KULLANMA TAL MATI FLUDARA 10 mg film kaplı tablet Ağızdan

advertisement
KULLANMA TALİMATI
FLUDARA 10 mg film kaplı tablet
Ağızdan alınır.
Etkin madde : 10 mg Fludarabin fosfat
Yardımcı maddeler: Her bir 10 mg’lık film kaplı tablet 74,75 mg laktoz monohidrat
içerir.Onun dışında mikrokristalin selüloz, kolloidal silikon dioksit, kroskarmeloz sodyum,
magnezyum stearat, hidroksiğropil metilselüloz 2910, talk, titanyum dioksit, ferrik oksit
pigmenti, sarı E172, ferrik oksit pigmenti, kırmızı E172 içerir.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
•
•
•
•
•
•
Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
Başkalarının belirtileri sizinkilerle aynı dahi olsa, ilaç o kişilere zarar verebilir.
Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı
kulladığınızı söyleyiniz.
Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında
yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. FLUDARA nedir ve ne için kullanılır?
2. FLUDARA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. FLUDARA nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. FLUDARA’nın saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. FLUDARA nedir ve ne için kullanılır?
•
FLUDARA, her bir film kaplı tablet 10 mg fludarabin fosfat içerir.
•
FLUDARA, bazı kanser tiplerindeki kanser hücrelerinin büyümesini engellemek için
kullanılan bir ilaçtır.
FLUDARA 10 mg film kaplı tablet:
•
daha önce en az bir standart kanser tedavisi (alkilleyici ajan tedavisi) almış ancak cevap
vermemiş B hücreli kronik lenfositik lösemi (KLL) hastalarının tedavisinde,
1
•
daha önce en az bir standart kanser tedavisi (alkilleyici ajan tedavisi) aldığı sırada veya
sonrasında ilerleme göstermiş B hücreli kronik lenfositik lösemi (KLL) hastalarının
tedavisinde,
2. FLUDARA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
FLUDARA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
•
Fludarabin fosfat veya FLUDARA’nın içerdiği katkı maddelerinden birine allerjiniz (aşırı
duyarlılık) var ise
•
Eğer ağır böbrek sorunlarınız var ise (kreatinin klirensi 30 ml/dk’dan düşük ise)
•
Bir anemi (dekompanse hemolitik anemi) tipinden dolayı kırmızı hücre sayınız düşük ise.
Bu durumda doktorunuz sizi bilgilendirecektir.
FLUDARA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Özellikle kemik iliğiniz kötü çalışıyor, kötü çalışan ya da baskılanmış bir immun sisteminiz
var ise veya immun sisteminizi baskılayan bir enfeksiyon’dan (fırsatçı enfeksiyon) dolayı
sağlık durumunuz kötü ise. Olağan dışı morarma, her zamanki yaralanmalar sonrası daha
fazla kanama ya da birçok enfeksiyona yakalanma gibi olan semptomlar kendinizi daha az
sağlıklı hissetmenize neden ise.
Tedavinizden önce bunların olması halinde doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz size bu ilacı
vermeme kararını verebilir veya bazı ek tedaviler verebilir.
FLUDARA ile tedavi gördüğünüz sürece düzenli kan testleri ile takip edileceksiniz.
•
Kan transfüzyonuna ihtiyacınız olduğunda, doktorunuza FLUDARA ile tedavi
gördüğünüzü veya daha önce tedavi gördüğünüzü söyleyiniz.
Doktorunuz, yalnızca ışınlanmış kan ile tedavi olmanızı sağlayacaktır. Işınlanmamış kanın
transfüzyonu ölümle sonuçlanabilen komplikasyonlara yol açabilmektedir.
•
Erkek ve kadınlar, FLUDARA ile tedavi gördükleri süre ve 6 ay sonrası içerisinde etkili
bir doğum kontrolü uygulamalıdırlar.
•
Aşılanmaya ihtiyacınız olduğunda doktorunuza danışınız çünkü FLUDARA tedavisi
sırasında ve sonrasında canlı aşıdan kaçınılmalıdır.
•
Böbreklerle ilgili sorununuz var ise böbrek fonksiyonlarınızı değerlendirmek amacıyla
düzenli olarak kan ve/veya laboratuar testleri yapılacaktır. Böbrekler ile ilgili sorunlarınız
kötüleşmiş ise ilacı alamayacaksınız.
•
FLUDARA’nın karaciğer fonksiyonları kötü olanlarda kullanımı ile ilgili bir veri
bulunmamaktadır.
2
FLUDARA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması
FLUDARA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılmasına ilişkin ek bilgi bulunmamaktadır
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
İnsanlardaki sınırlı deneyimler, doğmamış bebeklerde olası anomaliler, erken düşük ve
prematüre doğumları gösterdiğinden, FLUDARA gerekli olmadıkça hamile kadınlara
verilmemelidir.
• Hamileyseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız bunu doktorunuza hemen
bildiriniz.
• Hamile kalma potansiyeliniz varsa tedavi sırasında ve 6 ay sonrasında mutlaka etkili
bir doğum kontrol yöntemi uygulayınız.
• FLUDARA verilen ve baba olabilecek erkekler tedavi sırasında ve 6 ay sonrasında
mutlaka etkili bir doğum kontrol yöntemi uygulamalı.
Doktorunuz hamile olmanız halinde FLUDARA’yı, tedavinizin faydalarını ve doğmamış bir
bebekteki olası riskini değerlendirerek gerekli olması halinde almanızı sağlayacaktır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Bu ilaç ile tedavi sırasında emzirmeye başlamamalı veya devam etmemelisiniz. FLUDARA
ile tedavi gören kadınlarda anne sütüne geçişin olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak yapılan
hayvan çalışmalarında FLUDARA’nın aktif bileşen ve /veya metaboliti sütte bulunmuştur.
Araç ve makine kullanımı
Bazı kişiler FLUDARA ile tedavi gördüklerinde yorgun olabilir, halsiz hissedebilir, görme
bozukluklukları olabilir, konfüzyon geçirebilir, ajite olabilir veya nöbet geçirebilirler.
Araç kullanmayınız çünkü FLUDARA sizin güvenli şürüşünüzü engelleyebilir.
FLUDARA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı sekerlere karsı intoleransınız olduğu
söylenmisse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı
Doktorunuza özellikle bunlar hakkında bilgi vermeniz önemlidir:
•
Pentostatin (deoksikoformisin) de B hücreli Kronik Lenfositik Lösemi (KLL)’de
kullanılmaktadır. Bu iki ilacın kullanımı ciddi akciğer komplikasyonlarına yol açabilir.
Bundan dolayı FLUDARA’nın pentostatin ile kombinasyonu önerilmemektedir.
3
•
•
Dipridamol veya benzeri ilaçlar aşırı kan pıhtılaşmasını önlemek için kullanılmaktadırlar.
Bunlar FLUDARA’nın etkinliğini azaltabilirler.
Sitarabin (Ara-C), kronik lenfotik löseminin tedavisinde kullanılmaktadır. Eğer
FLUDARA cytarabin ile kombine kullanıldığında, sitarabinin lösemi hücrelerindeki aktif
formunu arttırabilir. Ancak, sitarabinin kandaki düzeyi ve kandaki eliminasyonu,
değiştiğini göstermez.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuz veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz
3. FLUDARA nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
FLUDARA film kaplı tablet, kanser tedavisinde uzman bir hekim tarafından reçete
edilmelidir.
Alacağınız doz, vücut yüzeyinize bağlıdır. Bu metrekare (m2) olarak ölçülür ve doktorunuz
tarafından boy ve kilonuz değerlendirilerek hesaplanır.
Önerilen doz, günlük vücut yüzeyine göre metre kare başına 40 mg fludarabin fosfattır.
Almanız gereken film kaplı tabletlerin kesin sayısı doktorunuz tarafından hesaplanır.
Tedavinizin süresi, tedavinizin başarısına ve FLUDARA’yı ne kadar tolere ettiğinize bağlıdır.
Doktorunuz tarafından hesaplanan dozu günde 1 kez 5 gün boyunca alınız.
Bu 5 günlük tedavi kürü, doktorunuzun en iyi sonuçlara ulaşılmıştır (genelikle 6 kürden
sonra) kararını verinceye kadar her 28 günde bir tekrarlanacaktır.
Uygulama yolu ve metodu
Film kaplı tableti çiğnemeden su ile yutunuz. Film kaplı tableti kırmayın veya çiğnemeyin.
FLUDARA’yı aç karnına veya yemeklerle birlikte alabilirsiniz.
İlk FLUDARA tedavisi sonrasında tekrarlayan tedavi seçenekleri
Daha önceden FLUDARA’ya iyi cevap veren hastalar, daha sonraki basamaklarda tekrar
kullanımında şanslıdır. FLUDARA’ya cevap vermeyen hastalar, klorambusil etken maddesi
içeren ilaçlarla tedavi edilmemelidir çünkü FLUDARA’ya resistans gösteren hastaların çoğu
klorambusil’e de resistans göstermektedir.
Değişik Yaş grupları
Çocuklarda kullanım
FLUDARA, 18 yaş altındaki çocuklarda ilgili etkinlik ve güvenlilik verileri yeterli
olmadığından kullanımı tavsiye edilmemektedir.
4
Yaşlılarda kullanım
65 yaş ve üstü iseniz tedaviye başlamadan önce böbreklerinizin fonksiyonu
değerlendirilecektir. Yaşlı kişilerle (>75 yaş) ilgili veriler sınırlı olduğundan, bu hastalara
FLUDARA uygulanırken dikkatli olunmalıdır.
Özel kullanım durumları
Böbrek Yetmezliği:
Eğer böbrek sorunlarınız var ise böbrek fonksiyonlarınızı kontrol etmek için düzenli testler
yapılmalıdır. Böbrekleriniz uygun çalışmadığında doktorunuz daha düşük doz uygulayacaktır.
Eğer böbrek fonkisyonlarınız şiddetli bir şekilde azaldıysa bu ilacı almayacaksınız.
Kullanmanız gerekenden daha fazla FLUDARA 10 mg film kaplı tablet kullandıysanız:
Eğer çok fazla FLUDARA 10 mg film kaplı tablet aldıysanız, derhal doktorunuza söyleyiniz.
FLUDARA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
FLUDARA kullanmayı unutuysanız:
Eğer bir dozu unuttuğunuzu düşünüyorsanız ya da film kaplı tableti aldıktan sonra
kustuysanız, doktorunuzu bilgilendirin.
Unutulan dozları telafi etmek için çift doz almayınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, FLUDARA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde
yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, FLUDARA’yı kullanmayı durdurun ve DERHAL
doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :
•
Nefes darlığınız, öksürüğünüz, ateşli veya ateşiniz olmadan göğüs ağrınız var ise.
Bunlar akciğer sorunlarını işaret eder.
• Çarpıntınız (kalbinizin her zamankinden daha fazla çarptığının farkına
varmanızda) veya göğüs ağrınız var ise.
Bunlar kalp sorunlarını işaret eder.
• Sıra dışı morarmaların farkına vardığınızda, herzamanki yaralanmalara göre
daha fazla kanamanız olduğunda veya çok sayıda enfeksiyona yakalanmaya
başladığınızda.
Bunlar, ya hastalıktan ya da tedavinin kendisinden dolayı kan hücrelerinin sayısının
azalmasının işaretleri olabilir. Kan hücrelerindeki belirgin sayıda düşüşün 1 yıla yakın
5
sürdüğü bildirilmiştir. FLUDARA ile tedavi edildiğinizden, düzenli kan testleriniz olacak ve
sıkı takip edileceksiniz.
Kan hücre sayısındaki azalma, Herpes zoster gibi virüslerin geç reaktivasyonuna sahip
sağlıklı insanlarda genellikle hastalığa sebep olmayan (fırsatçı enfeksiyonlar) organizmaların
neden olduğu enfeksiyonlarda artışa sebep olabilir.
•
Yan ağrısı duyduğunuzda, idrarda kan veya idrar miktarınızda azalmayı fark
ettiğinizde.
Bunlar tümör lizis sendromunun işareti olabilir. Hastalığınız çok ciddi ise vücudunuz
FLUDARA tarafından parçalanan hücrelerin tüm atık maddelerini temizlemeyebilir. Tümör
lyzis sendromu tedavinin ilk haftasından itibaren böbrek yetmezliği ve kalp sorunlarına yol
açabilir. Doktorunuz bunun farkında olacak ve size belki başka ilaçlar vererek bu durumu
önleyecektir.
•
Kırmızımsı kahverengimsi idrar veya cildinizde kızarıklık veya kabarıklıklar fark
ederseniz.
FLUDARA tedavisi sırasında veya sonrasında immün sisteminiz vücudunuzun farklı
bölümlerine (otoimmun fenomen) ya da kan hücrelerinize (otoimmün hemoliz) saldırabilir.
Bu koşullar yaşamı tehdit edici olabilir. Bunlar geliştiğinde doktorunuz tedavinizi
durduracaktır. Otoimmün hemoliz ortaya çıkan hastaların birçoğunda tekrar FLUDARA
kullanıldığında aynı şikayet gözlemlenmiştir.
•
Sinir sistemine ait herhangi bir olağandışı belirtiyi fark ederseniz.
Bazı nadir vakalarda FLUDARA önerilen dozlarda kullanıldığında, koma, nöbet ve ajitasyon
gibi santral sinir sisteminin bozukluğuna ait ciddi semptomlar ortaya çıkabilir. Konfüzyon
ancak nadir gelişebilir. FLUDARA’nın, sinir sistemi üzerine olan uzun dönem (6 kürden daha
fazla tedavi) etkileri bilinmemektedir. Ancak 26 kür boyunca önerilen dozlarda tedavi alan
hastalar tedaviyi iyi tolere etmişlerdir. Önerilenden 4 kat daha fazla doz alan hastalarda,
körlük, koma ve ölüm gibi ciddi olaylar bildirilmiştir. Bu semptomların bazıları tedavi
durdurulduktan 60 gün ya da daha sonrasında gecikerek ortaya çıkmıştır.
Sinir sisteminin olağandışı belirtileri yönünden yakından takip edileceksiniz.
•
Bu ilacı aldığınızda veya sonrasında cildinizde herhangi bir değişiklik fark ederseniz
FLUDARA aldığınız sırada veya sonrasında, geçmişte ya da şu anda cilt kanseriniz var ise
kötüye gidebilir ya da alevlenebilir.
FLUDARA tedavisinin vücudunuzun savunma sistemini etkilediğinden tedavi sırasında veya
sonrasında cilt kanseri gelişebilir.
•
Cildinizde ve/veya mukozal membranlarda kızarıklık, enflamasyon, kabarıklık ya da
doku yıkımı fark ederseniz.
Bunlar belkide ciddi bir alerjik reaksiyonun işaretleridir (Lyell’s sendromu, Stevens-Johnson
sendromu).
6
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin
FLUDARA’ya karşı ciddi alerjiniz var demeketir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye
yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Yan etkiler aşağıda bildirildiği gibi değişik sıklıklarla ortaya çıkabilir:
•
•
•
•
•
Çok sık görülen: 10 hastadan 1’ni etkilemesi
Sık görülen: 100 hastadan 1-10’nun etkilemesi
Sık görülmeyen: 1000 hastadan 1-10’nun etkilemesi
Nadir görülen: 10000 hastadan 1-10’nun etkilenmesi
Bilinmeyen: Eldeki verilerden sıklığın bilinememesi
Çok sık görülen yan etkiler
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Enfeksiyonlar (bazıları ciddi, yukarıya bakınız)
Bağışıklık sisteminin baskılanması nedeniyle enfeksiyonlar (fırsatçı enfeksiyonlar,
yukarıya bakınız)
Akciğer enfeksiyonları (pnömoni, yukarıya bakınız)
Trombosit sayısında azalma (trombositopeni) ile birlikte morarma ve kanama
(yukarıya bakınız)
Beyaz kan hücre sayısında azalma (nötropeni, yukarıya bakınız)
Kırmızı kan hücre sayısında azalma (anemi, yukarıya bakınız)
Öksürük
Kusma, ishal, hasta hissetmek (bulantı)
Ateş
Yorgun hissetme (yorgunluk)
Güçsüzlük
Sık görülen yan etkiler
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Miyelodisplastik sendrom, akut miyeloid lösemi (diğer kan kanserleri; bu durumdaki
birçok hasta daha önceden kanser ilaçları (alkileyici ajan, topoizomeraz inhibitörü)
veya radyasyon tedavisi ile tedavi edilmişlerdir)
Kemik iliği baskılanması (miyelosupresyon, yukarıya bakınız)
Anoreksia (iştah azalmasına bağlı olarak kilo kaybına neden olan semptomlar)
Periferik nöropati (bacaklarda uyuşma veya güçsüzlüğe neden olan semptomlar)
Görme kaybı
Ağız içi inflamasyon (stomatitis)
Cilte kaşıntı
Titreme
Genel halsizlik (malaize)
Ödem (sıvı birikimine bağlı şişlik)
Mukozit (sindirim sistemi mukozasının inflamasyonu)
7
Bunlar FLUDARA’nın hafif yan etkileridir.
Sık görülmeyen yan etkiler
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size
en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
•
Otoimmün hastalıklar (yukarıya bakınız)
- Otoimmün hemolitik anemi (hastanın kendi immün sistemi tarafından kırmızı
kan hücrelerinin artan yıkımı ile karekterize bir hastalık)
- Trombositik purpura ( dolaşımdaki trombositlerin azalmasına bağlı olarak, çilt
altı kanamayla birlikte, ciltte mor renklenme görülmesi)
- Pemfigus (çilt ve mukozayı etkileyen otoimmün büllöz bir hastalık)
- Evans sendromu (kırmızı kan hücrelerini parçalayan antikorların üretildiği bir
otoimmün hastalık)
- Edinsel hemofili (Plazma koagülasyon faktörlerine (sıklıkla F VIII) karşı otoantikorların geliştiği hayati tehlikesi bulunan bir kanama bozukluğu)
•
•
•
Tümör lizis senedromu (yukarıya bakınız)
Konfüzyon
Akciğerde skar oluşturabilecek akciğer toksitesi (pulmoner fibrozis, akciğer
inflamasyonu (pnömoni), nefes darlığı (dispne)
Mide veya barsaklarda kanama
Karaciğer ve pankreas enzimlerinde düzensiz seviyeler
•
•
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Nadir görülen veya bilinmeyen yan etkiler
Aşağıdakilerden biri olursa, FLUDARA’yı kullanmayı durdurun ve DERHAL
doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EBV ilişkili lenfoproliferatif bozukluk (viral bir enfeksiyon sonunda lenf sistemi
bozukluğu)
Ajitasyon (yukarıya bakınız)
Nöbetler (yukarıya bakınız)
Koma (yukarıya bakınız)
Optik nörit, optik nöropati (optik sinirin infalamasyonu veya harabiyeti)
Körlük (yukarıya bakınız)
Kalp yetmezliği (yukarıya bakınız)
Aritmi (düzensiz kalp atışı)
Cilt kanseri (yukarıya bakınız)
Lyell sendromu, Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza mebranında reaksiyonla
kızarıklık, inflamasyon, kabarma ve harabiyet) (yukarıya bakınız)
Kanama (hemoraji)
o Beyindeki kan damarlarının rütürü sonucunda kanama (serebral kanama)
o Akciğer kanaması (pulmoner kanama)
8
o Hemorajik sistit (mesanenin kanaması; semptomları idrar yaparken ağrı,
idrarda kan)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin
FLUDARA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye
yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Eğer bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında bahsi
geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. FLUDARA’nın saklanması
FLUDARA’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Kutu üzerinde yazılan son kullanma tarihi geçmiş ürünü kullanmayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra FLUDARA’yı kullanmayınız.
Eger üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FLUDARA’yı kullanmayınız.
Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız FLUDARA’yı şehir suyuna veya çöpe atmayınız.
Bu konuda eczacınıza danışınız.
Bu kullanma talimatı ......................... tarihinde onaylanmıstır.
