Dev anlaşma imzalandı

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Dev anlaşma imzalandı
Dünya ticaretinin yüzde 40'ına yön verecek 'Transpasifik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı'
anlaşması imzalandı
Dünya ticaretinin yüzde 40'ını kapsayacak Transpasifik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TPP)
anlaşması, uzun süren tartışmaların ardından ABD ve Japonya’nın da aralarında olduğu 12 ülke
tarafından imzalandı.
Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan, aralarında ABD ve Japonya'nın da bulunduğu 12 ülke ticaret
engellerini kaldıran ve uluslararası ticarette ortak kurallar belirleyen TPP anlaşması, beş yılı aşan
hararetli müzakerelerin ardından ABD’nin Atlanta kentinde bugün imzalandı. ABD, Avustralya,
Brunei, Kanada, Şili, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Peru, Singapur, Vietnam ve Japonya’nın
ticaret bakanları, ortaklığa üye ülke arasında ticaret bariyerlerinin azaltılması ve ortak standartlar
belirlenmesi konusunda uzlaşı sağladı.
Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ise tüm katılımcı ülkelerin parlamentoları tarafından
onaylanması gerekiyor. Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP), ABD Başkanı Barack Obama için de
Kongre'nin onay vermesi durumunda döneminin en büyük başarılarından birisi olarak kayda
geçecek.
Dünya ekonomisinin yüzde 40’ını kapsayan TPP ortaklığı, 12 ülke arasında ticaret bariyerlerinin
azaltılmasıyla "yeni bir ekonomik blok" yaratma potansiyeli taşıyor. Gelişmenin aynı zamanda,
endüstrileri yeniden şekillendirebileceği ve peynir fiyatından, kanser tedavilerinin ücretlerine kadar
ekonomide birçok alanı doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiliyor.
TPP anlaşması, ortaklığı oluşturan 12 ülke arasında hararetli tartışmalara neden olmuştu.
Yaklaşık beş yıldır devam eden gizli görüşmelerde müzakere edilen anlaşma Meksikalı otomobil
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
işçilerinden Kanadalı süt ürünleri üreticilerine kadar farklı grupların çıkarlarına yarattığı tehditleri
dolayısıyla birçok defa ihtilaf yaratan tartışmalara yol açmıştı.
Anlaşmayı destekleyenler, katılımcı ülkelerin ticaret bariyerlerinin azaltılması sayesinde
milyarlarca dolar gelir elde edebileceğini savunurken, karşı çıkanlar ise müzakerelerin beş yıldır
gizli formatta yürütülmesini eleştiriyor ve anlaşma ile birçok şirketin çıkarlarının zarar
görebileceğini belirtiyordu.
Kaynak:
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download