Doğal Kaynaklar (Fosil Yakıtlar)

advertisement
ENERJİYİ
VERİMLİ KULLANMAYA
NEDEN
İHTİYACIMIZ
VAR?
www.atikyonetim.com/evsel/
Enerjiyi verimli kullanmadığımızda;
1.Sınırlı olan doğal kaynaklarımız giderek daha da tükeniyor ve
ülkemizin dış ülkelere olan ihtiyacı artıyor.
www.atikyonetim.com/evsel/
2
2. Fosil yakıtların kullanılması ile hali hazırda mevcut olan çevre kirliliği
sorunlarımız giderek daha da artıyor.
www.atikyonetim.com/evsel/
3
3. Fosil yakıtların sürekli enerji üretimi için kullanılması sonucu kimya,
plastik vb. gibi diğer üretim sektörlerimiz hammadde bulma konusunda
sıkıntı çekiyor.
www.atikyonetim.com/evsel/
4
4. Herhangi bir işi gerektiğinden daha fazla enerji tüketerek
gerçekleştirdiğimiz için, daha fazla para ödemek zorunda kalıyoruz.
www.atikyonetim.com/evsel/
5
DOĞAL KAYNAKLAR
(FOSİL YAKITLAR)
SORUNU
www.atikyonetim.com/evsel/
6
Doğal Kaynaklar (Fosil Yakıtlar) Sorunu
 Dünya nüfusumuz her geçen gün giderek daha da artmaktadır. Fakat
doğanın enerji üretebilmemiz için bizlere sunduğu kaynaklar sınırlıdır.
Giderek tükenmekte olan bu kaynaklarımızın pek çoğunun yenilenmesi
mümkün değildir. Doğalgaz, petrol ve kömür gibi yenilenemeyen yakıt
kaynaklarımız bir gün elbet tükenecektir.
Dünya’da enerji tüketiminin bu şekilde devam etmesi durumunda 2020
yılında fosil yakıt kaynaklarının yarısının tüketilmiş olacağı tahmin
edilmektedir.
www.atikyonetim.com/evsel/
7
Doğal Kaynaklar (Fosil Yakıtlar) Sorunu
Fosil yakıt kaynaklarının tükenmesi ile sadece enerji üretimi konusunda
sıkıntılar baş göstermekle kalmaz, ayrıca bunun yanında bazı üretim
alanlarında da hammadde bulma sıkıntıları başlar.
www.atikyonetim.com/evsel/
8
Doğal Kaynaklar (Fosil Yakıtlar) Sorunu
Günlük yaşantımızda kullandığımız pek çok ürün fosil yakıt kökenlidir. İlaç
üretimi, plastik malzemelerin üretimi, kimyasal maddelerin sentezlenmesi
gibi pek çok üretim alanlarında da fosil yakıtlardan yararlanıyoruz.
Bu durumda kaynaklarımız tükenirse üretim faaliyetlerimiz de sıkıntıya
düşecek ve bu da yaşam faaliyetlerimizi doğrudan etkileyecektir.
www.atikyonetim.com/evsel/
9
Doğal Kaynaklar (Fosil Yakıtlar) Sorunu
 Doğal kaynaklarımız tükendiğinde, hem ihtiyacımız olan enerjiyi hem de
üretim için gereken hammadde ihtiyacımızı dış ülkelerden satın almaya
başlarız.
 Üstelik dış ülkelere olan bağımlılığımız da bu sebeple
giderek artar ve bağımlı olduğumuz diğer ülkeler de bu
durumu kendi çıkarları için kolaylıkla kullanabilirler
www.atikyonetim.com/evsel/
10
Doğal Kaynaklar (Fosil Yakıtlar) Sorunu
 Ülkemiz rüzgarlar, güneş ışınları,
jeotermal enerji kaynakları, barajlar gibi
doğal ve yenilenebilir enerji kaynakları
açısından çok büyük bir hazineye sahiptir.
www.atikyonetim.com/evsel/
11
Doğal Kaynaklar (Fosil Yakıtlar) Sorunu
Eğer bu hazinelerimizi;
 etkili ve verimli bir şekilde kullanamaz,
 onları değerlendiremez,
 koruyamaz ve
 çabucak harcarsak;
kısa bir süre sonra ihtiyacımızı karşılayabilmek, hatta
sürdürebilmek için, tamamen başka ülkelere muhtaç kalırız!!!
www.atikyonetim.com/evsel/
hayatımızı
12
ÇEVRE KİRLİLİĞİ SORUNU
www.atikyonetim.com/evsel/
13
Çevre Kirliliği Sorunu
Kömür, doğalgaz ve petrol gibi fosil yakıtlar, yüksek basınç altında oluşmuş
ve karbondioksit (CO2) içeriği bakımından çok zengin organik maddelerdir.
Bu yakıtların kullanımı sonucunda açığa çıkan CO2 gazı doğrudan
atmosfere karışır.
www.atikyonetim.com/evsel/
14
Çevre Kirliliği Sorunu
Normalde karbon döngüsünün bir parçası olan bu olay, fosil yakıtların
kullanımının artması ile atmosferdeki CO2 miktarının normalden yüksek
seviyelere çıkmasına neden olur.
 Karbondioksit gazı, doğal sıcaklık dengelerinin bozulmasında diğer sera
gazları ile kıyaslandığında % 55′lik bir oranla en büyük etkiye sahiptir.
Çağımızın sorunu olan “Küresel Isınma”nın oluşumunda “Sera Etkisi”nin
rolü büyüktür.
Peki nedir bu sera etkisi???
www.atikyonetim.com/evsel/
15
Çevre Kirliliği Sorunu
 İşin içerisine terimleri katmadan kısa
ve öz anlatmak gerekirse sera etkisi;
Dünyamızın, güneşin altına park edilmiş
bir arabanın içi gibi ısınmasıdır.
www.atikyonetim.com/evsel/
16
Çevre Kirliliği Sorunu
 Sera etkisi dünya yüzeyinin ortalama sıcaklığını değiştireceği için, uzun
vadede iklimlerde değişiklikler, buzulların erimesi, mevsimlerin kayması ve
tarım alanlarının verimsizleşmesi gibi çok ciddi sorunlara neden olabilir.
www.atikyonetim.com/evsel/
17
Çevre Kirliliği Sorunu
Fosil yakıtların kullanılması ile atmosfere salınan diğer sera gazları ise CO,
SO2, NOx gibi zehirli gazlar ve radyoaktif maddelerdir.
Sera gazlarının tek etkisi küresel
ısınma üzerine değildir.
Bu gazlar “asit yağmurları”na da
sebep olurlar.
www.atikyonetim.com/evsel/
18
Çevre Kirliliği Sorunu
Bu gazlar havada bulunan su buharı ile birleşince kimyasal bir tepkime
meydana gelir. Bu tepkime sonucunda sülfürik asit ve nitrik asit damlaları
oluşur.
Çok miktarda kükürt ve azot içeren bu tip
yağmurlara “asit yağmurları” denir.
Atmosferdeki asit, yalnızca yağmurlarla
değil, kar, sis, havadaki gazlar ve tanecikler
yoluyla da yeryüzüne iner.
www.atikyonetim.com/evsel/
19
Çevre Kirliliği Sorunu
Termik santrallerde, sanayide ve binalarda yakıt olarak kömür
kullandığımızda, bu kirlilik etmenlerinin yanı sıra ayrıca bir de hepimizin
yakından tanıdığı “kül” dediğimiz bir maddenin açığa çıkmasına sebep
oluyoruz.
 Cıva, kurşun, arsenik ve kadmiyum içermesi nedeniyle kül de yüksek
oranda kirletici etkiye sahiptir.
Fosil yakıtların bu şekilde kullanılmaya devam edilmesi durumunda tüm
doğanın ekolojik dengesinin bozulması kaçınılmaz bir sondur.
www.atikyonetim.com/evsel/
20
EKONOMİK SORUNLAR
www.atikyonetim.com/evsel/
21
Ekonomik Sorunlar
Enerji tasarrufu yapmak hem aile bütçemiz hem de devlet bütçemiz
açısından son derecede önemli bir faktördür.
Şu an ülke olarak kullandığımız enerjinin yaklaşık %60'ını başka ülkelerden
alıyoruz ve geri ödemeyi döviz olarak yaptığımız için hem devlet bütçemiz
hem de ev bütçemiz bu açıdan büyük darbeler alıyor.
Eğer enerjiyi daha verimli kullanır, tasarruf yaparsak faturalarımız daha
düşük gelir. Bu da hem ailemizi hem de devletimizi ekonomik çıkmazdan
kurtarır.
www.atikyonetim.com/evsel/
22
www.atikyonetim.com/evsel/
23
KAYNAKLAR
http://enerjiyonetimi.com.tr
http://www.aydinlatmax.com
http://www.eie.gov.tr
http://www.enerjitasarrufu.com/
http://www.genbilim.com
http://www.immergas.com.tr
http://www.kuresel-isinma.org/
www.atikyonetim.com/evsel/
24
Download