Dolaşım Ve Solunum Sistemleri Ders Kurulu

advertisement
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ
DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU
( Dönem III, Kurul 4)
Ders Kurulu Başkanı
Ders Kurulunun Başlangıcı
Ders Kurulunun Bitimi
Ders Kurulu Sınavı
: Yrd. Doç. Dr. Sibel Doğru
: 08 Aralık 2013
: 31 Aralık 2014
: 02 Ocak 2015
Ders Kurulu Üyeleri
Prof.. Dr. Esin ATİK (Patoloji AD)
Prof. Dr. Selim TURHANOĞLU ( Anestezi ve Reanimasyon AD)
Prof Dr. Fatih YALÇIN ( Kardiyoloji AD)
Prof. Dr. Mehmet YALDIZ ( Patoloji AD)
Prof. Dr. Ertap AKOĞLU (KBB AD)
Prof. Dr. Sebahat GENÇ (Göğüs Hastalıkları AD)
Doç. Dr. Harun ALP (Farmakoloji AD)
Doç. Dr. Nihat ŞEN (Kardiyoloji AD)
Doç. Dr. Burak AKÇAY (Kardiyoloji AD)
Doç.Dr. Ersin Şükrü ERDEN (Göğüs Hastalıkları AD)
Doç. Dr. Mustafa KURT (Kardiyoloji AD)
Doç.Dr.Eyüp Büyükkaya (Kardiyoloji AD)
Doç.Dr. Tümay Özgür (Patoloji AD)
Yrd.Doç. Dr. Nesrin ATÇI ( Radyoloji AD)
Yrd. Doç. Dr. Cenk BABAYİĞİT (Göğüs Hastalıkları AD)
Yrd Doç Dr Hasan GÖKÇE (Patoloji AD)
Yrd. Doç. Dr. Neslihan PINAR (Farmakoloji AD)
Yrd. Doç. Dr. Sibel DOĞRU (Göğüs Hastalıkları AD)
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ŞİLFELER ( Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD)
Yrd.Doç. Dr. Bayram Ali DORUM (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD)
Yrd.Doç. Dr. Burak Alper NACAR (Kardiyoloji AD)
Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan Özcan (Biyokimya AD)
Yrd.Doç.Dr.Gökhan Çayırcı (Biyokimya AD)
Yrd.Doç.Dr.Ebuzer Kalender (Nükleer Tıp AD)
Yrd.Doç.Dr.Ali Erayman (Kardiyoloji AD)
Yrd.Doç.Dr.Nuh Yılmaz (Çocuk Hastalıkları AD)
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ
DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU
( Dönem III, Kurul 4)
Patoloji
DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ
TEORİK
PRATİK
14
6
TOPLAM
20
Farmakoloji
21
21
Kardiyoloji
17
17
Göğüs Hastalıkları
12
12
Çocuk Hastalıkları
8
8
Radyoloji
4
4
Anestezi
2
2
KBB
1
1
Nükleer Tıp
1
1
İyi Hekimlik Uygulaması
Tıbbi Biyokimya
TOPLAM
4
80
4
4
10
4
94
AMAÇ: 3. sınıf öğrencilerine erişkin ve çocukta solunum ve dolaşım hastalıklarının; etyopatogenezi,
farmakolojisi, klinik ve radyolojik bulguları ve tedavi yöntemleri ve yaklaşımı ile ilgili güncel bilgileri
kazandırma, hekimlik mesleğinin gerektirdiği temel beceri ve tutumları edindirme.
