Değerli Arkadaşlarım IRO –PRONTO Tour işbirliği ile , Endülüs, Yurt

advertisement
1
Değerli Arkadaşlarım
IRO –PRONTO Tour işbirliği ile , Endülüs, Yurt dışı eğitim gezimizi ( 23-29 Ocak
2013 ) ; ileride , genç meslekdaşlarıma da , kalıcı bir belge olur amacı ile , yazıya
dökmek istedim..Derlemem ; rehberimiz ve değerli meslektaşım Yiğit Angın , ın,
anlattıklarına , kendi şahsi bilgilerimi eklemekle oluşmuştur..
ISPANYA ; Güney Avrupa ‘da , Portekiz ‘le beraber , Iber yarımadasını paylaşan bir
devlet.. 10 batı, 4 Doğu meridyenleri ; 36-44 Kuzey paralelleleri arsındadır.Akdeniz
‘de ; Balear Adaları ( Ibiza, Mayorka, Menorka : Barselona güneyi,Valencia batısı ) ,
Batı Sahra ‘nın, batısındaki; Atlantik ‘deki Kanarya Adaları ( Tenerife , Las Palmas.. )
, Cebelitarık Boğazı (Ispanyollar, Herkül Boğazı diyor ) güneyinde ,Fas Toprakları’
ndaki Septe ve Melilla bölgesi , kendi toprakları..Kuzeyindeki; Cebelitarık Bölgesi ise,
Ingiliz toprağıdır..504.000 km.kare yüzölçümü, ve yaklaşık 47.000.000 nüfusu ile;
Avrupa ‘nın; tarih, ekonomi ve san’at açısından önemli bir devletidir..1986 da ;
Portekiz ‘le birlikte , Avrupa Birliği ‘ne katılmıştır.20.11.1975 de ölen Francisko
Franko ‘ dan sonra , Bourbon Hanedanın dan gelen Don Juan Carlos halen Ispanya
Kralıdır..1962 de evlendiği Yunan Kralı nın kızı Kraliçe Sofya ‘dan Elena,Kristina ve
Felipe isimli üç çocuğu vardır..19.12.1981 de kabul ettikleri bayrakları ise çeşitli
sembolleri içerir.
Üsten alta Kırmızı-Sarı-Kırmızı şeritler : Kastilya ve Aragon güçlerini , Ortada bir
arma: Herkül sütunlarının çevrelediği ,kraliyet mührünü taşır, yani kraliyet ailesini
temsil eder..Bu sütunlar; Cebelitarık Boğazının her iki tarafındaki burunları;alttaki nar
ise Granada yı temsil eder. Her bir çeyrek rozet ise ;birleşen dört krallığı temsil
eder.Aragon. Kastilya. Navarra ve Leon..
TARİH leri ; Yontma Taş Devri ile başlar..Sonra M.Ö.1100 de Fenike liler; daha sonra
,sırası ile Keltler,Yunanlılar, Kartacalılar..MÖ 202 de, ise, Romalı lar, Ispanya birliğini
sağlamışlardır.MS 5. Yüzyılda gelen Germen kabilelerinden sonra karışıklıklar
çıkmış..Alanlar,Vandallar,ve Vizigotlar sırası ile bölgeye hakim olmuşlardır..Ispanya
Tarihinde ; bizi en çok ilgilendiren bölüm ise 711-1492 arası ENDÜLÜS tür..Bu
tarihler arası Müslümanlar ; birkaç bölge dışında , bütün Ispanya ya hakim oldular ve
ilmin merkezi olarak üniversiteler açtılar..Papa ve krallar dahil , birçok kişi bu
kurumlardan eğitim aldı ve İslam medeniyeti burada üst düzeylere çıktı..Seneca,
Martiais, , Quintius gibi filozof ve alimler yetişir..2.. yüzyılda Hristiyanlar , tekrar
bölgeye gelir.Zaragoza ( 380 ) ve Toledo da ; din meclisleri toplanır.Papa Daus un ;
İspanyol orijinli olması ve din şairleri Juventus ve Prudentius un İspanyol olmaları
2
Hrıstiyanlığın köklü bir şekilde yayılmasını kolaylaştırır.Sonra Teodosyüs ün oğlu
Honorius ve kızkardeşi Placidia ile evlenen Athauf Komutasındaki Vizigotlar Bölgeye
tam hakim olur.( Honorius ve Placida nın türbeleri bugün Venedik güneyinde
Ravenna dadır.Muhteşem bir mozoleleri vardır ) 554 e kadar hüküm sürdüler.Sonra ;
bölge Justinyanüs e bırakılarak , bir Roma eyaleti oldu.. Bu şartlarda Müslümanlar
güneye çekilerek, 1492ye kadar sürecek varlıklarını sürdürdüler. Peki Müslümanların
buraya gelişlerine de bir göz atalım.
Hz.MUHAMMED
571 de Mekkede doğar.Babası ; Abdullah bin Abdülmuttalip
,Annesi Vehib kızı Amine..Kendisini Halime isimli , süt anne büyütür. 25 yaşında iken
,Hatice Hn. la evlenir.611 de peygamberlik gelir.Sonra Resul ( Allah ın elçisi )
olur.Hatice-Ebubekir-Zeyd-Amcası Ebutalib in oğlu Ali ve Osman ; iman ettikleri için “
İlk Müslümanlar “ diye isimlendirilirler… 622 de Medine ‘ye gelme olayına HİCRET
denir.Bedir 624, Uhud 625 ( ortada kalır ),Hendek 627 , Hudeybiye Barışı 628,yıllık
Hac, Hayber 629 da Musevilerden alınır.630 Mekke fethedilir.632 de ölür… Medine
ye gömülür…” Ravzayı Mutahhara “…Kendisinden sonra gelen ; EBUBEKİR ( 632634) , Ömer ( 634-644) ,OSMAN ( 644-656 ) ve Ali ( 656-661 ) nin hüküm sürdüğü
devre İslam tarihinde DÖRT HALİFE DEVRİ deniyor..Hz. Ali nin eşi Hz. Ayşe ( Hz.
Muhammed in kızı ) deve üzerindeyken ; Hz. Ali , muhaliflerine yenilir..CEMEL vak
ası..Hz. Ali ve çocukları Hasan ve Hüseyin öldürülürler..KERBELA olayı..İslamda
ayrılıklar başlar..HZ. Ali yi tutanlara Şİİ , Muhalifi olan Muaviye EMEVİ devletini
kurar..Herikisini de tutmayanlara “ hariciler “ denir.
EMEVİLER ( 711-750 ) .Hz. Ali den sonra ; Islam dünyası , Muaviye bin Ebusufyan ın
eline geçer.Böylelikle ; bu devirde , Halifelik; babadan oğla geçen bir saltanat haline
gelir..90 yıl kadar süren imparatorluk ,daha sonra ABBASİLER in eline geçer.751 de
Talas da Türkler ; Abbasiler ( Araplar ) safına geçerek , Çin lilere karşı zafer
kazandılar.Böylelikle ; Müslümanlık , Türkler arasında ilerlemeye başlar..Sonra “
Karluklar” toplu halde Müslüman oldular..Emevilerin ; uzun süreli bir devlet
olamamalarının nedeni – Kendisoylarına olan bağlılıkları ( arap değillerdi)Peygamber ailesine bağlılık-Şiilerle çatışma-Abbasi oğulları ile çatışma-Arap olmıyan
Müslümanlara değer vermemeleri..ABBASİLER( 750-1258) in en önemli Halifesi “
Harun Reşit” tir.( 786-809 ) arası 23 sene halifelik yapar..Moğol hükümdarı ; Hülagü
3
Han a yenilirler..1517 de, son Abbasi Halifesi ,3. Mütevekkil, Mısır da ; halifeliği,
Yavuz Sultan Selim ‘e ,verir ve 750 yıl araplarda kalan halifelik,türk soyuna geçer..
Bu arada 711 de ; Cebelitarık ( Tarık Dağı ) , Septe boğazından geçen Tarık bin
Ziyad , Ispanya fethine başlar..Teker teker şehirleri fethederek ilerler..Burada 300
yıldan beri hüküm süren Vizigot krallığına son verir.Merkezleri , Toledo yu alır..Daha
sonra gelen Musa bin Nusayr ile kuvvetlerini birleştirerek ,bütün Ispanyayı
fethederler..Bölgeye ENDÜLÜS adı verilir ve Emevilerin gönderdiği valilerle idare
edilerek “ Islam kültür ve uygarlığı” nın bir merkezi haline gelir..İlerlemeleri ; Pireneler
de Şarl Martel e yenildiklerinden son bulur.Ve böylelikle ; Islam ın doğal sınırı belli
olur.Ve birdaha Fransa ya , girmezler..ENDÜLÜS EMEVİLERİ ( 756-1031) ,Abbasiler
kurulduklarında ; kendi krallıklarını ilan ettiler.I.Abdurrahman , ilk kraldır.Cordoba ‘yı
başkent yapar.Bugün bir kilise olan ; Kurtuba Camii , Endülüs mimarisinin en güzel
eserlerinden biridir..Sonra GIRNATA devleti kurulur..Kurucusu ; Muhammed bin
Ahmer ünlü Elhamra Sarayı nı yaptırır.O da 1492 de yıkılır..Yıkılır derken ; Kastilla
kraliçesi Izabel ile Aragon Kralı Ferdinand evlenirler..Tabii ki kuvvetleri birleşir.1492
de ; İspanya dan Yahudi ve Müslümanları kovarlar..Bu olaya ; yeniden fetih anlamına
gelen “ Reconquista” denir.Beni Ahmer in başkenti Elhamra , Fernando ya teslim
edilir..Beni Ahmer in yardım çağrılarına ; İslam dünyasından birtek Osmanlı cevap
verir..Kemal Reis yönetimindeki bir Osmanlı donanması, Kıyıdaki Müslümanları
Anadolu ya taşır.Antep ve Tarsus a yerleştirilirler.
V.Carlos ( Charles Quint ) un oğlu Felipe II , döneminde 1556-1590 , BourbonIspanya mirasları birleştirilir..1571 de İnebahtı ( Lepant ) Osmanlı donanması
yakılır.1580 Portekiz ilhak edilir..Ispanya , Amerika dan gelen zenginliklerle,altın bir
çağ yaşamaktadır..Cervantes , Don Kişot u yazar.El Greco , Toledo yu süsler..Avila ‘lı
Teresa ( 1515-1582 ) gibi, din büyükleri yetişir.Cizvit Tarikatı nın kurucusu ; Aziz
İgnacio da Layola da yetişmiştir.. daha sonrasını ; yukarıda yazmıştım..Ingiliz
donanmasına yenilmeleri ile zayıflama başlar..
Işte ; Picasso , Velaskez,Dali,Miro,Gaudi…..gibi dev sanatçıları yetiştiren bu büyük
ülkenin şimdi Endülüs bölgesini anlatıcam….
23 Ocak 2013 Çarşamba günü ; 07.00 suları ; Atatürk Hava Limanı Dış Hatlar
Terminali nde Pronto Tur kontuarı önünde buluşmamızla birlikte ,Rehberimiz “ Yiğit
Angın “ la tanıştık ve gerekli işlemlerden sonra TK 1305 tarifeli seferi ile ; Malaga
4
ya09.40 da hareket ettik.Lokal saatle ( bir saat fark ) 13.30 civarı Malagaya ( 11 km )
hareket ettik..
Iber yarımadasının ;Endülüs deki,
önemli Akdeniz limanları , Cebelitarık ( İng.
Toprağı )- Malaga- ve Almeira dır. Atlantik de ise Càdiz…Ayrıca ; Huelva dan da ;
Atlas Oky.na , ulaşmak mümkün.Sevilla dan geçen ; Guadalquivir ( Alfonso XIII
,kanalı) nehri ile de Jerez de la Frontera dan geçip ,; Càdiz den de Atlantik ‘e
ulaşmak mümkün.Kaldı ki ; bir zamanlar Kristof Colomb, Magellan ve Del Cano
Atlantik e ; Sevilla dan ( 80 km.) ,bu şekilde ulaşmışlardır.. Bölgenin ; önemli kara
şehirleri..: Sevilla dan başka, Cordoba, Ronda, Granada,Ubeda, Baeza ve Jaén i
sayabiliriz..Biz ; yeniden , Malaga ya dönelim..
Şehir merkezindeki ; Malaga Katedralinin( 1528-1783) önünden , lokal rehberimizi
aldık ve Malagueta mah.den geçerek, Alcazaba ve Kale’ nin bulunduğu, Gibralfaro
tepesine çıkarak, Htl. Paradiso da çok güzel bir manzara , ayaklarımızın altında, bir
kahve molası verdik.. Bir roma tiyatrosu gibi; Alcazaba tepeye yaslanmış bir
mahalle..IX. yüzyılda bir Roma Hisarı ( kalesi) idi..Şehrin yöneticilerinin rezidansları
buradaydı..Gibralforo ( colline de phare = fener tepesi ) ise Alcazabaya surlarla
bağlanmıştır..Bu ilk Fenike Hisarı Emir Yusuf tarafından XIV yüzyılda yeniden
yapılmıştır.Buradan dar sokaklarla Malagueta ve bir liman gezinti alanı olan “ Pesco
Maritimo” ya inmek mümkün.Tepedeki seyir terasın ( “Parador de Malaga”) dan;
Liman ve Arena ( Plaza de Toros de Malaga ) yı keyifle izledikten sonra aşağıda,
otobüsümüzü bıraktık ve kendimizi Picasso’nun da; bankta oturan heykeli bulunan
“Plaza Merced “ e geldik..Şirin bir park…
Babası da ; bir ressam ve resim öğretmeni olan PABLO PİCASSO( 25.10.1881 de
Malaga
–
8.4.1973
Mougina
,Fransa)
nun
doğduğu
ev
burada
görülmektedir.Çocukluğu da , burada geçmiştir.Ünlü yapıtları : Avignon ‘lu kızlar
1907( bir genelevdeki beş kadın) , Guernica( 1937 ,Alman ordusunun bombardımanı
,Ağlayan kadın 1937 ( savaştan nefret )..Mezarı ; Güney Fransa da , 1000 kadar
kişinin yaşadığı, küçük bir kasaba olan Vauvenarque daki bir şatodadır..Resim
çekmenin yasak olduğu( aileni talimatı ); bu şatoda,
Picasso;
en fazla 3 yıl
yaşamıştır..15.10.1986 da intihar eden , son karısı Jacqueline ile; burada, beraber
yatarlar..Mezar taşında ; Guernica tablosundaki; elinde vazo tutan bir kadının;
replikası vardır..
5
Şehrin ilk kurulan sokağı “ la alcazabilla” ve antik dönem roma tiyatrosunu
gördük..Buradan ; Alcazaba ve Kale yapısınıda incelemek mümkün..Solomon ibn
Gabriol ( 1021,Malaga- 1058 Valencia ) ‘un heykeli de burada..Bu ünlü Yahudi
kabalist ( Kabala bilgeliği , en kısa ifadesi ile , manevi dünya ile ilgilenme..) i de
arkamızda bırakarak ; El Pimpi ( ünlü bir rest ), Picasso Müzesi, Larios Cad., ve bir
ticari meydan olan “ Plaza de la Constitucion” dan geçerek otelimize geldik..( Htl.Tryp
Alameda 4 , Av.de la Aurora)
24 Ocak Perşembe sabahı , 9.00 da ; 103 km. uzaklıkda olan RONDA ya hareket
ettik..Yaklaşık 40.000 oturanı olan , bu 750 m. rakımlı , dağ kasabasının tarihi , Julius
Cesar ‘ a dayanır..Arap istilasından sonra; Güney İsp.nın , önemli bir kale şehri olan
Cordoba Emir i ile Afrika toprakları arasında, bir ulaşım-iletişim kapısı olur.90 m
derinliğindeki kanyon,şehri iki kısma ayırır..Aralarında , “ Puento Nuevo” veya yeni
köprü ( XIX. Yüzyıl ) , eski ve yeni Ronda yı birbirinden ayırır..11 sularında
terkettiğimiz otobüsümüze , 15 sularında geldik..Gezintimizde ; MUDEJAR san atının
( arap süslemeli , hıristiyan san atı ),çok değişik , örneklerini gördük..Yeni köprüden
geçerken , ve yanındaki Parador dan , “ Ronda Tajo Kanyonu “ nun ( Rio Guadalevin
ırmağı geçer) , eşsiz manzarasını gördük.Plaza Mayor ( place principale) da ; Ronda
Katedrali ( St. Marie de l ‘incarnation, çan kulesi; minarenin üstüne yapılmış.Mudejar
sanatı ), St. İsabelle des Anges ( 1540 da, eski bir İslam hapishanesi üzerine
yapılmış ), eski bir magribi Alcazaba Sarayı üzerine yapılmış, tarih müzesi ,Herkül
heykeli olan meydan, Socorro kilisesinin olduğu “ Plaza del Socorro “ ve en önemlisi
İspanya daki ilk arena olan “ Plaza de Toros “ ve müzesini gezdik.136 sütunun
çevrelediği ; müthiş arena, 11.5.1784 de açılmış.Müzeden sonra ; Sevim ( flamanca
reh.) , Eşi Mahmut Bey. Eşim,Yiğit ve lokal rehberimizle güzel bir Ronda öğle yemeği
yedik.Ve otobüsümüze gelerek, MARBELLA ya hareket ettik.. 53 km. uzaklıkta olan ,
önce “ Puerto Banus “ a geldik.İspanya , Saint Tropez i olan , meşhur yat limanında
15 dak serbest zamanımızda Don Juan heykelini gördük ve tekrar otobüsümüze 8
km. uzaklıkta olan Marbella ya gelmek için döndük.. Cebelitarık boğazı ve Almeira
arasındaki “ Costa del Sol” diye isimlendirilen uzun sahil şeridindeki Marbella ; bugün,
Avrupa jet sosyetesinin , bir uğrak yeridir.Şehir merkezindeki; “ plaza del
ayuntamiento “ belediye meydanı,alcazaba, kale ve plaja inerken gördüğümüz
Salvador Dali ( 11.05.1904, figueras- 23.01.1989 figueras , Katalan ressam ) tasarımı
6
heykeller gördüğümüz yerler arasında idi..Bu güzel bölgeden ayrılarak , 19 sularında
Malaga ya ( 59 km. ) geri döndük..
25 Ocak Cuma sabahı , 9.00 da ; Sevilla ( 205 km.) ya hareket ettik..Öğle suları ,
12.30
gibi
“
Plaza
Espana”
önünde
indik..Lokal
rehberimiz
bizi
beklemekteydi…İspanya nın bu 4. Büyük şehri ( Madrid, Barcelona ve Valencia’dan
sonra) 2.000.000 a yaklaşan nüfusu ile hemen etkiliyor..Guadalquivir Nehri nin; doğu
yakasında , Atlas Okyanusu ndan 87 km. içerde, Madrid in 550 km. güney
batısındadır.Meşhur Maria Luisa Park ının içindeki ; 45932 metrekarelik bir alana
yayılan, bu muhteşem yapı,
Mimar Anibal Gonzales e Alfonso XIII 1928 de,
yaptırmış. Art Déco yla birlikte , Neo-Mudejar görmek hemen mümkün..İçerden ,
binanın yarım daire şeklindeki alt katına baktığımızda ; bütün Ispanya şehirlerini ,
özellikleri ve haritadaki yerleri ile birlikte, fayanslara resmedilmiş bir şekilde görmek
mümkün..Hilal şeklindeki binanın; bir ucundaki kule, Amerika ı, diğer ucundaki kule
ise, İspanya ı simgeliyor. .( Güney ve Kuzey kuleler , Yani İmparatorluk… ) Bugün;
burası bir devlet binası olup,
içinde çeşitli müzeleri de, barındırmaktadır.Parkın(
Maria Luisa ) içerisinde ; çoğu Güney Amerika dan getirilmiş ; bitki ve ağaçlar
vardır..Palmiyeler..Turunçlar..Kauçuk…Ekzotik bitkiler…
Yapımı 1757 de bitmiş eski tütün fabrikası barok ve rokoko üslubunda ,Avenida el
Cid, Engizisyon Meydanı derken “ Plaza Amerika “ da güvercinlerle kucaklaştık
.Kristof Kolomb bulvarı,Altın Kule,Arena yı görerek devam ettik..Nehrin karşısındaki
ünlü cadde “ betis” ve “triana” yı gördük.San Telmo sarayı ( 1682-1734 ), Puerta de
Jerez meydanı , nihayet Anayasa Cd. Ve Fahri Türk elçiliği binalarını görertek
Otelimize geldik..( Htl.Tryp Macarena .San Juan da Ribera,2)
Flamenco nun doğduğu, önemli okullarının olduğu bu şehirde ; bir gösteri görmemek
olur mu ? Akşam “ Palacio Andaluz “ da muhteşem bir show daydık..SANGRİA nın
tadı ; bu kadar mı , güzel olur..?
26 Ocak ,Cumartesi 9.00 da hareket ettik…Şarap, zeytin, mantar, ve meyve ihraç
eden bu iç liman kentini ; daha da yakından tanımak için ,Alcazar önündeki , Santa
Cruz antik mahallesinin önünde indik..Yaklaşık 2km. kenarında dev bir kare , ye “ La
Puerta del Leon “ den girdik..Ve Monteria meydanında müzisyenler , bizi;
Passadoble yle karşıladı…Murillo Parkı, ve Kolomb gemisi ( Santa Maria) heykeli ,
Sevilla Berberi( operet )
evi,Çeşitli dar sokaklardan geçerek , Alcazar Sarayına
7
geldik.1987 de ; Unesco , dünya tarihi mirasına almıştır..Müze gezildi..Bahçesinde ;
envai çeşit tavuskuşları ve ağaç , çiçekler, havanın güzelliği…..Alcazar sarayı ;
Muvahhitler döneminde 1181 de başlamış,Hıristiyan dönemde 1364 de bitmiştir.O
yüzden ; Magrip ve gotik üslubun izlerini taşır.Bu dönemde yapılan 10 köşeli Altın
Kule ( Torre del Oro ) nun günümüzde nehirden çok güzel bir görünümü
vardır..Katedralin bitiminden 1599 da biten Lonca Evin de , günümüzde Batı Hint
Adaları Genel Arşivi ve Sevilla Universite ( 1802 ) yer alır..Sevilla uzun bir zamandan
beri de piskoposluk merkezidir..Oradan SEVİLLA SANTA MARİA KATEDRALİNE (
1401-1528 ) geçtik..Gotik tarzın; bu en büyüğü( kapladığı alan bakımından ) , kilise
mimarisinin dünya üçüncüsü, bu muhteşem katedralin içi ; tabii ki, birçok şapeli de
barındırıyor.Daha önceleri ; 1172-90 arasında Muvahhitlerin yaptırdığı camiinin
olduğu yere yapılmıştır.Kristof Kolomb un anıt-mezarı, müzesi, hele kutsal emanetler
bölümü,
dünya standartlarının çok üstünde..İç mekanı,
genellikle Murillo ve
Zurbaranın tabloları süsler.Çan Kulesinin yüksekliği 105 metre olan Giralda Kulesine
çıkarken, çık çık bitmeyen katlarını , 36.ncısına geldiğimizde; yorgunlukla karışık tatlı
bir tebessüm,
hepimize hakimdi..Oradan ; Sevilla manzaraları ; hemen
yorgunluğumuzu
sildi,götürdü..Öğleden
sonra
;
tekne
turunda
yine
tarihin
derinliklerinde idim..
Kristof Kolomb ( 1451 ,Cenova-İtalya – 20.05.1506 ) …. Portekiz li Ferdinand
Magellan ( 1480,Sabrosa- 27.04.1521 Filipinler) ….Juan Sebastian Del Cano ( 1486
,Getaria ,İspanya- 04.08.1526 Pasifik Okyanusu)… Bu unutulmaz denizciler , bu
büyük kaşifler ; işte 5-6 asır evvel, şu an bizim olduğumuz yerden denize
açılmışlardı….!!! Hele ; Del Kano ,Magellan ın yolculuğu bitiremeden ölmesi üzerine;
yerine geçip, dünya turunu tamamlayarak ,kaptanlığını yaptığı , Concepcion u , 1522
de Avrupa ya ulaştırdı.. Sonra ; ikinci kez çıktığı seferinden dönemedi..Güney
Amerika nın ucu Magellan Boğazından 26.05.1526 da geçti ve Büyük Okyanusta
çok sevdiği denizine kavuştu…
Yeni Dünya nın keşfi ile gelen altın ve gümüş; kentte bulunan darphanede basılıyor
ve Sevilla 1588 de ,150.000 e yaklaşan nüfuzu ile ,İspanya nın en varlıklı ve
kalabalık kenti oluyordu.İspanya nın övünç kaynağı olan ressamlar ; Diego
Velazquez, Francisco de Zurbaran, Bartolomé Esteban Murillo, heykeltıraş Juan
Martinez Montanes ve şair Fernando Herrera gibi sanatçılar bu devirde Sevilla da
8
yetişmişlerdir.Miguel de Cervantes in ; ünlü Don Kişot romanı Sevilla hapishanesinde
yazılmıştır.
18.yüzyıl İspanya başındaki Bourbon hükümdarlar, 19.yüzyılda Fransız istilası,
devrimi,ve iç savaş bu gelişmeyi durdurmuştur..Daha sonra başlatılan Nisan Panayırı
( ilki 1847, daha sonraları her paskalyadan sonra ) ve 1929 daki İber-amerikan savaşı
kısa bir canlanma yaratır. Liman genişler.Sanayi ve Ticaret için alt yapı yatırımları
canlanır.1992 Dünya Fuarı birçok tarihi yapıyı restore ettirir..
5. Günümüzde, 27 Ocak Pazar günü ,10.00 da Cordoba ( 140 km. ) ya hareket
ettik..12 suları geldiğimiz Cordoba ; uzun süre Endülüs Emevilerinin egemenliğinde
kalmıştır.Şehrin en önemli eseri . İspanyolların “ Mezquita “ diye isimlendirdikleri
Kurtuba Camii dir.Şehir ; Guadal quivir nehir vadisine kurulmuş olup Sierra Morena
dağları eteklerindedir.Bu dağlarda zengin kömür, kurşun ve çinko yatakları vardır.
Otobüsümüz bizi Puerta de Almodovarda da bırakarak bizleri 17.00 de beklemek
üzere gitti..İndiğimiz yer arap orijinli bir kapı.XIV. yüzyılda yapılmış.Solda bir
heykel.Lucius Annaeus SENECA ( MÖ 4.Cordoba- MS 65 Roma ) Bu büyük düşünür,
filozof ve devlet adamı ; gerçek erdemin insanın içinde olduğunu , harici iyilik ve
zenginliklerin insana mutluluk sağlıyamıyacağını taa o zaman söylemiştir.Sur içine
girerek ; Yahudi mahallesini ve Zoco isimli bir Endülüs evini gezdik.Bin
MAİMONİDES ibn meymun ( 30.03.1135 Cordoba- 13.12.1204 . Al Fustat. Kahire nin
eski adı. ) heykeli önünde durduk. Aristotales okulundan yetişme , musevi bir
filozof.Ortaçağın ;bu tartışmasız , en önemli düşünürü, 14 ciltlik Musevi Kanun u
külliyatı “ Mişna Tora “ ile meşhurdur.Sonra sur dışında 14.04.1126 Cordoba
doğumlu, 10.12.1198 Marakeş ( Fas) de ölen , ortaçağ İslam filozofu , düşünürü
Ahmed bin RUSD ..Latinler , Averrores derler.Matemetik-Fizik-Tıp üzerine eserleri
vardır.Heykeli çok güzel yapılmıştır..Daha sonra ilk hastane binası önünde , ilk
katarakt ameliyatı yapan Muhammed el QUAFİKİ nin heykelini gördük.Deri müzesi,
çiçekli sokak ( calle de las flores ) derken Cordoba Camii ne girdik.Kurtuba Camii ,
İspanyolcada
,Arapça
mescid
kelimesinden
türetilmiş
“
Mezquita”
diye
bilinir.Sonradan kiliseye çevrilen bir camiidir.Endülüs deki 600 kadar camii nin en
önemlisidir.Temeli 786 da atılmış olup, 1523 de katedrale çevrilmiştir.İçinde 1293
sütun
vardır.Şehrin ortasından geçen , Guadalquivir ırmağının kenarında
9
Abdurrahman I . tarafından inşaasına başlanmış, bazı eklemelerden sonra 175 m.
uzunluğunda ,134m. genişliğinde muazzam bir yapıya dönüşmüştür.
Daha sonra ; Roma Dönemi Köprüsünden geçerek otobüsümüze bindik ve 202 km.
yaparak.Granada ‘daki otelimize geldik..Carmen,Acera del darro.62…
6. gün. 28 .01.2013 Pazartesi sabahı ,Granada yı keşfetmek için 10.00 da otobüste
idik..Granada , 738 m. rakımlı, 300.000 nüfuslu,Endülüs bölgesinin önemli bir
şehridir.Gırnata , diye de isimlendirilir..Endülüs Emevilerden kalan El Hamra (
Alhambra) sarayı ile ünlüdür..İslam mimarisinin en yüksek noktalarından biri olan bu
sarayın temeli 1232 yılında Gırnata Emirliği yani Beni Ahmer ( nasiriler)devletini
kuran 1. Muhammed ( Muhammed bin Ahmer )zamanında atılmıştır.Bu saray
yapılırken , Sevilla ve Kurtuba hrıstiyanların eline geçmişti..Girift bir yapıya sahip
sarayı gezerken ; 1929 da
ki İspanya Büyükelçimiz Yahya Kemal Beyatlı ,
hayranlığını gizleyemez ve 780 yıllık Islam hakimiyetinin en güzel eseri der…19. Ncu
yüzyılda rest çalışmaları artmış, günümüzde hala devam etmektedir…
Saraydan sonra ; şehir merkezinde Granada Katedrali ( 1518-23 ) inin ,mimar Egas
ilk çalışmalarını yapar.Daha sonra çeşitli etaplarda inşaat 181 yıl sürer.81 metrelik
çan kulesi muhteşemdir.İçinde; El Greco ( Trinity Şapeli ), Ribera ,diğer birçok
resim,Alonso Cano ise meşhur Adem ve Havva nın büstlerini yapmıştır.Katedralin
hemen yanındaki müzede Katolik İzabel,Kral Ferdinand , çucukları Güzel Filip ve deli
Jeanne ‘ nın hem lahitleri , hemde kriptoları bulunur…
Önemli bir meydan olan Bib Rambla nın yanında eski Alcaceira yeni Ipekçiler Çarşısı,
Gran via bulvarı ve darro nehri yanısıra “ plaza nueva” gördüğümüz yerler
arasındaydı..Gece ; Çingenelerin yaşadığı” sacromonte” mahallesi ve “ la rocio “
ailesinin mağara evlerinde “ zamba gitana” şovu , ve peşinden yürüdüğümüz
Müslümanların yaşadığı eski albaicin mahallesi ve de en son “ Parador de San
Nicolas “ dan Alhambra Sarayının gece görünüşü ile gezimizi noktaladık..
7.nci ve son gün..29 0cak ,Salı…
10
08.30 da ; otelden ayrılırken hepimizde ; tatlı bir hüzünve yorgunluk vardı..125 km.
uzaklıkdaki Malaga
havalimanına
geldiğimizde;
Rüya
dan uyanmaya
biraz
başlamıştık..
Ve 19.30 lokal saatle Atatürk hava limanına indik…
Teşekkürler IRO ( Şerif Yenen )
Teşekkürler PRONTO ( Gökçe Coşut )
Teşekkürler , Sevgili Meslekdaşım Yiğit Angın
TURA KATILANLAR Sevim-Mahmut Keskinci ; Anka Benli-Ebru Gökteke; Ayşegül
Ardıç-Ay Eschner; Sengül Sayın- Fezaman Günermengi; AydaEren- Arzu Gökçen
;Ayşe –Ibrahim Atalık; Ayşe Emre-Serap Öncü; Hale Beşkurt-Nezire Armutçuoğlu;
Hatice Gülgün;; Nur-Orhan Öztürk; Ertuğrul Göktan; Merh Ünalan;Feza Tosun-Canan
Vulkan ; Ayşe-Fatih Vatansever; Gönül-Metin-Aylin Eğrioğlu; Sinan Erol-Serap Celep
; Ayşe Özyol; Merih-Dilek Tüzün; Eren-Feryal Sagay; Sühendan Durak; Ipek-Semih
Takinacı; Semra Atilla ve Yiğit Angın…Grup + Rehber = 40 Pax
Download