İletişim Teknikleri Uygulamaları

advertisement
İLETİŞİM TEKNİKLERİ
UYGULAMALARI
İletişim kurarken




Ne söylediğinizi önce siz anlayın,
Ne istediğinizi bilin,
İletişim kurduğunuz kişi yada kişilerin durumunu iyi
gözlemleyin, uygun olunmayan bir zamanda iletişim kurmaya
çalışmayın,
Kendinize güvenin,
SRTDANIŞMANLIK
İletişim kurarken




Karşınızdaki kişi/lerin konu hakkındaki bilgi seviyesini anlamaya
çalışın, gerekirse ön bilgi verin,
Karşınızdaki kişiye sizin söylediğiniz şeyleri anlaması için zaman
verin, acele etmeyin,
Gerektiği hallerde emir tekrarı yaptırın,
Konuştuğunuz kişi yada kişilerin sözünü kesmeyin ve s ıranın
size gelmesini bekleyin, siz konuşuyorsan ız sözünüzün
kesilmesine izin vermeyin,
SRTDANIŞMANLIK
İletişim kurarken


Unutmayın, iletişim bir amaç değil araçtır ve iletişim türünüzün
amacınıza uygun olmasına dikkat edin, yazılı yapmanız gereken
bir iletişimi, sözlü yapmaya çal ışmayın,
Gereksiz ayrıntılardan kaçının, sözü uzatmak bazen ne
söylemeye çalıştığınızı anlaşılmaz kılar ve sonuç alamazsınız
yada sonuç almanız zorlaşır,
SRTDANIŞMANLIK
İletişim kurarken




Zorunlu değilseniz, kalabal ık bir ortamda hitap edeceğiniz
kişiyi seçin ve ona hitap edin,
Ortama uygun bir giriş cümlesi bulun, selam vermek en iyi
yoldur,
Bulabiliyorsanız karşınızdaki kişinin niteliklerini öğrenin,
karsınızdaki kişinin karakteri, kültürü, inançları, nereli olduğu ve
bazen ırk’ı iletişim için önemlidir,
Standart bir stil yada dil kullanın ancak stil, lehçe, konuşma
şekli, mimik yada iletişim şeklinizi hitap edilene göre
ayarlamaktan kaçınmayın,
SRTDANIŞMANLIK
İletişim kurarken





Bilmediğiniz konulara mecbur kalmadıkça girmeyin, girmek
zorunda kalırsanız konuyu bilmediğinizi belirtin,
Utangaç olmayın, eğer böyle bir probleminiz varsa bu konuda
dersler alın yada bunu nasıl çözeceğinizi kendiniz bulun.
Unutmayın, sıkılgan bir eda ile yapacağınız her iletişim girişimi
size problem olarak geri dönecektir.
Sesinizin tonuna kesinlikle ayar verin, her ses tonu her yerde
gitmez.
Kibarlık her zaman işe yaramaz ama siz prensip olarak kibar
olun, gereken yerlerde kibar olmay ı bırakın, (tatlı dilin yılanı
deliğinden çıkardığı masalına AZICIK inanın !)
Yaz ılı iletişimde mutlaka resmi ve kibar olun,
SRTDANIŞMANLIK
İletişim kurarken



Unutmayın, iletişim kurarken sizin amacınız olduğu kadar
karşınızdakinin de bir amacı vardır, bu amacı anlamaya çalışın
yada biliyorsanız göz önünde bulundurun, (bizimle iş yapan
müşteriler de para kazanmak istiyor, meslektaş ınız da işini
bitirip eve gitmek istiyor, patronunuz yada müdürünüz de sayg ı
görmek istiyor vs.)
Bazen kendinizi, işinizi ve hayat ı dalgaya alın, bu karşınızdakini
rahatlatacaktır. Rahat bir ortamda konuşmak her zaman işe
yarar. Ancak bunu her zaman yaparsan ız ciddiye alınmazsınız !
Kimsenin limitlerini zorlamayın, ters bir cevap alabilirsiniz. Ters
cevaba hazırsanız problem yok !
SRTDANIŞMANLIK
İletişim kurarken




