EKEKTRODİNAMİK ÖLÇÜ ALETİ

advertisement
ELEKTRODİNAMİK ÖLÇÜ ALETİ
Akım İşareti
0
Sembolü
~
+
A akım bobini
N
+
+
B gerilim bobini
+
-
-
S
B
+
+
+
+
A
+
N
S
-
Çalışma Prensibi: Alet devreye bağlandığında A ve B bobinlerinde manyetik alan meydana
gelir. Bu alanların yönleri kendilerini meydana getiren bobin eksenlerine paraleldirler. A ve B
bobinlerinin bu alanları aynı yönlü olup (sağ el kaidesi) birbirlerine göre paralel geçmeye
çalışacaklarından, bu iki alan birbirlerine öyle bir mekaniksel etki yaparlar ki, hareketli bobin
soldan sağa döner.
Elektro dinamik ölçü aletleri ampermetre, voltmetre ve daha çok wattmetre olarak
yapılırlar. Voltmetrelerde sabit ve hareketli bobinlere öndirençler ilave edilir. Elektrodinamik
ampermetrelerde S ampere kadar akımların ölçülmesinde bobinler seri bağlanır. Daha büyük
akımların ölçülmesinde ise bobinler paralel bağlanır. Wattmetre olarak kullanılacak
elektrodinamik ölçü aletlerinde, sabit bobin kalın teli az sarımlıdır. Gücü ölçülecek devreye
seri bağlanır. Bu bobine “akım bobini” adı verilir. Hareketli bobin ise ince telli çok sarımlıdır.
Buna “gerilim bobini” adı verilir ve devreye paralel bağlanır. Akım ve gerilim bobinleri
kademeli olarak yapılır.
Elektrodinamik ölçü aletleri demirli ve demirsiz elektrodinamik olmak üzere iki tipte
yapılırlar. Demirsiz olanların manyetik alanın zayıf olmasından dolayı duyarlığı azdır.
Kuvvetli döndürücü moment için sarım sayısını artırmak gerektiğinden sarfiyatı fazladır.
Doğruluk dereceleri yüksektir. Etalon olarak kullanılırlar. Dış manyetik alanlardan çok fazla
etkilenirler. Demirsiz olduklarından dayanıklılık temini güçtür. Maliyeti yüksektir.
Ampermetre, voltmetre ve wattmetre olarak yapılırlar.
Demirli elektrodinamik ölçü aletlerinin duyarlığı fazladır. Doğruluk derecesi azdır.
Dayanıklılığı iyidir, dış manyetik alanlardan etkilenmezler, daha çok wattmetre olarak
yapılırlar ve kullanılırlar.
Download