Ziyaretçilerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ve Refakatçilerin

advertisement
Ziyaretçilerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ve Refakatçilerin Uyması Gereken Kurallar
Hastanemizde Hergün Saat 13:00 - 14:00 ve 19.00-20.00
Saatleri Arası Hasta Ziyareti Mümkündür
Hasta Ziyaretinden Amaç Nedir
Hastanın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak (ilaç, giysi gibi) hastanın hatırını
sormak, psikolojik destek vermek hastanın doktorundan, hastanın sağlığı ile ilgili bilgi almak
toplumsal dayanışmanın güzel örneklerinden olan hasta ziyareti usullüne uygun olarak
yapıldığında, hastanızın moral düzeyini yükselterek iyileşme sürecine olumlu etki yapar. Aynı
zamanda hastanızın durumu hakkında bilgilenmenizi sağlar.
Hastane Ziyaretçilerimizin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
• Hasta ziyaret saatleri dışında ziyarete gelinmemesi, çocukların ziyarete getirilmemesi
önemle rica olunur.
• Ziyaret saatlerinde çok sayıda ziyaretçi getirilmesi temizlik ve tedavi hizmetlerini
güçleştirmekte, hastane dışından birçok mikrobun hastaneye girmesine sebep olmaktadır.
• Ziyaret saatleri dışında servislerimize sivillerin girişi çok acil ve gerekli haller dışında
mümkün değildir. Lütfen bu kurallara uymaya özen gösteriniz.
• Danışma görevlilerimiz vasıtasıyla hastanızın refakatçısını çağırtarak görüşebilirsiniz.
• Hijyen açısından lütfen yiyecek ve içecek getirmeyiniz.
• Yoğun Bakımlar, Hematoloji, Tıbbi Onkoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Yanık Tedavi
Merkezi ve Kemik İliği Nakli Merkezi'ne hastaların enfeksiyondan korunabilmesi amacıyla
ziyaret yasaktır.
1/5
Ziyaretçilerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ve Refakatçilerin Uyması Gereken Kurallar
• Ziyaret saatleri her gün öğlen saat 13.00 ile 14.00 akşam 19.00 ile 20.00 arasındadır.
• Çocukların sağlıklarını korumak açısından, küçük çocuklar ziyaretçi olarak
getirilmemelidir.
• Her hastanın kendi sağlık durumuna özgü diyet yapması gerekebileceğinden, doktor
kontrolü dışında yiyecek ve içecek getirilmemesi uygun olur.
• Hastanın yanında kalabalık ziyaretçi bulunması, hastaların ve ziyaretçilerin sağlığı
açısından sakıncalıdır.
• Ziyaret sırasında yataklara oturulmaması ve yüksek sesle konuşulmaması rica olunur.
• Hastane görevlileri dışında tanımadığınız ve güvenmediğiniz insanlardan yardım
istememelisiniz
Yoğun Bakım Kliniği Ziyaretçi Kuralları
Yoğun Bakım konusunda deneyimli personelimiz hastalarımızın sağlığı için mesleklerinin
gerektirdiği her şeyi yapmaktadır. Sizin yakınlarınızın sağlığına kavuşması bizim de
önceliğimizdir. Yoğun Bakım Kliniğinde tedavi süreci devam ederken, hastanızı belirli kurallar
dahilinde ziyaret edebilirsiniz.
Hasta ziyareti konusunda bu kurallara uyarak; bizimle işbirliği yapmanız hastamızın sağlığı için
önemlidir.
Yoğun Bakım Kliniğine yatırılan her hastanın bir yakınının telefon numarası alınır ve gerekli
2/5
Ziyaretçilerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ve Refakatçilerin Uyması Gereken Kurallar
durumlarda bu telefon numarasından hasta yakınlarıyla iletişim sağlanır.Hastanızın sağlığı ile
ilgili bilgi sadece doktorlarımız tarafından verilmektedir.
Hastanızın doktoru dışında hiçbir personelden bilgi istemeyiniz.Bilgi verilecek kişinin hastanın
birinci derece yakını olmasına dikkat edilmektedir.
Bilgilendirme haftanın üç günü ziyaret saatlerinde yapılır. Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde,
özel bir durum olmadıkça bilgilendirme yapılmaz.Yoğun Bakım Kliniğinde, klinik müsait olduğu
sürece hastanızı her gün 13.00-14.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.
Hastanızı ziyaret edebilmeniz için ziyaretçi listesine isminizi yazdırmanız ve imza atmanız
gerekmektedir.Hastanızın ve aynı zamanda sizin sağlığınız ve güvenliğiniz için ziyaret sırasında
gerekli durumlarda size verilen koruyucu ekipmanları personelin talimatlarına göre kullanınız.
Hastanızı ziyaret ettiğiniz süre içinde hastanıza, cihazlara veya Yoğun Bakım Kliniğinde
bulunan herhangi bir eşyaya dokunmayınız. Hastanızın yatağına oturmayınız. Hastanıza
dokunmanız gerektiğinde lütfen klinik personeline haber veriniz.
Hastanızı ziyaret ederken yanınızda yiyecek veya içecek bulundurmayınız. Çiçek getirmeyiniz.
Klinik personelinden habersiz hastanıza hiçbir gıda maddesi vermeyiniz.
Ziyaretleriniz sırasında cep telefonu vb. cihazları kullanmayınız.Ziyaretleriniz sırasında Yoğun
Bakım Kliniği dahilinde fotoğraf çekmek yasaktır.
Ziyaret süresi Yoğun Bakım Kliniği sorumlusu tarafından müsaitlik durumuna göre belirlenir.
Refakatçilerin Uyması Gereken Kurallar
• Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir.
• Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere
3/5
Ziyaretçilerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ve Refakatçilerin Uyması Gereken Kurallar
kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişini engelleyebileceği için bir refakatçi yeterli
bulunmuştur.
• Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutmak
mecburiyetindedirler.
• Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu
kabul edilmeyecektir.
• Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir
uygulama yapmamalıdır.
• Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane
malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.
• Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis
koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda
bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizite
saatlerinde kapatılması gerekir.
• Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına
çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.
• Refakatçiler zorunlu haller dışında hastaların yanından ayrılmayacaklardır.
• Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar.
• Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan
4/5
Ziyaretçilerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ve Refakatçilerin Uyması Gereken Kurallar
hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir.
• Süresi biten refakatçi kimlik kartları yenilenmelidir.
• Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden
ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.
• Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber
vermelidirler.
• Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması
halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.
Hastanızın ve sizlerin sağlığını düşünerek aldığımız bu tedbirler konusunda bizimle
işbirliği yaptığınız için teşekkür ederiz.
5/5
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards