DNA Analizi

advertisement
SPERMA İTHALATI İZNİ ALMAK İÇİN YAPTIRILACAK OLAN DNA
ANALİZİ İŞ AKIŞI (İthalatçı Firma İçin)
1. Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından aynı damızlığa ait 4 payet sperma örnekleme
yöntemiyle alınır. DNA testi ve Motilite testi Lalahan’da yaptırılacaksa sıvı azot
tankına konarak ağzı mühürlenir.
2. Sadece DNA testi yaptırılacaksa 4 payet sperma (+ 4C° de muhafaza şartları
sağlanmalıdır) kapalı bir kaba konur ve mühürlenir.
3. İşlemi yapan teknik elemanlar tarafından usulüne uygun olarak tutulan tutanak ve
mühürlü örnek resmi bir yazı ekinde Lalahan’a gönderilmek üzere ithalatçı firma
yetkilisine teslim edilir.
4. İthalatçı firma analizi yapılacak damızlık hayvan başına analiz ücretini Uluslararası
Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün T.C.Ziraat Bankası
Elmadağ Şubesi nezdindeki TR 56 0001 0006 2006 1148 8050 27 İBAN numaralı
hesabına yatırır.
Dekontta;
A. Firma ismi,
B. “Sperma ithalat izni için .... baş boğaya ait DNA analiz ücreti” ibaresi,
C. Proforma faturanın tarihi ve no'su
Bulunmak zorundadır.
5. Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen resmi evrak, analizi yapılacak mühürlü
örnekler, banka dekontu ve ithal edilecek olan spermanın ait olduğu boğanın DNA
profilini içerir belge kargo ya da posta ücreti gönderen tarafından ödenerek
Enstitümüzün aşağıda belirtilen adresine gönderilir.
Not: Sonuç teslim süresi, analiz ücretinin Enstitü Döner Sermayesi hesabına
geçtiğinin teyit edildiği günden itibaren 15 gündür.
İletişim Bilgileri:
Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Adres
Telefon
Santral
+ 90 312 865
+ 90 312 865
Sekreterlik
+ 90 312 865
Faks
+ 90 312 865
Lalahan Mah. S.Sırrı İÇÖZ Cad. 06852 Mamak / ANKARA
11 96
14 18
11 90
11 12
Download