar
nezdinde girişimlere dönüşmesi ve bir İslam âlimine yönelik muhtemel bir cinayetin önlenmesi acilen
sağlanmalıdır.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN ÇİFTE STANDARDI
Arakan’da Budist çetelerce Müslümanların hunharca ve vahşice yöntemlerle katledilmesine sessiz kalan
Birleşmiş Milletler, aynı şekilde ABD’nin kontrolündeki Guantanamo hapishanelerinde hukuksuz biçimde işkence
altında tutulan Müslüman esirlere dair hiçbir açıklama yapmamaktadır. Budist çetelerin Müslümanlara yönelik
saldırılarının şiddetini artırdığı Guantanamo hapishanesindeki esirlerin aileleri ile haberleşmesine yasak getirildiği
bugünlerde, İslam ülkelerinin yönetici ve idarecilerini Müslümanların dertleri ile dertlenmeye, zulüm ve işgal
altındaki tüm halklarla dayanışma için inisiyatif geliştirmeye davet ediyoruz. Müslüman idarecilerin bu meseleye
en az kendi ülkelerindeki iç politik dengeleri gözettikleri kadar ehemmiyet vermemelerinin “Gadabullah”a
dokunacağını hatırlatmayı İslami bir vazife addediyoruz.
Download