gülper refiğ

advertisement
EĞİTİM HAYATI
1966’da Hamburg Yüksek Müzik
Akademisi’nde lisans eğitimini
tamamladı.
 Yüksek lisansını ise aynı
kurumda, «Empresyonist Müzikte
Jazz Etkileri» tezi ile, 1968 yılında
tamamladı.
GÜLPER REFİĞ
 Cumhuriyet dönemi müziği uzmanlık alanlarındandır.
 Piyano çalmaktan son derece zevk alır.
 Eğitimini Almanya’da tamamladıktan sonra kalmayı hiç
düşünmemiş, ülkesine dönmüştür.
 Mimar Sinan Üniversitesi’nde Müzikoloji bölümünün
başkanlığını yapmaktadır.
 Kedilere karşı bir tutkusu vardır, hayatına eşlik eden kedileri
için «Kediciklerim» eserini yazmıştır.
ESERLERİ
Kediciklerim
Atatürk ve Adnan Saygun
Adnan Saygun ve Geçmişten
Geleceğe Türk Musikisi
Necil Kazım Akses
Çeviri: İskender – Herman Schullz
HALİT REFİĞ
Gülper Refiğ aynı zamanda; Türk
filminin duayenlerinden,
çalışmalarıyla yurtdışında da büyük
saygınlığa ulaşmış merhum Halit
Refiğ’in yaşam dostluğunu yapmıştır.
Download