TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA FİDAN ÜRETİM PROJESİ

advertisement
TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA AĞAÇLANDIRMA FİDAN DİKİMİ VE BAKIMI PROJESİ
1.TANIM:
1.1 Projenin Başlığı: İstihdam
1.2 Projenin Konusu: Sakarya ilinde 2012 Yılında ağaçlandırma ve fidan dikim
çalışmaları, kültür ve gençlik bakımı, işaretleme, çevre düzenlemesi, mevcut
fidanların bakımı, okul bahçelerinin ağaçlandırılması, Emniyet Müdürlükleri,
Müftülüklere ait kamu binalarının ağaçlandırılması, otoyolların ağaçlandırılması ve
mevcut fidanlama sahalarının bakımı ve ağaçların budanması.
1.3 Projenin Uygulanacağı Yerler: Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğünün sorumluluk
alanında bulunan Sakarya İli Belediyeleri hizmet alanı dışında kalan ağaçlandırma, erozyon
kontrolü, rehabilitasyon, sun’i tensil, karayolu ve otoban kenarlarının ağaçlandırılması ve dikilen
fidanların bakımı ile çevre düzenlenmesi alanlarında uygulanacaktır.
1.4 Proje Maliyeti:
430.840,00 TL
1.5 Özet
Projede Sakarya Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü, Sapanca Orman İşletme Şefliği
10, Söğütlü İşletme Şefliği 10, Kaynarca İşletme Şefliği 10, Adapazarı Merkez 20, Kişi olmak
üzere Toplam 50 Kişi çalıştırılacaktır.
Yapılacak olan 430.840,00 TL’lik yatırımla 400 Adam/ Ay ile 50 kişinin 7 ay 29 gün süre
istihdamı sağlanmış olacaktır.
Proje ile İŞKUR’a kayıtlı fiziki olarak çalışmaya müsait ve çalışmaya istekli olan kişiler
seçilecektir. İstihdam edilecek bu kişiler projenin uygulama ayağı olan Adapazarı Orman İşletme
Müdürlüğünün Adapazarı Merkez, Söğütlü İşletme Şefliği, Kaynarca İşletme Şefliği, Sapanca
İşletme Şefliği hizmet alanında “ağaçlandırma ve fidan dikim çalışmaları, kültür ve
gençlik bakımı, işaretleme, çevre düzenlemesi, mevcut fidanların bakımı, okul
bahçelerinin ağaçlandırılması, Emniyet Müdürlükleri, Müftülüklere ait kamu
binalarının ağaçlandırılması, otoyolların ağaçlandırılması ve mevcut fidanlama
sahalarının” bakımında uygulanacaktır.
Bu proje ile istihdam edilen işçilerle aile ekonomisine katkı sağlanacak ve fakirlik bir
nebze olsun önlenecektir. Ormancılık faaliyet çalışmalarında özellikle kadınların da istihdam
imkanı sağlanacaktır. Ayrıca verilen eğitimlerle çalışanların sertifika sahibi olacağı için civarda
yapılacak olan çalışmalarda da öncelikle tercih edilecektir. Bu da daha fazla iş dolayısıyla daha
fazla ekonomik girdi demektir.
Proje ile birlikte fidan dikim bakım ve çevre düzenlemesi işinde 50 kişinin 7 ay 29
gün süre ile istihdam edilmesi düşünülmekle birlikte; dikilen fidanların dikilmesi ile yörede yeşil
alanların artması halkın sosyalleşmesine katkı sağlayabileceği gibi kültürel etkileşimler
artacaktır. Halkın çevre ve doğa bilinci gelişecek; yaşanabilir alanlar ve kişi başına düşen yeşil
alan miktarları artacaktır. Ülkemizin ağaçlandırılmış alan miktarları artacağı gibi yerel halkın
ekonomisinde de iyileşme olacaktır.
1
Projenin Türü
Projenin Süresi
Projenin Hedefleri
Ortaklar
Hedef Gruplar
Beklenen Sonuçlar
Temel Faaliyetler
İstihdam
7 ay 29 gün
Toprağı korumak, yeşil alanları arttırmak ve
bozulan ekolojiyi iyileştirmek için kullanılacak
fidanlar bakım ve dikim işlerinde
istihdam
oluşturmak. Çevre düzenlemesi yapmak, kamu
kuruluşu bahçelerine fidan dikmek ve mevcut
fidanların bakımına katkıda bulunmak amacıyla
Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü hizmet alanında
üretim yaparak istihdam oluşturmak
Projede yöre halkıyla birlikte çalışılacaktır.
İŞKUR’a kayıtlı olup sosyal güvencesi olamayan işsiz
yöre insanları
İstihdam oluşturarak işsizliğin oranını azaltmak, aile
ekonomisine katkı sağlamak, ağaç ve orman sevgisini
artırmak, yeşeren Türkiye bilincini geliştirmek, fidan
üretimini artırmak.
Proje katılımcılarının eğitimi ve Ormancılık ve fidan
dikim çalışmaları yapılacaktır.
1.6 Hedefler
Yapılan bu proje ile yöredeki işsiz ve fakir halkın bir bölümü istihdam edilmiş olacaktır.
Yapılacak olan 430.840.00 TL.lık yatırımla 400 Adam/ Ay ile 50 kişinin 7 ay 29 gün süre
istihdamı sağlanmış olacaktır. İstihdamla birlikte cevrede dikilen ve bakımı yapılan ağaçların ve
yeşil bitki örtüsünün miktarı artırılmış olacaktır.Yapılacak olan cevre düzenlemesi sonucu doğa
cevre korunarak cevre bilinci artırılarak yaşanabilir bir cevre elde edilecektir.
Fidanların dikimi ile bölgenin bozulan ekosistemi iyileştirilecek, karbon yutakları
arttırılacak, yöresel türlerin üretimlerine önem verilerek biyolojik çeşitlilik korunacak,
kimyasalların kullanımının önüne geçilecek, ceviz, badem vb. meyve veren ağaç türleri ile
orman ağacı ve süs bitkisi dikimi yapılarak bölge halkının gelirinin artırılmasına katkı
sağlanacaktır
1.7 Gerekçelendirme
1.7.1: Proje ile istidam oluşturularak yöre halkının gelirlerinin artırılması ve Ülke genelindeki
işsizlik oranı azaltılacaktır. Fidan dikiminde özellikle kadın işçiler de çalışabilecek ve aile
ekonomisine katkı sağlayacaktır.
1.7.2: Projede ki ağaçlandırma cevre düzenlemesi, bakım hizmetleri fidan dikiminde çalışacak 50
kişi, Sakarya ilçelerinde (Adapazarı İşletme Müdürlüğü hizmet alanına giren ilçeler) yaşayan,
işsiz olan ve İŞKUR’a kayıtlı insanların çalıştırılması planlanmaktadır. Bu kişiler İŞKUR’a
kayıtlı ihtiyaç sahibi ve çalışmaya istekli kişiler arasından seçilecektir.
1.7.3: Proje çerçevesinde yapılacak ağaçlandırma ve fidan üretimi cevre düzenlemesi ve bakım
hizmetleri ile 430.840.00 TL. yatırım gerçekleştirecek ve 400 Adam/Ay gibi önemli bir
istihdam ile hedef grupların işsizliği belirli bir oranda aşağıya çekilmiş ve aile ekonomisine katkı
sağlanmış olacaktır.
2
1.8 Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması:
1-İşçi, mühendis ve malzeme temini: Projenin uygulanmasında gerekli işçi gücü,
İŞKUR’a kayıtlı Sakarya da yaşayan işsiz fertlerden karşılanacaktır. Adapazarı Orman İşletme
Müdürlüğünde yeterli teknik eleman (Orman mühendisi) mevcut olup, ayrıca mühendis
istihdamına gerek yoktur. Proje süresince Kurumumuz çalışanlarından: Orman Mühendisi
Adapazarı İşletme Şefi Serdar KABAKÇI, Sapanca İşletme Şefi İlke HİLAL ŞENSÖZ, Kaynarca
İşletme Şefi Melek BORAN, Söğütlü İşletme Şefi Soner KARACAN çalışmaları denetleyip
kontrol edeceklerdir.
2-Arazi hazırlığı ve fidan dikim ve çevre düzenlemesi bakım çalışmaları: Proje ile
Ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon, sun’i tensil, yol ağaçlandırması için ve
çevre düzenlenmesi işi için ihtiyaç duyulacak fidanların dikimi Adapazarı Orman İşletme
Müdürlüğüne bağlı işletme şeflikleri sahalarında gerçekleştirilecektir. Toprak işleme ile fidan
bakım ve sulaması, budanması, teras yapım işi, teras tespiti, ot ekimi ve sulama için ihtiyaç
duyulan iş gücü tutarı proje çerçevesinde İŞKUR tarafından karşılanacaktır.
1.9 Süre ve faaliyet Planı:
Projenin süresi 7 ay 29 gün olacaktır.
FAALİYETLERİMİZ
İŞİN CİNSİ
200 metre mesafeye kadar Klasik Tüplü
fidanların saha dağıtılması
30 cm çapında 40 cm Derinliğinde çukur
açılarak Orta ve Hafif Bünyeli %20 den az
taşlı topraklarda Tüplü fidan dikimi
Orta ve Hafif Bünyeli Topraklarda ot
yoğunluğu %40 dan fazla olan Topraklarda
işçi ile ot alma çapa (Kültür Bakım
sahalarında)
Kültür
Bakım
sahalarında
Sürgün
Yoğunluğu %40 dan fazla olan sahalarda
işçi ile sürgün kontrolü
Gençlik
Bakım
sahalarında
Sürgün
yoğunluğu %40 dan fazla olan sahalarda
işçi ile sürgün kontrolü
İşçi ile ahşap çit direklerinin soyulması
hazırlanması ve tepelerin şevinin kesilmesi
Ahşap çit direklerin her iki ucunun
katranlanması
Ahşap çit direklerinin işçi ile sahaya
dağıtılması
acılan
çukurlara
taşla
sıkıştırılarak tespiti
İşçi ile Dikenli Tel çitlerinin tespiti ve
gerilmesi.
Her çeşit arazi yapısında teras istikametinde
araziye aplike edilmesi
Diri örtü temizliği gerektirmeyen sahalarda
ot yoğunluğu %50 den az orta ve hafif
bünyeli orta taşlı topraklarda işçi ile Toprak
işleme (Teras yapım işi)
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Kontrol
F.D
F.D
K.B
K.B
K.B
K.B
F.D
F.D
O.İ.M
F.D
F.D
K.B
K.B
K.B
K.B
F.D
F.D
O.İ.M
K.B
K.B
K.B
K.B
K.B
K.B
K.B
K.B
O.İ.M
K.İ.S.K K.İ.S.K K.İ.S.K K.İ.S.K K.İ.S.K K.İ.S.K K.İ.S.K K.İ.S.K O.İ.M
G.İ.S.K G.İ.S.K G.İ.S.K G.İ.S.K G.İ.S.K G.İ.S.K G.İ.S.K G.İ.S.K O.İ.M
Ş.K
Ş.K
Ş.K
Ş.K
Ş.K
Ş.K
Ş.K
Ş.K
O.İ.M
D.K
D.K
D.K
D.K
D.K
D.K
D.K
D.K
O.İ.M
T.S
T.S
T.S
T.S
T.S
T.S
T.S
T.S
O.İ.M
D.Ç.T
D.Ç.T
D.Ç.T
D.Ç.T
D.Ç.T
D.Ç.T
D.Ç.T
D.Ç.T
O.İ.M
A
A
A
A
A
A
A
A
O.İ.M
T.İ
T.İ
T.İ
T.İ
T.İ
T.İ
T.İ
T.İ
O.İ.M
D.B
D.B
D.B
D.B
D.B
D.B
O.İ.M
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
S.T
O.İ.M
D.Ö.T
D.Ö.T
Ç.D
Ç.D
İşçi ile şiddetli Dal budaması (10 veya
D.B
D.B
yukarı sayıda dal)
İşçi ile ot yoğunluğu %40 dan fazla alanda
S.T
S.T
ot ve odunsu sücerayat Temizliği
Örtü dip çapı 1-10 cm. Örtü kalınlığı %41-60
D.Ö.T D.Ö.T
olan sahalarda işçi ile Diri örtü temizliği
Çevre Düzenlemesi(İşçi ile Toprak işleme,
çim ekimi Çiçek dikimi, fidan dikimi çiçek ve
Ç.D
fidanların etrafında ot alma çapa, çim ve Ç.D
Ligustrumların bakımı)
3
D.Ö.T D.Ö.T D.Ö.T D.Ö.T
Ç.D
Ç.D
Ç.D
Ç.D
O.İ.M
O.İ.M
H: Fidan dikim ve bakım öncesi yapılacak hazırlıklar (Parsellerin sürümü, aplikasyon, yastık yapımı, kapatma
materyalinin hazırlanması, çevre düzenlemesi vb.)
F.D: Fidanların sahaya dağıtılması
KB: Kültür Bakım
K.İ.S.K: Kültür sahalarında işçi kontrol
G.İ.S.K: Gençlik sahalarında işçi kontrol
Ş.K: Şev kontrolü
D.K: Direklerin katranlanması
T.S; Taş sıkıştırılması
D.Ç.T: Dikenli çitlerin tespiti
A: Aplikasyon
T.İ: Toprak işleme
D.B: Dal Budaması
S.T: Sücreyat Temizliği
D.Ö.T: Diri Örtü Temizliği
Ç.D: Çevre Düzenlemesi
2.PROJE BÜTÇESİ:
SIRA NO POZ NO
197
İŞİN CİNSİ
BİRİM
FİYATI
YAPILACAK İŞ MİKTARI
50,06
48
1000 ad
451,63
48
km
178,63
2000
1000 ad
125,36
520
1000 ad
125,36
10
km
91,27
km
213,43
14
km
304,23
14
km
289,09
14
km
19,93
38
km
527,79
38
1000 ad
118,07
5
Da
34,17
350
Ha
949,48
22
Ha
1698,21
22
BİRİMİ
200 metre mesafeye kadar Klasik Tüplü
1002.3 fidanların saha dağıtılması
1000 ad.
30 cm çapında 40 cm Derinliğinde çukur
1005.3 açılarak Orta ve Hafif Bünyeli %20 den az
taşlı topraklarda Tüplü fidan dikimi
Orta ve Hafif Bünyeli Topraklarda ot
yoğunluğu %40 dan fazla olan Topraklarda
240
11012
işçi ile ot alma çapa (Kültür Bakım
sahalarında)
Kültür
Bakım
sahalarında
Sürgün
250
1104.2 Yoğunluğu %40 dan fazla olan sahalarda
işçi ile sürgün kontrolü
Gençlik
Bakım
sahalarında
Sürgün
250
1104.2 yoğunluğu %40 dan fazla olan sahalarda
işçi ile sürgün kontrolü
İşçi ile ahşap çit direklerinin soyulması
269
1200,8
hazırlanması ve tepelerin şevinin kesilmesi
Ahşap çit direklerin her iki ucunun
270
1200,9
katranlanması
Ahşap çit direklerinin işçi ile sahaya
274
1200,14 dağıtılması
acılan
çukurlara
taşla
sıkıştırılarak tespiti
İşçi ile Dikenli Tel çitlerinin tespiti ve
276
1200,15
gerilmesi.
Her
çeşit
arazi
yapısında
teras
161
801,1
istikametinde araziye Aplike edilmesi
Diri örtü temizliği gerektirmeyen sahalarda
ot yoğunluğu %50 den az orta ve hafif
190
903,9
bünyeli orta taşlı topraklarda işçi ile Toprak
işleme (Teras yapım işi)
İşçi ile şiddetli Dal budaması (10 veya
493
3807.3
yukarı sayıda dal)
İşçi ile ot yoğunluğu %40 dan fazla alanda
153
606.2
ot ve odunsu sücerayat Temizliği
Örtü dip çapı 1-10 cm. Örtü kalınlığı %41156
700,3
60 olan sahalarda işçi ile Diri örtü temizliği
Cevre
Düzenlemesi(İşçi
ile
Toprak
işleme,çim ekimi Çiçek dikimi, fidan dikimi
Piyasa araştırması
çiçek ve fidanların etrafında ot alma
çapa, çim ve Ligustrumların bakımı)
213
4
14
50 Kişi işçi ile 7 ay 29 gün (8 ay) Üzerinden 8* 1.077,10*50=430.840,00 TL
Toplam Maliyet :
430.840,00 TL
İş bu Proje Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından tanzim edilmiştir. …./…. /2012
TANZİM EDENLER
Mustafa Kemal ERDOĞAN
Yusuf ÇOLAK
Serdar KABAKCI
İşletme Müdür Yrd
Muhasebe Yetkilisi
Adapazarı İşletme Şefi
Tetkik Edilmiştir
Nacettin DOĞAN
İşletme Müdürü
Uygundur
…../…./2012
Yaşar SARI
Bölge Müdür Yrd.
……./……/2012
ONAY
Hasan TÜRKYILMAZ
Orman Bölge Müdürü
5
TYÇP HİZMETLERİ BAŞVURU FORMU
Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü/SAKARYA
Hizmet Sağlayıcının Unvanı ve adresi:
Telefon ve Faks No
0 264 275 30 90 / Fax 0 264 291 04 32
Sözleşme süresi: (azami 7. ay 29 Gün) (toplam
program süresi haftada gün/saat, takvim günü
ve ay olarak) 7 Ay 29 Gün
Haftada
6 Gün 45 Saat
TYÇP Hizmet Konusu
Ağaçlandırma ve fidan dikim çalışmaları, kültür
gençlik bakımı, işaretleme, çevre düzenlemesi, mevcut
fidanların bakımı, okul bahçelerinin ağaçlandırılması,
Emniyet Müdürlükleri, Müftülüklere ait kamu binalarının
ağaçlandırılması, otoyolların ağaçlandırılması ve mevcut
fidanlama sahalarının bakımı ve ağaçların budanması.
TYÇP Hizmetin Amacı
Toprağı korumak, yeşil alanları arttırmak ve bozulan
ekolojiyi iyileştirmek için kullanılacak fidanlar bakım ve
dikim işlerini istihdam oluşturmak. Çevre düzenlemesi
yapmak kamu kuruluşu bahçelerine fidan dikmek ve
mevcut fidanların bakımı.
Hizmet verilmesi beklenen katılımcı sayısı:
50 Kişi
(*) Teklif Verme Tarihindeki Bürüt Asgari Ücret +
İşveren payı (Sigorta primleri, vergi giderleri, vb.
brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır)
Brüt Ücret
İşveren Maliyeti
Toplam
886,50 TL
190,60 TL
1.077,10
A. KATILIMCI ÜCRET GİDERLERİ = (*) x Çalışan
Sayısı x Sözleşme Süresi;
30 Takvim
Günü
7 Ay 29 Gün
1.077,10 TL X 50 KİŞİ X 8 AY: 430.840,00 TL
(Not:16 Yaşından Büyük Sanayi Sektöründe
Çalışan İşçiler için belirlenen asgari ücret)
ödenecektir.)
B. İDARİ GİDERLER 1-(Toplam İşçi Ücret
Giderlerinin en fazla % 10’nundan oluşup,
programın yürütülmesi için gerekli olan
ekipman giderlerini ,ifade eder)
5. TAHMİNİ TOPLAM SÖZLEŞME BÜTÇESİ:
430.840,00TL
(yukarıdaki, 1-2 maddelerinin toplamı)
6. Katılımcı başına birim maliyet (tahmini toplam
sözleşme bütçesinin katılımcı sayısına bölünmesi)
7. Katılımcı Başına Aylık Birim Maliyet (katılımcı
başına birim maliyetin, hizmet verilen ay sayısına8.61
bölünmesi)
430.840,00TL / 50= 8.616,80 TL
8.616,80TL /8 = 1.077,10 TL
(imza/tarih)Hizmet Sağlayıcının unvanı
Nacettin DOĞAN
Adapazarı Orman İşletme Müdürü
6
Türkiye İş Kurumu İşlemler El Kitabı
EK: 5.2-4
SAYI : B.23.OGM.2.02.01.
KONU: TYÇP Projesi Taahhütname.
13.03.2012
ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜNE
SAKARYA
TYÇP Projesi kapsamında Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğümüz, Ormancılık
faaliyetleri için hazırlanan 10 kişi Kaynarca,10 Kişi Sapanca,10 Kişi Söğütlü ve 20 Kişi
Adapazarı Merkezde olmak üzere toplam 50 Kişinin 8 ay çalıştırılmasına dair, TYÇP
katılımcılarını protokol tarihi ile Programın başlayacağı tarih arasında kalan dönemlerde
çalıştırılmayacağını Taahhüt ediyorum.
Bilgilerinize rica ederim.
Nacettin DOĞAN
Orman İşletme Müdürü
TYÇP proje Sorumlusu.
13.03.2012 Sinan SATILMIŞ
7
ARAZİ ÇALIŞMA RAPORU
PROTOKOL TARİHİ : 08.03.2012
PROTOKOL NO
: 2012/8
RAPOR DÖNEMİ
: 16 NİSAN-14 ARALIK
GİRİŞ : İş bu protokol kapsamında İŞKUR Sakarya İl Müdürlüğü ile Adapazarı Orman
İşletme Müdürlüğü arasında yapılan anlaşma gereği
Sakarya ili Adapazarı İlçesinde
ağaçlandırma, fidan dikim çalışmaları ve çevre düzenlemeleri yapılmış olup çalışmalarla ilgili
aşağıda ayrıntılı olarak bilgi verilmiştir.
GELİŞME : Protokol kapsamında İŞKUR İl Müdürlüğünce temin edilen işçilerin
ihtiyaçları idaremizce karşılanmaktadır. Proje başlangıcında İŞKUR işçileri Adapazarı Orman
İşletme Müdürlüğünce arazi tatbikatı yapılmış olup işçilerin arazi üzerinde yapacağı çalışmalar
ile ilgili bilgi verilerek uygulamalar yapılmıştır.
Rapor tarihi olan 16 Nisan 2012 tarihinden itibaren 14 Aralık 2012 tarihleri arasında arazi
üzerinde yapılacak olan çalışmalar aşağıda belirtilmiş olup çalışmalar sürmektedir.
Faaliyetin Çeşidi
Birimi
200 metre mesafeye kadar klasik tüplü fidanların sahaya dağıtılması
1000 Adet
48
30 cm çapında 40 cm derinliğinde çukur açılarak orta ve hafif bünyeli
% 20 den az taşlı topraklarda fidan dikimi
1000 Adet
48
Orta ve hafif bünyeli topraklarda ot yoğunluğu % 40 dan fazla olan
Topraklarda işçi ile ot alma çapa (Kültür Bakım Sahalarında)
Km
2000
Kültür bakım sahalarında sürgün yoğunluğu % 40 dan fazla olan sahalarda
İşçi ile sürgün kontrolü
1000 Adet
520
Gençlik bakım sahalarında sürgün yoğunluğu %40 dan fazla olan sahalarda
işçi ile sürgün kontrolü
1000 Adet
10
İşçi ile ahşap çit direklerinin soyulması hazırlanması ve tepelerin şevinin
Kesilmesi
Km
14
Ahşap çit direklerin her iki ucunun katranlanması
Km
14
Ahşap çit direklerinin işçi ile sahaya dağıtılması açılan çukurlara taşla
Sıkıştırılarak tespiti
Km
14
İşçi ile Dikenli Tel çitlerinin tespiti ve gerilmesi
Km
14
Her çeşit arazi yapısında teras istikametinde araziye Aplike edilmesi
Km
38
Diri örtü temizliği gerektirmeyen sahalarda ot yoğunluğu %50 den az orta
ve hafif bünyeli orta taşlı topraklarda işçi ile Toprak işleme(Teras yapım işi)
Km
38
İşçi ile şiddetli Dal budaması (10 veya yukarı sayıda dal)
1000 Adet
5
İşçi ile ot yoğunluğu %40 dan fazla alanda ot ve odunsu sücerayat Temizliği
Da
350
Örtü dip çapı 1-10 cm. Örtü kalınlığı %41-60 olan sahalarda işçi ile Diri örtü
Temizliği
Ha
22
Çevre Düzenlemesi(İşçi ile Toprak işleme, çim ekimi Çiçek dikimi,
fidan dikimi çiçek ve fidanların etrafında ot alma
çapa, çim ve
Ha
22
8
Miktarı
Ligustrumların bakımı)
İş bu çalışma raporu tarafımdan tanzim ve imza edilmiştir. 15.05.2012
Mevlüt METİN
Orman Muhafaza Memuru
Mehmet YURTGAN
Adapazarı Orman İşletme Şefi
Nacettin DOĞAN
Adapazarı Orman İşletme Müdürü
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Download