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:
Bilgi
Ses kısıklığı, burun tıkanıklığı, obstrüksiyon gibi üst solunum yolu problemlerini tanımlayabilmeli,
Otonom sinir sistemi ve farmakolojisini tanımlayabilmeli,
Akciğerin enfeksiyöz hastalıklarını ve Obstrüktif akciğer hastalıkları, tüberküloz ve akciğer tümörlerini çok
yönlü olarak yorumlayabilmeli
Kalp hastalıklarını açıklayabilmeli
Erişkin ve çocukta kardiyak problemlerin ayırımını yapabilmeli, klinik olarak tanımlayabilmeli, Koroner dolaşım
ve koroner arter hastalıklarını kavrayabilmeli
Normal kalp sesi, siyanoz, üfürümleri klinik önemini değerlendirebilmeli
Kalp kapak hastalıkları, myokart ve perikart hastalıklarının patolojisini, radyolojisini tanımlayabilmeli
Dolaşım ve solunum sistemde etkili olan ilaçların etkilerini yorumlayabilecek
Beceri
Siyanoz, üfürümler ve normal kalp seslerini tanımlayabilmeli
Solunum seslerini ayırabilmeli
Tutum
Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarının önemini kavramak ve psikopatolojiye işaret eden bulguların farkına
varmalı
Saat
8 Aralık
Pazartesi
Kalp Sesleri
08:0008:50
Dr Nuh Yılmaz
Çocuk H
9 Aralık
Salı
Otonom Sinir
Sisteminin
farmakolojik yönleri
Dr H. ALP
Farmakoloji
10 Aralık
Çarşamba
Ekg'ye giriş
Dr.Nihat Şen
Kardiyoloji
Ekg'ye giriş
Dr.Nihat Şen
Kardiyoloji
09:0009:50
Kardiak Fizik
Muayene
Dr B. Akçay
Kardiyoloji
10:00
10-50
Romatizmal Ateş
ve Endokardit
Patolojisi
Dr H. Gökçe
Patoloji
Hipertansiyon
Dr. Fatih Yalçın
Kardiyoloji
Perikardit,
Miyokardit ve Kalp
Tümörleri
Patolojisi
Dr T. Özgür
Patoloji
11:0011:50
Romatizmal Ateş
ve Endokardit
Patolojisi
Dr H. Gökçe
Patoloji
Kalp Hipertrofisi,
Dilatasyonu ve
Kardiyomiyopatiler
Dr H. Gökçe
Patoloji
Göğüs
Hastalıklarında
Fizik Bakı
Dr S. Doğru
Göğüs H.
13:0013:50
Kardiyak
Semptomlar
Dr B. Akçay
Kardiyoloji
Otonom sinir
sistemine giriş
Dr H. ALP
Farmakoloji
Muskarinik
Agonistler ve
Antikolinesterazlar
Dr H. Alp
Farmakoloji
14:0014:50
Kardiyak
Oskültasyon
Becerileri (IHU)
Dr B. Akçay
Kardiyoloji
Kalp Üfürümleri
15:00
15:50
Saat
08:00-
Dr Nuh Yılmaz
Çocuk H
15 Aralık
Pazartesi
Hipertansiyon
Dr. Fatih Yalçın
Kardiyoloji
Sempatomimetik
ilaçlar:
Katekolaminler
Dr H. ALP
Farmakoloji
Parasempatolitik
İlaçlar:
Antimuskarinikler
ve diğerleri
Dr H. Alp
Farmakoloji
11 Aralık
Perşembe
12 Aralık
Cuma
Siyanoz
Dr Nuh Yılmaz
Çocuk H
Serbest Çalışma
Aritmiler
Dr.Nihat Şen
Kardiyoloji
Aritmiler
Dr.Nihat Şen
Kardiyoloji
Ateroskleroz
Patolojisi
Dr T. Özgür
Patoloji
Ganglion Blokörleri
ve Adrenerjik
Nöron Blokörleri
Dr H. Alp
Farmakoloji
Beta-Adrenerjik
Reseptör
Antagonistleri
Dr H. Alp
Farmakoloji
Kronik Obstrüktif
Akciğer Hastalığı
Dr C. Babayiğit
Göğüs H.
Solunum Sistemi
Oskültasyon
Becerileri (İHU)
Dr E.Ş. Erden
Göğüs Hastalıkları
Solunum Sistemi
Oskültasyon
Becerileri (İHU)
Dr E.Ş. Erden
Göğüs Hastalıkları
Göğüs
Hastalıklarında
Semptomlar
Dr S. Doğru
Göğüs H.
16 Aralık
Salı
Anjina Pektoris
17 Aralık
Çarşamba
Kalp Kapak Hast.
18 Aralık
Perşembe
Kalp
19 Aralık
Cuma
Periferik
Konjenital Kalp
Hastalıkları
Dr Nuh Yılmaz
Çocuk H..
09:0009:50
10:00
10-50
Kalp
Hastalıklarında
Hemodinamik
Değişiklikler
Dr Nuh Yılmaz
Çocuk H
Alt Solunum Yolu
Enfeksiyonları
Dr C. Babayiğit
Göğüs H.
Tedavisinde kullanılan
İlaçlar
Dr Neslihan Pınar
Farmakoloji
Anjina Pektoris
Tedavisinde kullanılan
İlaçlar
Dr Neslihan Pınar
Farmakoloji
Diffüz İnterstisyel
Akciğer Hastalıkları
Dr S. Genç
Göğüs H.
11:0011:50
Alt Solunum Yolu
Enfeksiyonları
Dr C. Babayiğit
Göğüs H.
Ateroskleroz Dışı
Damar Hastalıkları
Patolojisi
Dr H Gökçe
Patoloji
13:0013:50
İskemik Kalp
Hastalıkları
Patolojisi
Dr H Gökçe
Patoloji
LAB: Kalp ve Vasküler
Hastalıklar Patolojisi
Dr H. Gökçe
Patoloji
14:0014:50
Myokardit
,Kardiyomyopati,
Kardiyak tm
Dr.Eyüp
Büyükkaya
Kardiyoloji
LAB: Kalp ve Vasküler
Hastalıklar Patolojisi
Dr H. Gökçe
Patoloji
15:00
15:50
Myokardit
,Kardiyomyopati,
Kardiyak tm
Dr.Eyüp
Büyükkaya
Kardiyoloji
Kardiyovasküler
Hastalıklarda Nükleer
Tıp Uygulamaları
Dr.Ebuzer Kalender
Nükleer Tıp
ve İnfektif
Endokardit
Dr. Mustafa Kurt
Kardiyoloji
Kalp Kapak Hast.
ve İnfektif
Endokardit
Dr. Mustafa Kurt
Kardiyoloji
Diffüz İnterstisyel
Akciğer
Hastalıkları
Patolojisi
Dr E. Atik
Patoloji
Astım
Dr S. Genç
Göğüs H
Kardiyovasküler
Sistemin
Radyolojisi
Dr. Nesrin Atçı
Radyoloji
Kardiyovasküler
Sistemin
Radyolojisi
Dr. Nesrin Atçı
Radyoloji
Tüberküloz
Dr E.Ş.Erden
Göğüs H.
Yetmezliğinde
kullanılan ilaçlar
Dr Neslihan Pınar
Farmakoloji
Kalp
Yetmezliğinde
kullanılan ilaçlar
Dr Neslihan Pınar
Farmakoloji
Kalp Kapak Hast.
ve İnfektif
Endokardit
Dr. Mustafa Kurt
Kardiyoloji
Akciğer Dolaşım
Bozuklukları
Dr H Gökçe
Patoloji
Çevresel ve
Mesleksel Akciğer
Hastalıkları
Dr E. Ş. Erden
Göğüs H.
Antihipertansif
İlaçlar
Dr H. ALP
Farmakoloji
Antihipertansif
İlaçlar
Dr H. ALP
Farmakoloji
Vazodilatörler
Dr Harun ALP
Farmakoloji
Korpner arter
hastalığı
+Ateroskleroz
Dr.Burak Alper
Nacar
Kardiyoloji
Korpner arter
hastalığı
+Ateroskleroz
Dr.Burak Alper
Nacar
Kardiyoloji
Diffüz
İnterstisyel
Akciğer
Hastalıkları
Dr S. Genç
Göğüs H.
DÖNEM I SINAVI
08:50
Saat
22 Aralık
Pazartesi
23 Aralık
Salı
08:0008:50
İnfektif
Endokarditler
Dr Nuh Yılmaz
Çocuk H
09:0009:50
Üst Solunum Yolları
Tümörleri Patolojisi
Dr M. Yaldız
Patoloji
10:00
10-50
Perikardit
Dr. Ali Erayman
Kardiyoloji
Akciğer Kanserleri
11:0011:50
Kronik Obstrüktif
Akciğer Hastalıkları
Patolojisi
Dr M. Yaldız
Patoloji
13:0013:50
Akciğer
Tüberkülozu
Patolojisi
Dr E. Atik
Patoloji
Kardiyak
Disritmilerde
kullanılan İlaçlar
Dr Neslihan Pınar
Farmakoloji
14:0014:50
Kardiyopulmoner
Arrest ve
Resusitasyon
Dr S. Turhanoğlu
Anestezi
15:00
15:50
Kardiyopulmoner
Arrest ve
Resusitasyon
Dr S. Turhanoğlu
Anestezi
Kistik Fibrozis
Dr Nuh Yılmaz
Çocuk H
Serbest Çalışma
Akciğer Kanserleri
Dr S Doğru
Göğüs H.
Dr S Doğru
Göğüs H.
24 Aralık
Çarşamba
Üst Solunum
Yolu
Obstrüksiyonları
Dr E. Akoğlu
KBB
Solunum Sistemi
Radyolojisi
Dr. Nesrin Atçı
Radyoloji
Solunum Sistemi
Radyolojisi
Dr. Nesrin Atçı
Radyoloji
Akciğer
Tümörlerinin
patolojisi
Dr E. Atik
Patoloji
Bronşial astım
tedavisinde
kullanılan ilaçlar
Dr N.Pınar
Farmakoloji
25 Aralık
Perşembe
Dislipidemilerde
kullanılan İlaçlar
Dr H.Alp
Farmakoloji
Plevra ve
Mediasten
Tümörlerinin
Patolojisi
Dr M. Yaldız
Patoloji
Konjestif Kalp
yetersizliğinde
Tanı ve Tedavi
Dr.Ali Erayman
Kardiyoloji
Konjestif Kalp
yetersizliğinde
Tanı ve Tedavi
Dr.Ali Erayman
Kardiyoloji
LAB: Akciğer
Hastalıklarının
Patolojisi
Dr M. Yaldız
Patoloji
Kardiyak
Disritmilerde
kullanılan İlaçlar
Dr Neslihan Pınar
Farmakoloji
Öksürük Tedavisi
ve Soğuk
Algınlığında
kullanılan İlaçlar
Dr N.Pınar
Farmakoloji
LAB: Akciğer
Hastalıklarının
Patolojisi
Dr M. Yaldız
Patoloji
Kardiyak markerlar
Dr. Gökhan Çayırcı
Kardiyak
markerlar
Dr. Gökhan
Çayırcı
Astım ve KOAH
Tedavisinde
Kullanılan İlaçlar
Dr N.Pınar
Farmakoloji
26 Aralık
Cuma
Antikoagülan,
Trombolitik ve
Antiagregan
İlaçlar
Dr N.Pınar
Farmakoloji
Romatizmal Ateş
Dr Nuh Yılmaz
Çocuk H
Kan gazı testleri
Dr. Oğuzhan
Özcan
Biyokimya
Kan gazı testleri
Dr. Oğuzhan
Özcan
Biyokimya
LAB: Olgu
Sunumları
Dr M. Yaldız
Patoloji
LAB: Olgu
Sunumları
Dr M. Yaldız
Patoloji
30 Aralık
Salı
08:0008:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
09:0009:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10:00
10-50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
11:0011:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13:0013:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14:0014:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
15:00
15:50
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
31 Aralık
Çarşamba
01 Ocak
Perşembe
02 Ocak 2013
Cuma
TEORİK SINAV
29 Aralık
Pazartesi
RESMİ TATİL
Saat
Download