ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ SINAVI

advertisement
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI
(Şıkkın sonunda nokta varsa doğru cevap o dur.)
Her sorunun doğru cevabı 5 puandır. Süre 1 ders saatidir.
1.
Güneş sisteminde aşağıdaki gezegenlerden hangisi
Güneş-Dünya arasında yer alır?
A.
2.
7.
Neptün
A.
C. Uranüs
C. İkizler
D. Jüpiter
D. Aslan
E.
E.
Dünya’daki biyolojik yaşam için gerekli olan elementler
aşağıdaki olaylardan hangisi sonucu oluşmuştur?
8.
Süpernova patlaması.
A.
Kara deliklerin oluşması
Yeşil
D. Hangi yıldızın daha büyük olduğunu belirlemek için
E.
9.
B. Sarı
A.
C. Kırmızı.
B. Kutup Yıldızı
D. Mavi
C. Güneş.
E.
D. Soho
Turuncu
Nicolaus Copernicus’un astronomiye en önemli katkısı
aşağıdakilerden hangisidir?
A.
Yer merkezli evren modeli
B. Teleskopla ilk gözlemi yapması
C. Evrensel çekim yasası
D. Güneş merkezli evren modeli.
E.
Gezegenlerin elips yörüngelerde dolanması
Aşağıdaki astronomik yapıları küçükten büyüğe doğru
sıralaması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A.
Dünya , Güneş Sistemi , Galaksi.
B. Güneş Sistemi , Galaksi , Dünya
C. Galaksi , Güneş Sistemi , Dünya
D. Dünya , Galaksi , Güneş Sistemi
E.
6.
Yıldızların yaşını tahmini olarak hesap etmek için
Dünyaya en yakın yıldız hangisidir?
E.
5.
Kaybolunduğunda yönün bulunması için
C. Bulunulan noktanın ekvatordan ne kadar uzak olduğunun hesaplanması için
D. Gök taşı düşmesi
Görünür ışık için dalga boyu en büyük olan renk
aşağıdakilerden hangisidir?
Güneş Sistemi , Dünya , Galaksi
GPS (konum belirleme) ; herhangi bir zamanda, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bir kullanıcının konumunu belirleyen ve en az X sayıda uydudan oluşan ölçme sistemidir.
Buna göre GPS konumlama sisteminin çalışması için en
az kaç uyduya ihtiyaç vardır?
A.
1
astronomlar
B. Gök cisimlerinin gök yüzündeki konumlarını belirlemede kolaylık olsun diye.
C. Güneş tutulması
E.
Avcı
Takımyıldızlarının yerinin bilinmesinin
açısından en önemli yararı nedir?
A.
B. Big-Bang
4.
Küçükayı.
B. Büyükayı
A.
3.
Kutup Yıldızı’nı belirlemede, aşağıdaki takımyıldızların
hangisinden faydalanılır?
B. Merkür.
Mars
02.01.2013 ÇARŞAMBA
Venüs
Hyakutake
10. Çekirdeği silikat ve demir gibi ağır elementlerden
oluşurken yüzeyi katılaşmamış olup sıvı hidrojen gibi
düşük yoğunluklu sıvılardan oluşmuştur. Yüzeyi renkli bulutlarla kaplıdır. Bu bulutlar hidrojen, helyum, amonyak ve
su buharından oluşmaktadır. Bu gezegeninin kalın atmosfer tabakasında büyük fırtınalar oluşmaktadır. Bu gezegen
çok sönük görünen bir halkaya ve 63 uyduya sahiptir. Dört
büyük uydusunun adları Callisto, Ganymede, Europa ve
İo’dur. Güneş sisteminin en büyük gezegenidir. Yukarıda açıklanan gezegen aşağıdakilerden hangisidir?
A.
Saturn
B. Neptün
C. Mars
D. Jüpiter.
E.
Venüs
11. Yıldızlar, teleskopla bile bakıldığında birer nokta
kaynak gibi görülürken gezegenler küçük de olsa bir
disk şeklinde görülür. Gezegenlerin ışıklarında titreme
olmazken yıldızların ışıkları titriyormuş gibi gözükür.
Yıldızların ışıklarının titrek gözükmesinin esas sebebi
hangisidir?
B. 2
A.
C. 3
B. Yıldızlardaki patlamalardan dolayı
D. 4.
C. Yıldızların bulunduğu sistem etrafında ve kendi ekseni
etrafında dönmelerinden dolayı
E.
5
Gök yüzündeki bulutlardan dolayı
D. Güneşin ışınlarından dolayı gelen ışınların absorbe
edilmesinden dolayı
E.
Yıldızlar arası ortamdaki gaz ve tozların hareketleri gerekse Dünya atmosferindeki hareketler nedeniyle.
12. Aşağıdaki uygarlıkların hangisinin astronomi ve uzay
bilimlerine katkısı olmamıştır?
A.
Babilliler
B. Mısırlılar
C. Çinliler
D. Yunanlılar
E.
Apaçiler.
13. Astroloji (gök olayları insan hayatını ve karekterini etkilemesi) ilk olarak hangi dönemde ortaya çıkmıştır?
A.
Mayalar
B. Mısırlılar
C. Çinliler
D. Avrupalılar
E.
Mezopotamyalılar.
14. Yıdızların yapısında en fazla miktarda bulunan madde
hangisidir?
19. Kepler’in gezegenlerin hareketlerini açıklamak üzere ortaya koyduğu gözlemsel yasalar daha sonra aşağıdaki
hangi bilim adamı tarafından matematiksel olarak da
gerçeklenmiştir ?
A.
Galileo
B. Kopernik
C. Harezmi
D. Isaac Newton.
E.
Ali Kuşçu
20. (1)Gökyüzüne baktığımızda aynı bölgede gördüğümüz
yıldızlardan daha parlak olanı en büyüktür. (2)İnsan
gözü çok uzak ve çok küçük cisimlerin uzaklıklarını
karşılaştırmada yetersiz kalır. (3)Yıldızlar, bulundukları
takımyıldızında parlaklıklarına göre adlandırılır.
Yukarıdaki cümlelerin Doğru (D) ve Yanlış (Y) kodlaması
sırasıyla hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A.
D,D,D
B. D,Y,D
Oksijen
C. Y,Y,Y
B. Helyum
D. Y,Y,D
C. Hidrojen.
E.
A.
Y,D,D.
D. Azot
E.
Karbon
15. Yıldızların ölümü aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda gerçekleşir?
A.
A
GRUBU
Big Bang
1. A
B
C
D
E
C. Hidrojen patlaması
2. A
B
C
D
E
D. Yıldızın soğuması
3. A
B
C
D
E
4. A
B
C
D
E
5. A
B
C
D
E
6. A
B
C
D
E
7. A
B
C
D
E
C. Gök ada atlasını oluşturmuştur
8. A
B
C
D
E
D. Dünyanın düz tepsi biçiminde olmadığını keşfetmiştir
9. A
B
C
D
E
10. A
B
C
D
E
11. A
B
C
D
E
12. A
B
C
D
E
13. A
B
C
D
E
14. A
B
C
D
E
D. Karadelik
15. A
B
C
D
E
E.
16. A
B
C
D
E
17. A
B
C
D
E
18. A
B
C
D
E
19. A
B
C
D
E
20. A
B
C
D
E
B. Süpernova patlaması.
E.
Çekirdeğin yüksek ışıması
16. Amerikalı gök bilimci Edwin Hubble(Edvın Habıl) ın astronomiye katkısı aşağıdakilarden hangisidir?
A.
Hubble teleskobunu icad etmiştir
B. Samanyolu gök adasının evrendeki tek gökada olmadığını bulmuş.
E.
Samanyolu galaksisini keşfetmiştir
17. İçerisinde bütün gök cisimlerini, her türlü madde ve enerjiyi barındıran, yerin atmosferi dışında kalan, sınırsız
üç boyutlu sahadır.
A.
Uzay.
B. Evren
C. Galaksi
Görünür Evren
18. Dürbünün
önündeki
ışığı
toplamaya
yarayan
büyük merceğe…………… denir.
Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun terim hangisidir?
A.
Okuler
B. Disk
C. Objektif.
D. Birincil Mercek
E.
İkincil Mercek
DENİZ KARADAĞ
NURTEN TALAN
İLHAN YÖRÜK
DERS ÖĞRETMENİ
DERS ÖĞRETMENİ
DERS ÖĞRETMENİ
CEVAP ANAHTARI
1. B
2. A
3. C
4. D
5. A
6. D
7. A
8. B
9. C
10.D
11.E
12.E
13.E
14.C
15.B
16.B
17.A
18.C
19.D
20.E
DNZKRDG
[email protected]
B
GRUBU
2012 - 2013 ÖĞRETİM YILI HASAN TEKİN ADA ANADOLU LİSESİ
9.SINIFLAR 1.DÖNEM 2.ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ SINAVI
ADI SOYADI :NUMARASI :SINIFI:ALDIĞI PUAN :
Her sorunun doğru cevabı 5 puandır.
1.
Aşağıdaki uygarlıkların hangisinin astronomi ve uzay
bilimlerine katkısı olmamıştır?
A.
7.
Babilliler
Apaçiler
Çekirdeği silikat ve demir gibi ağır elementlerden
oluşurken yüzeyi katılaşmamış olup sıvı hidrojen gibi
düşük yoğunluklu sıvılardan oluşmuştur. Yüzeyi renkli bulutlarla kaplıdır. Bu bulutlar hidrojen, helyum, amonyak ve
su buharından oluşmaktadır. Bu gezegeninin kalın atmosfer tabakasında büyük fırtınalar oluşmaktadır. Bu gezegen
çok sönük görünen bir halkaya ve 63 uyduya sahiptir. Dört
büyük uydusunun adları Callisto, Ganymede, Europa ve
İo’dur. Güneş sisteminin en büyük gezegenidir. Yukarıda açıklanan gezegen aşağıdakilerden hangisidir?
A.
D. Hangi yıldızın daha büyük olduğunu belirlemek için
E.
8.
Yıldızların yaşını tahmini olarak hesap etmek için
Dürbünün
önündeki
ışığı
toplamaya
yarayan
büyük merceğe…………… denir.
Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun terim hangisidir?
A.
Okuler
B. Disk
C. Objektif
D. Birincil Mercek
E.
Saturn
B. Neptün
Kaybolunduğunda yönün bulunması için
C. Bulunulan noktanın ekvatordan ne kadar uzak olduğunun hesaplanması için
D. Yunanlılar
2.
astronomlar
B. Gök cisimlerinin gök yüzündeki konumlarını belirlemede kolaylık olsun diye
C. Çinliler
E.
Takımyıldızlarının yerinin bilinmesinin
açısından en önemli yararı nedir?
A.
B. Mısırlılar
02.01.2013 ÇARŞAMBA
C. Mars
Aşağıdaki astronomik yapıları küçükten büyüğe doğru
sıralaması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
D. Jüpiter
A.
E.
B. Güneş Sistemi , Galaksi , Dünya
Venüs
9.
İkincil Mercek
Dünya , Güneş Sistemi , Galaksi
C. Galaksi , Güneş Sistemi , Dünya
3.
Dünyaya en yakın yıldız hangisidir?
D. Dünya , Galaksi , Güneş Sistemi
A.
E.
Venüs
Güneş Sistemi , Dünya , Galaksi
B. Kutup Yıldızı
C. Güneş
D. Soho
E.
4.
Hyakutake
Güneş sisteminde aşağıdaki gezegenlerden hangisi
Güneş-Dünya arasında yer alır?
A.
Neptün
B. Merkür
C. Uranüs
D. Jüpiter
E.
5.
Mars
Dünya’daki biyolojik yaşam için gerekli olan elementler
aşağıdaki olaylardan hangisi sonucu oluşmuştur?
A.
Süpernova patlaması
B. Big-Bang
C. Güneş tutulması
D. Gök taşı düşmesi
E.
6.
Kara deliklerin oluşması
Nicolaus Copernicus’un astronomiye en önemli katkısı
aşağıdakilerden hangisidir?
A.
Yer merkezli evren modeli
B. Teleskopla ilk gözlemi yapması
C. Evrensel çekim yasası
D. Güneş merkezli evren modeli
E.
Gezegenlerin elips yörüngelerde dolanması
10. GPS (konum belirleme) ; herhangi bir zamanda, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bir kullanıcının konumunu belirleyen ve en az X sayıda uydudan oluşan ölçme sistemidir.
Buna göre GPS konumlama sisteminin çalışması için en
az kaç uyduya ihtiyaç vardır?
A.
1
B. 2
C. 3
D. 4
E.
5
11. Astroloji (gök olayları insan hayatını ve karekterini etkilemesi) ilk olarak hangi dönemde ortaya çıkmıştır?
A.
Mayalar
B. Mısırlılar
C. Çinliler
D. Avrupalılar
E.
Mezopotamyalılar
12. Kepler’in gezegenlerin hareketlerini açıklamak üzere ortaya koyduğu gözlemsel yasalar daha sonra aşağıdaki
hangi bilim adamı tarafından matematiksel olarak da
gerçeklenmiştir ?
A.
Galileo
B. Kopernik
C. Harezmi
D. Isaac Newton
E.
Ali Kuşçu
13. Görünür ışık için dalga boyu en büyük olan renk
aşağıdakilerden hangisidir?
A.
Yeşil
19. Yıldızlar, teleskopla bile bakıldığında birer nokta
kaynak gibi görülürken gezegenler küçük de olsa bir
disk şeklinde görülür. Gezegenlerin ışıklarında titreme
olmazken yıldızların ışıkları titriyormuş gibi gözükür.
Yıldızların ışıklarının titrek gözükmesinin esas sebebi
hangisidir?
A.
C. Yıldızların bulunduğu sistem etrafında ve kendi ekseni
etrafında dönmelerinden dolayı
D. Güneşin ışınlarından dolayı gelen ışınların absorbe
edilmesinden dolayı
E.
Yıldızlar arası ortamdaki gaz ve tozların hareketleri gerekse Dünya atmosferindeki hareketler nedeniyle
B. Sarı
C. Kırmızı
D. Mavi
E.
Turuncu
14. Yıdızların yapısında en fazla miktarda bulunan madde
hangisidir?
A.
Oksijen
B. Helyum
C. Hidrojen
D. Azot
E.
Karbon
Gök yüzündeki bulutlardan dolayı
B. Yıldızlardaki patlamalardan dolayı
20. (1)Gökyüzüne baktığımızda aynı bölgede gördüğümüz
yıldızlardan daha parlak olanı en büyüktür. (2)İnsan
gözü çok uzak ve çok küçük cisimlerin uzaklıklarını
karşılaştırmada yetersiz kalır. (3)Yıldızlar, bulundukları
takımyıldızında parlaklıklarına göre adlandırılır.
Yukarıdaki cümlelerin Doğru (D) ve Yanlış (Y) kodlaması
sırasıyla hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A.
D,D,D
B. D,Y,D
C. Y,Y,Y
D. Y,Y,D
E.
Y,D,D
15. Kutup Yıldızı’nı belirlemede, aşağıdaki takımyıldızların
hangisinden faydalanılır?
B
GRUBU
1. A
B
C
D
E
2. A
B
C
D
E
C. İkizler
3. A
B
C
D
E
D. Aslan
4. A
B
C
D
E
5. A
B
C
D
E
6. A
B
C
D
E
7. A
B
C
D
E
8. A
B
C
D
E
9. A
B
C
D
E
D. Karadelik
10. A
B
C
D
E
E.
11. A
B
C
D
E
12. A
B
C
D
E
13. A
B
C
D
E
14. A
B
C
D
E
C. Hidrojen patlaması
15. A
B
C
D
E
D. Yıldızın soğuması
16. A
B
C
D
E
17. A
B
C
D
E
18. A
B
C
D
E
19. A
B
C
D
E
20. A
B
C
D
E
A.
Küçükayı
B. Büyükayı
E.
Avcı
16. İçerisinde bütün gök cisimlerini, her türlü madde ve enerjiyi barındıran, yerin atmosferi dışında kalan, sınırsız
üç boyutlu sahadır.
A.
Uzay
B. Evren
C. Galaksi
Görünür Evren
17. Yıldızların ölümü aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda gerçekleşir?
A.
Big Bang
B. Süpernova patlaması
E.
Çekirdeğin yüksek ışıması
18. Amerikalı gök bilimci Edwin Hubble(Edvın Habıl) ın astronomiye katkısı aşağıdakilarden hangisidir?
A.
Hubble teleskobunu icad etmiştir
B. Samanyolu gök adasının evrendeki tek gökada olmadığını bulmuş
C. Gök ada atlasını oluşturmuştur
D. Dünyanın düz tepsi biçiminde olmadığını keşfetmiştir
E.
Samanyolu galaksisini keşfetmiştir
DENİZ KARADAĞ
NURTEN TALAN
İLHAN YÖRÜK
DERS ÖĞRETMENİ
DERS ÖĞRETMENİ
DERS ÖĞRETMENİ
A
GRUBU
2012 - 2013 ÖĞRETİM YILI HASAN TEKİN ADA ANADOLU LİSESİ
9.SINIFLAR 1.DÖNEM 2.ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ SINAVI
ADI SOYADI :NUMARASI :SINIFI:ALDIĞI PUAN :
Her sorunun doğru cevabı 5 puandır.
1.
Dünyaya en yakın yıldız hangisidir?
A.
7.
Venüs
Aşağıdaki uygarlıkların hangisinin astronomi ve uzay
bilimlerine katkısı olmamıştır?
B. Kutup Yıldızı
A.
C. Güneş
B. Mısırlılar
D. Soho
C. Çinliler
E.
D. Yunanlılar
Hyakutake
E.
2.
Güneş sisteminde aşağıdaki gezegenlerden hangisi
Güneş-Dünya arasında yer alır?
A.
8.
Neptün
A.
C. Uranüs
B. Büyükayı
D. Jüpiter
C. İkizler
E.
D. Aslan
Dünya’daki biyolojik yaşam için gerekli olan elementler
aşağıdaki olaylardan hangisi sonucu oluşmuştur?
A.
Süpernova patlaması
Avcı
Takımyıldızlarının yerinin bilinmesinin
açısından en önemli yararı nedir?
astronomlar
A.
C. Güneş tutulması
B. Gök cisimlerinin gök yüzündeki konumlarını belirlemede kolaylık olsun diye
E.
Kara deliklerin oluşması
Nicolaus Copernicus’un astronomiye en önemli katkısı
aşağıdakilerden hangisidir?
A.
Yer merkezli evren modeli
B. Teleskopla ilk gözlemi yapması
C. Evrensel çekim yasası
5.
9.
Küçükayı
B. Big-Bang
D. Gök taşı düşmesi
4.
Apaçiler
Kutup Yıldızı’nı belirlemede, aşağıdaki takımyıldızların
hangisinden faydalanılır?
E.
3.
Babilliler
B. Merkür
Mars
02.01.2013 ÇARŞAMBA
Kaybolunduğunda yönün bulunması için
C. Bulunulan noktanın ekvatordan ne kadar uzak olduğunun hesaplanması için
D. Hangi yıldızın daha büyük olduğunu belirlemek için
E.
Yıldızların yaşını tahmini olarak hesap etmek için
10. İçerisinde bütün gök cisimlerini, her türlü madde ve enerjiyi barındıran, yerin atmosferi dışında kalan, sınırsız
üç boyutlu sahadır.
D. Güneş merkezli evren modeli
A.
E.
B. Evren
Gezegenlerin elips yörüngelerde dolanması
Aşağıdaki astronomik yapıları küçükten büyüğe doğru
sıralaması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A.
Dünya , Güneş Sistemi , Galaksi
B. Güneş Sistemi , Galaksi , Dünya
C. Galaksi , Güneş Sistemi , Dünya
D. Dünya , Galaksi , Güneş Sistemi
E.
Güneş Sistemi , Dünya , Galaksi
Uzay
C. Galaksi
D. Karadelik
E.
Görünür Evren
11. Dürbünün
önündeki
ışığı
toplamaya
yarayan
büyük merceğe…………… denir.
Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun terim hangisidir?
A.
Okuler
B. Disk
6.
Yıldızlar, teleskopla bile bakıldığında birer nokta
kaynak gibi görülürken gezegenler küçük de olsa bir
disk şeklinde görülür. Gezegenlerin ışıklarında titreme
olmazken yıldızların ışıkları titriyormuş gibi gözükür.
Yıldızların ışıklarının titrek gözükmesinin esas sebebi
hangisidir?
A.
Gök yüzündeki bulutlardan dolayı
B. Yıldızlardaki patlamalardan dolayı
C. Yıldızların bulunduğu sistem etrafında ve kendi ekseni
etrafında dönmelerinden dolayı
D. Güneşin ışınlarından dolayı gelen ışınların absorbe
edilmesinden dolayı
E.
Yıldızlar arası ortamdaki gaz ve tozların hareketleri gerekse Dünya atmosferindeki hareketler nedeniyle
C. Objektif
D. Birincil Mercek
E.
İkincil Mercek
12. GPS (konum belirleme) ; herhangi bir zamanda, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bir kullanıcının konumunu belirleyen ve en az X sayıda uydudan oluşan ölçme sistemidir.
Buna göre GPS konumlama sisteminin çalışması için en
az kaç uyduya ihtiyaç vardır?
A.
1
B. 2
C. 3
D. 4
E.
5
13. Astroloji (gök olayları insan hayatını ve karekterini etkilemesi) ilk olarak hangi dönemde ortaya çıkmıştır?
A.
Mayalar
B. Mısırlılar
C. Çinliler
D. Avrupalılar
E.
Mezopotamyalılar
14. Görünür ışık için dalga boyu en büyük olan renk
aşağıdakilerden hangisidir?
A.
Yeşil
B. Sarı
C. Kırmızı
D. Mavi
E.
Turuncu
15. Yıdızların yapısında en fazla miktarda bulunan madde
hangisidir?
19. Kepler’in gezegenlerin hareketlerini açıklamak üzere ortaya koyduğu gözlemsel yasalar daha sonra aşağıdaki
hangi bilim adamı tarafından matematiksel olarak da
gerçeklenmiştir ?
A.
Galileo
B. Kopernik
C. Harezmi
D. Isaac Newton
E.
Ali Kuşçu
20. (1)Gökyüzüne baktığımızda aynı bölgede gördüğümüz
yıldızlardan daha parlak olanı en büyüktür. (2)İnsan
gözü çok uzak ve çok küçük cisimlerin uzaklıklarını
karşılaştırmada yetersiz kalır. (3)Yıldızlar, bulundukları
takımyıldızında parlaklıklarına göre adlandırılır.
Yukarıdaki cümlelerin Doğru (D) ve Yanlış (Y) kodlaması
sırasıyla hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A.
D,D,D
B. D,Y,D
Oksijen
C. Y,Y,Y
B. Helyum
D. Y,Y,D
C. Hidrojen
E.
A.
Y,D,D
D. Azot
E.
Karbon
16. Yıldızların ölümü aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda gerçekleşir?
A.
A
GRUBU
Big Bang
1. A
B
C
D
E
C. Hidrojen patlaması
2. A
B
C
D
E
D. Yıldızın soğuması
3. A
B
C
D
E
4. A
B
C
D
E
5. A
B
C
D
E
6. A
B
C
D
E
7. A
B
C
D
E
C. Gök ada atlasını oluşturmuştur
8. A
B
C
D
E
D. Dünyanın düz tepsi biçiminde olmadığını keşfetmiştir
9. A
B
C
D
E
10. A
B
C
D
E
11. A
B
C
D
E
12. A
B
C
D
E
13. A
B
C
D
E
14. A
B
C
D
E
15. A
B
C
D
E
16. A
B
C
D
E
17. A
B
C
D
E
18. A
B
C
D
E
C. Mars
19. A
B
C
D
E
D. Jüpiter
20. A
B
C
D
E
B. Süpernova patlaması
E.
Çekirdeğin yüksek ışıması
17. Amerikalı gök bilimci Edwin Hubble(Edvın Habıl) ın astronomiye katkısı aşağıdakilarden hangisidir?
A.
Hubble teleskobunu icad etmiştir
B. Samanyolu gök adasının evrendeki tek gökada olmadığını bulmuş
E.
Samanyolu galaksisini keşfetmiştir
18. Çekirdeği silikat ve demir gibi ağır elementlerden
oluşurken yüzeyi katılaşmamış olup sıvı hidrojen gibi
düşük yoğunluklu sıvılardan oluşmuştur. Yüzeyi renkli bulutlarla kaplıdır. Bu bulutlar hidrojen, helyum, amonyak ve
su buharından oluşmaktadır. Bu gezegeninin kalın atmosfer tabakasında büyük fırtınalar oluşmaktadır. Bu gezegen
çok sönük görünen bir halkaya ve 63 uyduya sahiptir. Dört
büyük uydusunun adları Callisto, Ganymede, Europa ve
İo’dur. Güneş sisteminin en büyük gezegenidir. Yukarıda açıklanan gezegen aşağıdakilerden hangisidir?
A.
Saturn
B. Neptün
E.
Venüs
DENİZ KARADAĞ
NURTEN TALAN
İLHAN YÖRÜK
DERS ÖĞRETMENİ
DERS ÖĞRETMENİ
DERS ÖĞRETMENİ
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards