giriş - Platform

advertisement
İÇİNDEKİLER
Önsöz ............................................. V
1.
Beyaz Şeker................................................................... 1
2.
Sofra Tuzu ...................................................................17
3.
Kahve ve Çay ............................................................... 25
4.
Sigara ve Tütün.......................................................... 34
5.
Alkol.............................................................................. 45
6.
İşlenmiş Tahıllar........................................................ 57
7.
Katı Yağlı Yiyecekler ve Kolesterol.........................61
8.
Kızartmalar ..................................................................81
9.
Anti Vejetaryen Besinler ........................................ 89
10. Asitli Yiyecekler ........................................................ 98
11. Lifsiz Gıdalar ............................................................ 104
12. Karışık Yiyecekler......................................................111
III
13. Mikro-Organizmalar Yüzünden
Bozulan Yiyecekler ................................................... 115
14. Yiyeceklerdeki Kimyasal Katkılar ......................... 118
15. Böcek İlaçları ve Yiyecekler ................................ 124
16. Yanlış Yiyecek Kombinasyonları ............................. 131
17. Sütle İlgili Bazı Bilgiler.......................................... 142
18. Çeşitli Yenilebilir ve Onların
Zararlı İçerikleri .................................................... 159
19. Rahatsızlıklar ve Yiyecekleri ............................... 166
IV
Kolesterol
Kolesterol nedir
Kolesterol, temelde karaciğerde üretilen yağ gibi (ama yağ değil) yumuşak mumumsu
bir maddedir. Lipit kapsamına girer. Vücut hücreleri, hormonlar, safra asidi ve D
vitamininin yapısına katılır. Bu yüzden bir miktar kolesterol vücut için iyidir. Hiç
kolesterol tüketmesek bile, karaciğer, normal vücut işlevi için az miktarda kolesterol
üretir.
Kolesterolün zararlı etkileri
Kan damarlarında birikerek damarların daralmasına ve sertleşmesine yol açan ve
hipertansiyon ile diğer kalp hastalıklarına neden olan sağlıksız diyetten kaynaklanan
fazla kolesteroldür. Kolesterolün birikip damar darlığı ve sertleşmesine neden olmasına
tıbben damar sertliği (ateroskleroz) denir. Aterosiklerosis aynı zamanda damarların
elastikiyetini azaltır ve kırılgan hale getirir. Bu da arterlerin kolayca çatlamasına sebep
olur. Kırılgan hale gelmiş bir beyin arterinin çatlaması durumunda, beyin kanaması
meydana gelir. Buna inme denir ve felç veya ani ölüme yol açabilir.
Doğum anında arterler kan dolaşımı için yumuşak, açık ve elastik kanallar
şeklindedir. Kan içlerinde aktıkça genişlerler ve daralırlar. Yaşlanma, yanlış yaşam
biçimi ve yemek ile esnekliklerini kaybederler ve kolesterol birikimi ile kırılabilir bir hal
alırlar. Kalsiyum birikimi ilerde arterleri sertleştirebilir. Arterlerin sıklaşması ile kan akışı
çeşitli organlara yönlendirilir. Aterosklerosisten dolayı arterler daraldığında, kan
pıhtılaşması veya ‘tıkanma’ ihtimali önemli ölçüde yükselir. Eğer bu tür bir kan pıhtısı
koroner bir arteri tıkarsa, kalp krizi veya ciddi anginaya (göğüs ağrısı) neden olabilir.
Beyin arterlerinde kan pıhtılaşması ise felçle sonuçlanabilir. Kan pıhtısı, kanda pıhtı
hücresi, kırmızı kan hücreleri ve diğer hücrelerin birbirlerine yapışmaları ile
şekillenmiştir.
Aterosiklerosis nedeniyle arter duvarları kabalaştığı için kan hücreleri o alanda toplanır
ve kanın pıhtılaşmasına sebep olur.
Kolesterol kanda nasıl taşınır
İlk önce kolesterolün kan dolaşımında nasıl taşın-dığını anlayalım. Yağlar ve kolesterol
lipoprotein şek-linde kanda taşınır. Üç çeşit lipoprotein vardır 1. VLDL (çok düşük yoğunlukta lipoprotein)
2. LDL (düşük yoğunlukta lipoprotein)
3. HDL (yüksek yoğunlukta lipoprotein)
VLDL, konu kolesterol olduğunda, çok fazla bir öneme sahip değildir. Kolesterol LDL’ye
eklendiğinde LDL kolesterol (LDL-C), HDL’ye eklendiğinde HDL kolesterol (HDL-C) adını
alır.
Kolesterol, hücre ve dokulara LDL aracılığı ile kan yolu ile taşınır fazlalık kolesterol
HDL aracılığı ile, kan yolu il, karaciğere geri taşınır.
LDL-C ve HDL-C oran sınırlar içinde değil ise, hücreler tarafından kullanılmayan aşırı
kolesterol kan dolaşımında kalır ve arter duvarlarına tutunarak arterlerin kalınlaşmasına
ve sertleşmesine yol açar.
HDL kolesterol, iyi kolesterol olarak düşünülmüştür. Çünkü koruyucudur ve yararlıdır.
Kandaki ve dokudaki zararlı LDL kolesterolünü azaltır ve atılım için işleme alındığı
karaciğere götürür.
LDL kolesterolü arterlerde birikir ve kan geçişini bloke eder. Bu yüzden kanda yüksek
miktarda HDL, düşük miktarda LDL kolesterolü bulunması gerekir.
Download