Hytera Mobilfunk GmbH MS WORD

advertisement
Anmeldung zur Teilnahme an der Wirtschaftsdelegationsreise unter
Leitung von Wirtschaftsminister Olaf Lies in die Türkei (Mersin, Izmir,
Bursa),
1. – 7. November 2015
Aşağı Saksonya Eyaleti Ekonomi Bakanı Olaf Lies Başkanlığındaki
Türkiye Ekonomi Heyeti (Mersin, Izmir, Bursa)
1. – 7. Kasım 2015
Kayıt Formu
Formblatt zum Ausfüllen am Computer: Bitte die Textfelder ausfüllen und die Kontroll-kästchen
markieren, anhand dieser Angaben werden Ihre Gesprächspartner ermittelt.
Lütfen formu detaylı bir şekilde doldurunuz. Bu form aynı zamanda ikili görüşmeler için de baz
oluşturacaktır.
Fragebogen für Kooperationsbörse in
Mersin (02.11.2015)
Görüşme yapılacak şehirler:
Izmir (04.11.2015)
Bursa (06.11.2015)
! Bitte zutreffendes ankreuzen / lütfen işaretleyiniz
Unternehmensprofil / Şirket Profili
Unternehmen / Şirket:
Straße / Cadde:
PLZ, Ort / Posta kodu, Şehir:
Tel. (Zentrale) / Tel. (Merkez):
Fax (Zentrale) / Faks (Merkez):
E-Mail (Zentrale) E-Posta (Merkez):
Internet:
Hytera Mobilfunk GmbH
Fritz-Hahne-Straße 7
31848 Bad Münder
+49 5042 998 0
+49 5042 998 105
[email protected]
www.hytera.de
Reiseteilnehmer / Katılımcı:
Position / Ünvanı:
Tel.-Durchwahl / Tel.:
Fax-Durchwahl / Faks:
E-Mail / E-Posta:
Mobil-Telefon, während der Reise gültig
Cep tel.:
Geschäftssprachen / Yabancı Dil Bilgisi:
Torsten Feuerhake
Regional Direktor / Bölge Müdürü
434
105
[email protected]
+49 1703343739
Türkisch / Türkçe (akıcı)
Englisch / İngilizce (akıcı)
Deutsch / Almanca (akıcı)
wir benötigen einen Dolmetscher /
tercümana ihtiyacımız var
Branche / Faaliyet alanı/Sanayi dalı:
Professional Mobile Radio (PMR) /
Profesyonel telsiz
Anzahl Beschäftigte / Çalışan sayısı:
Gründungsjahr / Şirket kuruluş yılı:
Teil der Holding/Firmengruppe / Bağlı
olduğu şirket grubu/holding:
167
1980
Hytera Communications Limited
Umsatz p.a. / Yılık ciro: (Avro olarak):
Exportanteil / İhracat payı (% olarak):
35.122.141,85 €
%
Angebotene Produkte/Dienstleistungen
Ürün ve/veya hizmet çeşitleriniz:
TETRA, DMR, Endgeräte für TETRA- und
DMR-Funk als auch analoge Endgeräte. /
TETRA (Terrestrial Trunked Radio),DMR
(Digital Mobile Radio, TETRA ve DMRtelsizler için analog cihazlar
Anwendungsbereich der Produkte/
Dienstleistungen / Ürün ve/veya
hizmetlerinizin kullanıldığı alanlar:
TETRA, DMR, Oil & Gas Industry, Public
Safety, Transportation, Private Industry,
Military, Airport /
TETRA, DMR, petrol ve gaz endüstrisi,
kamu güvenliği, taşımacılık, özel sektör,
askeri, havaalanları
Wettbewerbsvorteile, Stärken und
Alleinstellungsmerkmale / Rekabet
avantajlarınız, güçlü yanlarınız ve
özelikleriniz (farkındalık):
Beabsichtigte Aktivitäten / Planlanan
faaliyetler:
Unsere Kernkompetenz ist die
Entwicklung, Planung und Umsetzung
von digitalen Bündelfunksystemen. Jedes
unserer Mobilfunksysteme ist eine
maßgeschneiderte Lösung mit optimaler
Performance. /
Temel yetkinliğimiz dijital çoklu telsiz
sistemleri geliştirmek, planlamak ve
uygulamak. Her bir mobil çözüm özel
yapılmıştır ve en iyi performansı
sunmaktadır.
Allgemein / Genel:
.
Verkauf/Vertrieb / Pazarlama
Suche nach / Beklentiler:
Handelsvertreter/Verkäufer
Ticari Temsilci / Satıcı
Kunden
Müşteri
Repräsentant, Agent
Temsilci, Dağıtıcı
Joint-Venture-Partner
Ortak Girişim Ortaklığı
Partner zur gegenseitigen Nutzung
der Vertriebsnetze
Dağıtım ağlarını, ortaklık şeklinde
karşılıklı kullanmak
Bürofaszilitäten
Ofis olanakları
Einzelhandelspartner
Perakende satış ortaklığı
Großhandelspartner
Toptan satış ortaklığı
Anderes: Kooperation mit ähnlichen
Unternehmen Diğer: Benzer şirketler
ile işbirliği (uzun vadede ortaklık)
beabsichtigte Aktivitäten (Fortsetzung) /
Planlanan faaliyetler (Devam)
Definition der Zielgruppe (in welcher
Branche/Industriezweig werden Ihre
Produkte verwendet?) / Hedef
Müşterileriniz (Ürünleriniz hangi
branş/sanayi dalında kullanılıyor?)
Welche Anforderungen stellen Sie an
Ihren idealen Geschäftspartner
(Geschäftstätigkeit, Zielbranche,
Firmengröße, Vertriebsnetz und –weg,
Technische Voraussetzungen,
Know-How)) / Arzu ettiğiniz iş
ortağınızdan beklentileriniz nedir? İdeal iş
ortağı için şartlar nelerdir? (faaliyet alanı,
hedef sektör, firma büyüklüğü, dağıtım
ağı ve kanalları, teknik şartlar, bilgi, knowhow?)
Produktion / Üretim:
Suche nach / Beklentiler:
Produktionsmöglichkeiten
Üretim İmkanları
Produktionspartner
Üretim ortaklığı
Lieferant / Zulieferer
Tedarikçi/ Alt Tedarikçi
Sonstiges / Diğer:
Zu unseren Kunden gehören Behörden
und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben (BOS), Öl- und
Gaswirtschaft, Verkehrsunternehmen,
Flughafenbetreiber, Industriebetriebe und
militärische Nutzer. / Müşterilerimiz
arasında resmi daireler ve özel güvenlik
(BOS) gerektiren organizasyonlar, petrol
ve gaz sanayisi, nakliye şirketleri,
havaalanı işletmeleri ve askeri kullanıcılar
bulunmaktadır.
A company/partner who has degree of
involvement and business relation to
companies in the filed of professional
communication. The provides who
manage the local contents for a
communication project.
Policia Nacional del Peru, BMW, BKV,
Kasachische Eisenbahn, Kuwait National
Petroleum Company, Ooredoo, Metro
Bursa, Metro Marmaray, Öffentliche
Sicherheit Mazedonien, Würzburger
Wer sind bisher ihre wichtigsten Kunden Straßenbahnen, Flughafen Genf und
Hannover uvm. /
in Deutschland/im Ausland? (Branchen,
ggf. Namen) / Almanya / yurt dışındaki en Policia Naciolan del Peru, BMW, BKV,
Kazakistan demiryolu, Kuwait National
önemli müşterileriniz kimdir? (Branş ve
Petroleum Company, Ooredoo, Metro
Şirket ismi)
Bursa, Metro Marmaray, Makedonya
kamu güvenliği, Würzburg demiryolu.
Genf ve Hannover havaalanı vs.
Wie werden Ihre Produkte /
Dienstleistungen in Deutschland
vertrieben? / Ürünleriniz/Hizmetleriniz
Almanya’da nasıl pazarlanmaktadır?
Ihnen bekannte Firmen vor Ort, die zu
Gesprächen eingeladen werden sollten /
Görüşmeye davet edilmesinde yarar
görülen tanıdığınız yerel firma/firmalar:
eigene Vertriebsorganisation
Kendi dağıtım ağımız ile
Großhändler
Toptancılar ile
Einzelhändler
Mümessiller ile
Sonstiges / Diğer:
KEPCo
Sonstiges / Diğer:
Bitte bis 14. August 2015 zurücksenden an
Formu lütfen aşağıdaki adrese gönderiniz:
IHK Projekte Hannover GmbH
z. Hd. Reinhard Wagner
Schiffgraben 49
30175 Hannover
Tel. (0511) 3107-339
E-Mail: [email protected]
K:\Abt. II\Unternehmerreisen\2012\Türkei 29.4.-5.5.2012\Firmenprofil d_tr.doc
Download
Random flashcards
Create flashcards