Genç girişimciler

advertisement
Genç girişimciler
Proje Kiti açıklaması
Çok kültürlü uluslarda BİT ve yabancı dillerin araç olarak kullanımında uygun ortamlar sağlama.
Öğrenme ihtiyaçları karşılaştıkları farklı problemlerden dolayı ortaya çıktığından
deneyimlerden öğrenme
Konular
Avrupa Çalışmaları, Bilişim / BİT, Ekonomi, Tasarım
ve Teknoloji, Vatandaşlık, Yabancı Diller
Seviye
12-19
Hedefler
1. Önemli bölgelerde, uygulamalar ile tipik ürünleri ithal ve ihraç edebilmek için girişimci
becerilerin bir Avrupalı çerçevesinde yaratıcılık ile ortaya konması.
2. AB ülkeleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyma.
3. Çok kültürlü uluslarda BİT ve yabancı dillerin araç olarak kullanımında uygun ortamlar
sağlama.
4. Avrupa boyutunda eğitimleri ile bütünleştirme.
5. Öğrenme ihtiyaçları karşılaştıkları farklı problemlerden dolayı ortaya çıktığından
deneyimlerden öğrenme
6. Öğrenme sürecinde liderlik rolünü üstlenmeyi öğrenme
7. Yaşam boyu öğrenme için ihtiyaca yönelik yaratıcılık, yenilik, karar alma, ve kendine güven
gibi konuları öğrenme
İşlem
Öğretmenler için :
Bu projeye eklemek ya da kaldırmak istediğiniz öğeler için birçok fırsatınız bulunmaktadır,
fakat bu en az bir yılınızı alacaktır. Bu yüzden, projenin başlangıçtan itibaren ilerleyebilmesi
için katılımcı öğretmenlerin amaçları/hedefleri, etkinlikleri, beklentileri, beklenen proje
çıktılarını, değerlendirme ve zaman çizelgesini tartışmak üzere Twin Space’de tanışmaları
gerekmektedir
Aşama 1
1.Kişisel Girişimler
Öğrenciler, birbirlerini tanımak için portalın modül bölümünde öne sürülen ısınma
etkinliklerinden bazılarını kullanırlar. Bu amaçla; Öğrenci köşesini kullanırlar ve her öğrenci her
ortağa ilişkin bir olumlu yorum ve bir eleştiride bulunmak zorundadır.
2. Her ortak okulda model bir şirket oluşturulması
Her okul, her öğrenci için belirli bir rol ve seçilmiş görevlileri olan gerçek bir şirket oluşturur.
Öğrenci köşesi, tüm öğrencilerin gerekli doküman ve materyalleri yükleyebileceği ideal bir
iletişim alanıdır . Ayrıca bir yardım alanı ve/veya fikir kutusu oluşturabilirler. Şirket görevlileri
birbirleriyle ve ortak şirketlerle iletişim kurmak için öğrencilere ait alanı kullanabilirler
Aşama 2
3. Şirketlerin Girişimleri
Öğrenciler, yeni rolleriyle kendilerini tanıtırlar.
Bu çalışma için birçok araç kullanılabilir, Skype, Flashmeeting, Elluminate,vb. Mümkünse, bu
etkinliği kaydedebileceğiniz bir araç kullanınız. Ayrıca, öğrenci köşesine yüklenebilecek bir
video da kaydedebilirler.
4.Ürünlerin tanımı (oluşturulacak)
Her grup, okullara pazarlanmak üzere 1 ya da 2 ürün tanımlar
Bu tartışma, dokümantasyona dökülebilir ve öne sürülen ürünlerin resimleri TwinSpace’de
resim galerisi araçları kullanılarak yüklenebilir.
5.Pazarlama Araştırması
Şirketlerin pazarlama görevlileri arasındaki tartışmalar aracılığı ile ideal ürünlerin satışını
belirlemek için bir market araştırma kampanyası yapılmalıdır.
Aşama 3
6. Ürün Kataloğu Oluşturma
Öğrenciler, basit bir yayınlama aracı kullanarak ya bir kağıt üzerinde ya da çevrimiçi bir araç
kullanarak fiyatların da bulunduğu bir ürün kataloğu yayınlarlar
7. Satış
Sipariş ve Pazarlama
Aşama 4
8. Yıllık rapor hazırlama
9. Yıllık genel toplantı / şirket çalışmalarının hızlandırılması
Değerlendirme
Bu projenin temel özelliği, değerlendirmenin öğrenme sürecinin önemli bir parçası
olmasıdır.Öğrenciler, değerlendirme sürecine ilk aşamadan itibaren olumlu bir şekilde dahil
edilmelidir, örneğin iki olumlu yorum bir de eleştiri olabilir. Bu başarıyla uygulanırsa,
Öğrencilerin aşağıdaki becerileri geliştirmeleri beklenir :
-Doğru işbirliği, ekip çalışması, arkadaşlık.
-Görevlere yaratıcı bir biçimde katılma becerisi
-İyileştirilmiş eleştirel düşünme, tartışma becerileri
-Yapısal değerlendirme ve fikirlerin/etkinliklerin paylaşılması
-BİT’in uygun, yaratıcı ve yenilikçi bir biçimde kullanımını arttırmak
-Diğer kültürler ve topluluklara gerekli saygıyı göstermek
Takip
Öğretmenler ve öğrenciler için uygun birçok ek tercih bulunmaktadır.
Örnek:
- -Şirketlerin profilini ortaya koyan bir çevrimiçi/çevrimdışı dergi oluşturmak
eTwinning,
AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor program olan
Erasmus+'ın bir parçasıdır
Download