Anlamadığınız konuları mutlaka sorun, bazen aptal durumuna
düşseniz bile !
Başkalarının ne yaptığını gözlemleyin ama ana konudan
ayrılmayın !
Özel bir görüşmede vaktiniz yoksa, kafan ız dağınıksa yada
kendinizi müsait hissetmiyorsanız, sizinle konuşmak isteyeni ret
edin (kibarca !),
Yüz ifadesi çok önemli, sevgilinizin yüzünü düşünün, bir kavga
ederken bir de normal halinde ! Hangisi daha çekici ? Ama
hangi hali sorunu çözmeye daha çok yarıyor ?
SRTDANIŞMANLIK
İletişim kurarken


İletişim şeklinizi, amac ınıza ve iletişimin konusuna göre iyi
ayarlayın. Örneğin kriz anlarında ve acil durumlarda
kelimelerin çok kısa, net, gür, ve emredici olmasına dikkat edin,
ama bu şekli normal zamanlarda kullanamazsınız ! Yada ödeyen
müşteri ile konuşurken başka, ödemeyen müşteri ile
konuşurken başka olmak zorundasınız !
Yetkili bir konumdaysan ız, iletişimizde mutlaka seçici olun, her
bilgiyi paylaşamazsınız yada her doğruyu her yerde
söyleyemezsiniz ! Türkçe de buna ‘patavats ız olmak’ deniyor !
Patavatsız olmayın !
SRTDANIŞMANLIK
İletişim kurarken


Konuyla alakasız yada izah edemeyeceğiniz şeyler konuşmay ın,
sorular sormayın ! Anlamadığınız şeyler sormak buna dahil
değil !
Her ne olursa olsun, dürüst olun ! Her şeyi konuşmak zorunda
değilsiniz, ama konuştuğunuz konularda mutlaka dürüst olun !
Unutmayın söylediğiniz yada konuştuğunuz şeyleri mutlaka
unutursunuz ama gerçek değişmez ! Unuttuğunuz şeyler sizi
çelişkiye düşürür ! Ayn ı konuda bugün başka yarın başka
konuşursunuz ve siz fark etmeseniz bile bu fark edilir!
SRTDANIŞMANLIK
Firma ve iletişim alanları




Fasonlarla iletişim, ( termin, ödeme, fiyat, eksik malzeme,
nakliye, kalite, zamanlama, kapasite, vergi, sigorta vs)
Tedarikçilerle iletişim (termin,ödeme,fiyat,vade,eksik yada fazla
malzeme, kalite,zamanlama,sigorta vs )
Personelle- iş arkadaşları ile iletişim (ücret, disiplin, terfi, işin
zamanında yapılması, mesai saatleri, fazla çalışma, hafta sonu ve
bayram çalışması, servisler, yemek,çay, zaman ve kalite )
Diğer bölümlerle iletişim ( işlerin zamanında yapılması,
ödemeler, çek senet işlemleri, gümrük, fatura,sevkiyat,
hammadde, bakım onarım vs)
SRTDANIŞMANLIK
Firma ve iletişim alanları





Müşterilerle iletişim (sevkiyat, sipariş, fatura, iade, ödeme, vade,
kalite, yeni ürün, rekabet, fiyat, ıskonto, fazla mal, yıl sonu,
pazarlama desteği, stok)
Yöneticilerle iletişim (şirketin gidişi, olumsuzluklar, personel
şikayetleri, personel eksiklikleri, kar/zarar,, bölüm
sorumlulukları aksaklıklar vs)
Bankalarla iletişim (para, ihtiyaç, kredi çeşitleri,
faiz,komisyon,çek, çek karnesi, dönen çekler, kredi limitleri,
kefalet, ipotek, teminat, vade vs)
Resmi dairelerle iletişim (teşvik, hibe, vergi, ssk,gümrük,
tazminat, ceza, izin, ruhsat, denetim, standart, kalite vs )
Patronlarla iletişim (yukarıda yazılanların hepsi)
SRTDANIŞMANLIK
Ve



Yukar ıda belirtilen birimlerin çoğunda ayrı ayrı kişilerin iletişim
kurduğunu unutmayın,
Bu süreç sırasında, herhangi birinizin yapacağı iletişim hatasının
kesinlikle başka bir birimi etkilediğini unutmayın,
Doğru ve zamanında iletişim yapmanın, hepimizin hayatını
kolaylaştıracağını unutmayın,
SRTDANIŞMANLIK
Teşekkürler
SRTDANIŞMANLIK
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards