Varsa(X) olarak işaretleyiniz

advertisement
FZY-1020 DOLAŞIM 1 (KALP)FIZYOLOJISI
Fizyoloji A.D.
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
1
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Önşartlar
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve
Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
28
14
10
Krediler
Proje/Alan
Ödev Diğer Toplam Kredi
Çalışması
10.5
50
112.5
ECTS Kredisi
2
Türkçe
Zorunlu
Hücre fizyolojisi, otonom ve periferik sinir sistemi
Kalbin fonksiyonel anatomisi, kalp ritminin düzenlenmesi, kalp siklusu ve mekanik olaylar,
atım hacminin ve kalp debisinin kontrolü, EKG.Sağlıkta ve hastalıklarda kardiyovasküler
düzenleme mekanizmaları
Kalp fonksiyonları hakkında detaylı bilgi vermek
Kalbin işleyiş özelliklerini ve organla ilgili bazı hastalık mekanizmalarını öğrenme.
Berne and Levy, Physiology, Fourth Edition, 1998
Guyton and Hall,:Textbook of Medical Physiology, 11. ed. 2006
Ganong,WF, Tıbbi Fizyoloji, 20.Baskı,2002
Bell et. Al Textbook of physiology 10. ed. 1989
Değerlendirme
Ölçütleri
Varsa(X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde(%)
x
20
X
80
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
Prof Dr. Aydan Babül
Konular
1
Kalbin elektriksel aktivitesi
7.2
2
Pompa olarak kalp ve düzenlenmesi
7.2
3
Kalp kapaklarının fonksiyonları ve kalp sesleri
7.2
4
Kalp debisi
7.2
5
Kalp çalışmasının düzenlenmesi
7.2
6
Kalp kasının metabolizması ve enerji kaynakları
7.2
7
Normal EKG
7.2
8
EKG yorumu ve vektör analizi
7.2
9
Aritmiler ve kalp yetmezliği
7.2
10
Koroner dolaşım ve iskemik kalp hastalığı
7.2
11
Dolaşım şok’u ve fizyolojik tedavisi
7.2
12
Tartışma
20
Download