Fosil Deyip Geçme, Enerji bizde, Bak Dünyayı Isıttık Bile…

advertisement
Hazırlayan: Gülçin Demircan
Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. İnci Morgil
Fosil Deyip Geçme, Enerji
bizde, Bak Dünyayı Isıttık
Bile…
Fosil Enerji Kaynakları (Çözümlü Çalışma Yaprağı1)
2007 ANKARA
FOSİL DEYİP GEÇME, BİZDEKİ ENERJİYLE
DÜNYAYI ISITTIK BİLE!
1)Kömür, Petrol ve Doğalgaz fosil enerji kaynaklarıdır.Yanmaları sırasında bulundurdukları enerji ısıya
dönüşür. Peki sıklıkla kullandığımız bu enerji kaynakları nasıl oluşuyor? Aşağıdaki resimler yarımıyla
bu sorunun cevabını bulmaya çalışınız.
I)Denizdeki Alglerde fotosentez yaparak
Güneş enerjisini kimyasal enerjiye
dönüştürmektedirler.
I)Fotosentez sırasında Güneş enerjisi
Klorofiller ile kimyasal enerjiye çevrilir.
II) Bu organik maddeler tabakalar arasına
sıkışarak yüksek basınç ve sıcaklıkla petrol ve doğal gaza dönüşür.
II)Ormanların bir süre sonra toprak yüzeyinde
oluşturdukları fosiller toprağın üst yüzeyinde
bir tortu oluştururlar.
Bu tortu zamanla yer altında yüksek basınç ve
sıcaklıkla karbon bakımından zengin bir
enerji kaynağı olan kömürü oluşturur.
III)Karbon bakımından zengin
olan bu enerji kaynaklarının
oksijenle reaksiyonu sonucu
(Yanma) enerji ısı ve ışığa
dönüşür.
2)Fosil Enerji kaynakları Karbon Bakımından oldukça zengindir. Buna göre karbonun yanma
reaksiyonunu nasıldır?
C + O2 CO2 - nkJ
Bilgi:
Bu çalışma yapraklarının değerlendirilmesi sırasında konuyu birleştirici
bazı sorular sorulabilir. Örneğin; Başka ne tip enerji kaynakları vardır
ya da başka ne tür alternatif enerji kaynakları bulunmaktadır, bu
enerji kaynakları nasıl elde edilmektedir? gibi. Bunun yanı sıra
tartışmanın sonucu olarak; gelişen teknoloji ile gelecekte güneş
enerjisini direk olarak kullanabilmenin mümkün olmasının açıklanması
çalışmayı daha anlamlı hale getirecektir. Bu dersin bir kısmında
fotovoltatik piller ve güneş pilleri ile ilgili kısa bir konuşma yapılabilir.
Download