Ruhsat sahibi:
GENZYME Sağlık Hizmetleri ve
Tedavi Ürünleri Ticaret Limited Şirketi
Muhittin Üstündağ Caddesi No: 31
34718 Koşuyolu Kadıköy İstanbul
İmal yeri: Bayer Schering Pharma AG, Müllerstrasse 170-178, D-13353 Berlin, Almanya
9
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→
AŞAĞIDAKİ BÖLÜMDEKİ BİLGİLER YALNIZCA TEDAVİYİ UYGULAYACAK
SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİKTİR.
KULLANMA TALİMATI – SULANDIRMA / SEYRELTME ve UYGULAMA
Uygulama yöntemi
•
FLUDARA 10 mg film kaplı tablet
Ağızdan alınmalı
Doz rejimi
•
FLUDARA 10 mg film kaplı tablet
Yetişkinler:
FLUDARA film kaplı tablet, antineoplastik tedavi alanında deneyimli bir doktor
tarafından reçete edilmelidir.
FLUDARA film kaplı tablet aç karnına veya yemekle birlikte alınabilir. Film kaplı tablet
çiğnenmeden ve kırılmadan su ile bütün olarak yutulmalı.
Önerilen doz, ağız yolu ile 5 gün boyunca her 28 günde bir vücut yüzeyine göre günlük 40
mg/m2 fludarabin fosfattır.
Tedavi süresi, tedavinin başarısına ve ilacın tolerabilitesine bağlıdır.
FLUDARA film kaplı tablet, en iyi cevap elde edilinceye kadar (tam veya kısmi cevap,
genellikle 6 kür) uygulanmalı ve ilaç daha sonra kesilmelidir.
Özel gruplarla ilgili ek bilgiler
•
Böbrek yetmezliği olan hastalar
Böbrek fonksiyonları (kreatinin klirensi < 70 ml/dk) bozuk olan hastalarla ilgili klinik veriler
sınırlıdır. FLUDARA böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Böbrek
fonksiyonu azalmış olan hastalarda dozlar ayarlanmalıdır. Kreatin klirensi 30 ila 70 ml/dk
arasında ise, doz % 50’ye kadar düşürülmeli ve toksiteyi değerlendirmek için hematolojik
izlem yapılmalıdır. FLUDARA tedavisi, kreatin klirensi <30 ml/dk olduğunda
kontraendikedir.
•
Karaciğer yetmezliği olan hastalar
10
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda güvenlilik ve etkinlik incelenmemiştir.
Kullanım ile ilgili özel uyarı ve önlemler
•
Miyelosupresyon
FLUDARA ile tedavi edilenlerde ciddi kemik iliği baskılanması, dikkati çekecek anemi,
trombositopeni ve nötropeni bildirilmiştir. Yetişkin solid tümörlü hastalarda yapılan bir Faz 1
çalışmada, granülosit sayısı için ortalama zaman 13 gün (ortalama 3-25 gün) ve trombosit
sayısı için 16 gün (ortalama 2-32 gün) idi. Kümülatif miyelosupresyon görülebilmekte.
Kemoterapiye bağlı miyelosupresyon çoğunlukla geri dönüşümlü olduğundan, fludarabin
fosfat uygulaması dikkatli hematolojik takip gerektirmektedir.
Yetişkin hastalarda, pansitopeni veya bazen ölüm ile sonuçlanan trilineage kemik iliği
hipoplazi veya aplazisinin birçok örneği bildirilmiştir. Bildirilen vakalardaki klinik olarak
belirgin sitopeninin süresi yaklaşık 2 aydan, 1 yıla kadar sürmektedir. Bu olaylar daha
önceden tedavi edilmiş ya da tedavi edilmemiş hastalarda ortaya çıkmıştır.
•
Transfüzyon ile ilişkili graft versus host hastalığı
Transfüzyon ilişkili graft versus host hastalığı (alıcıda transfüze immünokomponent
lenfositlerin reaksiyonu), FLUDARA ile tedavi altındaki, ışınlanmamış kan transfüzyonu
sonrası hastalarda görülmüştür. Bu hastalıkla ilişkili fatal oran, yüksek sıklıkta bildirilmiştir.
Bundan dolayı, transfüzyon ile ilişkili graft versus host hastalık riskini azaltmak için, kan
transfüzyonu gereken ve alan ya da FLUDARA tedavisi alanların, sadece ışınlanmış kan
almaları gerekmektedir.
11
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards