Slayt 1 - TJOD

advertisement
Anormal Servikal Sitolojide Yönetim
Dr. M. Coşan Terek
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı
2001 Bethesda Terminolojisi
Skuamoz hücre
Glandüler hücre
• Atipik skuamoz hücreler
• Atipik glandüler hücreler
– Nedeni belli olmayan
– Yüksek dereceli lezyonun
dışlanamadığı
• Düşük dereceli skuamoz
intraepitelyal lezyon
• Yüksek dereceli skuamoz
intraepitelyal lezyon
• Skuamoz hücreli karsinom
– Neoplazi lehine atipik glandüler
hücreler
– Başka şekilde belirtilmemiş
• Endoservikal karsinoma in situ
• Adenokarsinom
Atipik Skuamoz Hücreler
• Atipik skuamoz hücreler
– Önemi belli olmayan (ASC-US)
– HSIL dışlanamayan (ASC-H)
• CIN 2,3 riskine bağlı yönetimleri farklı
ASC-US
• En sık sitolojik anormallik
• Tüm servikal sitolojik sonuçların %4.4’ü
• Kanser riski düşük (%0.1-%0.2)
• CIN 2,3 riski düşük (%6.4-%11.9)
ASC-US
• Sık görülen sitolojik tanı
• CIN 2,3+ olgularda %50 ilk
başvuru nedeni
25 yaşında ASCUS sitoloji
ASC-US
• 1970-1996 arası metaanaliz:
– 6 ay içinde invasiv hastalığa ilerleme %0.06
– 24 ay içinde HSIL ilerleme %0.25
• Norveç çalışması:
– ASC-US sonrası 2 yıl içinde CIN2+ relatif riski 15-30
• ALTS çalışmasında kümülatif CIN3+ riski %8-9
Melnikow Obstet Gynecol 1998
Nygard J Med Screen 2002
ALTS AM J Obstet Gynecol 2003
ASCUS sitoloji
Sitoloji tekrarı
6 ve 12. ayda
Her ikl test
negatif
≥ ASC
sonuçlardan
biri
Rutin tarama
HPV DNA testi
Kolposkopi
Lezyonu olmayan kadınlarda ve
yetersiz kolposkopide
endoservikal küretaj
CIN yok
HPV bilinmiyor
12 ay sonra sitoloji
tekrarı
CIN
HPV pozitif
(LSIL gibi yönetim)
HPV negatif
12 ay sonra
sitoloji tekrarı
ASCCP yönergesine
uygun yönetim
HPV pozitif
6 ve 12. ayda sitoloji
≥ ASC ya da HPV(+) ise kolposkopi tekrarı
12. ayda HPV DNA testi
Negatif ise rutin tarama
ASC-US Yönetim
• 21 yaş üstü premenopozal kadınlar
– Hemen kolposkopi
– Triyaj testi
• Onkojenik HPV tiplemesi
• 6 ve 12. aylarda sitoloji tekrarı
3 aydan daha az sürede sitoloji tekrarı yapılmamalıdır
ASC-US Yönetim
CIN 2,3+ saptama
Kolposkopiye
yönlendirme
Sitoloji tekrarı
(6 ve 12. ay)
%88
%63
HPV testi
%92
%55
ALTS AM J Obstet Gynecol 2003
21 yaş altı ASC-US
• İnvasiv kanser riski düşük
• 15-19 yaş arası HPV enfeksiyonuna bağlı minör sitolojik
anomaliler daha sık ancak uzun dönem klinik önemi daha az
• 18-22 yaş HPV pozitifliği yüksek
– HPV ile ASCUS triyajı serviks kanseri düşük birçok hastanın
kolposkopiye yönlendirilmesine neden olur.
21 yaş altı ASC-US
• Tekrar eden pozitif HPV testi sık
– HPV testi yapılmamalıdır.
– HPV testi yapılması yönetimi değiştirmez.
• Ardışık HPV enfeksiyonları sık görülür.
– Sebat eden HPV enfeksiyonunu göstermez.
• Kolposkopik bakı
– 12. ay izlemde HSIL+
– 24. ay izlemde ASCUS+
ASC-US ya da LSIL
20 yaş altı
12. ay sitoloji
tekrarı
<HSIL
12 ay sonra
sitoloji tekrarı
negatif
Rutin tarama
≥ ASC
≥ HSIL
Kolposkopi
ASC-H Yönetim
• CIN 2,3 riski %20-%50
• HPV DNA pozitifliği %67-%84
– HPV testi triyaj için önerilmez.
• Kolposkopik bakı yapılmalıdır.
ASC-H
Kolposkopik Bakı
CIN 2,3 yok
6 ve 12. ay sitoloji
ya da
12. ay HPV DNA testi
≥ ASC or HPV (+)
Kolposkopi
Negatif
Rutin izlem
CIN 2,3 var
ASCCP yönergesine
uygun yönetim
36 yaşında ASC-US sitoloji
Biopsi sonucu CIN-3
LSIL, HPV pozitif ASC-US
• LSIL sonucu genelde HPV
enfeksiyonun sitopatik etkilerini
göstermesine karşın orta derecede
CIN 2+ riski taşır.
• ALTS çalışmasında CIN2+
– LSIL %28
– HPV (+) ASC-US %26
2/3 ilk kolposkopik
bakıda
1/3 iki yıl içinde
• Kolposkopik bakı:
– LSIL
– HPV (+) ASCUS
– Ardışk ASCUS
ALTS Am J Obstet Gynecol 2003
•
1970-1996 arası metaanaliz HSIL ilerleme:
– 6 ay içinde %6.6
– 24 ay içinde %20.8
•
Toronto sitolojik kayıt çalışması
– 24 ay içinde
• % 44 gerileme
• % 0.6 CIN3
• % 0.1 kanser
– 10 yıl içinde
• %87 normal
• %2.8 CIN3
• %0.4 kanser
•
LSIL sitoloji tekrarı duyarlılığı %92,
özgüllüğü %42
LSIL
çalışmaları
Melnikow Obstet Gynecol 1998
Holowaty J Natl Cancer Inst 1999
Arbyn Gynecol Oncol 2005
LSIL
Kolposkopik Bakı
Gebe değil ve lezyon izlenmedi
Endoservikal örnekleme ‘tercih edilir’
Yetersiz kolposkopik bakı
Endoservikal örnekleme ‘tercih edilir’
Kolposkopik bakı yeterli ve lezyon izlendi
Endoservikal örnekleme ‘kabul edilebilir’
CIN 2,3 yok
CIN 2,3
6 ve 12. ay sitoloji
ya da
12. ay HPV DNA testi
≥ ASC ya da HPV (+)
Kolposkopi
Negatif
Rutin izlem
ASCCP yönergesine
uygun yönetim
18 yaşında 30 haftalık gebe
LSIL sitoloji
Biopsi sonucu CIN-1
ASC-US, ASC-H ve LSIL sitoloji sonucu ile yapılan
kolposkopik bakı ve biopside CIN 2,3
saptanmazsa ne yapılmalıdır?
Biopside CIN 2,3 negatif
• Tek bir kolposkopik bakıda lezyon atlanabileceği
için bu hastalara izlem gereklidir.
• ALTS CIN2+ lezyonların %58 ilk bakıda
saptanmıştır.
• İlk bakıda :
– Biopsi gerektirmeyen bulgular
– Negatif biopsi
– CIN 1 biopsi
İzlemde
%10-13
CIN 2+
ALTS Am J Obstet Gynecol 2003
Biopside CIN 2,3 negatif
• İzlem testleri benzer etkinliktedir
– 12. ayda HPV testi
– 6 ve 12. ayda sitoloji tekrarı
• LSIL sitoloji sonucu ile CIN
saptanmadan ablasyon ya da tanısal
eksizyon yapılmamalıdır.
CIN 2,3 yok
6 ve 12. ay sitoloji
ya da
12. ay HPV DNA testi
≥ ASC or HPV (+)
Kolposkopi
Negatif
Rutin izlem
P16/Ki-67 ikili boyama sitolojisi
• 776 ASCUS/LSIL sıvı-bazlı sitoloji
• 1+ ikili immünreaktif hücre
• Biopside CIN2+
– Duyarlılık
– Özgüllük
ASC-US
Duyarlılık
%92
Özgüllük
%80
LSIL
%94
%62
P16/Ki-67 ‘dual-stain’ sitoloji
• Duyarlılık HPV testi ile benzer
• 30 yaş altı ve üstü için sonuçlar benzer
• Özgüllük HPV testinden yüksek
HGSIL
• HSIL bildirme oranı %0.7
• Tek bir kolposkopik bakı ile %53-66 CIN2+
saptanır.
• Fertilite sorunu yoksa ‘gör ve tedavi et’ yaklaşımı
uygulanabilir.
HSIL
Kolposkopik bakı
Servikal biopsi
Endoservikal küretaj
Gör ve tedavi et’
Tanısal Eksizyonel İşlem
-Çocuk isteği
-Lezyon büyüklüğü
-Transformasyon
bölgesi sınırları
HSIL
20 yaş altı
Kolposkopik bakı
CIN 2,3 yok
6 ay ara ile kolposkopi ve
sitoloji ile izlem (24 ay)
HSIL 24 ay sebat ederse
tanısal eksizyonel işlem
CIN 2,3 var
CIN 2’de izlem
CIN3’de cerrahi sınır
pozitifliğinde ikinci işlem önerilmez.
ACOG Practice bulletin 66 2008
HGSIL
CIN-3
biopsi
Kanal
tutulumu
HSIL sitoloji sonucu ile yapılan kolposkopik bakı
ve biopside CIN 2,3 saptanmazsa ne
yapılmalıdır?
Biopside CIN2,3 Negatif
• Vajen %5 asetik asid ve Lugol ile değerlendirilir.
• Serviks Lugol solüsyonu ile tekrar değerlendirilir.
• Kolposkopi ve biopsi duyarlılığı sınırlıdır
– İzlemde %22-44 HSIL saptanabilir.
• Diğer olasılıklar:
– HPV enfeksiyonu, CIN 1
– Sitoloji yorumu
Milne BJOG 1999, Hellberg Gynecol Oncol 1999
Biopside CIN2,3 Negatif
• Sitoloji, histoloji ve kolposkopi bulguları tekrar
değerlendirilir.
• Kolposkopi ve sitoloji ile 6 ve 12. ay izlem
– Kanal negatif
– Kolposkopi yeterli
– Çocuk isteği var
• Tanısal eksizyonel işlem
– Yetersiz kolposkopi
– İzlemde HSIL tekrar etmesi ( 6 ve 12. ay)
Milne BJOG 1999, Hellberg Gynecol Oncol 1999
AGC
• Atpitik glandüler hücreler
– Başka şekilde belirtilmemiş (AGC-NOS)
– Neoplazi lehine (ASC favor neoplasia)
• CIN riskine bağlı yönetimleri farklı
AGC
• Nadir görülen sitolojik anormallik
• Tüm servikal sitolojik sonuçların %0.4’ü
• Sıklıkla reaktif değişiklikler ve polipler ile ilişkili
• Altta yatan serviks, endometrium, over ve tuba
adenokarsinomu olabilir.
AGC
• Glandüler anormallik riski ASC’den fazladır.
• Risk artışı fazla olan sitolojik sonuçlar:
– AGC favor neoplasia
– AIS
AGC
Adenokarsinoma İn situ
AGC
• %9-38 CIN2-3, AIS ya da kanser
• %3-17 invasiv kanser
• Altta yatan lezyonun ciddi olma olasılığı yaşla
birlikte artar.
Sharpless Obstet Gynecol 2005
DeSimone Obstet Gynecol 2006
AGC
• 35 yaş altı CIN riski yüksek
• 35 yaş üstü glandüler lezyon ve malignite riski
artar.
AGUS larda histolojik takip sonuçları
% 20-78
% 0-36
% 8-80
Scheiden BMC Cancer 2004
Sitoloji
HPV
Glandüler
anormalliği
saptamada
yetersiz
Kolposkopi
AGC
Kolposkopik bakı ve biopsi
Endoservikal küretaj
HPV DNA testi
Endometrial örnekleme:
-35 yaş üstü
-Açıklanamayan vajinal kanama
-Kronik anovulasyon
-Atipik endometrial hücreler
AGC
• Endometrial hastalık ön planda ise kolposkopi
endometrial küretaj sonucundan sonra
yapılabilir.
• HPV DNA testi atipik endoservikal,
endometrial ya da glandüler hücrelerde
önerilmektedir.
AGC
Histolojik tanıda CIN 2,3 ve
glandüler neoplazi yok
HPV testi bilinmiyor ise 6
ay ara ile 4 kez sitoloji
tekrarı yapılmalıdır.
HPV testi
+
6 ay sonra HPV ve
sitoloji tekrarı
12 ay sonra
sitoloji tekrarı
HPV ya da sitoloji
pozitif ise kolposkopi yapılır.
ACOG 2008
• AGC neoplazi
lehine
• Tekrar eden AGC
• AIS
Tanısal
eksizyon
AGC
• Tanısal eksiyonel parça cerrahi sınırları
hakkında yorum yapılabilecek uygun
büyüklükte olmalıdır.
• Gebelere endoservikal ve endometrial küretaj
yapılmaması dışında benzer yönetim
uygulanır.
Sonuç
• ASC-US ve LSIL sitolojide kolposkopik bakı ve biopsi
duyarlılığı düşüktür.
• Kolposkopi ile lezyon saptanmayan olguların yakın izlemi
gereklidir.
• HSIL sitolojide servikal biopsi, sitoloji ve kolposkopi
bulguları uyum içinde olmalıdır.
• HSIL sitolojide lezyon saptanamazsa fertilite durumuna
göre karar verilir.
Sonuç
• AGC sitolojide HPV testi, kolposkopi ve sitoloji tanı için
yeterli olmayabilir.
• AGC olgularında endoservikal kanal ve endometrium
değerlendirilmelidir.
• AGC olgularında sitolojik anormalliğin tekrar etmesi ve
kanser şüphesi varsa eksizyon yapılmalıdır.
Yönergeler
• Jordan J. European guidelines for clinical management of abnormal
cervical cytology, Part 2 Cytopathology 2009;20:5-16
• ACOG Practice Bulletin No:99 Management of abnormal cervical cytology
and histology 2008;112:1419-1444
Download