MEDYA KURULUŞLARI HABER MERKEZLERİNİN DİKKATİNE

advertisement
MEDYA KURULUŞLARI HABER MERKEZLERİNİN DİKKATİNE…
ESİAD Basın Bülteni / No: 286
(22 Mayıs 2014)
“ESİAD’DA YENİ YÖNETİM KURULU İŞBÖLÜMÜ YAPTI…”
Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) Genel Sekreterliği, 21 Mayıs 2014 tarihinde
gerçekleştirilen 19. Olağan Genel Kurul Toplantısında oybirliği ile seçilen Yönetim Organları yeni
üyeleriyle ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı değerli medya kuruluşlarımıza saygıyla sunar :
Yeni Yönetim Kurulumuz, Genel Kurul’dan sonra yaptığı ilk toplantısında, kendi arasında şu
işbölümünü yapmıştır.
YÖNETİM KURULU
Başkan
Başkan Vekili
Başkan Vekili
Muhasip Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
: Mustafa Güçlü
: Cemal Elmasoğlu
: Fadıl Sivri
: Mehmet Salih Özen
: Turgut Ayker
: Cüneyt Başbakkal
: Dr. Faruk Güler
: Cem Heris
: Banu Vardar Tosunoğlu
: Azat Yeşil
: Prof. Dr. Mustafa Yaşar Tınar
Genel Kurul Toplantımızda diğer Yönetim Organları ise, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ BAŞKANLIK DİVANI
1- Enis Özsaruhan (Başkan)
2- Mehmet Ali Kasalı
3- Sıtkı Şükürer
4- Bülent Akgerman
DİSİPLİN KURULU
DENETLEME KURULU
1- Erdoğan Atay
2- Erdoğan Özgörkey
3- Yücel Öztürk
1- Muhittin Bilget
2- Talat Kutlukaya
3- Gaye Yüksel
11. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Güçlü’nün Özgeçmişi
1948 İzmir doğumlu olan Mustafa Güçlü, Ankara Üniversitesi,
Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü mezunudur. 1972 – 1984
yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı olarak görev
yapan Güçlü, 1985 yılından itibaren Yaşar Dış Ticaret A.Ş’de
çalışmaya başladı. Yaşar Grubu’nda önce Genel Müdür Yardımcısı
ardından Genel Müdür olan Güçlü, 1989 yılında Topluluğun
Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 1991 yılında Tekel Genel
Müdürlüğü’ne atanan Güçlü, 1992 yılında Başkan Yardımcısı olarak Yaşar Topluluğu’na geri
döndü. Yaşar Grubunda 1995 yılına kadar Dış Ticaret ve Taahhüt Grubu’ndan Sorumlu
Başkanlık görevini yürüttü. 1996’da Finansman ve Planlama Grup Başkanlığı görevine getirildi.
Güçlü, aynı dönemde, Yaşar Holding İcra Komitesi Üyeliği görevini de üstlendi.
2000 yılı Mayıs ayında Çimentaş Topluluğu’na katılarak Genel Koordinatörlük ve İcra Komitesi
Başkanlığı’nı üstlenen Mustafa Güçlü, son olarak Çimentaş Topluluğu Genel İlişkiler
Koordinatörlüğü’nde bulunmuştur.
Birçok sivil toplum kuruluşunda da görev alan Güçlü’nün bu görevlerinden başlıcaları şunlardır:
Türkiye Dış Ticaret Derneği (TÜRKTRADE) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Çimento
Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı, TOBB Çimento Sektörü Meclis Başkanlığı, Yapı
Ürünleri Üreticileri Federasyonu Başkanlığı ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu
(TÜRKONFED) Başkan Vekilliği ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Üyeliği.
Download