Slayt 1

advertisement
BOBİNLER
 İletken tellerin yan yana ya da üst üste
sarılmasıyla elde edilen devre elemanlarına
bobin denir.
 Bobinler elektrik enerjisini manyetik alan
şeklinde saklarlar
 Bobinlerin sembolü L, birimi henri (H) dir.
Endüktans nedir?
 Bir bobindeki akım miktarı saniyede 1 Amper değişiyor
ve buna karşılık gelen gerilim 1 Volt ise bu bobinin
indüktansı 1 Henry'dir.
µ0 .µ r .S 2
⋅N
L=
l
Fiziksel yapısına ve sarım sayısına bağlı olarak bir bobinin öz endüktansı
L : Bobinin öz endüktansı (Henry)
µo : Boşluk permeabilitesi (H/m)
µr : Havanın permeabilitesi (µr=1)
l : Bobinin uzunluğu (m)
S : Sarım yüzeyi (m2)
N : Bobinin sarım sayısı
 Manyetik geçirgenlik bir malzemenin manyetik alan etkisinde kalması durumunda
edinmiş olduğu mıknatıslık özelliğinin derecesidir. Manyetik geçirgenlik Yunan
harfi µ ile gösterilir.
 Geçirgenlik, SI birim sisteminde metre başına düşen Henri miktarı olarak (H·m-1)
ya da amper kare başına newton miktarı olarak (N·A-2) ölçülür. µo sabit değeri ya
da boşluğun (uzayın) geçirgenlik değeri µo = 4π×10−7 N·A−2.
 Çoğu maddenin bağıl manyetik geçirgenliği sabit bir değer gösterir. Bu değer
1'den küçükse maddeye diyamanyetik, 1'den büyükse paramanyetik madde denir.
Ferromanyetik maddelerin manyetik geçirgenlikleri çok yüksektir ve manyetik
alanın şiddetine bağlı olarak değişir.
• Bobinler DC ile beslenen bir
devrede çalışırken akıma
sadece omik direnç gösterirler.
(sargı direnci)
• AC ile beslenen bir devrede
ise, bobinin akıma gösterdiği
direnç (endüktif reaktans) artar.
X L = 2π ⋅ f ⋅ L (Ω)
• Bobinlerin sarıldıkları kısma karkas, mandren ya
da makara denir.
• İletkenin nüve üzerinde bir tur yapmasına ise
sipir, tur ya da sarım adı verilir.
• Eğer bobin içinden sabit değerde bir doğru akım
geçiyorsa, bobin uçlarında bir gerilim indüklenmez
sadece bobin direncinden dolayı uçları arasında bir
gerilim düşümü meydana gelir.
(
E
i = 1 − e −t τ
R
)
τ =L R
Bobinlerin seri bağlanması
• Bobin endüktansları arasındaki ilişki dirençler arasındaki ilişkiye benzer .
LT = L1 + L2 + ... + Ln
Bobinlerin paralel bağlanması
• Bobinlerin paralel bağlanmasında eşdeğer bobin endüktansı,
en küçük endüktans değerinden daha küçük olur.
1
1
1
1
= +
+ ... +
LT L1 L2
Ln
BOBİN ÇEŞİTLERİ
Hava nüveli bobinler
Bobinli zil
Download