EMKS Ders Sunusu

advertisement
1
2
1-) SİGORTA
2-) BUTONLAR
3-) SİNYAL LAMBALARI
4-) RÖLE
5-) ASENKRON MOTORLAR
6-) PAKET ŞALTERLER
7-) KORUMA RÖLELERİ
A-) Aşırı Akım Koruma Rölesi
B-) Motor Koruma Rölesi
C-) Faz Sırası Rölesi
D-) Faz Koruma Rölesi
8-) KONTAKTÖR
3
A)Aşırı Akım Koruma Rölesi:
3 fazlı sigorta ile birlikte kullanılarak motora
yada alıcıya seri olarak bağlanır.
Termik AAKR
Manyetik AAKR
4
B)Motor Koruma Şalteri:
Termik AAKR + Manyetik AAKR= MKŞ
5
C) FAZ SIRASI RÖLESİ:
Fazların sırası değişirse
motorun dönüş yönü değiştiği
için bu röle faz sırası
değişiminde devresini açarak
sistemi korur.
6
D) FAZ KORUMA RÖLESİ:
Fazlarından biri ya da ikisinin
devreden çıkması sonucu
motor iki faza kalır. Bu durum
motor açısından çok sakıncalı
olduğu için bu röle böyle
bir durum meydana gelirse
devreyi açarak motoru korur.
7
Elektrik devrelerini açıp kapamaya yarayan
büyük güçlü elektromanyetik anahtarlama
elemanına “KONTAKTÖR” denir
8
Kontaktörler güç kontaktörleri ve yardımcı
kontaktörler olmak üzere iki kısma ayrılırlar;
a) Güç Kontaktörleri; Yüksek akım çeken, güçlü
alıcıların kontrolünde kullanılır.
b) Yardımcı Kontaktörler; Kumanda kısmında
kullanılan küçük akım kapasiteli elemanlardır.
9
• AC-1 sınıfı kontaktörler
İndüktif olmayan ya da çok az indüktif olan
yüklerde kullanılır.
• AC-2 sınıfı kontaktörler
Bilezikli asenkron motorların çalıştırılmasında
kullanılır.
• AC-3, AC-4 sınıfı kontaktörler
Sincap Kafesli ASM’lerin çalışmasında kullanılır.
• AC-6a sınıfı kontaktörler
Transformatörlerin kumandasında kullanılır.
10
• AC-6b sınıfı kontaktörler
Akkor flamanlı lambaların kumandasında kullanılır.
• DC-1 sınıfı kontaktörler
İndüktif olmayan ya da çok az indüktif olan DC
yüklerin beslemesinde kullanılır.
• D-2 sınıfı kontaktörler
DC motorların çalıştırılması ve frenlemesiyle ilgili
devrelerde kullanılır.
11
• Anma gerilimi
Kontaktörün kumanda edeceği gerilim değeridir.
Uygulamada 220-380-500-660 V’luk şebeke
gerilimleri bulunmasına rağmen genellikle 220V ve
380V’luk gerilimler kullanılır.
• Bobin Gerilimi
Bobinin çalışma gerilimidir. Bobinler 24-48-110220-380 Volt olabilmektedir.
12
• Anma akımı
Kontaktörün güç kontaklarının akım değeridir.
• Anma gücü
Kumanda edilecek alıcının gücüdür.
• Kontak yapısı ve sayısı
Kontaktörlerde iki tip kontak mevcuttur. Bunlar:
Güç kontakları
Kumanda kontakları
13
Güç kontakları, yüksek akıma dayanıklı olup
motor vb. alıcıları çalıştırmak için kullanılır.
Kumanda kontakları ise termik aşırı akım rölesi,
zaman rölesi, ısı kontrol rölesi, mühürleme vb. gibi
düzeneklerin çalıştırılmasında görev yapar.
14
15
16
Asenkron Motoru Kesik çalıştırma ne demek?
Biz butona bastığımız sürece motorun çalışması ve
bıraktığımız anda ise motorun durdurulabilmesidir.
17
Benden istenilen nedir?
Üç fazlı Asenkron motorun butona bastığımız
sürece çalışması.
1)Bu devreyi kurabilmek için kullanacağımız
malzemeleri seçmek.
2)Gerekli kumanda ve güç devresini çizmek.
3)Bu çizdiğimiz devrenin doğruluğunu simülasyon
programında denemek.
4)Çizdiğimiz devreye göre devreyi uygulamak.
18
Sondan başa doğru seçecek olursak
İlk olarak motoru kontrol edebilmek için kontaktör;
19
Bu kontaktörü
istediğimiz zaman
enerjilendirebilmek
için;
Ayrıca acil bir
durum olduğunda
durdurabilmek için
Stop butonu;
20
Ayrıca elektrik
çarpması ve kısa
devreye karşı
korumak için de;
sigorta
Son olarak da motoru
koruması için Aşırı Akım
Rölesi;
21
Seçtiğimiz elemanları sıra ile çizecek olursak.
22
Download