Yönetici Araç Seti

advertisement
Yönetici Araç Seti
Yöneticilerin Etik ve
Etkili
Liderliğine
Yardımcı Olmak İçin
Bir Kılavuz
Yönetici Araç Seti Nasıl Kullanılır
Bu Araç Seti çalışanlarınıza, personelinize veya doğrudan size rapor verenlere General Dynamics'in
“Mavi Kitap“ olarak da bilinen İş Etiği ve Davranışı Standartları el kitabında ortaya konan İş Etiği
İlkeleriyle tutarlı bir şekilde nasıl liderlik edebileceğinize yönelik pratik öneriler sağlamak için
oluşturuldu.
Bir yönetici olarak, tüm çalışma etkinliklerinin en üst düzeyde dürüstlükle gerçekleştirilmesini sağlamak
sizin sorumluluğunuzdadır. Siz, organizasyonun etik liderisiniz. General Dynamics’in uzun yıllardır etik
hizmetleriyle oluşturduğu ününü korumak sizin elinizdedir. Müşterilerimize, hissedarlarımıza,
çalışanlarımıza, içinde yaşadığımız topluluklara ve ülkelerimize verdiğimiz hizmetleri sürdürürken
şirketimizi koruyacak olan, sizin örnek oluşturacak bir yaklaşımla üstlendiğiniz etik liderliğinizdir.
Araç Seti çeşitli bölümlere ayrılmıştır:
• General Dynamics İş Etiği İlkeleri
• Etik Bir Lider Olarak Yöneticinin Rolü
• Çalışanlarınızla Etik Konusunda Konuşma
• İyi Bir Dinleyici
• General Dynamics Etik Karar Alma Modeline Giriş
• Sorular veya Kaygılarda Yardımcı Olacak Kaynaklar
• General Dynamics Etik Yardım Hattı
• Gizlilik ve Anonimlik Hakkında Yöneticilerin Bilmesi Gerekenler
• Misillemeyi Önleme
Her bölümde, General Dynamics'te etik bir lider olarak rolünüzü nasıl oynayacağınıza ilişkin yararlı
öneriler bulunur. Her bölümün en sonunda, bölümün içindekileri toparlayan bir Ana Mesaj vardır.
General Dynamics İş Etiği İlkeleri
Hissedarlarımız adına düzgün bir gelir elde etmek için iş yapıyoruz
•
Varlıkları Akıllı Kullanma
• Varlıkları yönetme biçimimiz kişisel değerlerimizi, şirketimizin değerlerini yansıtır ve düzgün
bir gelir elde etme becerimizi belirler.
•
Adil Bir Anlaşma Sunma
• En iyi ürünleri makul bir fiyata sunuyoruz.
• Zor kararlar alıyor ve zorlu seçimler yapıyoruz.
• Bu kararları alma yöntemimiz değerlerimizi yansıtıyor.
•
Sözünde Durma
• Sözlerinin arkasında duran insanlarız , verdiğimiz sözleri tutarız.
• İlgili taraflara karşı sorumluyuz ve onların güvenini her gün yeniden kazanıyoruz.
•
Adil Bir Gelir Elde Etme
• İtibarımız, değerlerimizi kar oluşturmak için kullanabilme becerimize dayanıyor.
• Verdiğimiz sözleri tutarken, düzgün bir gelir sağlayacak anlaşmalar yapmak zorundayız.
İş Davranışlarımız, İş Etiği İlkelerimizi yansıtır
Bir yönetici olarak, çalışmalarınızda her yönüyle İş Etiği İlkelerine uygun davranmakla sorumlusunuz. Ayrıca,
General Dynamics'te bir etik lideri olarak, size rapor verenlerin de bu ilkelere uyduğundan emin olmak sizin
sorumluluğunuzdadır.
İş Etiği İlkeleri basitçe ortaya konmuş olsa da, bunlar geniş bir kapsama sahiptir. Bu ilkeleri iyice öğrenmeli ve
kararlar alırken bunları dikkate almalısınız. Gündelik çalışmalarınızda karşılaştığınız etik sorunlarına bu
standartların ne kadar sık çözüm önerebildiğini görmek sizi şaşırtabilir. Bunlar değerli bir araçtır.
Yöneticinin bir Etik Lideri Olarak Rolü
Yönetici olduğunuzda, işiniz ciddi anlamda değişti. Artık sadece kendi
seçtiğiniz uzmanlık alanında çalışan bir teknisyen değildiniz. Aniden, başkalarının rehberlik,
yönlendirme ve destek için başvurabilecekleri bir etik lideri haline geldiniz.
Şu olguları göz önünde bulundurun:
•
Hafta boyunca, çalışanlarınız sizinle kendi aileleriyle olduğundan daha fazla süre etkileşime
giriyorlar.
•
Yapılan araştırma, çalışan memnuniyetsizliğinin ve değişikliğinin önemli bir nedeninin doğrudan
amirlerle yetersiz ilişkilere bağlı olduğunu göstermiştir. Başka bir deyişle, "insanlar şirketlerden
değil, müdürlerden ayrılmaktadır.”
•
İnsanoğlu yetkili pozisyondaki kişilere o denli saygı duyma eğilimdedir ki, bazı şeyleri, hatta yanlış
olduğunu düşündükleri şeyleri bile yalnızca yöneticileri istediği için yaparlar.
•
Çalışanlar, yöneticilerinin davranışlarını dikkatle gözlemlerler. Doğrudan amirlerinin ortaya
koyduğu (iyi veya kötü) tarzı ve kültürel yaklaşımı benimseme eğilimdedirler.
•
Çalışanlar, uyumluluk ve etikle ilgili konularda yöneticilerinin nasıl davrandığına özellikle dikkat
ederler. Etik davranıştan söz eden ancak bu tür davranışları hayata geçiremeyen bir yönetici
çelişkili bir mesaj veriyor demektir. Benzer biçimde, iş yerinde etik davranışın önemini ortaya
koyamayan bir yönetici, etiğin önemli olmadığı mesajını verir.
Yöneticinin Bir Etik Lideri Olarak Rolü (devam)
General Dynamics'te, etik liderliğin önemini güçlendirmek sizin işinizdir.
Etiğin önemini çalışanlara iletme yöntemleriyle ilgili öneriler:
•
İnisiyatifinizi kullanarak etik konularında sık sık ve açıkça konuşun; personel veya ekip
toplantılarında "Bu durumda nasıl davranabilirsiniz?" tartışmasını başlatarak etik konusunu
toplantının gündemine alın. Bu, mesajı güçlendirmek için çok iyi bir yöntemdir.
•
Çalışanlarınızı sorularını ve kaygılarını ortaya koymaya teşvik edin.
•
Kişisel olarak etik davranışa ne denli önem verdiğinizi vurgulayın.
•
Bütün eylemlerinizi "etik aynasında" inceleyin; eylemleriniz çalışanlarınıza en yüksek etik
standartlarını yansıtıyor mu?
•
Bir yönetici olarak, çalışanlardan gelen etik sorularının etik liderliğinizi göstermek için fırsat
yarattığının farkında olun.
Ana Mesaj: Çalışanlar sizin gösterdiğiniz yolda ilerler. Doğru yönü seçin.
Çalışanlarınızla Etik Konusunda Konuşma
Birçok kişi etik sorunlarıyla ilgili konuşmaya çekinir. Etik konusundaki fikirler ve görüşler çoğunlukla
kişiseldir, insanlar bunlara derinden bağlıdır ve birçoğumuz bunları başkalarıyla paylaşmamayı tercih
ederiz. Öte yandan, bir yönetici ve etik lideri olarak, çalışanlarınızla etik konusunda düzenli olarak
sohbet etmek sizin işinizin bir parçasıdır. Burada, size rapor veren çalışanlarla etik konusunda
konuşma önerileri bulabilirsiniz.
•
Sözcükleri söyleyin. Birçok kişi etik hakkında ve gündelik çalışmamızda etik davranışın önemi
hakkında konuşmaktan rahatsız olur. Etik lideri olarak siz, her türlü rahatsızlığı bir yana bırakmak
ve etik konusunda açıkça konuşmak zorundasınız.
• İlginç hale getirin. Etik, kuru bir kurallar bütünü değildir. Etik sorunları çoğunlukla iş sırasında
uğraştığımız en karmaşık ve ilginç durumlardır. Ayrıca en etkili sonuçlardan bazıları da bunlardan
kaynaklanır. Etik lideri olan siz bu sorunlara ilgi gösterirseniz, sizi izleyenler de aynısını
yapacaklardır.
• Etik konusunda konuşmak için zaman ayırın. Her personel veya ekip toplantısının bir
bölümünü etik sorunlarıyla ilgili kısa bir tartışmaya ayırın. Bu, bir sonraki sayfada açıklanan
"Haberlerde Etik" kavramını tanıtmak için iyi bir yoldur.
Çalışanlarınızla Etik Konusunda Konuşma (devam)
• "Haberlerde Etik" konusunda örnekler bulun. Haber yazılarının çoğunluğunda değilse bile
büyük bölümünde etik konuları vardır. Haberleri okurken, çalışanlarınızla konuşmaya giriş
yapmak için gerçek yaşamdan olayları kullanma amacını da göz önünde bulundurmaya
başlayın. Haberleri "etik merceğinizden" bakarak okumaya başladığınızda, ne kadar çok
yazıda başkalarının karşı karşıya kaldığı ve çözdüğü (doğru veya yanlış) etik sorunlarına
değinildiğini görüp şaşıracaksınız. Uygun haberler bulduğunuzda, bunları gazeteden kesin
veya çevrimiçi kaynaklardan alıp yazdırın ve size bağlı çalışanlarla yapacağınız sonraki
toplantılarda kullanın.
• Çalışanlarınızın etik eylemlerini tespit edin ve onayladığınızı belirtin. Dünyaya etik
merceğinizden bakmaya başladığınızda, her gün üstün bir dürüstlükle davranan insanlarla
ilgili örnekleri bulmanız kolaylaşır. İş kayıtlarını düzgün bir şekilde tutanlar. Bir denetimi
standartlara tam uygun şekilde yapanlar. Müşteriye, kötü bir haber bile olsa doğruyu
söyleyenler. General Dynamics çalışanlarının büyük çoğunluğu her gün dürüst davranışlar
göstermektedir. Yönetici olarak, etik bir davranışı yansıtan eylemlerde bulunanları fark edin
ve övün. Onların etik başarılarını açıkça kutlayın, çünkü bu aynı zamanda sizin de
başarınızdır.
• Kendi eylemlerinizi etik bir yaklaşımla açıklayın. İş yerinde bir önlem aldığınızda veya bir
karar verdiğinizde, bunu etik yaklaşımla açıklamanın bir yolunu bulun. Örneğin: “Bence
doğru olan “x” yapmaktı çünkü . . .” Karşınızdaki kişilerden sorular sormalarını ve
kararlarınızı tartışmalarını isteyin. Etik eylemler sıkı bir incelemeye dayanabilecek
eylemlerdir.
Ana Mesaj: Etik Konusunu Konuşmalarınıza Düzenli Olarak Dahil Edin
İyi Bir Dinleyici
Bir çalışan etikle ilgili bir kaygıyla size geldiğinde, iyi bir dinleyici
rolü üstlenmelisiniz. İyi bir dinleyici olmak basit gibi görünebilir, ama bu birçok kişinin
düşündüğünden daha karmaşıktır. Birçok amir için de özellikle zordur çünkü onlar çalışanlarla
konuşmaya ve onlara direktifler vermeye alışkındır. Çalışan bir kaygısını ortaya koyduğunda ise bu
rol ciddi anlamda değişir. Amir olarak siz iyi bir dinleyici olarak tanınıyor olmalısınız. Çalışanların,
sonucu olumlu yönde etkileyebileceğiniz erken bir aşamada mı yoksa bir etik veya uyumluluk
sorununun zaten yaşandığı geç bir aşamada mı konuyu ortaya koyacağını belirleyen bu olacaktır.
Peki, temel dinleme becerileri nelerdir? Şunları göz önünde bulundurun:
•
Çalışanı rahatlatın. Karşınıza bir sorunla çıktığı için rahatsız olmuş veya kaygılanmış gibi
görünmeyin. Bir deyiş vardır, eski ama hala doğru: İyi yöneticiler kötü haberleri hoş karşılar.
Böyle bir yönetici olun.
•
Konuşmayın. Dinleyin. Bu zordur. Çalışanın kendi öyküsünü kesilmeden anlatmasına izin
verin. Yalnızca doğru anladığınızdan emin olmak ve konuyu netleştirici sorular sormak için
konuşun.
•
Sükunetinizi koruyun. Çalışanın kaygısı görece önemsiz olabileceği gibi çok ciddi de olabilir.
Çalışanlar çok çeşitli, çoğunlukla da beklenmedik konuları yönetimin dikkatine sunabilir. Hemen
hemen tüm haberleri, ne kadar kötü olursa olsun, profesyonelce ve sükunetle kabul etmeye hazır
olmalısınız.
•
Çalışanı ayıplamayın. Çalışanlar hatalı davrandıklarını itiraf etseler bile, ilk yapmanız gereken
haberciyi ayıplamak veya azarlamak değil gerçekte neler olduğunu saptamaktır. Bir kez
ayıplarsanız, çalışan sizinle bilgi paylaşmaya daha gönülsüz olacaktır.
İyi Bir Dinleyici (devam)
•
Çalışana kesintisiz dikkatinizi verin. Cep telefonunuzu veya Blackberry'nizi bir yana bırakın.
Çalışan konuşurken e-postanızı kontrol etmeyin. İdeal olan, çalışanla dikkat dağıtacak herhangi
bir şeyin olmadığı bir yerde, ofisinizdeki masanın başına, konferans odasına veya
bölünmeyeceğiniz başka bir yere gidip oturmaktır.
•
Söylediklerinden ne anladığınızı çalışana tekrarlayın. Bu, konunun gerçekleri konusunda
çalışanla anlaşmaya vardığınızdan emin olmak için çok önemli bir adımdır. Ayrıca onun
söyledikleri üzerine düşünmenize de olanak tanır.
•
İnsanların gıyabında karar vermekten kaçının. Çalışanın karşılaştığı ikilem konusunda doğru
yanıtın ne olduğunu bildiğinize inansanız bile, fikrinizi söylemekte acele etmeyin. Sorunun ve
çözümünün basit olduğunu düşünebilirsiniz, ama belli ki çalışan böyle düşünmüyor; zaten bu
nedenle size geldi. Fikrinizi ortaya koymadan önce sorunla ilgili düşünmek için biraz zaman ayırın.
•
Öğrendiklerinizi belgeleyin. Çalışanın size söylediklerini ve sizin verdiğiniz yanıtları içeren
ayrıntılı, yazılı bir kayıt tutun. Konuşmanızın tarihini ve saatini not edin.
Ana Mesaj: Dinlemek, bir liderin en yaşamsal becerilerinden biridir; bunu etkili bir şekilde nasıl
yapacağınızı öğrenin
Etik Karar Alma Modeli
Aşağıdaki modeli kullanarak çalışanların etik ikilemleri düşünmelerine yardımcı olun.
ESASLAR: Esasları dikkatlice gözden geçirdim mi?
HAYIR
EVET
HAYIR
KAYNAKLAR: Elimdeki kaynakları kullandım mı?
DURUN:
EVET
HAYIR
SORUNLAR: Tüm sorunları gözden geçirdim mi?
EVET
HAYIR
Devam etmeden
önce bu öğeyi
dikkatlice tekrar
gözden geçirin
SEÇENEKLER: Seçeneklerim üzerine dikkatle düşündüm mü?
EVET
HAYIR
SONUÇLAR: Seçimlerimin sonuçlarını dikkate aldım mı?
EVET
HAYIR
ZAMAN TESTİ: Kararım zamana dayanabilecek mi?
EVET
Kararım etik açıdan sağlıklı bir
karar
Sorular veya Kaygılarda Yardımcı Olacak Kaynaklar
General Dynamics'de işimizi yürütmek için yüksek etik standartlarımız vardır. Birisi
standartlarımızın ihlal edildiğinden kuşkulanırsa, bunu bilmek isteriz; böylece bu konuyu
soruşturabilir ve gerekirse sorunları çözebiliriz.
Olası bir ihlal durumuyla ilgili olarak, etik ve uyumluluk soruları ve kaygılarında çalışanlara ve
yöneticilere yardımcı olacak çok çeşitli kaynaklar bulunmaktadır. Çalışanlarınızın bu kaynaklardan
her zaman yararlanabileceklerini bildiklerinden emin olun.
•
•
•
•
•
•
•
•
Doğrudan Amir veya yönetimin başka herhangi bir üyesi
İşletme Birimi Etik Sorumlusu veya yerel etik ofis temsilcisi
İnsan Kaynakları
Çevre, Güvenlik ve Sağlık
Güvenlik
Finans ve Şirket İçi Denetimler
Yasal
General Dynamics Etik Yardım Hattı da soru sormak, yol gösterilmesini istemek veya kuşkulu
durumları raporlamak için kullanılabilir.
Ana Mesaj: Size ve çalışanlarınıza yararlı olabilecek kaynakları bilin ve bunları kullanın
General Dynamics Etik Yardım Hattı
General Dynamics Etik Yardım Hattı'nın yönetimi konusunda, General Dynamics
bir üçüncü taraf yardım hattı servis sağlayıcısı olan EthicsPoint'le birlikte çalışmaktadır. Bir etik
lideri olarak, Yardım Hattının nasıl çalıştığını anlamalısınız.
• Çalışanlar, müşteriler, satıcılar veya başka herhangi biri telefonla veya Internet aracılığıyla
General Dynamics Yardım Hattı'na başvurabilir. Haftanın 7 günü, günde 24 saat kullanıma
açıktır.
• Yardım Hattı, tüm çalışanların kendi dillerinde rapor vermelerine olanak tanımak için 30'dan
fazla dilde rapor kabul eder.
• EthicsPoint bağımsız bir üçüncü taraf şirkettir; General Dynamics'e bağlı değildir.
• Yardım Hattı çalışanların gizli raporlar doldurmasına veya anonim kalmasına izin verir (yerel
yasaların izin verdiği ölçüde)
• Bir yönetici olarak, çalışanlarınızın Yardım Hattı kullanımına müdahale etmemeli veya caydırıcı
tavır almamalısınız. Bu, şirket tarafından sağlanan bir araçtır ve çalışanların misilleme
korkusu olmadan bunu kullanmaya hakkı vardır.
• Çalışanlarınızın Yardım Hattı aramalarının özü hakkında bilgilendirilmek sorumluluklarınıza
dahil değildir. Tüm başvurular gizlidir.
Ana Mesaj: Yardım Hattı, çalışanlara (ve size) yardımcı olmayı hedefleyen bir araçtır
Gizlilik ve Anonimlik Hakkında Yöneticilerin Bilmesi Gerekenler
Yöneticilerin, General Dynamics Yardım Hattı'na bildirilen etik ve uyumluluk konularıyla ilgili
olarak gizlilik ile anonimlik arasındaki farkı bilmeleri önemlidir. Bu araç, üçüncü taraf Yardım Hattı
sağlayıcımız olan EthicsPoint tarafından yönetilmektedir.
General Dynamics çalışanları yardım ve öneri almak için ilk başvuru kaynağı olarak yöneticilerine
gitmeye teşvik etse de, çalışanların Yardım Hattını kullanma seçeneği de vardır. Yardım Hattı,
çalışanlara telefonla veya web aracılığıyla soru veya kaygılarını yöneltme seçeneği verir. Bir
yönetici olarak, Yardım Hattının nasıl çalıştığını bilmelisiniz. Ayrıca, bir çalışanın size gelmek
yerine Yardım Hattını kullanmaya karar vermesinin, yönetici olarak becerilerinizi olumsuz
yansıtmayacağının farkında olmanız da önemlidir. Bu yalnızca çalışanlarınıza sağlanan alternatif
bir iletişim kanalıdır.
Yardım Hattı yoluyla kurulan bağlantılar gizli olarak ele alınır. Bu, rapor veren tarafın kimliğinin,
yasal yükümlülüklerimiz ve ilkelerimizle tutarlı olacak şekilde, mümkün olan en üst düzeyde
korunacağı anlamına gelir. Rapor verenin kimliğini yalnızca, kapsamlı bir soruşturma yürütmek
için bu bilgiye ihtiyacı olanlar öğrenecektir. Bu şekilde, çalışanlarınızdan biri bir kaygısını
bildirmek için Yardım Hattını ararsa ve bir soruşturma başlatılırsa, Yardım Hattına kimin rapor
verdiği size bildirilmeyebilir ve raporu veren çalışanın kimliğini ortaya çıkarmak için hiçbir çaba da
harcamamanız gerekir. Ayrıca, rapor veren kişinin sizin çalışanlarınızdan biri olması sebebi tek
başına, size sorunla ilgili soruşturmanın ayrıntılarını bilme yetkisi vermez. Yardım Hattı bu şekilde
ayarlanmıştır, böylece çalışanlar kimliklerini Yardım Hattı personeli veya Etik Departmanı dışında
kimseye açıklamadan bildirimde bulunma özgürlüğüne sahip olurlar.
Gizlilik ve Anonimlik Hakkında Yöneticilerin Bilmesi Gerekenler
(devam)
Bazı ülkelerde, yerel yasalar anonim Yardım Hattı raporlarını caydırıcı veya
yasaklayıcı niteliktedir; öte yandan izin verilen her yerde Yardım Hattı insanların anonim raporlar
vermelerine de izin verir. Bu, hiç kimsenin, hatta Yardım Hattı üzerinden aramayı yanıtlayan kişinin bile
raporu veren kişinin kimliğini bilmediği anlamına gelir. Raporun verildiği aramayı veya e-posta
hesabını izlemek için hiçbir çalışma yapılmaz. Bu seçenek, bunu kullanmayı tercih eden herkese
açıktır. Yardım Hattına anonim bir rapor verildiğinde, konuya bir “Rapor Anahtarı” (bir numara dizisi) ve
parola atanır. Bundan sonra, arayan kişi konuyla ilgili ek bilgi sağlamak veya durumu kontrol etmek
istediğinde kendi Rapor Anahtarını ve parolasını kullanabilir. Gerekirse, General Dynamics Etik ofisi
EthicsPoint tarafından yönetilen güvenli bir web sitesine mesaj bırakarak anonim rapor sahibiyle
iletişim kurabilir. Rapor sahibi mesajlara, Rapor Anahtarını ve parolasını kullanıp kimliğini açıklamadan
raporunda oturum açarak şirketten ulaşabilir. Anonim rapor özelliğinin amacı, hassas konularda rapor
vermeyi seçen çalışanlara, mümkün olan en yüksek kişisel güvenlik ve özgürlük düzeyini sağlayarak
kaygılanmalarını engellemektir.
Bazı ülkelerde, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde, şirketin Etik Yardım Hattı'nın yönetimini etkileyen
yasalar ve düzenlemeler vardır. Söz konusu ülkelerde, gizliliği ve veri gizliliğini korumak için geçerli
olan kurallar yukarıda açıklananlardan biraz farklı olabilir. Bu ülkelerden birinde çalışan veya bu
ülkelerden birinde ortaya çıkan bir konuyu rapor etmek isteyen birisi Yardım Hattına başvurduğunda,
Yardım Hattı raporunun nasıl işleneceği konusunda bilgilendirilecektir.
Ana Mesaj: Etik Yardım Hattı, sorunların gizli veya anonim olarak ortaya konmasına olanak
tanır. Aradaki farkı iyice kavrayın, böylece çalışanlara da açıklayabilirsiniz.
Misillemeyi Önleme
General Dynamics Mavi Kitap'tan:
“General Dynamics, bir etik veya uyumluluk sorununu iyi niyetle dikkatimize sunan hiç
kimseye karşı misilleme yapmayacaktır. Kaygılarını ortaya koyan veya rapor edilen konuların
çözümünde bize yardımcı olan bireyler misillemeye karşı korunur. Gerçek dışı konuları
yaymak, başkalarını tehdit etmek veya başka birinin adını lekelemek için etik ve uyumluluk
programını kullanan herkese disiplin yaptırımı uygulanacaktır.
Diğer çalışanların rapor vermesi veya gerek duydukları yardımı alması konusunda caydırıcı
tavır almak yasaktır ve disiplin yaptırımına konu olabilir.”
Misilleme, dürüstlüğe önem veren organizasyonların düşmanıdır. Misilleme korkusu,
çalışanların etik bir sorunla karşılaştıklarında konuyu ortaya koymalarını engelleyen tek ve en
önemli nedendir. Bu durum etik sorunlara yol açtığından, çalışanlarınızın etik uyumluluk
sorunlarını ortaya koyarken misillemeye uğramamaları veya bundan korkmamaları bir etik
lideri olarak sizin yararınıza olacaktır.
Misillemeyi Önleme (devam)
Misilleme nedir ve nasıl önlenebilir?
Temel misilleme kavramını hepimiz anlıyoruz: Bu, bir şekilde bize zarar verdiğini veya yanlış
davrandığını düşündüğümüz kişiyle “ödeşme” uygulamasıdır. Bir iş yeri yapısında, bir etik veya
uyumluluk sorunun raporlayan kişiye misilleme yapmak, bu kişiye karşı aleni davranışlardan
çok daha örtülü biçimlere kadar değişebilir. Misilleme olarak düşünülebilecek bazı eylemler:
•
•
•
•
•
Sorunu ortaya koyan çalışanı işten çıkarma veya cezalandırma
Çalışan bir sorunu raporladığı için performans değerlendirmesini düşürme
Sorunu ortaya koyan çalışanı daha az tercih edilir bir işe veya daha az tercih edilir çalışma
koşullarına atama veya transfer etme
Sorunu orta koyan çalışanın işini etkin bir şekilde yapabilmesini zorlaştırma
Çalışana "yüz vermeyerek" veya organizasyonda dışlanmış biri gibi davranarak onu
cezalandırma.
Bir yönetici olarak, herhangi birine karşı misilleme yapmanız yasaktır. Ayrıca, size rapor veren
çalışanların eylemlerinden de siz sorumlusunuz. Bu sorumluluk, onlardan birisi bir etik sorun
ortaya koyduğunda veya soruşturmada işbirliği yaptığında, birbirlerine karşı misilleme
yapmalarını engellemeyi de içerir. Organizasyonunuzda misilleme yapıldığını gözlemlerseniz,
bunu sona erdirmek için hemen ve kararlı bir şekilde harekete geçmelisiniz.
Ana Mesaj: Misillemeyi anlayın, engelleyin ve misilleme yapmaktan kaçının
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards