NEWTON HAREKET KANUNLARI_sorular [Uyumluluk Modu]

advertisement
Q4.1
Motor
Şekilde çelik bir kablo ile yukarı doğru
sabit hızla çekilen asansör görülmektedir.
Bütün sürtünmeleri ihmal ettiğimizde;
Kablo
Çelik kablonun asansöre uyguladığı kuvvet
için ne söylenebilir?
A. Yerçekiminden büyük ve aşağı doğru.
B. Yerçekimine eşit.
C. Yerçekiminden küçük.
D. Asansörün hızına bağlı olarak kuvvet değişebilir.
Copyright © 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley
v
Asansör
A4.1
Motor
Şekilde çelik bir kablo ile yukarı doğru
sabit hızla çekilen asansör görülmektedir.
Bütün sürtünmeleri ihmal ettiğimizde;
Kablo
Çelik kablonun asansöre uyguladığı kuvvet
için ne söylenebilir?
A. Yerçekiminden büyük ve aşağı doğru.
B. Yerçekimine eşit.
C. Yerçekiminden küçük.
D. Asansörün hızına bağlı olarak kuvvet değişebilir.
Copyright © 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley
v
Asansör
Q4.2
vx
Bir cismin hız zaman grafiği
görülmektedir.
Buna göre bu cismin kuvvet
zaman grafiği hangisidir?
ΣFx
ΣFx
t
0
A.
ΣFx
t
0
B.
t
0
ΣFx
t
0
C.
Copyright © 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley
t
0
D.
Q4.2
vx
Bir cismin hız zaman grafiği
görülmektedir.
Buna göre bu cismin kuvvet
zaman grafiği hangisidir?
ΣFx
ΣFx
t
0
A.
ΣFx
t
0
B.
t
0
ΣFx
t
0
C.
Copyright © 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley
t
0
D.
Q4.3
Bir atın bir yük vagonunu çekerek hareket ettirdiğini
düşünelim.
A. Atın vagonu çekme kuvveti, vagonun atı çekme kuvvetinden
büyüktür.
B. Atın vagonu çekme kuvveti, vagonun atı çekme kuvvetinden
küçüktür.
C. Atın vagonu çekme kuvveti, vagonun atı çekme kuvveti ile
aynıdır.
D. Cevap at ile vagonun hızlarına bağlıdır.
Copyright © 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley
Q4.3
Bir atın bir yük vagonunu çekerek hareket ettirdiğini
düşünelim.
A. Atın vagonu çekme kuvveti, vagonun atı çekme kuvvetinden
büyüktür.
B. Atın vagonu çekme kuvveti, vagonun atı çekme kuvvetinden
küçüktür.
C. Atın vagonu çekme kuvveti, vagonun atı çekme kuvveti ile
aynıdır.
D. Cevap at ile vagonun hızlarına bağlıdır.
Copyright © 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley
Q4.4
(A) ve (B) blokları sürtünmesiz ortamda yan yanadır. Eğer F
kuvveti a bloğuna uygulanırsa;
A. Eğer B bloğu A bloğu ile yer
değiştirirse ivme daha büyük olur.
B. Eğer B bloğu A bloğu ile yer
değiştirirse ivme daha küçük olur.
C. F kuvveti A ve B bloğunun toplam
ağırlığından az olursa bloklar hareket
etmez.
D. Hiç birisi doğru değil.
Copyright © 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley
F
A
B
A4.4
(A) ve (B) blokları sürtünmesiz ortamda yan yanadır. Eğer F
kuvveti a bloğuna uygulanırsa;
A. Eğer B bloğu A bloğu ile yer
değiştirirse ivme daha büyük olur.
B. Eğer B bloğu A bloğu ile yer
değiştirirse ivme daha küçük olur.
C. F kuvveti A ve B bloğunun toplam
ağırlığından az olursa bloklar hareket
etmez.
D. Hiç birisi doğru değil.
Copyright © 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley
F
A
B
Q4.5
Ayakta durmakta iken yürümeye başladığınızda hangi
kuvvet sizi ileri doğru iter?
A. Ayağınızın yere uyguladığı kuvvet.
B. İvme kuvvetiniz.
C. Hız kuvvetiniz.
D. Yerin ayağınıza uyguladığı kuvvet.
Copyright © 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley
A4.5
Ayakta durmakta iken yürümeye başladığınızda hangi
kuvvet sizi ileri doğru iter?
A. Ayağınızın yere uyguladığı kuvvet.
B. İvme kuvvetiniz.
C. Hız kuvvetiniz.
D. Yerin ayağınıza uyguladığı kuvvet.
Copyright © 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley
Q4.6
A ve B blok birlikte
çekilmektedir. B blok ile yüzey
arasında sürtünme vardır. Her iki
blok sabit hızla sağa doğru
hareket etmektedir. Buna göre;
A. B bloğunun A blok üzerine etkidiği yatay kuvvet sola
doğrudur.
B. B bloğunun A blok üzerine etkidiği yatay kuvvet sağa
doğrudur.
C. B blok A blok üzerine yatay bir kuvvet uygulamaz.
D. Yeterli bilgi yok.
Copyright © 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley
A4.6
A ve B blok birlikte
çekilmektedir. B blok ile yüzey
arasında sürtünme vardır. Her iki
blok sabit hızla sağa doğru
hareket etmektedir. Buna göre;
A. B bloğunun A blok üzerine etkidiği yatay kuvvet sola
doğrudur.
B. B bloğunun A blok üzerine etkidiği yatay kuvvet sağa
doğrudur.
C. B blok A blok üzerine yatay bir kuvvet uygulamaz.
D. Yeterli bilgi yok.
Copyright © 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley
Download