ANESTEZİ HASTA TAKİP FORMU

advertisement
ANESTEZİ HASTA TAKİP
FORMU
Saat …..
….. : 00
15
İlaçlar
30
45
….. : 00
60
15
30
45
TARİH
:
AMELİYATI
:
ADI SOYADI
:
….. : 00
60
15
30
….. : 00
45
60
15
30
45
60
DİĞER İLAÇLAR
IV. SIVI ve
INF.
ANESTEZİK
İLAÇLAR
O2/NO2/Air
Sevo / Iso / Des
Kan Basıncı <>
.
Kalp Hızı
Vücut Isısı 0
Cerrahi Başlangıç………….….
KIZ
Cerrahi Bitiş……………………..
Anestezi Bitiş……………………
Cerrahi Süresi………………….
Apgar Skorlaması
CİNSİYET
Anestezi Başlangıç……………….
ERKEK


BİLEKLİK NUMARASI
Anestezi Süresi………………...
1
Bulgu
2
3
Görünüm (Appearange)
Kalp Hızı
(Pulse)
Refleks Yanıt (Grimace)
Tonus
(Activity)
Solunum (Respiration)
Toplam
180
170
38
160
150
37,5
140
130
37
120
110
36,5
100
90
36
80
70
35,5
60
50
40
FIO2/SpO2
Ppaeak/ETCO2
İdrar
Kan Şekeri
CVP (S/D/M)
ACT
KAN GAZI
KAN GAZI
KAN GAZI
KAN GAZI
pH
PaCO2/HCO3
PaO2/SaO2
Hct
K* / Ca**
AH.FR.02 Y.T:01.06.2017 R.N:00 R.T:00 S.N:1/2
Cerrahi Ekip
:…………………………………………
Anestezi Şekli
:………………………………………….
Yaş / Cinsiyet
:…………………………………….
Kr. Hastalık
:…………………………………………
Hasta Posizyonu
:………………………………………….
Boy / Kilo
:…………….cm/…………….kg
İlaç Öyküsü
:…………………………………………
Açlık Süresi
:………………………………………….
Kan Grubu
:…………Rh …………….
Premedikasyon
:…………………………………………
Alerji
:………………………………………….
HbsAG/HCV/HIV
:…………/…………./………….
GİRİŞİMSEL İŞLEMLER VE MONİTÖRİZASYON
ENTÜBASYON
Damar Yolu-G
E
H
Nazogastrik Sonda
E
H
Laringoskopik Grade :
IBP/NIBP
E
H
SpO2
E
H
Oral / Nasal :
CVP-F:……………
E
H
EKG
E
H
Mallampati Sınıflaması
PA Kateteri
E
H
ETCO2
E
H
Blade No:
İdrar Sondası
E
H
VÜCUT ISISI
E
H
Tüp No/LMA No:
DENGE
TOPLAM
ES / Tam
Kan
TDP /
Trombos
it
Kolloid
Kristalloid
/ Pompa
Mai
TOPLAM
Cerrahi
Kayıp
NG
İdrar
ZAMAN
Kanama
Bazal
Açık
INTRAOPERATİF SIVI YÖNETİMİ
………….. : …………..
………….. : …………..
………….. : …………..
………….. : …………..
………….. : …………..
………….. : …………..
………….. : …………..
Postoperatif İzlem
Müdahale
Komplikasyon
ANESTEZİ SONRASI HASTA TAKİP VE DEĞERLENDİRME
SOLUNUM
DOLAŞIM
BİLİNÇ
OKSİJENASYON
Dispne , Yüzeysel Sınırlı Soluk Alıp Verme
1
Apnek
0
Kan Basıncı ± 20mmHg Preanestezik Dönem
2
Kan Basıncı ± 20-50mmHg Preanestezik Dönem
1
Kan Basıncı ± 50mmHg Preanestezik Dönem
0
Tam Uyanık
2
Seslenerek Uyandırılıyor
1
Yanıt Yok
0
Oda Havasında SpO2 > %92
2
O2 Desteği ile SpO2 > %90
O2 Desteği ile SpO2 < %90
1
0
Anestezi Uzmanı
KAN ŞEKERİ
2
DRENAJ
0
Derin Soluk Alabilme ve Öksürebilme
VÜCUT ISISI
0 Ekstremite
İDRAR
1
VAS
2 Ekstremite
ZAMAN
Modifiye
Aldrete Skoru
2
SATURASYON
AKTİVİTE
4 Ekstremite
AĞRI
MODİFİYE ALDRETE SKORU
KALP ATIM
HIZI
Hastanın Derlenme
Odasından Çıkış Saati : ……………/…………….
KAN BASINCI
Hastanın Derlenme
Odasına Geliş Saati :…………./……………
0. Dk
5. dk.
10. dk..
15. dk.
30.dk.
45 dk.
Teslim Eden Anestezi
Teslim Alan Hemşire
Saat
AH.FR.02 Y.T:01.06.2017 R.N:00 R.T:00 S.N:2/2
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards