1 tc recep tayyip erdoğan üniversitesi fen-edebiyat fakültesi

advertisement
1
T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI TARİHİ : 02.09.2015
TOPLANTI NO
: 39
KARAR NO
: 2015/39
TOPLANTIDA BULUNANLAR
Prof. Dr. Oktay TORUL
Prof. Dr. Kerim SERBEST
Doç. Dr. Fatih İSLAMOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Serdar ÜLKER
Huriye DENİZ
:
TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR :
Prof. Dr. Vagif ATAMOV
Prof. Dr. Selami ŞAŞMAZ
Doç. Dr. Zehra ARSLAN
Dekan
Üye
Üye
Üye
Fakülte Sekreteri (Raportör)
Üye
Üye
Üye
Toplantı Saat 16.00’da Fakülte Dekanlık Toplantı Salonunda Dekan Prof. Dr. Oktay TORUL
Başkanlığında yapıldı.
GÜNDEM :
1Bilgilendirme.
2Fakültemiz İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü İngiliz Kültürü ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı için
ilan edilen 1 (bir) adet 4. derece Yardımcı Doçent kadrosuna atama yapılması hususunun görüşülmesi.
32547 sayılı Kanun’un 39. maddesi uyarınca Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Oktay TORUL’un
07/09/2015 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Samsun’da yapılacak olan Doçentlik Sözlü Sınavına
katılmak üzere 06-07/09/2015 tarihlerinde gidiş-dönüş otobüsle yolluklu ve yevmiyeli olarak görevlendirilmesi
hususunun görüşülmesi.
42547 sayılı Kanun’un 39. maddesi uyarınca Fakültemiz Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Cemal SANDALLI’nın 30/09/2015-03/10/2015 tarihleri arasında Tiflis/Gürcistan’da düzenlenecek olan
“The 7th Eurasia Congress Of Infectious Diseases” kongresine “Leaf Extract of Diospryrus Kaki May Inhibite
the Growth of Gram (-) and Gram (+) Microorganisms by Blocking Their DNA Polymerases” başlıklı poster
sunumuyla katılmak ve katılım ücretinin 113Z054 nolu “Bazı Bitki Yaprak, Çiçek ve Tohum Özütlerinden
Replikatif DNA Polimeraz İnhibitörlerinin İzolasyonu ve Karakterizasyonu” adlı TÜBİTAK Projesinden;
yolluk ve 29/09/2015-02/10/2015 tarihleri arasını kapsayacak şekilde yevmiye giderlerinin Fakülte Bütçesinden
karşılanmak üzere 29/09/2015-04/10/2015 tarihleri arasında katılım ücretli, gidiş-dönüş uçakla yolluklu ve
yevmiyeli olarak görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi.
52547 sayılı Kanun’un 39. maddesi uyarınca Fakültemiz Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Nilay AKÇAY’ın 14-18/09/2015 tarihleri arasında Rize’de araştırma yapmak ve giderleri 2014.102.01.03
nolu “Rize İlindeki Hava Kirliliğinin Mevsimsel Değişiminin Bir Biyomonitor Karayosunu Türü Olan Hypnum
cupressiforme Kullanılarak Belirlenmesi" adlı Üniversitemiz BAP projesinden karşılanmak üzere gidiş-dönüş
otobüsle yolluklu ve yevmiyeli olarak görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi.
62547 sayılı Kanun’un 39. maddesi uyarınca Fakültemiz Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Serkan GÜL’ün 14-17/09/2015 tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/Muğla’da
düzenlenecek olan “XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi”ne “Pelias barani (Böhme ve Joger, 1983)'nin
Potansiyel Dağılım Modellemesi” başlıklı poster sunumuyla katılmak ve 14-17/09/2015 tarihleri arasını
kapsayan kısmında yevmiyeli olmak üzere 14-18/09/2015 tarihleri arasında gidiş-dönüş uçakla yolluklu olarak
görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi.
2
72547 sayılı Kanun’un 39. maddesi uyarınca Fakültemiz Biyoloji Bölümü Öğretim Elemanı Arş.
Gör. Tuğba ERGÜL KALAYCI’nın 14-17/09/2015 tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi/Muğla’da düzenlenecek olan “XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi”ne “Şanlıurfa'da Yaşayan
Trachylepis Vittata (Oliver, 1804) Bireylerinde Yaş Tayin” başlıklı poster sunumuyla katılmak ve 1417/09/2015 tarihleri arasını kapsayan kısmında yevmiyeli olmak üzere 13-18/09/2015 tarihleri arasında gidişdönüş otobüsle yolluklu olarak görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi.
8-
Gelen evrak.
KARAR:
2Fakültemiz İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü İngiliz Kültürü ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı için
ilan edilen 1 (bir) adet 4. derece Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat eden Dr. Aytaç ÖREN’in jüri
raporlarının 3’ü de olumlu olup deneme dersinde başarılı bulunmuştur.
Dr. Aytaç ÖREN’in İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü İngiliz Kültürü ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı için
ilan edilen 1 (bir) adet 4. derece Yardımcı Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesi uyarınca 3 (üç)
yıl süre ile atanması hususunun oy birliği ile kabulüne ve Rektörlük Makamına arzına karar verildi.
32547 sayılı Kanun’un 39. maddesi uyarınca Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Oktay TORUL’un
07/09/2015 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Samsun’da yapılacak olan Doçentlik Sözlü Sınavına
katılmak üzere 06-07/09/2015 tarihlerinde gidiş-dönüş otobüsle yolluklu ve yevmiyeli olarak görevlendirilmesi
hususunun oy birliği ile kabulüne ve Rektörlük Makamına arzına karar verildi.
42547 sayılı Kanun’un 39. maddesi uyarınca Fakültemiz Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Cemal SANDALLI’nın 30/09/2015-03/10/2015 tarihleri arasında Tiflis/Gürcistan’da düzenlenecek olan
“The 7th Eurasia Congress Of Infectious Diseases” kongresine “Leaf Extract of Diospryrus Kaki May Inhibite
the Growth of Gram (-) and Gram (+) Microorganisms by Blocking Their DNA Polymerases” başlıklı poster
sunumuyla katılmak ve katılım ücretinin 113Z054 nolu “Bazı Bitki Yaprak, Çiçek ve Tohum Özütlerinden
Replikatif DNA Polimeraz İnhibitörlerinin İzolasyonu ve Karakterizasyonu” adlı TÜBİTAK Projesinden;
yolluk ve 29/09/2015-02/10/2015 tarihleri arasını kapsayacak şekilde yevmiye giderlerinin Fakülte Bütçesinden
karşılanmak üzere 29/09/2015-04/10/2015 tarihleri arasında katılım ücretli, gidiş-dönüş uçakla yolluklu ve
yevmiyeli olarak görevlendirilmesi hususunun oy birliği ile kabulüne ve Rektörlük Makamına arzına karar
verildi.
52547 sayılı Kanun’un 39. maddesi uyarınca Fakültemiz Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Nilay AKÇAY’ın 14-18/09/2015 tarihleri arasında Rize’de araştırma yapmak ve giderleri 2014.102.01.03
nolu “Rize İlindeki Hava Kirliliğinin Mevsimsel Değişiminin Bir Biyomonitor Karayosunu Türü Olan Hypnum
cupressiforme Kullanılarak Belirlenmesi" adlı Üniversitemiz BAP projesinden karşılanmak üzere gidiş-dönüş
otobüsle yolluklu ve yevmiyeli olarak görevlendirilmesi hususunun oy birliği ile kabulüne ve Rektörlük
Makamına arzına karar verildi.
62547 sayılı Kanun’un 39. maddesi uyarınca Fakültemiz Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Serkan GÜL’ün 14-17/09/2015 tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/Muğla’da
düzenlenecek olan “XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi”ne “Pelias barani (Böhme ve Joger, 1983)'nin
Potansiyel Dağılım Modellemesi” başlıklı poster sunumuyla katılmak ve 14-17/09/2015 tarihleri arasını
kapsayan kısmında yevmiyeli olmak üzere 14-18/09/2015 tarihleri arasında gidiş-dönüş uçakla yolluklu olarak
görevlendirilmesi hususunun oy birliği ile kabulüne ve Rektörlük Makamına arzına karar verildi.
72547 sayılı Kanun’un 39. maddesi uyarınca Fakültemiz Biyoloji Bölümü Öğretim Elemanı Arş.
Gör. Tuğba ERGÜL KALAYCI’nın 14-17/09/2015 tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi/Muğla’da düzenlenecek olan “XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi”ne “Şanlıurfa'da Yaşayan
Trachylepis Vittata (Oliver, 1804) Bireylerinde Yaş Tayin” başlıklı poster sunumuyla katılmak ve 1417/09/2015 tarihleri arasını kapsayan kısmında yevmiyeli olmak üzere 13-18/09/2015 tarihleri arasında gidişdönüş otobüsle yolluklu olarak görevlendirilmesi hususunun oy birliği ile kabulüne ve Rektörlük Makamına
arzına karar verildi.
3
8-
Gelen evrak.
Prof. Dr. Oktay TORUL
(Başkan)
:
Prof. Dr. Kerim SERBEST
(Üye)
:
Doç. Dr. Fatih İSLAMOĞLU
(Üye)
:
Yrd. Doç. Dr. Serdar ÜLKER
(Üye)
:
Fak. Sekr. Huriye DENİZ
(Raportör)
:
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards